Balancer (v1) exchange

Balancer (v1)

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
98
Tiền ảo
115
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Aave / Ethereum
4.157.589.088 $
AAVE/ETH Thông tin 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9
314 $
0,0804799345771906 ETH
0.6% 4.565.447 $ 4.551.729 $
$8.954.975
28530,557 0X7FC
70,19% Gần đây
2 Maple / USD Coin
78.632.107 $
MPL/USDC Thông tin 0x33349b282065b0284d756f0577fb39c158f935e6
29 $
29,4086452532813 USDC
0.6% 190.635 $ 190.062 $
$1.071.036
36314,967 0X333
8,39% Gần đây
3 Rally / USD Coin
178.998.513 $
RLY/USDC Thông tin 0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b
1 $
0,593544703457375 USDC
0.6% 272.704 $ 271.885 $
$553.875
930497,566 0XF1F
4,34% Gần đây
4 Rally / Ethereum
178.998.513 $
RLY/ETH Thông tin 0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b
1 $
0,0001516533709624 ETH
0.6% 327.733 $ 326.748 $
$375.689
637478,291 0XF1F
2,94% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
5 Livepeer / Ethereum
517.829.167 $
LPT/ETH Thông tin 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239
21 $
0,005479196700143 ETH
0.6% 33.471 $ 33.370 $
$261.603
12292,112 0X58B
2,06% Gần đây
6 Wrapped Bitcoin / Ethereum
13.118.045.354 $
WBTC/ETH Thông tin 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
60.307 $
15,4631432611879 ETH
0.6% 123.608 $ 123.237 $
$174.937
2,901 0X226
1,37% Gần đây
7 Ethereum / USD Coin
461.339.668.639 $
ETH/USDC Thông tin 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
3.969 $
3957,25421641579 USDC
0.6% 34.700 $ 34.596 $
$160.913
40,547 0XC02
1,26% Gần đây
8 USD Coin / Ethereum
32.930.132.879 $
USDC/ETH Thông tin 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
* 1 $
0,0002527004698995 ETH
0.6% 34.700 $ 34.596 $
$159.669
162012,377 0XA0B
1,25% Gần đây
9 DSLA Protocol / Ethereum
45.113.097 $
DSLA/ETH Thông tin 0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe
0 $
0,000002149554961 ETH
0.6% 43.937 $ 43.804 $
$121.814
14530564,634 0X3AF
0,95% Gần đây
10 Ampleforth / USD Coin
126.945.435 $
AMPL/USDC Thông tin 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161
1 $
1,10606006278879 USDC
0.6% 19.354 $ 19.296 $
$101.692
91939,587 0XD46
0,80% Gần đây
11 REN / Ethereum
1.038.542.563 $
REN/ETH Thông tin 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38
* 1 $
0,0002747823450229 ETH
0.6% 46.887 $ 46.746 $
$85.708
79977,175 0X408
0,67% Gần đây -
12 Chainlink / Ethereum
12.621.656.508 $
LINK/ETH Thông tin 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
27 $
0,0070439629427037 ETH
0.6% 52.374 $ 52.217 $
$78.721
2864,447 0X514
0,62% Gần đây
13 Balancer / Ethereum
252.470.503 $
BAL/ETH Thông tin 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3d
23 $
0,0059538394049441 ETH
0.6% 131.551 $ 131.156 $
$77.505
3359,486 0XBA1
0,61% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
14 Basic Attention Token / Ethereum
1.059.070.393 $
BAT/ETH Thông tin 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef
1 $
0,0001834632294099 ETH
0.6% 20.652 $ 20.590 $
$47.443
65990,164 0X0D8
0,37% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
15 APY.Finance / USD Coin
42.226.403 $
APY/USDC Thông tin 0x95a4492f028aa1fd432ea71146b433e7b4446611
1 $
0,796966631370095 USDC
0.6% 36.174 $ 36.066 $
$46.706
58328,721 0X95A
0,36% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
16 Gnosis / Ethereum
505.953.820 $
GNO/ETH Thông tin 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96
341 $
0,0878487984678999 ETH
0.6% 71.829 $ 71.613 $
$43.418
127,244 0X681
0,34% Gần đây
17 Percent / Ethereum
5.756.011 $
PCT/ETH Thông tin 0xbc16da9df0a22f01a16bc0620a27e7d6d6488550
1 $
0,000171980740502 ETH
0.6% 2.785 $ 2.777 $
$39.976
59582,924 0XBC1
0,31% Gần đây
18 Maker / Ethereum
2.380.304.785 $
MKR/ETH Thông tin 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
2.621 $
0,678916364824096 ETH
