Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
Balancer exchange

Balancer

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
150
Tiền ảo
214
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Balancer (BAL)
91.779.304 $
BAL/ETH 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3d
11 $
0,0280865527033333 ETH
0.6% 507.401 $ 505.876 $
2.648.042 $
238777,423 0XBA1
26,71% Gần đây
2 Wrapped Bitcoin (WBTC)
1.592.295.366 $
WBTC/ETH 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
13.597 $
34,4408390880042 ETH
0.6% 586.511 $ 584.748 $
1.031.668 $
75,877 0X226
10,41% Gần đây
3 mStable USD (MUSD)
41.574.468 $
MUSD/ETH 0xe2f2a5c287993345a840db3b0845fbc70f5935a5
1 $
0,0025300242439733 ETH
0.6% 124.301 $ 123.927 $
850.094 $
851000,223 0XE2F
8,58% Gần đây
4 Serum (SRM)
52.181.236 $
SRM/ETH 0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff
1 $
0,002644272368331 ETH
0.6% 41.294 $ 41.170 $
758.887 $
726838,318 0X476
7,66% Gần đây
5 USD Coin (USDC)
2.806.713.874 $
USDC/ETH 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,0025548253251618 ETH
0.6% 198.093 $ 197.498 $
572.172 $
567194,509 0XA0B
5,77% Gần đây
6 Ethereum (ETH)
44.746.455.987 $
ETH/USDC 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
391 $
391,416192 USDC
0.6% 198.093 $ 197.498 $
552.181 $
1411,493 0XC02
5,57% Gần đây -
7 Meta (MTA)
10.698.485 $
MTA/0XE2F2... 0xa3bed4e1c75d00fa6f4e5e6922db7261b5e9acd2
1 $
1,21749787187116 0XE2F2A5C287993345A840DB3B0845FBC70F5935A5
0.6% 47.977 $ 47.833 $
291.683 $
239862,451 0XA3B
2,94% Gần đây
8 UMA (UMA)
408.997.922 $
UMA/ETH 0x04fa0d235c4abf4bcf4787af4cf447de572ef828
7 $
0,018754359447238 ETH
0.6% 64.255 $ 64.062 $
280.944 $
37938,826 0X04F
2,83% Gần đây
9 Maker (MKR)
510.728.083 $
MKR/ETH 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
566 $
1,42680710190498 ETH
0.6% 355.488 $ 354.420 $
223.242 $
394,300 0X9F8
2,24% Gần đây
10 mStable USD (MUSD)
41.574.468 $
MUSD/USDC 0xe2f2a5c287993345a840db3b0845fbc70f5935a5
1 $
0,99686973423188 USDC
0.6% 69.780 $ 69.570 $
185.017 $
185699,019 0XE2F
1,87% Gần đây
11 Aave (AAVE)
375.398.611 $
AAVE/ETH 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9
34 $
0,0856187970229015 ETH
0.6% 32.298 $ 32.201 $
183.431 $
5390,319 0X7FC
1,84% Gần đây
12 Aragon (ANT)
112.784.047 $
ANT/ETH 0x960b236a07cf122663c4303350609a66a7b288c0
3 $
0,0084619669728401 ETH
0.6% 9.018 $ 8.991 $
119.754 $
35778,770 0X960
1,21% Gần đây -
13 Dai (DAI)
953.835.524 $
DAI/ETH 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,0025364928734092 ETH
0.6% 6.889 $ 6.869 $
100.861 $
100530,233 0X6B1
1,02% Gần đây
14 Ethereum (ETH)
44.746.455.987 $
ETH/DAI 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
398 $
394,245144736371 DAI
0.6% 6.889 $ 6.869 $
99.954 $
251,368 0XC02
1,01% Gần đây
15 Balancer (BAL)
91.779.304 $
