BabyDogeSwap exchange

BabyDogeSwap

Decentralized
BabyDogeSwap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm . Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 37 loại tiền ảo và 51 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch BabyDogeSwap trong 24h được báo cáo ở mức 366.159 $, thay đổi -46.74% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là USDT/WBNB với khối lượng giao dịch trong 24h là 149.122 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
37
Tiền ảo
51
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether / Wrapped BNB
83.285.525.536 $
USDT/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
1 $
0,0037592917384074 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 81.840 $ 81.594 $
$149.122
147376,100 USDT
40,73%
Gần đây
Traded gần đây
2 Wrapped BNB / Binance USD
0 $
WBNB/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
264 $
264,638878643446 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.6% 83.454 $ 83.203 $
$138.255
529,919 WBNB
37,76%
Gần đây
Traded gần đây
-
3 Baby Doge Coin / Wrapped BNB
256.789.586 $
BABYDOGE/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de
0 $
0,0000000000062608 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 341.172 $ 340.147 $
$27.460
16547876718658,158 BABYDOGE
7,50%
Gần đây
Traded gần đây
4 Binance Bitcoin / Wrapped BNB
0 $
BTCB/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c
26.624 $
100,676670433148 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 35.938 $ 35.830 $
$25.147
0,941 BTCB
6,87%
Gần đây
Traded gần đây
5 Baby Doge Coin / Tether
256.789.586 $
BABYDOGE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de
0 $
0,0000000016561003 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 7.451 $ 7.429 $
$3.945
2401158388291,330 BABYDOGE
1,08%
Gần đây
Traded gần đây
6 NOOT / Wrapped BNB
0 $
NOOT/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x98a2500a2c3b8877b0ed5ac3acc300c50bf7064b
0 $
0,0000000000144935 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.61% 1.121 $ 1.118 $
$2.548
647105691097,289 NOOT
0,70%
Gần đây
Traded gần đây
7 Tether / Binance USD
83.285.525.536 $
USDT/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
1 $
1,00149855542361 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.6% 79.485 $ 79.246 $
$1.246
1249,798 USDT
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
8 WETH / Wrapped BNB
0 $
WETH/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
1.849 $
6,99346347247206 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.62% 444 $ 443 $
$670
0,359 WETH
0,18%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
-
9 Chirpley / Wrapped BNB
582.635 $
CHRP/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xed00fc7d48b57b81fe65d1ce71c0985e4cf442cb
0 $
0,0000089800229653 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.62% 529 $ 527 $
$635
270727,347 CHRP
0,17%
Gần đây
Traded gần đây
10 Shido / Wrapped BNB
0 $
SHIDO/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x733af324146dcfe743515d8d77dc25140a07f9e0
0 $
0,0000003658860782 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.61% 710 $ 708 $
$489
5205851,915 SHIDO
0,13%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
11 Renewable Energy / Wrapped BNB
3.220.519 $
RET/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965
0 $
0,0000000000005822 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.7% 82 $ 81 $
$80
517240393117,344 RET
0,02%
Gần đây
Traded 5 giờ trước
12 Sweep Token / Wrapped BNB
0 $
SWEEP/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x09c704c1eb9245af48f058878e72129557a10f04
0 $
0,0000000000000278 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.81% 40 $ 40 $
$55
7530147736682,827 SWEEP
0,02%
Gần đây
Traded 6 giờ trước
13 Wateenswap / Wrapped BNB
0 $
WTN/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x06082951efdb5095e45e3c08cb103782645a2e69
0 $
0,000002565629442 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.64% 230 $ 229 $
$45
67238,971 WTN
0,01%
Gần đây
Traded 5 giờ trước
14 Sweep Token / Baby Doge Coin
0 $
SWEEP/BABY... Biểu đồ trực tuyến 0x09c704c1eb9245af48f058878e72129557a10f04
0 $
0,0047771649939101 0XC748673057861A797275CD8A068ABB95A902E8DE
0.97% 22 $ 22 $
$35
4569601886582,550 SWEEP
0,01%
6 giờ trước
Traded 7 giờ trước
15 AmpleSwap / Wrapped BNB
18.016 $
AMPLE/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x19857937848c02afbde8b526610f0f2f89e9960d
0 $
0,0000002450704158 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.69% 95 $ 95 $
$15
236441,135 AMPLE
0,00%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
16 IMOV / Wrapped BNB
0 $
IMT/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23
0 $
0,0000327868318198 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.76% 52 $ 52 $
$55
6447,565 IMT
-
Gần đây
Traded 9 giờ trước
17 Hamster / Wrapped BNB
0 $
HAM/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e
