Balancer (v2) exchange

Balancer (v2)

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
47
Tiền ảo
57
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Dai / Ethereum
9.395.649.285 $
DAI/ETH
1 $
0,0003342728863452 ETH
0.6% 851.786 $ 849.227 $
$13.293.320
13281228,132 DAI
35,40% Gần đây
2 WETH / Dai
0 $
WETH/DAI
2.991 $
2991,56779041671 DAI
0.6% 851.786 $ 849.227 $
$12.675.986
4238,366 WETH
33,76% Gần đây
3 Wrapped Bitcoin / Ethereum
10.742.942.741 $
WBTC/ETH
40.691 $
13,5893900991468 ETH
0.6% 1.742.708 $ 1.737.472 $
$4.293.480
105,515 WBTC
11,43% Gần đây
4 Wrapped stETH / Ethereum
0 $
WSTETH/ETH
3.165 $
1,05696532299233 ETH
- - -
$2.002.386
632,693 WSTETH
5,33% Gần đây -
5 Balancer / Ethereum
158.680.241 $
BAL/ETH
15 $
0,0048928768833583 ETH
0.6% 1.139.657 $ 1.136.232 $
$1.560.067
106484,152 BAL
4,15% Gần đây
6 Gnosis / Ethereum
625.610.081 $
GNO/ETH
332 $
0,110961414763694 ETH
0.6% 312.132 $ 311.194 $
$1.373.615
4134,271 GNO
3,66% Gần đây
7 Chainlink / Ethereum
9.416.643.679 $
LINK/ETH
20 $
0,0067068631849864 ETH
0.6% 199.247 $ 198.649 $
$565.699
28169,055 LINK
1,51% Gần đây
8 Hundred Finance / Ethereum
25.571.038 $
HND/ETH
4 $
0,0012347657063291 ETH
0.6% 26.316 $ 26.237 $
$308.406
83415,143 HND
0,82% Gần đây -
9 USD Coin / Ethereum
46.333.898.148 $
USDC/ETH
1 $
0,0003338481362847 ETH
0.6% 80.561 $ 80.319 $
$306.720
306831,373 USDC
0,82% Gần đây
10 WETH / USD Coin
0 $
WETH/USDC
2.994 $
2995,373918 USDC
0.6% 80.561 $ 80.319 $
$291.898
97,479 WETH
0,78% Gần đây
11 Maker / Ethereum
1.710.592.710 $
MKR/ETH
1.881 $
0,628087389892312 ETH
0.6% 255.148 $ 254.381 $
$178.006
94,650 MKR
0,47% **1 giờ trước Updated gần đây
12 Notional Finance / Ethereum
11.132.925 $
NOTE/ETH
2 $
0,0006362278862049 ETH
0.6% 31.387 $ 31.293 $
$126.490
66397,230 NOTE
0,34% **1 giờ trước Updated gần đây
13 Synthetix Network Token / Ethereum
952.019.888 $
SNX/ETH
5 $
0,001601756622058 ETH
0.6% 86.165 $ 85.906 $
$122.819
25608,118 SNX
0,33% Gần đây
14 yearn.finance / Ethereum
1.119.520.972 $
YFI/ETH
31.118 $
10,3923833180556 ETH
0.6% 41.710 $ 41.584 $
$86.654
2,785 YFI
0,23% **5 giờ trước Updated gần đây
15 Enjin Coin / Ethereum
1.976.385.657 $
ENJ/ETH
2 $
0,0007074964788232 ETH
0.6% 50.843 $ 50.690 $
$72.021
33997,122 ENJ
0,19% **3 giờ trước Updated gần đây
16 Tempus / Ethereum
9.056.819 $
TEMP/ETH
0 $
0,0000445994529678 ETH
0.6% 51.777 $ 51.621 $
$59.900
448543,569 TEMP
0,16% Gần đây
17 VitaDAO / Ethereum
15.735.427 $
VITA/ETH
3 $
0,0009454292608638 ETH
0.6% 30.920 $ 30.828 $
$55.502
19605,892 VITA
0,15% **4 giờ trước Updated gần đây
18 REN / Ethereum
400.610.674 $
REN/ETH
0 $
0,0001339582225425 ETH
0.6% 27.052 $ 26.971 $
$52.469
130810,355 REN
0,14% **1 giờ trước Updated gần đây
19 UMA / USD Coin
505.453.548 $
UMA/USDC
* 8 $
8,06882744348605 USDC
0.6% 17.693 $ 17.640 $
$31.632
3921,487 UMA
0,08% **1 giờ trước Updated gần đây -
20 Polygon / Ethereum
13.475.202.609 $
MATIC/ETH
2 $
0,0006539644769471 ETH
0.6% 32.560 $ 32.462 $
$26.800
13686,564 MATIC
0,07% Gần đây
21 Parallel / USD Coin
2.480.285 $
PAR/USDC
1 $
1,12937379732659 USDC
0.6% 25.652 $ 25.575 $
$16.676
14770,197 PAR
0,04% **2 giờ trước Updated gần đây