0.6% 45.900 $ 45.762 $
$36.417
13,895 0X9F8
0,28% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây
19 IDEX / Ethereum
191.594.029 $
IDEX/ETH Thông tin 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae
0 $
0,0000828682790531 ETH
0.6% 47.139 $ 46.998 $
$33.820
104927,908 0XB70
0,26% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
20 AllianceBlock / Ethereum
231.384.436 $
ALBT/ETH Thông tin 0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0
1 $
0,0002014570411194 ETH
0.6% 18.276 $ 18.221 $
$32.119
41047,967 0X00A
0,25% Gần đây
21 Index Cooperative / Ethereum
69.636.242 $
INDEX/ETH Thông tin 0x0954906da0bf32d5479e25f46056d22f08464cab
32 $
0,0082233382017487 ETH
0.6% 11.558 $ 11.523 $
$30.446
949,903 0X095
0,24% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
22 PieDAO DOUGH v2 / Ethereum
13.714.115 $
DOUGH/ETH Thông tin 0xad32a8e6220741182940c5abf610bde99e737b2d
1 $
0,0002093949150732 ETH
0.6% 31.517 $ 31.422 $
$29.606
36242,313 0XAD3
0,23% Gần đây
23 iExec RLC / Ethereum
324.433.284 $
RLC/ETH Thông tin 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375
5 $
0,0011569365035731 ETH
0.6% 12.014 $ 11.978 $
$20.102
4450,993 0X607
0,16% Gần đây
24 Render Token / Ethereum
169.656.989 $
RNDR/ETH Thông tin 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24
* 1 $
0,0002990419292337 ETH
0.61% 1.631 $ 1.626 $
$19.867
17092,285 0X6DE
0,16% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây -
25 MetricExchange / Dai
1.114.523 $
METRIC/DAI Thông tin 0xefc1c73a3d8728dc4cf2a18ac5705fe93e5914ac
2 $
2,15223980877239 DAI
0.6% 2.017 $ 2.011 $
$17.205
7975,458 0XEFC
0,13% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
26 Request / Ethereum
170.743.543 $
REQ/ETH Thông tin 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a
0 $
0,0000578865887944 ETH
0.6% 5.468 $ 5.451 $
$13.509
59784,067 0X8F8
0,11% Gần đây
27 Origin Protocol / Ethereum
310.684.083 $
OGN/ETH Thông tin 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26
1 $
0,0002244122766265 ETH
0.6% 6.379 $ 6.360 $
$12.925
14874,644 0X820
0,10% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
28 Ethereum / Dai
461.339.668.639 $
ETH/DAI Thông tin 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
3.984 $
3980,03984527042 DAI
0.6% 8.676 $ 8.650 $
$10.884
2,732 0XC02
0,09% Gần đây
29 DXdao / Ethereum
33.475.614 $
DXD/ETH Thông tin 0xa1d65e8fb6e87b60feccbc582f7f97804b725521
661 $
0,170764361053851 ETH
0.6% 4.211 $ 4.199 $
$10.491
15,867 0XA1D
0,08% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
30 Dai / Ethereum
7.026.113.172 $
DAI/ETH Thông tin 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,0002512537660115 ETH
0.6% 8.676 $ 8.650 $
$10.409
10619,404 0X6B1
0,08% Gần đây -
31 Request / USD Coin
170.743.543 $
REQ/USDC Thông tin 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a
0 $
0,22844307087002 USDC
0.6% 5.739 $ 5.721 $
$9.323
40654,600 0X8F8
0,07% Gần đây
32 Request / Dai
170.743.543 $
REQ/DAI Thông tin 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a
0 $
0,222124514449413 DAI
0.6% 5.875 $ 5.858 $
$8.710
39050,568 0X8F8
0,07% Gần đây
33 Telcoin / Ethereum
1.189.972.568 $
TEL/ETH Thông tin 0x467bccd9d29f223bce8043b84e8c8b282827790f
0 $
0,0000055208040805 ETH
0.6% 9.566 $ 9.537 $
$7.515
348624,500 0X467
0,06% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
34 AirSwap / Ethereum
43.066.362 $
AST/ETH Thông tin 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a
0 $
0,0000641326903102 ETH
0.6% 7.486 $ 7.464 $
$6.610
26658,581 0X270
0,05% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
35 MetaGame / Ethereum
0 $
SEED/ETH Thông tin 0x30cf203b48edaa42c3b4918e955fed26cd012a3f
32 $
0,00836563414721 ETH
0.6% 5.577 $ 5.560 $
$5.834
180,000 0X30C
0,05% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
36 Razor Network / USD Coin
9.598.668 $
RAZOR/USDC Thông tin 0x50de6856358cc35f3a9a57eaaa34bd4cb707d2cd
