coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Birake exchange

Birake

Centralized
5
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
39
Tiền ảo
48
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Sapphire / Bitcoin
0 $
SAPP/BTC
1 $
0,0000381999963738 BTC
0.09% 2.445.060 $ 271.958 $
$498.413
532059,486 SAPP
65,49% Gần đây
2 Peony Coin / Bitcoin
15.730.427 $
PNY/BTC
0 $
0,00000202 BTC
3.35% 34 $ 1.414 $
$85.190
1627843,681 PNY
11,19% Gần đây
3 Teloscoin / Bitcoin
685.063 $
TELOS/BTC
0 $
0,0000001412000003 BTC
5.87% 246 $ 152 $
$30.934
10258837,458 TELOS
4,06% Gần đây
4 Mobility Coin / Bitcoin
5.201.537 $
MOBIC/BTC
0 $
0,0000157100000297 BTC
3.8% 38 $ 2.124 $
$21.930
55606,093 MOBIC
2,88% Gần đây
5 Modden / Bitcoin
0 $
MDDN/BTC
* 0 $
0,0000098699987307 BTC
27.34% 0 $ 0 $
$20.940
143262,058 MDDN
2,75% Gần đây -
6 Dash Diamond / Bitcoin
17.669.625 $
DASHD/BTC
0 $
0,0000033999999809 BTC
1.42% 340 $ 788 $
$15.511
185360,327 DASHD
2,04% Gần đây
7 Bontecoin / Bitcoin
2.155.306 $
BONTE/BTC
0 $
0,0000002800000001 BTC
5.03% 203 $ 1 $
$14.194
2010053,618 BONTE
1,87% Gần đây
8 Monk / Bitcoin
982.967 $
MONK/BTC
0 $
0,0000030999982271 BTC
3.73% 9 $ 230 $
$10.457
137715,900 MONK
1,37% Gần đây
9 Birake / Bitcoin
9.810.509 $
BIR/BTC
0 $
0,0000036400000076 BTC
3.68% 386 $ 152 $
$9.442
101729,997 BIR
1,24% Gần đây
10 Litecoin / Bitcoin
4.565.852.433 $
LTC/BTC
* 65 $
0,002649697124774 BTC
1.88% 1.078 $ 3.315 $
$8.995
142,810 LTC
1,18% Gần đây
11 Beacon / Bitcoin
0 $
BECN/BTC
0 $
0,0000073070000001 BTC
0.16% 379 $ 128.435 $
$6.722
37504,422 BECN
0,88% Gần đây
12 Jackpot / Bitcoin
6.223.320 $
777/BTC
0 $
0,00000101 BTC
1.84% 89 $ 20.501 $
$5.622
227023,764 777
0,74% Gần đây
13 Eska / Bitcoin
0 $
ESK/BTC
0 $
0,0000004200000055 BTC
2.15% 99 $ 934 $
$5.172
510289,653 ESK
0,68% Gần đây
14 Suvereno / Bitcoin
193.929 $
SUV/BTC
0 $
0,00000096 BTC
0.93% 977 $ 463 $
$4.761
202149,268 SUV
0,63% **1 giờ trước Updated gần đây
15 Ultra Clear / Bitcoin
0 $
UCR/BTC
0 $
0,00000071 BTC
4.08% 0 $ 0 $
$3.558
205899,403 UCR
0,47% Gần đây
16 Bitcoin Subsidium / Teloscoin
47.277 $
XBTX/TELOS
0 $
1,7657289555756 TELOS
12.67% 0 $ 0 $
$3.504
540446,170 XBTX
0,46% Gần đây
17 Bitcoin Subsidium / Bitcoin
47.277 $
XBTX/BTC
0 $
0,000000222 BTC
2.61% 3 $ 21 $
$2.621
492462,663 XBTX
0,34% Gần đây
18 Tutela / Bitcoin
TUTL/BTC
0 $
0,000011181009901 BTC
24.29% 0 $ 0 $
$2.331
6599,158 TUTL
0,31% Gần đây
19 Flits / Bitcoin
2.271.929 $
FLS/BTC
0 $
0,0000147999897494 BTC
2.02% 562 $ 6.053 $
$2.182
6135,758 FLS
0,29% Gần đây
20 SafeDeal / Bitcoin
5.332.882 $
SFD/BTC
1 $
0,0000452551498638 BTC
7.4% 0 $ 0 $
$1.896
1696,411 SFD
0,25% Gần đây
21 Lapislazuli / Bitcoin
0 $
LILLI/BTC
0 $
0,000000325 BTC
12.04% 0 $ 0 $
$1.494
196611,916 LILLI
0,20% Gần đây
22 One World Coin / Bitcoin
0 $
OWO/BTC
0 $
0,00000026 BTC
15.35% 0 $ 0 $
$1.193
162545,850 OWO
0,16% Gần đây
23 Trittium / Bitcoin
0 $
TRTT/BTC
0 $
0,00000017 BTC
9.53% 4 $ 1.376 $
$1.083
245083,927 TRTT
0,14% **1 giờ trước Updated gần đây
24 Azzure / Bitcoin
2.126.078 $
AZR/BTC
0 $
0,0000001988846001 BTC
5.29% 24 $ 22.282 $
$791
161521,009 AZR
0,10% Gần đây
25 CryptoSaga / Bitcoin
0 $
SAGA/BTC
0 $
0,00000081 BTC
3.68% 40 $ 4 $
$786
42133,959 SAGA
0,10% Gần đây
26 PEPS Coin / Bitcoin
1.841.764 $
PEPS/BTC
0 $
0,0000012069999865 BTC
10.83% 0 $ 0 $
$532
18050,649 PEPS
0,07% **4 giờ trước Updated gần đây
27 Kyanite / Bitcoin
0 $
KYAN/BTC
0 $
0,0000002008032129 BTC
10.36% 0 $ 0 $
$353
71787,148 KYAN
0,05% **1 giờ trước Updated gần đây
28 Cryptoshares / Bitcoin
0 $
SHARES/BTC
0 $
0,0000022399723126 BTC
29.44% 0 $ 0 $
$332
7534,465 SHARES
0,04% **2 giờ trước Updated gần đây
29 Cryptoflow / Bitcoin
