Tìm kiếm
Đồng tiền: 4251
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.243.504.235 $ -0,48%
Lưu lượng 24 giờ: 26.155.696.491 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,13%

Max Maicoin

Rank #110 Ưu đãi giao dịch Tập trung
The team that created Taiwan's largest digital asset platform, MaiCoin, has now created a new digital asset exchange called MAX in order to better serve the community. Users can trade digital assets like Bitcoin, Ethereum, and Litecoin using NTD with all market participants.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Max Maicoin

The team that created Taiwan's largest digital asset platform, MaiCoin, has now created a new digital asset exchange called MAX in order to better serve the community. Users can trade digital assets like Bitcoin, Ethereum, and Litecoin using NTD with all market participants.

Địa chỉ
Phí
Free during soft open phase
Rút tiền
Taiwan Dollar (NTD) KGI accounts Free. Non-KGI accounts $15 NTD. Bitcoin 0.0005 BTC Ethereum 0.0025 ETH Litecoin 0.001 LTC EOS 0.01 EO...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
69 Cặp giao dịch Đồng tiền
# Đồng tiền Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
XRP (XRP) XRP
0 $
0,306 USDT
4.143.663 $
13534049,540 XRP
90,10% Gần đây
2
Tether (USDT) Tether
1 $
30,68 TWD
222.816 $
224115,530 USDT
4,84% Gần đây
3
Ethereum (ETH) Ethereum
136 $
4189,9 TWD
81.287 $
598,689 ETH
1,77% Gần đây
4
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,00000059 BTC
62.725 $
26650622,000 CCCX
1,36% Gần đây
5
Bitcoin (BTC) Bitcoin
3.979 $
122798 TWD
33.363 $
8,384 BTC
0,73% Gần đây
6
MAX Token (MAX) MAX Token
0 $
0,083 USDT
13.151 $
158365,050 MAX
0,29% Gần đây
7
MAX Token (MAX) MAX Token
0 $
2,52 TWD
9.379 $
114851,270 MAX
0,20% Gần đây
8
Bitcoin (BTC) Bitcoin
3.985 $
3983 USDT
8.941 $
2,244 BTC
0,19% Gần đây
9
Ethereum (ETH) Ethereum
136 $
136,09 USDT
8.020 $
58,900 ETH
0,17% Gần đây
10
XRP (XRP) XRP
0 $
3,72001 MAX
4.945 $
16247,250 XRP
0,11% Gần đây
11
TRON (TRX) TRON
0 $
0,7487 TWD
3.131 $
129056,700 TRX
0,07% Gần đây
12
Litecoin (LTC) Litecoin
59 $
1830 TWD
2.231 $
37,621 LTC
0,05% Gần đây
13
XRP (XRP) XRP
0 $
9,5 TWD
1.762 $
5722,510 XRP
0,04% Gần đây
14
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,0798 TWD
1.232 $
476317,000 CCCX
0,03% Gần đây
15
Litecoin (LTC) Litecoin
60 $
59,99 USDT
1.199 $
19,972 LTC
0,03% Gần đây
16
MAX Token (MAX) MAX Token
0 $
0,00061 ETH
955 $
11511,270 MAX
0,02% Gần đây
17
EOS (EOS) EOS
4 $
3,64111 USDT
273 $
74,848 EOS
0,01% Gần đây
18
EOS (EOS) EOS
4 $
112 TWD
51 $
14,000 EOS
0,00% Gần đây
19
Mithril (MITH) Mithril
0 $
1,388 TWD
30 $
677,910 MITH
0,00% Gần đây
20
TRON (TRX) TRON
0 $
0,023816 USDT
20 $
854,400 TRX
0,00% Gần đây
21
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,0000176 ETH
19 $
8000,000 CCCX
0,00% Gần đây
22
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
154 $
4757,1 TWD
10 $
0,066 BCH
0,00% Gần đây
23
MAX Token (MAX) MAX Token
0 $
0,00002051 BTC
7 $
91,440 MAX
0,00% Gần đây
24
Litecoin (LTC) Litecoin
50 $
606,59 MAX
1 $
0,019 LTC
0,00% Gần đây
25
EOS (EOS) EOS
3 $
41,6601 MAX
0 $
0,090 EOS
0,00% Gần đây
26
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,03 MAX
0 $
107,000 CCCX
0,00% Gần đây
27
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
245 $
2999 MAX
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
28
Ethereum (ETH) Ethereum
137 $