22 Parallel / Ethereum
2.480.285 $
PAR/ETH
1 $
0,0003578811503722 ETH
0.6% 8.596 $ 8.570 $
$16.055
14982,333 PAR
0,04% **2 giờ trước Updated gần đây
23 Gro DAO Token / Ethereum
11.848.069 $
GRO/ETH
3 $
0,0010366897434525 ETH
0.6% 15.219 $ 15.173 $
$13.508
4351,866 GRO
0,04% **2 giờ trước Updated gần đây
24 UNION Protocol Governance Token / Ethereum
2.186.208 $
UNN/ETH
0 $
0,0000011725856036 ETH
0.6% 3.522 $ 3.512 $
$6.721
1914305,934 UNN
0,02% **1 giờ trước Updated gần đây
25 Gitcoin / Ethereum
134.760.728 $
GTC/ETH
* 10 $
0,0032343809707089 ETH
0.6% 6.201 $ 6.183 $
$5.270
544,217 GTC
0,01% Gần đây -
26 Livepeer / Ethereum
748.423.924 $
LPT/ETH
* 29 $
0,0096302871100681 ETH
0.61% 988 $ 985 $
$4.771
165,464 LPT
0,01% **1 giờ trước Updated gần đây -
27 Material / Ethereum
0 $
MTRL/ETH
0 $
0,0000247928650146 ETH
0.61% 1.084 $ 1.081 $
$3.124
42090,049 MTRL
0,01% **1 giờ trước Updated gần đây
28 Prime / USD Coin
0 $
D2D/USDC
0 $
0,421805459706284 USDC
0.6% 17.722 $ 17.668 $
$1.284
3045,706 D2D
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây
29 0x / Ethereum
557.203.861 $
ZRX/ETH
1 $
0,0002281906617608 ETH
0.6% 3.195 $ 3.186 $
$10.080
14341,272 ZRX
- **3 ngày trước Updated 1 ngày trước
30 Compound / Ethereum
1.022.573.566 $
COMP/ETH
163 $
0,0543737399773033 ETH
0.6% 20.986 $ 20.923 $
$5.231
32,130 COMP
- **15 giờ trước Updated gần đây
31 Ethereum Gas Limit / Ethereum
0 $
EGL/ETH
0 $
0,0000142522291722 ETH
0.6% 670.936 $ 668.920 $
$3.975
89452,000 EGL
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
32 Starwire / Ethereum
0 $
STR/ETH
0 $
0,0000772231967875 ETH
0.6% 4.172 $ 4.159 $
$1.246
5000,000 STR
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
33 AirSwap / Ethereum
36.695.042 $
AST/ETH
0 $
0,0000758654917351 ETH
0.61% 1.459 $ 1.455 $
$1.126
4617,440 AST
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
34 Balancer / Dai
158.680.241 $
BAL/DAI
* 16 $
15,5805174817874 DAI
0.6% 2.151 $ 2.145 $
$624
39,932 BAL
- **1 ngày trước Updated 8 giờ trước -
35 Basic Attention Token / Ethereum
1.362.545.446 $
BAT/ETH
* 1 $
0,0003237193374157 ETH
0.61% 428 $ 427 $
$471
486,687 BAT
- **19 giờ trước Updated gần đây -
36 Gnosis / Dai
625.610.081 $
GNO/DAI
343 $
344,288925566715 DAI
0.63% 159 $ 159 $
$10
0,030 GNO
- **1 ngày trước Updated 12 giờ trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether / USD Coin
78.254.827.550 $
USDT/USDC
1 $
1,000163471287 USDC
- - -
$8.161.190
8162263,410 USDT
21,73% Gần đây -
2 Tether / Dai
78.254.827.550 $
USDT/DAI
1 $
1,00010067378564 DAI
- - -
$745.152
745275,205 USDT
1,98% Gần đây -
3 Rocket Pool ETH / Ethereum
0 $
RETH/ETH
3.045 $
1,01703735399378 ETH
- - -
$229.044
75,212 RETH
0,61% **2 giờ trước Updated gần đây -
4 Serum / Ethereum
369.114.771 $
SRM/ETH
3 $
0,0009141175642894 ETH
0.6% 196.335 $ 195.745 $
$195.678
71490,312 SRM
0,52% Gần đây
5 Lido DAO / Ethereum
164.915.441 $
LDO/ETH
2 $
0,0007263260926663 ETH
0.6% 17.266 $ 17.214 $
$142.028
65305,495 LDO
0,38% Gần đây
6 mStable Governance Token: Meta / Ethereum
25.232.635 $
MTA/ETH
1 $
0,0002862167153169 ETH
0.6% 30.135 $ 30.044 $
$102.111
119147,883 MTA
0,27% Gần đây
7 ? 0X8A222870...