0 $
CFL/BTC
0 $
0,00000011 BTC
14.47% 42 $ 73 $
$77
28286,273 CFL
0,01% Gần đây
30 BitcoinToken / Bitcoin
0 $
BTCT/BTC
0 $
0,000000012004 BTC
82.86% 0 $ 0 $
$6
20793,402 BTCT
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
31 Klimatas / Bitcoin
157.863 $
KTS/BTC
0 $
0,00000021 BTC
45.0% 0 $ 0 $
$17
3009,602 KTS
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
32 Merge / Bitcoin
227.612 $
MERGE/BTC
0 $
0,00000011 BTC
45.0% 0 $ 0 $
$0
336,000 MERGE
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước
33 Delion / Bitcoin
0 $
DLN/BTC
0 $
0,00000003 BTC
25.0% 0 $ 14 $
$0
90,000 DLN
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước
34 NestEgg Coin / Bitcoin
8.467 $
EGG/BTC
0 $
0,00000001 BTC
44.44% 65 $ 369 $
$0
33,000 EGG
- **9 giờ trước Updated gần đây
35 Bitcoin 2 / Bitcoin
10.314.737 $
BTC2/BTC
0 $
0,0000188991421339 BTC
36.5% 0 $ 0 $
$0
0,010 BTC2
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? EDEL/BTC
0 $
0,0000064200000036 BTC
18.22% 0 $ 0 $
$11.998
69678,578 EDEL
1,58% Gần đây
2 Crome / Bitcoin
0 $
CROM/BTC
0 $
0,0000003499995 BTC
27.59% 0 $ 0 $
$1.779
267395,134 CROM
0,23% **1 giờ trước Updated gần đây
3 ? TACC/BTC
0 $
0,0000012010006215 BTC
14.21% 0 $ 0 $
$589
18849,344 TACC
0,08% Gần đây
4 ? ALTC/BTC
0 $
0,0000083 BTC
88.39% 0 $ 0 $
$541
12171,572 ALTC
0,07% **2 giờ trước Updated gần đây
5 ? SPC/BTC
0 $
0,0000048446 BTC
0.75% 6 $ 3 $
$41
396,322 SPC
0,01% Gần đây
6 ? MNSC/BTC
0 $
0,00000077 BTC
23.01% 0 $ 0 $
$21
1115,450 MNSC
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây
7 Lightcoin / Bitcoin
2.130.499 $
LHC/BTC
0 $
0,000000659989985 BTC
21.43% 0 $ 0 $
$20
1269,686 LHC
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
8 ? MNX/BTC
25 $
0,001 BTC
69.96% 0 $ 0 $
$0
0,000 MNX
0,00% **7 giờ trước Updated 6 giờ trước
9 MNPoSTree / Bitcoin
0 $
MPTC/BTC
0 $
0,000000026 BTC
63.33% 0 $ 0 $
$31
48999,722 MPTC
- **23 giờ trước Updated gần đây
10 ? EUREX/BTC
1 $
0,0000432097987864 BTC
1.37% 5.203 $ 2.315 $
$10
10,168 EUREX
- **1 ngày trước Updated 23 giờ trước
11 ? APHO/BTC
0 $
0,000000005 BTC
66.67% 78 $ 0 $
$7
64000,000 APHO
- **1 ngày trước Updated 9 giờ trước
12 PowerBalt / Bitcoin
0 $
PWRB/BTC
0 $
0,0000087906316537 BTC
20.26% 0 $ 0 $
$0
1,962 PWRB
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
13 Stellar / Bitcoin
3.240.778.790 $
XLM/BTC
0 $
0,0000002 BTC
98.33% 0 $ 0 $
$0
8,150 XLM
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước

Birake là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Estonia. Có 39 đồng tiền ảo và 48 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Birake trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 31 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Birake là SAPP/BTC. Birake được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Birake tại https://birake.com.

Địa chỉ
Peterburi tee 47, Tallinn, Estonia
Phí
Rút tiền
0.5 BIR
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Estonia
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
90.005,0
Xếp hạng Alexa
#71400
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 2614
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Birake
5
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
2.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 5/10
Tính thanh khoản 2.5
Quy mô 0.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 5/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 7.311%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 53th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 67th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-03-22
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available