0 $
0,0701150148333333 USDC
0.6% 48.478 $ 48.333 $
$3.359
48000,000 0X50D
0,03% **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây
37 mStable USD / USD Coin
37.936.991 $
MUSD/USDC Thông tin 0xe2f2a5c287993345a840db3b0845fbc70f5935a5
1 $
0,910575292388727 USDC
0.61% 735 $ 733 $
$3.239
3548,457 0XE2F
0,03% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
38 PrimeDAO / Ethereum
0 $
PRIME/ETH Thông tin 0xe59064a8185ed1fca1d17999621efedfab4425c9
0 $
0,0000514531389955 ETH
0.61% 576 $ 574 $
$3.086
15536,300 0XE59
0,02% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây
39 Loopring / Ethereum
535.111.133 $
LRC/ETH Thông tin 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd
0 $
0,0001091594605714 ETH
0.6% 2.194 $ 2.187 $
$2.777
6577,970 0XBBB
0,02% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây
40 Frontier / USD Coin
72.017.015 $
FRONT/USDC Thông tin 0xf8c3527cc04340b208c854e985240c02f7b7793f
* 1 $
1,33985926304355 USDC
0.61% 330 $ 329 $
$2.116
1572,826 0XF8C
0,02% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây -
41 Akropolis / USD Coin
91.510.741 $
AKRO/USDC Thông tin 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7
0 $
0,0345647242371404 USDC
0.6% 1.969 $ 1.963 $
$2.047
59051,716 0X8AB
0,02% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
42 yearn.finance / Ethereum
1.270.595.343 $
YFI/ETH Thông tin 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e
36.861 $
9,52192591369529 ETH
0.61% 1.364 $ 1.360 $
$1.922
0,052 0X0BC
0,02% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
43 Offshift / Ethereum
13.661.540 $
XFT/ETH Thông tin 0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be
3 $
0,0008323598236357 ETH
0.61% 1.598 $ 1.593 $
$1.447
446,804 0XABE
0,01% **khoảng 4 giờ trước Updated khoảng 4 giờ trước
44 mStable Governance Token: Meta / mStable USD
25.373.356 $
MTA/MUSD Thông tin 0xa3bed4e1c75d00fa6f4e5e6922db7261b5e9acd2
* 1 $
0,734369555707693 0XE2F2A5C287993345A840DB3B0845FBC70F5935A5
0.61% 1.740 $ 1.735 $
$1.314
1900,677 0XA3B
0,01% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
45 mStable Governance Token: Meta / Ethereum
25.373.356 $
MTA/ETH Thông tin 0xa3bed4e1c75d00fa6f4e5e6922db7261b5e9acd2
1 $
0,0002187465911419 ETH
0.61% 1.298 $ 1.294 $
$949
1114,207 0XA3B
0,01% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
46 Aleph.im / Ethereum
65.063.801 $
ALEPH/ETH Thông tin 0x27702a26126e0b3702af63ee09ac4d1a084ef628
1 $
0,0001387657521007 ETH
0.61% 764 $ 761 $
$942
1757,941 0X277
0,01% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây
47 Numeraire / Ethereum
251.988.917 $
NMR/ETH Thông tin 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671
* 47 $
0,0121642288077731 ETH
0.6% 18.774 $ 18.718 $
$485
10,336 0X177
0,00% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây -
48 BUILD Finance / Ethereum
978.868 $
BUILD/ETH Thông tin 0x6e36556b3ee5aa28def2a8ec3dae30ec2b208739
* 7 $
0,0016923066535607 ETH
0.63% 142 $ 141 $
$143
21,810 0X6E3
0,00% Gần đây -
49 PieDAO DEFI++ / Wrapped Bitcoin
2.040.889 $
DEFI++/WBTC Thông tin 0x8d1ce361eb68e9e05573443c407d4a3bed23b033
4 $
0,0000766468164153 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599
0.6% 21.437 $ 21.373 $
$64.093
15214,226 0X8D1
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước
50 PieDAO DEFI Small Cap / Ethereum
1.334.175 $
DEFI+S/ETH Thông tin 0xad6a626ae2b43dcb1b39430ce496d2fa0365ba9c
4 $
0,0010753329578183 ETH
0.6% 6.455 $ 6.436 $
$25.683
6203,298 0XAD6
- **khoảng 9 giờ trước Updated gần đây

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
31.723,0
Xếp hạng Alexa
#194783
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.604%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 63th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 59th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-08-10

Đội ngũ

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android