0 $
0,0000000000074634 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.99% 21 $ 21 $
$2
999991036,073 HAM
-
2 ngày trước
Traded 3 ngày trước
18 Doge CEO / Wrapped BNB
0 $
DOGECEO/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x9cbb03effd6fb7d79c9bab1b0ceaf4232e957521
0 $
0,000000000000005 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.78% 46 $ 46 $
$0
64571257988,806 DOGECEO
-
13 giờ trước
Traded 1 ngày trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Binance-Peg Dogecoin / Tether
0 $
DOGE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43
0 $
0,0680762972169102 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 20.528 $ 20.467 $
$25.443
377733,323 DOGE
6,95%
Gần đây
Traded gần đây
2 Oggy Inu / Wrapped BNB
0 $
OGGY/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x92ed61fb8955cc4e392781cb8b7cd04aadc43d0c
0 $
0,0000000000000781 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.61% 1.485 $ 1.481 $
$10.293
419449249029276,100 OGGY
2,81%
Gần đây
Traded gần đây
3 ? 0X08F6548C... Biểu đồ trực tuyến 0x08f6548c5ec2631f8cda420241b39659350c6176
0 $
0,0000000000033635 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.65% 173 $ 172 $
$2.478
2673279532599,595 0X08F
0,68%
Gần đây
Traded gần đây
4 ChainGPT / Binance USD
9.211.568 $
CGPT/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x9840652dc04fb9db2c43853633f0f62be6f00f98
0 $
0,106857124593367 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.61% 976 $ 973 $
$2.449
22932,702 CGPT
0,67%
Gần đây
Traded gần đây
5 Katana Inu / Wrapped BNB
1.993.337 $
KATA/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205
0 $
0,0000016042876121 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.61% 784 $ 781 $
$1.455
3487605,608 KATA
0,40%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
6 ? 0X61A3747C... Biểu đồ trực tuyến 0x61a3747c6a8ca66a30e2f465a59f1d93dafce23e
0 $
0,0009736871359939 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.62% 601 $ 599 $
$311
1189,422 0X61A
0,09%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
7 Pepe Coin BSC / Wrapped BNB
0 $
PPC/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x9498c4383406a5bdd9100cff3fe0b550a111dd3d
0 $
0,0000000000000015 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.62% 406 $ 404 $
$311
761348512832933,600 PPC
0,09%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
8 Tether (USDT)
83.285.525.536 $
USDT/0X8AC... Biểu đồ trực tuyến 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
1 $
0,995320349491164 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D
0.6% 4.013 $ 4.000 $
$223
224,778 USDT
0,06%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
9 EverSAFUv2 / Wrapped BNB
0 $
ES2/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xfef0c1670cb569008bb3d070918922dbb4f92de4
0 $
0,0000021010464829 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.71% 72 $ 72 $
$134
233118,534 ES2
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
10 PRIMAL / Tether
1.759.233 $
PRIMAL/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xcb5327ed4649548e0d73e70b633cdfd99af6da87
0 $
0,0017950516149269 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.62% 408 $ 407 $
$116
64883,880 PRIMAL
0,03%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
11 Almira Wallet / Binance USD
0 $
ALMR/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xee7f7c9459d8e910209849ed010c96f2dfe39d3b
0 $
0,0052092194694407 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.66% 151 $ 151 $
$85
16500,000 ALMR
0,02%
5 giờ trước
Traded 5 giờ trước
12 MEME Token / Wrapped BNB
0 $
MEME/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x4a645fb8ae60979edf7f47c5c1a4569b7fb07851
0 $
0,0000000000000017 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.76% 52 $ 52 $
$82
195726623435835,300 MEME
0,02%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
13 FLOKI CEO / Wrapped BNB
0 $
FLOKICEO/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4
0 $
0,0000000000000289 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.62% 423 $ 422 $
$56
7390727035524,459 FLOKICEO
0,02%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
14 LiveGreen Coin / Wrapped BNB
0 $
LGC/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x3496212ec43cc49f5151ec4405efd4975e036f89
0 $
0,0000232010520731 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.83% 36 $ 36 $
$50
8147,825 LGC
0,01%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
15 MaziMatic / Wrapped BNB
0 $
MAZI/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x5b8650cd999b23cf39ab12e3213fbc8709c7f5cb
0 $
0,0000190059107946 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.62% 617 $ 615 $
$49
9870,854 MAZI
0,01%
Gần đây
Traded 6 giờ trước
16 WeSendit / Wrapped BNB
4.397.939 $
WSI/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x837a130aed114300bab4f9f1f4f500682f7efd48