BAL/USDC 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3d
11 $
11,1961797984528 USDC
0.6% 14.094 $ 14.052 $
99.051 $
8851,621 0XBA1
1,00% Gần đây
16 bZx Protocol (BZRX)
17.299.924 $
BZRX/ETH 0x56d811088235f11c8920698a204a5010a788f4b3
0 $
0,0003150815437666 ETH
0.6% 4.333 $ 4.320 $
99.409 $
793802,008 0X56D
1,00% Gần đây
17 xDAI Stake (STAKE)
34.225.758 $
STAKE/ETH 0x0ae055097c6d159879521c384f1d2123d1f195e6
11 $
0,027398938683528 ETH
0.6% 25.050 $ 24.975 $
96.429 $
8890,913 0X0AE
0,97% Gần đây
18 uUSDwETH Synthetic Token Expiring 31 December 2020 (UUSDWETH-DEC)
0 $
UUSDWETH-D... 0xd16c79c8a39d44b2f3eb45d2019cd6a42b03e2a9
1 $
1,03688606388611 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 319.924 $ 318.963 $
94.863 $
91764,458 0XD16
0,96% khoảng 1 giờ trước
19 Chainlink (LINK)
4.548.928.399 $
LINK/ETH 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
12 $
0,0295662598147189 ETH
0.6% 24.788 $ 24.713 $
89.669 $
7667,476 0X514
0,90% Gần đây
20 Perpetual Protocol (PERP)
17.461.575 $
PERP/0XA0B... 0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447
1 $
1,12918312607106 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 162.034 $ 161.547 $
87.238 $
76890,216 0XBC3
0,88% khoảng 1 giờ trước
21 uUSDrBTC Synthetic Token Expiring 31 December 2020 (UUSDRBTC-DEC)
0 $
UUSDRBTC-D... 0xf06ddacf71e2992e2122a1a0168c6967afdf63ce
1 $
1,00724300884956 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 156.989 $ 156.518 $
81.366 $
80905,170 0XF06
0,82% khoảng 1 giờ trước
22 Rocket Pool (RPL)
53.573.277 $
RPL/ETH 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93
3 $
0,0082520746300662 ETH
0.6% 80.656 $ 80.414 $
74.673 $
22864,972 0XB4E
0,75% Gần đây
23 yearn.finance (YFI)
391.456.188 $
YFI/ETH 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e
13.067 $
33,0727554355604 ETH
0.6% 26.203 $ 26.125 $
72.797 $
5,571 0X0BC
0,73% Gần đây
24 Keep Network (KEEP)
31.368.015 $
KEEP/ETH 0x85eee30c52b0b379b046fb0f85f4f3dc3009afec
0 $
0,000717961110196 ETH
0.6% 10.145 $ 10.115 $
68.427 $
239812,544 0X85E
0,69% khoảng 2 giờ trước
25 NO Trump Augur Prediction Token (NTRUMP)
0 $
NTRUMP/DAI 0x44ea84a85616f8e9cd719fc843de31d852ad7240
1 $
0,619899709498083 DAI
0.6% 5.853 $ 5.835 $
68.311 $
109220,759 0X44E
0,69% Gần đây
26 IDEX (IDEX)
30.281.417 $
IDEX/ETH 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae
0 $
0,0001411532521839 ETH
0.6% 7.619 $ 7.596 $
66.776 $
1192184,870 0XB70
0,67% Gần đây
27 PieDAO DOUGH v2 (DOUGH)
4.933.114 $
DOUGH/ETH 0xad32a8e6220741182940c5abf610bde99e737b2d
1 $
0,003060690853737 ETH
0.6% 64.545 $ 64.351 $
64.355 $
53158,317 0XAD3
0,65% Gần đây
28 Ocean Protocol (OCEAN)
183.159.564 $
OCEAN/ETH 0x967da4048cd07ab37855c090aaf366e4ce1b9f48
1 $
0,0013294964433392 ETH
0.61% 832 $ 830 $
56.792 $
107994,706 0X967
