Tìm kiếm
Đồng tiền: 4221
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 139.672.295.486 $ 0,86%
Lưu lượng 24 giờ: 24.691.606.845 $
Ưu thế:
BTC 50,3%
ETH 10,4%
XRP 9,33%

BTCBox

Rank #96 Tập trung
BTCBox is a FSA licensed blockchain asset exchange from Japan. It offers Crypto-fiat exchange in Japanese Yen.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về BTCBox

BTCBox is a FSA licensed blockchain asset exchange from Japan. It offers Crypto-fiat exchange in Japanese Yen.

Địa chỉ
Phí
BTC : Free Altcoins: 0.20%
Rút tiền
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
JPY
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank Transfer Cryptocurrencies
Giao dịch đòn bẩy
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
4 Cặp giao dịch Đồng tiền
# Đồng tiền Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
?
BCH/JPY
3.983 $
443932 JPY
9.110.731 $
2287,595 BCH
25,00% Gần đây
2
Bitcoin (BTC) Bitcoin
3.983 $
443932 JPY
9.110.731 $
2287,595 BTC
25,00% Gần đây
3
?
ETH/JPY
3.983 $
443932 JPY
9.110.731 $
2287,595 ETH
25,00% Gần đây
4
?
LTC/JPY
3.983 $
443932 JPY
9.110.731 $
2287,595 LTC
25,00% Gần đây