1 $
0,99933993597229 USDC
- - -
$74.621
74693,057 0X8A2
0,20% **5 giờ trước Updated gần đây -
8 NEXO / Ethereum
1.228.233.459 $
NEXO/ETH
2 $
0,0007483494503958 ETH
0.6% 33.923 $ 33.821 $
$51.028
22772,829 NEXO
0,14% **8 giờ trước Updated gần đây
9 ? 0XC9FD48E0...
0 $
0,0000277860596079 USDC
0.6% 163.994 $ 163.502 $
$45.163
1625871671,014 0XC9F
0,12% **1 giờ trước Updated gần đây
10 M2 / Ethereum
0 $
M2/ETH
0 $
0,0000011046781787 ETH
0.6% 17.842 $ 17.789 $
$31.183
9427452,840 M2
0,08% Gần đây
11 Tether / Ethereum
78.254.827.550 $
USDT/ETH
1 $
0,000325052538648 ETH
0.6% 4.721 $ 4.706 $
$16.532
16985,644 USDT
0,04% **1 giờ trước Updated gần đây
12 Uniswap / Ethereum
6.562.620.681 $
UNI/ETH
15 $
0,0048771472954384 ETH
0.6% 25.328 $ 25.252 $
$10.513
719,906 UNI
0,03% **2 giờ trước Updated gần đây
13 Robot / Ethereum
12.434.366 $
ROBOT/ETH
56 $
0,0186533457432164 ETH
0.6% 31.693 $ 31.598 $
$818
14,658 ROBOT
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây
14 4thpillar technologies / Ethereum
1.048.864 $
FOUR/ETH
0 $
0,0000023099266376 ETH
0.61% 510 $ 509 $
$692
100059,808 FOUR
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây
15 DeFi Pulse Index / Ethereum
119.956.194 $
DPI/ETH
221 $
0,0738748054831922 ETH
0.6% 16.327 $ 16.278 $
$8.143
36,813 DPI
- **9 giờ trước Updated gần đây
16 Aave / Ethereum
2.682.154.925 $
AAVE/ETH
226 $
0,0720310166413927 ETH
0.6% 2.852 $ 2.843 $
$3.304
14,648 AAVE
- **1 ngày trước Updated 16 giờ trước
17 iUPixel / Ethereum
0 $
PIXEL/ETH
0 $
0,000007777713353 ETH
0.6% 3.781 $ 3.769 $
$1.972
80000,000 PIXEL
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
18 Sushi / Ethereum
1.119.094.151 $
SUSHI/ETH
6 $
0,0019878031401499 ETH
0.6% 2.912 $ 2.903 $
$1.344
213,604 SUSHI
- **13 giờ trước Updated 3 giờ trước
19 Alchemist / Ethereum
35.288.110 $
MIST/ETH
29 $
0,0097431625382044 ETH
0.6% 3.399 $ 3.388 $
$803
27,536 MIST
- **12 giờ trước Updated gần đây
20 ? 0X9992EC3C...
0 $
0,0001312205311361 ETH
0.6% 28.347 $ 28.261 $
$520
1260,000 0X999
- **1 ngày trước Updated 13 giờ trước
21 Rocket Pool ETH / Dai
0 $
RETH/DAI
3.179 $
3161,16539634238 DAI
0.6% 3.493 $ 3.483 $
$83
0,026 RETH
- **1 ngày trước Updated 10 giờ trước

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor protocol. Balancer V2 offers a generalized protocol for automated market makers.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
278.639,0
Xếp hạng Alexa
#28232
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 119661
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.603%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 75th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 67th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android