0,57% Gần đây
29 YES Trump Augur Prediction Token (YTRUMP)
0 $
YTRUMP/DAI 0x3af375d9f77ddd4f16f86a5d51a9386b7b4493fa
0 $
0,382054903350613 DAI
0.6% 5.549 $ 5.532 $
53.951 $
140049,340 0X3AF
0,54% khoảng 1 giờ trước
30 Rally (RLY)
1.197.438 $
RLY/ETH 0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b
0 $
0,000185873754034 ETH
0.6% 4.338 $ 4.325 $
49.680 $
676464,846 0XF1F
0,50% Gần đây
31 UniLend Finance (UFT)
3.042.122 $
UFT/ETH 0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1
0 $
0,0007034248099579 ETH
0.61% 529 $ 528 $
47.291 $
170152,805 0X020
0,48% Gần đây
32 Bancor Network Token (BNT)
49.404.415 $
BNT/ETH 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c
1 $
0,0018718167371219 ETH
0.6% 1.917 $ 1.911 $
44.345 $
59894,878 0X1F5
0,45% Gần đây
33 REN (REN)
256.827.989 $
REN/ETH 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38
0 $
0,00073589123704 ETH
0.6% 7.378 $ 7.356 $
40.834 $
140180,285 0X408
0,41% Gần đây
34 Compound (COMP)
442.665.872 $
COMP/ETH 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888
114 $
0,286344864362891 ETH
0.6% 7.006 $ 6.985 $
39.464 $
347,324 0XC00
0,40% Gần đây
35 Gnosis (GNO)
44.667.029 $
GNO/ETH 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96
43 $
0,107875710498633 ETH
0.6% 2.301 $ 2.294 $
37.435 $
873,094 0X681
0,38% Gần đây
36 Aave [OLD] (LEND)
64.496.670 $
LEND/ETH 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03
0 $
0,0008507080588821 ETH
0.6% 10.418 $ 10.386 $
32.701 $
97129,862 0X80F
0,33% Gần đây
37 Synthetix Network Token (SNX)
450.916.060 $
SNX/ETH 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f
3 $
0,0086804403906591 ETH
0.6% 7.157 $ 7.136 $
31.928 $
9254,332 0XC01
0,32% Gần đây
38 Basic Attention Token (BAT)
301.417.921 $
BAT/ETH 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef
0 $
0,0005157496562102 ETH
0.6% 15.703 $ 15.656 $
31.206 $
152884,564 0X0D8
0,31% Gần đây
39 PieDAO DEFI Small Cap (DEFI+S)
0 $
DEFI+S/ETH 0xad6a626ae2b43dcb1b39430ce496d2fa0365ba9c
2 $
0,0041849492240755 ETH
0.6% 13.784 $ 13.743 $
29.067 $
17542,992 0XAD6
0,29% khoảng 1 giờ trước
40 PieDAO DEFI Large Cap (DEFI+L)
0 $
DEFI+L/ETH 0x78f225869c08d478c34e5f645d07a87d3fe8eb78
1 $
0,0022656406398849 ETH
0.6% 22.140 $ 22.074 $
29.049 $
32248,448 0X78F
0,29% Gần đây
41 Wrapped Bitcoin (WBTC)
1.592.295.366 $
WBTC/DAI 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
13.704 $
13573,0653603832 DAI
0.6% 1.792 $ 1.787 $
28.504 $
2,080 0X226
0,29% khoảng 2 giờ trước
42 Rally (RLY)
1.197.438 $
RLY/USDC 0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b
0 $
0,0754337871920274 USDC
0.6% 4.030 $ 4.018 $
25.752 $
341694,907 0XF1F
0,26% Gần đây
43 AirSwap (AST)
19.802.789 $
AST/ETH 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a
0 $
0,0002770650798097 ETH
0.6% 7.223 $ 7.201 $
23.282 $