0,034307 BTC
0 $
0,000 ETH
0,00% Gần đây
29
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
627 $
627 USDT
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
30
Mithril (MITH) Mithril
0 $
0,000009 BTC
0 $
0,000 MITH
0,00% Gần đây
31
Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token
0 $
6 TWD
0 $
0,000 BAT
0,00% Gần đây
32
Seele (SEELE) Seele
0 $
0,002 USDT
0 $
0,000 SEELE
0,00% Gần đây
33
OmiseGo (OMG) OmiseGo
2 $
18,5 MAX
0 $
0,000 OMG
0,00% Gần đây
34
Formosa Financial (FMF) Formosa Financial
0 $
0,005723 MAX
0 $
0,000 FMF
0,00% Gần đây
35
Golem (GNT) Golem
0 $
0,00002481 BTC
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
36
Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token
0 $
1,1562 MAX
0 $
0,000 BAT
0,00% Gần đây
37
TRON (TRX) TRON
0 $
0,00000578 BTC
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
38
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,001008 USDT
0 $
0,000 CCCX
0,00% Gần đây
39
Mithril (MITH) Mithril
0 $
0,0445 USDT
0 $
0,000 MITH
0,00% Gần đây
40
Kyber Network (KNC) Kyber Network
3 $
2,7769 USDT
0 $
0,000 KNC
0,00% Gần đây
41
0x (ZRX) 0x
0 $
7,09 TWD
0 $
0,000 ZRX
0,00% Gần đây
42
Mithril (MITH) Mithril
0 $
0,0003 ETH
0 $
0,000 MITH
0,00% Gần đây
43
0x (ZRX) 0x
0 $
0,00229 ETH
0 $
0,000 ZRX
0,00% Gần đây
44
Kyber Network (KNC) Kyber Network
0 $
0,00007456 BTC
0 $
0,000 KNC
0,00% Gần đây
45
TRON (TRX) TRON
0 $
0,231099 MAX
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
46
OmiseGo (OMG) OmiseGo
1 $
0,01 ETH
0 $
0,000 OMG
0,00% Gần đây
47
Golem (GNT) Golem
0 $
0,00065 ETH
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
48
Kyber Network (KNC) Kyber Network
0 $
5,11 TWD
0 $
0,000 KNC
0,00% Gần đây
49
Golem (GNT) Golem
0 $
2 TWD
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
50
OmiseGo (OMG) OmiseGo
0 $
0,00004853 BTC
0 $
0,000 OMG
0,00% Gần đây
51
Mithril (MITH) Mithril
0 $
0,45 MAX
0 $
0,000 MITH
0,00% Gần đây
52
EOS (EOS) EOS
4 $
0,026617 ETH
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
53
Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token
0 $
0,2 USDT
0 $
0,000 BAT
0,00% Gần đây
54
Golem (GNT) Golem
0 $
0,07 USDT
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
55
0x (ZRX) 0x
0 $
0,00010794 BTC
0 $
0,000 ZRX
0,00% Gần đây
56
Kyber Network (KNC) Kyber Network
1 $
8 MAX
0 $
0,000 KNC
0,00% Gần đây
57
Formosa Financial (FMF) Formosa Financial
0 $
0,00000554 ETH
0 $
0,000 FMF
0,00% Gần đây
58
0x (ZRX) 0x
0 $
0,3 USDT
0 $
0,000 ZRX
0,00% Gần đây
59
TRON (TRX) TRON
0 $
0,00009517 ETH
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
60
Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token
0 $
0,00006666 BTC
0 $
0,000 BAT
0,00% Gần đây
61
Golem (GNT) Golem
0 $
1,99998 MAX
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
62
Kyber Network (KNC) Kyber Network
0 $
0,00178 ETH
0 $
0,000 KNC
0,00% Gần đây
63
Seele (SEELE) Seele
0 $
0,25 MAX
0 $
0,000 SEELE
0,00% Gần đây
64
Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token
0 $
0,0033 ETH
0 $
0,000 BAT
0,00% Gần đây
65
OmiseGo (OMG) OmiseGo
3 $
2,5872 USDT
0 $
0,000 OMG
0,00% Gần đây
66
0x (ZRX) 0x
1 $
7,4487 MAX
0 $
0,000 ZRX
0,00% Gần đây
67
OmiseGo (OMG) OmiseGo
2 $
48 TWD
0 $
0,000 OMG
0,00% Gần đây
68
EOS (EOS) EOS
1 $
0,000139 BTC
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
69
Seele (SEELE) Seele
0 $
0,00000079 BTC
0 $
0,000 SEELE
0,00% Gần đây