Tìm kiếm
Đồng tiền: 4211
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 139.142.018.050 $ -0,32%
Lưu lượng 24 giờ: 28.849.349.104 $
Ưu thế:
BTC 50,4%
ETH 10,4%
XRP 9,37%

Gemini

Rank #99 Tập trung
Gemini is a licensed digital asset exchange headquartered in New York City that allows both individual and institutional investors to buy, sell and store Bitcoin and Ether.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Gemini

Gemini is a licensed digital asset exchange headquartered in New York City that allows both individual and institutional investors to buy, sell and store Bitcoin and Ether.

Địa chỉ
Phí
Taker: 0.10% - 0.25% Maker: 0.0% - 0.25%
Rút tiền
Free
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
USD
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Wire Transfer ACH BTC ETH
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
15 Cặp giao dịch Đồng tiền
# Đồng tiền Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
3.967 $
3967,11 USD
5.198.282 $
1310,345 BTC
60,81% Gần đây
2
Ethereum (ETH) Ethereum
137 $
137,08 USD
1.492.996 $
10891,423 ETH
17,46% Gần đây
3
Ethereum (ETH) Ethereum
137 $
0,03451 BTC
883.755 $
6430,344 ETH
10,34% Gần đây
4
Litecoin (LTC) Litecoin
59 $
59,09 USD
539.705 $
9133,612 LTC
6,31% Gần đây
5
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
159 $
158,85 USD
273.694 $
1722,969 BCH
3,20% Gần đây
6
Zcash (ZEC) Zcash
53 $
53,17 USD
81.919 $
1540,707 ZEC
0,96% Gần đây
7
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
162 $
0,04077 BTC
25.466 $
156,841 BCH
0,30% Gần đây
8
Zcash (ZEC) Zcash
54 $
0,01346 BTC
17.327 $
323,234 ZEC
0,20% Gần đây
9
Litecoin (LTC) Litecoin
59 $
0,01486 BTC
11.389 $
192,454 LTC
0,13% Gần đây
10
Zcash (ZEC) Zcash
51 $
0,32 BCH
10.063 $
197,356 ZEC
0,12% Gần đây
11
Zcash (ZEC) Zcash
53 $
0,3872 ETH
8.951 $
168,149 ZEC
0,10% Gần đây
12
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
155 $
1,1307 ETH
4.284 $
27,563 BCH
0,05% Gần đây
13
Litecoin (LTC) Litecoin
59 $
0,3715 BCH
601 $
10,151 LTC
0,01% Gần đây
14
Litecoin (LTC) Litecoin
59 $
0,4321 ETH
251 $
4,219 LTC
0,00% Gần đây
15
Zcash (ZEC) Zcash
53 $
0,9 LTC
86 $
1,614 ZEC
0,00% Gần đây