212814,163 0X270
0,23% Gần đây
44 DFI.money (YFII)
57.991.082 $
YFII/DAI 0xa1d0e215a23d7030842fc67ce582a6afa3ccab83
1.420 $
1408,40591475061 DAI
0.6% 7.862 $ 7.838 $
22.115 $
15,571 0XA1D
0,22% khoảng 1 giờ trước
45 Jarvis Reward Token (JRT)
3.762.955 $
JRT/ETH 0x8a9c67fee641579deba04928c4bc45f66e26343a
0 $
0,0001069454714364 ETH
0.6% 4.057 $ 4.045 $
21.774 $
514740,319 0X8A9
0,22% Gần đây
46 S.Finance (SFG)
0 $
SFG/DAI 0x8a6aca71a218301c7081d4e96d64292d3b275ce0
1 $
0,616584810925727 DAI
0.6% 8.483 $ 8.458 $
21.693 $
34870,005 0X8A6
0,22% Gần đây
47 DefiDollar (DUSD)
3.503.504 $
DUSD/USDC 0x5bc25f649fc4e26069ddf4cf4010f9f706c23831
1 $
0,998083635633724 USDC
0.6% 49.716 $ 49.566 $
20.751 $
20776,878 0X5BC
0,21% khoảng 2 giờ trước
48 Kleros (PNK)
35.809.103 $
PNK/ETH 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d
0 $
0,0001725121132184 ETH
0.6% 47.179 $ 47.037 $
20.138 $
293704,102 0X93E
0,20% Gần đây
49 DXDao (DXD)
6.594.990 $
DXD/ETH 0xa1d65e8fb6e87b60feccbc582f7f97804b725521
133 $
0,333624620143479 ETH
0.6% 4.934 $ 4.919 $
18.358 $
138,453 0XA1D
0,18% khoảng 2 giờ trước
50 Chainlink (LINK)
4.548.928.399 $
LINK/USDC 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
12 $
12,1307941431344 USDC
0.6% 9.148 $ 9.120 $
17.791 $
1467,911 0X514
0,18% Gần đây -
51 Wrapped NXM (WNXM)
48.954.677 $
WNXM/ETH 0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde
26 $
0,0652226389120348 ETH
0.6% 8.065 $ 8.041 $
17.328 $
671,163 0X0D4
0,17% Gần đây
52 Cream (CREAM)
12.459.793 $
CREAM/ETH 0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200
27 $
0,0676259512523822 ETH
0.6% 2.714 $ 2.706 $
15.956 $
593,418 0X2BA
0,16% Gần đây
53 Telcoin (TEL)
8.579.215 $
TEL/ETH 0x467bccd9d29f223bce8043b84e8c8b282827790f
0 $
0,0000004366744375 ETH
0.6% 3.995 $ 3.983 $
15.861 $
91583396,850 0X467
0,16% khoảng 2 giờ trước
54 Numeraire (NMR)
129.555.188 $
NMR/ETH 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671
25 $
0,0622959657483357 ETH
0.6% 8.675 $ 8.649 $
15.394 $
612,162 0X177
0,15% khoảng 3 giờ trước
55 Dai (DAI)
953.835.524 $
DAI/USDC 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
1,01160352755855 USDC
0.6% 17.731 $ 17.678 $
15.209 $
15048,755 0X6B1
0,15% Gần đây
56 USD Coin (USDC)
2.806.713.874 $
USDC/DAI 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,988529569893304 DAI
0.6% 17.731 $ 17.678 $
15.093 $
15139,151 0XA0B
0,15% Gần đây
57 Akropolis (AKRO)
20.630.689 $
AKRO/USDC 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7
0 $
0,0103048633933619 USDC
0.6% 2.043 $ 2.037 $
14.649 $
1421665,672 0X8AB
0,15% Gần đây
58 Leverj Gluon (L2)
0 $
L2/ETH 0xbbff34e47e559ef680067a6b1c980639eeb64d24
0 $
0,0001460177787467 ETH
0.6% 2.475 $ 2.468 $
13.115 $
227509,319 0XBBF
0,13% Gần đây
59 Mainframe (MFT)
19.422.328 $