0 $
0,0000978477389661 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.71% 78 $ 78 $
$19
744,060 WSI
0,01%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
17 Bedrock / Wrapped BNB
260.704 $
ROCK/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xc3387e4285e9f80a7cfdf02b4ac6cdf2476a528a
0 $
0,000009928104538 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.7% 83 $ 83 $
$16
6163,476 ROCK
0,00%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
18 ? 0X065E847C... Biểu đồ trực tuyến 0x065e847c36498e105fbf32587b5aa4fafb0e008e
1 $
1,39085452575116 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.67% 112 $ 112 $
$11
8,000 0X065
0,00%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
19 Floki Cash / Wrapped BNB
0 $
FLOKICASH/... Biểu đồ trực tuyến 0xa11ff9976018fda2a8c4ccfa6ffbe8423c5ab668
0 $
0,0000000000148466 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.99% 21 $ 21 $
$8
2043636565,852 FLOKICASH
0,00%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
20 VizslaSwap / Wrapped BNB
0 $
VIZSLASWAP... Biểu đồ trực tuyến 0xadaae082237cb1772c9e079db95c117e6dd0c5af
0 $
0,0000312489840613 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.67% 124 $ 123 $
$2
347,317 VIZSLASWAP
0,00%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
21 Pepa Inu / Wrapped BNB
0 $
PEPA/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xc3137c696796d69f783cd0be4ab4bb96814234aa
0 $
0,0000000000000088 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.64% 193 $ 192 $
$0
143067938369,440 PEPA
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
22 ? 0X2C06D909... Biểu đồ trực tuyến 0x2c06d9093c069c31560622feeb236e75fc10f330
0 $
0 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.7% 83 $ 82 $
$169
30414841676856400,000 0X2C0
-
20 giờ trước
Traded 20 giờ trước
23 BlockSafu / Wrapped BNB
0 $
BSAFU/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x32bfd701655edf95809eaa5e525f0024ea571267
0 $
0,0000002005584725 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.74% 59 $ 58 $
$83
1495823,120 BSAFU
-
1 ngày trước
Traded 1 ngày trước
24 ? 0X8729123A... Biểu đồ trực tuyến 0x8729123ac749359144db4396f8ecf32976f7a86e
0 $
0,0123805141950241 0XEEC0F509E651135C7CD01C07EA140064CF9AC41B
0.65% 165 $ 165 $
$74
30,410 0X872
-
1 ngày trước
Traded 2 ngày trước
-
25 Shark Doge / Wrapped BNB
SHARKDOGE/... Biểu đồ trực tuyến 0x5af142d8a46de3ad25fdadaf5983d133ef5798ef
0 $
0,0000000000001008 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.62% 380 $ 379 $
$40
1319516645031,848 SHARKDOGE
-
4 ngày trước
Traded 5 ngày trước
26 Lovely Swap / Tether
0 $
LST/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x019992270e95b800671d3bc1d763e07e489687b2
0 $
0,144030418232708 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.61% 814 $ 811 $
$37
259,800 LST
-
4 ngày trước
Traded 4 ngày trước
27 TRON (BSC) (TRX)
0 $
TRX/0XBE19... Biểu đồ trực tuyến 0x85eac5ac2f758618dfa09bdbe0cf174e7d574d5b
0 $
32,889391431841 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A
0.63% 361 $ 360 $
$29
388,288 TRX
-
2 giờ trước
Traded 10 giờ trước
-
28 ? 0X8729123A... Biểu đồ trực tuyến 0x8729123ac749359144db4396f8ecf32976f7a86e
0 $
0,0010175077828077 0XA0A0A95DBAAB49969A8E6CFEC80FA7D38D732AAD
0.86% 32 $ 31 $
$20
3164,195 0X872
-
4 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
29 StrongHands Finance / Baby Doge Coin
268.675 $
ISHND/BABY... Biểu đồ trực tuyến 0x1cc1aca0dae2d6c4a0e8ae7b4f2d01eabbc435ee
0 $
7481568,8191131 0XC748673057861A797275CD8A068ABB95A902E8DE
0.89% 28 $ 28 $
$17
1319,746 ISHND
-
2 ngày trước
Traded 3 ngày trước
30 ? 0XBE1936A6... Biểu đồ trực tuyến 0xbe1936a67f503e0eaf2434b0cf9f4e3d7100008a
0 $
0,000008742677072 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.89% 28 $ 28 $
$16
7257,457 0XBE1
-
2 giờ trước
Traded 17 giờ trước
31 ? 0XC2D5F369... Biểu đồ trực tuyến 0xc2d5f369d6a1b2de098b0b57e05bbc20967d704a
0 $
0,0000000000000005 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.84% 34 $ 34 $
$14
91072985957857,600 0XC2D
-
3 ngày trước
Traded 3 ngày trước
32 ? 0X8729123A... Biểu đồ trực tuyến 0x8729123ac749359144db4396f8ecf32976f7a86e
0 $
0,0000292221837147 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.9% 27 $ 27 $
$3
479,088 0X872
-
1 ngày trước
Traded 3 ngày trước
33 ? 0X81663D51... Biểu đồ trực tuyến 0x81663d5149cadbbc48cf1a7f21b05719ee1420a9
0 $
0,0017595320085378 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
1.01% 20 $ 20 $
$3
2162,753 0X816
-
1 ngày trước
Traded 2 ngày trước
Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
573.212,0
Xếp hạng Alexa
N/A
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 1954788
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.62%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 64th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 69th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng