coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Balancer (v2) exchange

Balancer (v2)

Decentralized
Balancer (v2) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2020. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 76 loại tiền ảo và 103 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Balancer (v2) trong 24h được báo cáo ở mức 111.441.885 $, thay đổi -44.49% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BB-A-USDT/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 40.011.978 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
76
Tiền ảo
103
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Balancer Boosted Aave USDT / Tether
0 $
BB-A-USDT/...
1 $
1,00576847025322 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 199.719 $ 199.119 $
$40.011.978
40078400,332 BB-A-USDT
35,90% Gần đây
2 Balancer Boosted Aave USDC / USD Coin
0 $
BB-A-USDC/...
1 $
1,00183569406475 USDC
0.6% 224.062 $ 223.389 $
$28.414.499
28291548,857 BB-A-USDC
25,50% Gần đây
3 Balancer Boosted Aave DAI / Dai
0 $
BB-A-DAI/DAI
1 $
1,00192969545928 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F
0.6% 220.520 $ 219.857 $
$15.218.644
15190161,639 BB-A-DAI
13,66% Gần đây
4 Wrapped stETH / Ethereum
0 $
WSTETH/ETH
1.772 $
1,10583752456249 ETH
0.6% 2.033.376 $ 2.027.266 $
$3.878.695
2188,624 WSTETH
3,48% Gần đây
5 Wrapped stETH / WETH
0 $
WSTETH/WETH
1.772 $
1,10583752456249 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 2.033.376 $ 2.027.266 $
$3.877.686
2188,624 WSTETH
3,48% Gần đây
6 WETH / Wrapped stETH
0 $
WETH/WSTETH
1.603 $
0,904291975799639 0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0
0.6% 2.033.376 $ 2.027.266 $
$3.875.644
2418,359 WETH
3,48% Gần đây
7 Dai / USD Coin
5.141.987.523 $
DAI/USDC
1 $
1,00006530189296 USDC
0.6% 47.926 $ 47.782 $
$3.658.660
3649278,414 DAI
3,28% Gần đây
8 USD Coin / Dai
43.322.287.506 $
USDC/DAI
1 $
0,999934702371103 DAI
0.6% 47.926 $ 47.782 $
$3.658.397
3649254,444 USDC
3,28% Gần đây
9 Tether / USD Coin
67.253.929.119 $
USDT/USDC
1 $
1,00016183467 USDC
0.6% 28.714 $ 28.627 $
$3.233.479
3224876,115 USDT
2,90% Gần đây
10 Rocket Pool ETH / Ethereum
315.848.011 $
RETH/ETH
1.709 $
1,06669235881001 ETH
0.6% 673.631 $ 671.607 $
$1.350.545
790,036 RETH
1,21% Gần đây
11 Balancer / Ethereum
268.740.571 $
BAL/ETH
7 $
0,0042843346535649 ETH
0.6% 2.401.195 $ 2.393.980 $
$824.746
120119,625 BAL
0,74% Gần đây
12 Timeless / WETH
0 $
LIT/WETH
0 $
0,000035900072905 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 28.189 $ 28.104 $
$635.820
11097327,411 LIT
0,57% **6 giờ trước Traded 6 giờ trước
13 Aura BAL / Balancer 80 BAL 20 WETH
43.230.728 $
AURABAL/B-...
16 $
0,962378738811154 0X5C6EE304399DBDB9C8EF030AB642B10820DB8F56
0.6% 161.649 $ 161.163 $
$500.480
31414,522 AURABAL
0,45% Gần đây
14 Olympus / Ethereum
273.628.482 $
OHM/ETH
10 $
0,0061368742532148 ETH
0.6% 360.932 $ 359.847 $
$463.868
47165,526 OHM
0,42% Gần đây
15 Aura Finance / Ethereum
41.048.288 $
AURA/ETH
2 $
0,0012704914771059 ETH
0.6% 139.532 $ 139.113 $
$350.743
172264,088 AURA
0,31% Gần đây
16 Olympus / Dai
273.628.482 $
OHM/DAI
10 $
9,91173194421157 DAI
0.6% 311.090 $ 310.155 $
$186.060
18777,368 OHM
0,17% Gần đây
17 USD Coin / Ethereum
43.322.287.506 $
USDC/ETH
1 $
0,0006241528543186 ETH
0.6% 23.105 $ 23.035 $
$165.845
165801,486 USDC
0,15% Gần đây
18 WETH / USD Coin
0 $
WETH/USDC
1.606 $
1602,17163645233 USDC
0.6% 23.105 $ 23.035 $
$165.489
103,032 WETH
0,15% Gần đây
19 SideShift / USD Coin
17.023.072 $
XAI/USDC
0 $
0,142407722237127 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 4.422 $ 4.409 $
$118.250
830150,322 XAI
0,11% Gần đây
20 WETH / Silo Finance
0 $
WETH/SILO
1.602 $
39487,3884501089 0X6F80310CA7F2C654691D1383149FA1A57D8AB1F8
0.6% 4.174 $ 4.162 $
$67.373
42,051 WETH
0,06% Gần đây
21 Silo Finance / WETH
7.658.628 $
SILO/WETH
0 $
0,0000253245413093 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 4.174 $ 4.162 $
$64.392
1587014,334 SILO
0,06% Gần đây
22 Inverse Finance / Dola
17.007.824 $
INV/DOLA
72 $
71,7622639333798 0X865377367054516E17014CCDED1E7D814EDC9CE4
0.6% 6.008 $ 5.990 $
$61.453
857,059 INV
0,06% Gần đây
23 Lido DAO / Ethereum
1.935.210.598 $
LDO/ETH
2 $
0,0014270374448932 ETH
0.6% 12.002 $ 11.966 $
$57.794
25271,113 LDO
0,05% Gần đây
24 WETH / Dai
0 $
WETH/DAI
1.607 $
1602,68013837428 DAI
0.6% 11.565 $ 11.530 $
$52.890
32,917 WETH
0,05% Gần đây
25 Dai / Ethereum
5.141.987.523 $
DAI/ETH
1 $
0,0006239548217116 ETH
0.6% 11.565 $ 11.530 $
$52.719
52722,707 DAI
0,05% Gần đây
26 Rocket Pool ETH / Wrapped stETH
315.848.011 $
RETH/WSTETH
1.711 $
0,965432148401789 0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0
0.6% 67.288 $ 67.085 $
$48.893
28,577 RETH
0,04% Gần đây
27 88mph / Ethereum
1.691.742 $
MPH/ETH
1 $
0,0008264475025918 ETH
0.6% 2.710 $ 2.702 $
$46.342
34989,861 MPH
0,04% Gần đây
28 Serum / Ethereum
144.115.249 $
SRM/ETH
* 1 $
0,0003427706396629 ETH
0.6% 8.415 $ 8.389 $
$36.811
67012,007 SRM
0,03% Gần đây -
29 Wrapped Bitcoin / Ethereum
4.071.371.151 $
WBTC/ETH
22.991 $
14,3461240223432 ETH
0.6% 37.837 $ 37.724 $
$27.921
1,214 WBTC
0,03% Gần đây
30 Gnosis / Ethereum
273.762.617 $
GNO/ETH
105 $
0,0656793071869283 ETH
0.6% 128.094 $ 127.709 $
$24.528
233,029 GNO
0,02% Gần đây
31 Ethereum Name Service / Ethereum
391.247.051 $
ENS/ETH
15 $
0,0095131812376989 ETH
0.6% 9.789 $ 9.759 $
$23.997
1574,054 ENS
0,02% Gần đây
32 Tether / Dai
67.253.929.119 $
USDT/DAI
1 $
1,00008833966515 DAI
0.6% 28.714 $ 28.627 $
$17.533
17537,200 USDT
0,02% Gần đây
33 Chainlink / Ethereum
3.518.519.309 $
LINK/ETH
7 $
0,0045061383749169 ETH
0.6% 9.934 $ 9.905 $
$16.955
2347,982 LINK
0,02% Gần đây
34 Compound / Ethereum
374.962.906 $
COMP/ETH
54 $
0,0338170451088555 ETH
0.6% 6.509 $ 6.489 $
$16.364
301,959 COMP
0,01% Gần đây
35 Notional Finance / Ethereum
4.422.394 $
NOTE/ETH
0 $
0,0001027547894638 ETH
0.6% 25.058 $ 24.983 $
$15.619
94850,829 NOTE
0,01% Gần đây
36 Manifold Finance / Ethereum
36.567.311 $
FOLD/ETH
24 $
0,0150382546808888 ETH
0.61% 762 $ 759 $
$15.532
644,511 FOLD
0,01% Gần đây
37 CoW Protocol / Gnosis
9.624.661 $
COW/GNO
0 $
0,0007604867922658 0X6810E776880C02933D47DB1B9FC05908E5386B96
0.6% 22.942 $ 22.873 $
$14.680
183398,407 COW
0,01% Gần đây
38 Staked Frax Ether / Wrapped stETH
59.833.065 $
SFRXETH/WS...
1.631 $
0,920514179503234 0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0
0.6% 67.288 $ 67.085 $
$14.057
8,617 SFRXETH
0,01% Gần đây
39 Wrapped stETH / Staked Frax Ether
0 $
WSTETH/SFR...