MFT/ETH 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428
0 $
0,0000051286547738 ETH
0.61% 1.744 $ 1.739 $
12.617 $
6226173,595 0XDF2
0,13% Gần đây
60 0x (ZRX)
253.070.453 $
ZRX/ETH 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498
0 $
0,0008743459840562 ETH
0.6% 7.529 $ 7.506 $
11.325 $
32723,621 0XE41
0,11% khoảng 1 giờ trước
61 Balancer (BAL)
91.779.304 $
BAL/DAI 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3d
11 $
11,1447630694418 DAI
0.6% 3.524 $ 3.514 $
10.455 $
929,785 0XBA1
0,11% Gần đây
62 BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC (BHSC)
0 $
BHSC/USDC 0x35101c731b1548b5e48bb23f99edbc2f5c341935
1 $
0,985872707894421 USDC
0.6% 15.233 $ 15.187 $
8.770 $
8903,976 0X351
0,09% Gần đây
63 BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC (BHSC)
0 $
BHSC/0X0E2... 0x35101c731b1548b5e48bb23f99edbc2f5c341935
1 $
48,0321195612562 0X0E29E5ABBB5FD88E28B2D355774E73BD47DE3BCD
0.6% 24.894 $ 24.819 $
8.290 $
8059,290 0X351
0,08% Gần đây
64 iExec RLC (RLC)
57.546.241 $
RLC/ETH 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375
1 $
0,0020714568765415 ETH
0.6% 3.198 $ 3.188 $
7.123 $
8744,097 0X607
0,07% khoảng 2 giờ trước
65 Akropolis (AKRO)
20.630.689 $
AKRO/ETH 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7
0 $
0,0000260817154562 ETH
0.61% 1.487 $ 1.483 $
7.037 $
681702,727 0X8AB
0,07% Gần đây
66 DMM: Governance (DMG)
9.452.719 $
DMG/ETH 0xed91879919b71bb6905f23af0a68d231ecf87b14
0 $
0,0004989385573682 ETH
0.61% 1.070 $ 1.067 $
6.969 $
35218,470 0XED9
0,07% khoảng 2 giờ trước
67 sUSD (SUSD)
60.870.584 $
SUSD/ETH 0x57ab1ec28d129707052df4df418d58a2d46d5f51
1 $
0,0025158420914496 ETH
0.6% 3.168 $ 3.158 $
6.530 $
6557,220 0X57A
0,07% khoảng 1 giờ trước
68 Jarvis Reward Token (JRT)
3.762.955 $
JRT/USDC 0x8a9c67fee641579deba04928c4bc45f66e26343a
0 $
0,0429242931197497 USDC
0.6% 2.178 $ 2.171 $
6.476 $
151060,011 0X8A9
0,07% khoảng 1 giờ trước
69 Hegic (HEGIC)
18.928.260 $
HEGIC/ETH 0x584bc13c7d411c00c01a62e8019472de68768430
0 $
0,0002386864274704 ETH
0.6% 1.832 $ 1.826 $
6.334 $
66871,916 0X584
0,06% Gần đây
70 Livepeer (LPT)
37.601.494 $
LPT/ETH 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239
2 $
0,0042611131570891 ETH
0.6% 3.518 $ 3.507 $
5.885 $
3489,403 0X58B
0,06% khoảng 1 giờ trước
71 Melon (MLN)
27.131.358 $
MLN/ETH 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892
24 $
0,0617344725840718 ETH
0.61% 486 $ 485 $
5.615 $
230,022 0XEC6
0,06% khoảng 1 giờ trước
72 Hakka Finance (HAKKA)
2.397.624 $
HAKKA/DAI 0x0e29e5abbb5fd88e28b2d355774e73bd47de3bcd
0 $
0,0212855803746098 DAI
0.61% 972 $ 969 $
5.505 $
256507,323 0X0E2
0,06% Gần đây
73 Curve DAO Token (CRV)
57.513.992 $
CRV/ETH 0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52
1 $
0,0013573991205153 ETH
0.61% 423 $ 421 $
5.186 $
9679,191 0XD53
0,05% Gần đây
74 DOS Network (DOS)
7.683.148 $
DOS/USDC 0x0a913bead80f321e7ac35285ee10d9d922659cb7
0 $
0,0571647296670123 USDC
0.6% 1.772 $ 1.766 $
4.942 $
86481,935 0X0A9
0,05% Gần đây
75 Tellor (TRB)
37.755.482 $
TRB/ETH 0x0ba45a8b5d5575935b8158a88c631e9f9c95a2e5
24 $
0,0616510815243124 ETH
0.61% 1.635 $ 1.630 $
4.703 $
193,684 0X0BA
0,05% khoảng 1 giờ trước -
76 Kyber Network (KNC)
169.755.441 $
KNC/ETH 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200
1 $
0,0021929346719954 ETH
0.6% 3.847 $ 3.835 $
4.702 $
5418,946 0XDD9
0,05% Gần đây
77 Frontier (FRONT)
3.126.837 $
FRONT/USDC 0xf8c3527cc04340b208c854e985240c02f7b7793f
0 $
0,302756078725031 USDC
0.6% 1.977 $ 1.971 $
4.296 $
14206,832 0XF8C
0,04% khoảng 1 giờ trước
78 Perlin (PERL)
0 $
PERL/ETH 0xeca82185adce47f39c684352b0439f030f860318
0 $
0,0000475647472611 ETH
0.6% 4.197 $ 4.184 $
3.977 $
210833,907 0XECA
0,04% khoảng 2 giờ trước
79 Synthetix Network Token (SNX)
450.916.060 $
SNX/USDC 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f
4 $
3,51214707494136 USDC
0.6% 3.403 $ 3.393 $
3.890 $
1108,873 0XC01
0,04% khoảng 2 giờ trước
80 Unibright (UBT)
51.118.648 $
UBT/ETH 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e
0 $
0,0009236508182966 ETH
0.62% 313 $ 312 $
3.732 $
10191,659 0X840
0,04% khoảng 1 giờ trước
81 BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC (BHSC)
0 $
BHSC/DAI 0x35101c731b1548b5e48bb23f99edbc2f5c341935
1 $
1,02684200908294 DAI
0.6% 15.233 $ 15.187 $
3.699 $
3571,535 0X351
0,04% Gần đây
82 Reserve Rights Token (RSR)
122.589.979 $
RSR/ETH 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8
0 $
0,0000334826100858 ETH
0.63% 171 $ 171 $
3.613 $
272061,593 0X876
0,04% khoảng 2 giờ trước
83 OWL (OWL)
0 $
OWL/USDC 0x1a5f9352af8af974bfc03399e3767df6370d82e4
1 $
0,95390038936242 USDC
0.61% 1.010 $ 1.007 $
3.443 $
3609,824 0X1A5
0,03% khoảng 1 giờ trước
84 pxUSD Synthetic USD Expiring 1 April 2021 (PXUSD-MAR2021)
0 $
PXUSD-MAR2... 0xf93340b1a3adf7eedcaec25fae8171d4b736e89f
1 $
53,5251644472653 0XECA82185ADCE47F39C684352B0439F030F860318
0.61% 417 $ 416 $
3.417 $
3387,278 0XF93
0,03% khoảng 1 giờ trước
85 Quant (QNT)
176.141.720 $
QNT/ETH 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675
14 $
0,0348850845234192 ETH
0.63% 174 $ 173 $
3.275 $
237,161 0X4A2
0,03% Gần đây
86 Wrapped Bitcoin (WBTC)
1.592.295.366 $
WBTC/USDC 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
13.196 $
13194,0046442896 USDC
0.6% 4.270 $ 4.257 $
3.286 $
0,249 0X226
0,03% khoảng 3 giờ trước
87 Aave [OLD] (LEND)
64.496.670 $
LEND/USDC 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03
0 $
0,341736839867022 USDC
0.61% 1.737 $ 1.731 $
3.049 $
8922,177 0X80F
0,03% khoảng 2 giờ trước
88 Percent (PCT)
668.035 $
PCT/ETH 0xbc16da9df0a22f01a16bc0620a27e7d6d6488550
0 $
0,0001969356596607 ETH
0.6% 4.634 $ 4.620 $
2.864 $
36776,342 0XBC1
0,03% khoảng 1 giờ trước
89 renBTC (RENBTC)
308.006.845 $
RENBTC/ETH 0xeb4c2781e4eba804ce9a9803c67d0893436bb27d
13.064 $
33,2205385487945 ETH
0.6% 3.128 $ 3.119 $
2.832 $
0,217 0XEB4
0,03% khoảng 2 giờ trước
90 Hakka Finance (HAKKA)
2.397.624 $
HAKKA/USDC 0x0e29e5abbb5fd88e28b2d355774e73bd47de3bcd
0 $
0,0214348787127288 USDC
0.61% 972 $ 969 $
2.631 $
122764,274 0X0E2
0,03% khoảng 1 giờ trước
91 pxUSD Synthetic USD Expiring 1 November 2020 (PXUSD-OCT2020)
0 $
PXUSD-OCT2... 0xdaff85b6f5787b2d9ee11ccdf5e852816063326a
1 $
52,4564867192666 0XECA82185ADCE47F39C684352B0439F030F860318
0.61% 827 $ 825 $
2.236 $
2263,853 0XDAF
0,02% khoảng 1 giờ trước
92 Meter Governance mapped by Meter.io (EMTRG)
0 $
EMTRG/0XA0... 0xbd2949f67dcdc549c6ebe98696449fa79d988a9f
0 $
0,429220327614719 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.61% 1.413 $ 1.409 $
2.211 $
5191,983 0XBD2
0,02% khoảng 1 giờ trước
93 REN (REN)
256.827.989 $
REN/USDC 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38
0 $
0,296320579831059 USDC
0.6% 3.867 $ 3.855 $
1.969 $
6650,463 0X408
0,02% khoảng 2 giờ trước
94 Maker (MKR)
510.728.083 $
MKR/USDC 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
582 $
582,241081042928 USDC
0.6% 1.923 $ 1.917 $
1.890 $
3,247 0X9F8
0,02% khoảng 3 giờ trước
95 Moonbase (MBBASED)
0 $
MBBASED/ETH 0x26cf82e4ae43d31ea51e72b663d26e26a75af729
0 $
0,0006897384372435 ETH
0.6% 1.869 $ 1.864 $
1.864 $
6800,803 0X26C
0,02% khoảng 2 giờ trước
96 Nectar Token (NEC)
24.486.114 $
NEC/ETH 0xcc80c051057b774cd75067dc48f8987c4eb97a5e
0 $
0,0003995865027183 ETH
0.6% 3.274 $ 3.265 $
1.781 $
11233,093 0XCC8
0,02% Gần đây
97 Auctus (AUC)
2.490.652 $
AUC/USDC 0xc12d099be31567add4e4e4d0d45691c3f58f5663
0 $
0,0730622333973082 USDC
0.61% 1.243 $ 1.240 $
1.710 $
23423,025 0XC12
0,02% khoảng 3 giờ trước
98 Swerve (SWRV)
4.655.160 $
SWRV/ETH 0xb8baa0e4287890a5f79863ab62b7f175cecbd433
1 $
0,001674829470692 ETH
0.62% 208 $ 208 $
1.415 $
2135,493 0XB8B
0,01% Gần đây
99 Origin Protocol (OGN)
19.112.409 $
OGN/ETH 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26
0 $
0,0003755253954502 ETH
0.61% 832 $ 829 $
1.377 $
9240,240 0X820
0,01% khoảng 2 giờ trước
100 Enjin Coin (ENJ)
125.247.535 $
ENJ/ETH 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
0 $
0,0003404431908798 ETH
0.6% 3.742 $ 3.731 $
1.174 $
8544,998 0XF62
0,01% khoảng 3 giờ trước

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
432.745
Xếp hạng Alexa
#16389
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.617%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 69th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 78th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-08-10

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android