1.772 $
1,08634937110872 0XAC3E018457B222D93114458476F3E3416ABBE38F
0.6% 67.288 $ 67.085 $
$14.053
7,930 WSTETH
0,01% Gần đây
40 Maker / Ethereum
591.019.776 $
MKR/ETH
663 $
0,413467121625168 ETH
0.6% 3.936 $ 3.924 $
$13.012
19,639 MKR
0,01% Gần đây
41 Polygon / Ethereum
9.941.188.167 $
MATIC/ETH
1 $
0,0006461361975161 ETH
0.6% 3.205 $ 3.196 $
$9.111
8799,060 MATIC
0,01% Gần đây
42 Synthetix Network / Ethereum
750.921.602 $
SNX/ETH
2 $
0,0014956426914677 ETH
0.6% 9.305 $ 9.277 $
$7.465
3114,579 SNX
0,01% Gần đây
43 mStable Governance: Meta / Ethereum
1.755.280 $
MTA/ETH
0 $
0,0000220686331816 ETH
0.6% 2.138 $ 2.131 $
$6.419
181505,473 MTA
0,01% Gần đây
44 Paladin / USD Coin
1.395.081 $
PAL/USDC
0 $
0,153620858427346 USDC
0.61% 1.043 $ 1.040 $
$6.101
39621,793 PAL
0,01% Gần đây
45 Curve DAO / Ethereum
758.000.266 $
CRV/ETH
1 $
0,0006660399348617 ETH
0.61% 1.714 $ 1.709 $
$5.773
5409,440 CRV
0,01% Gần đây
46 Uniswap / Ethereum
5.102.565.847 $
UNI/ETH
* 7 $
0,0041155798906813 ETH
0.6% 4.282 $ 4.269 $
$4.588
695,626 UNI
0,00% Gần đây
47 Gravitationally Bound AURA / Ethereum
0 $
GRAVIAURA/ETH
2 $
0,0013340658441728 ETH
0.61% 1.214 $ 1.210 $
$4.333
2026,772 GRAVIAURA
0,00% Gần đây
48 VitaDAO / Ethereum
24.098.766 $
VITA/ETH
1 $
0,0006444205610627 ETH
0.6% 11.228 $ 11.194 $
$4.319
4182,962 VITA
0,00% Gần đây
49 Wrapped Ampleforth / WETH
5.533.832 $
WAMPL/WETH
6 $
0,0035751109907475 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 641 $ 639 $
$3.913
683,275 WAMPL
0,00% Gần đây
50 Nation3 / Ethereum
9.328.258 $
NATION/ETH
956 $
0,596402794173764 ETH
0.6% 5.738 $ 5.720 $
$3.881
4,061 NATION
0,00% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Liquity / Ethereum
61.358.081 $
LQTY/ETH
1 $
0,0004302727558016 ETH
0.6% 7.383 $ 7.361 $
$80.767
117130,905 LQTY
0,07% Gần đây
2 Ribbon Finance / USD Coin
155.199.486 $
RBN/USDC
0 $
0,249220294601022 USDC
0.6% 17.010 $ 16.959 $
$56.934
227880,924 RBN
0,05% Gần đây
3 Quant / USD Coin
2.172.688.802 $
QNT/USDC
151 $
150,597294847371 USDC
0.61% 1.698 $ 1.693 $
$1.503
9,957 QNT
0,00% Gần đây
4 ? 0XD093FA4F...
1 $
1,08140969869123 USDC
0.6% 235.581 $ 234.874 $
$1.235
1139,353 0XD09
0,00% Gần đây
5 Frax / USD Coin
1.018.226.101 $
FRAX/USDC
1 $
0,996964569649166 USDC
0.62% 299 $ 298 $
$2.460
2461,599 FRAX
- Gần đây
6 USDD / USD Coin
717.652.857 $
USDD/USDC
1 $
0,987367347329756 USDC
0.62% 299 $ 298 $
$809
819,778 USDD
- **21 giờ trước Traded 2 ngày trước
7 Jelly / Ethereum
0 $
JELLY/ETH
0 $
0,0000007740341819 ETH
0.68% 49 $ 49 $
$96
76024,148 JELLY
- **3 ngày trước Traded 4 ngày trước
8 Truebit Protocol / Ethereum
0 $
TRU/ETH
0 $
0,000067272095893 ETH
0.81% 19 $ 19 $
$32
296,918 TRU
- **5 ngày trước Traded 6 ngày trước

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor protocol. Balancer V2 offers a generalized protocol for automated market makers.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
309.690,0
Xếp hạng Alexa
#88845
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 5969
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.344
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.603%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 87th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 81th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available