Birake exchange

Birake

Decentralized
N/A
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
46
Tiền ảo
58
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 1Million Token (1MT)
200.311 $
1MT/BTC
0 $
0,00002594 BTC
- - -
160.097 $
523383,454 1MT
60,96% Gần đây -
2 Bitcoin (BTC)
217.924.620.596 $
BTC/USDC
11.861 $
11856,93666667 USDC
- - -
16.772 $
1,414 BTC
6,38% Gần đây -
3 Bitcoin (BTC)
217.924.620.596 $
BTC/USDT
11.828 $
11817,96798246 USDT
- - -
15.375 $
1,300 BTC
5,85% Gần đây -
4 CMDX (CMDX)
0 $
CMDX/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
13.762 $
116704989,620 CMDX
5,24% Gần đây -
5 Ethereum (ETH)
49.417.705.341 $
ETH/USDC
459 $
459,10731904 USDC
- - -
6.378 $
13,888 ETH
2,43% Gần đây -
6 Ethereum (ETH)
49.417.705.341 $
ETH/BTC
435 $
0,0368345 BTC
- - -
5.789 $
13,309 ETH
2,20% Gần đây -
7 Ethereum (ETH)
49.417.705.341 $
ETH/USDT
434 $
434,00876712 USDT
- - -
5.400 $
12,430 ETH
2,05% Gần đây -
8 XRP (XRP)
13.484.682.660 $
XRP/USDC
0 $
0,31605404 USDC
- - -
4.463 $
14116,399 XRP
1,70% Gần đây -
9 Bitcoin Cash (BCH)
5.469.469.422 $
BCH/BTC
294 $
0,02485828 BTC
- - -
3.976 $
13,547 BCH
1,51% Gần đây -
10 Bitcoin Cash (BCH)
5.469.469.422 $
BCH/USDT
298 $
297,83115998 USDT
- - -
3.909 $
13,112 BCH
1,49% Gần đây -
11 XRP (XRP)
13.484.682.660 $
XRP/USDT
0 $
0,29868529 USDT
- - -
3.861 $
12916,032 XRP
1,47% Gần đây -
12 XRP (XRP)
13.484.682.660 $
XRP/BTC
0 $
0,00002537 BTC
- - -
3.800 $
12684,618 XRP
1,44% Gần đây -
13 Bitcoin Cash (BCH)
5.469.469.422 $
BCH/USDC
284 $
283,95277778 USDC
- - -
3.766 $
13,258 BCH
1,43% Gần đây -
14 Bitcoin 2 (BTC2)
11.065.832 $
BTC2/BTC
1 $
0,00005217 BTC
- - -
3.049 $
4949,958 BTC2
1,16% Gần đây -
15 Securus (XSCR)
0 $
XSCR/BTC
0 $
0,000001 BTC
- - -
2.541 $
215177,008 XSCR
0,97% Gần đây -
16 Midas (MIDAS)
2.540.814 $
MIDAS/BTC
1 $
0,00012096 BTC
- - -
2.135 $
1494,901 MIDAS
0,81% Gần đây -
17 Bitcoin Subsidium (XBTX)
0 $
XBTX/TELOS
0 $
4,37800008 TELOS
- - -
1.124 $
31989,642 XBTX
0,43% khoảng 1 giờ trước -
18 Teloscoin (TELOS)
1.339.234 $
TELOS/BTC
0 $
0,00000068 BTC
- - -
1.107 $
137857,396 TELOS
0,42% Gần đây -
19 Merge (MERGE)
0 $
MERGE/BTC
0 $
0,0000012 BTC
- - -
985 $
70257,858 MERGE
0,38% khoảng 3 giờ trước -
20 Litecoin (LTC)
3.738.999.792 $
LTC/USDT
59 $
58,49050241 USDT
- - -
806 $
13,768 LTC
0,31% Gần đây -
21 Litecoin (LTC)
3.738.999.792 $
LTC/USDC
55 $
55,23688889 USDC
- - -
776 $
14,066 LTC
0,30% Gần đây -
22 Litecoin (LTC)
3.738.999.792 $
LTC/BTC
57 $
0,00485723 BTC
- - -
772 $
13,453 LTC
0,29% Gần đây -
23 Birake (BIR)
463.146 $
BIR/BTC
0 $
0,00000054 BTC
- - -
758 $
119078,550 BIR
0,29% Gần đây -
24 Flits (FLS)
2.579.675 $
FLS/BTC
1 $
0,00008003 BTC
- - -
72 $
75,946 FLS
0,03% khoảng 1 giờ trước -
25 Circuit (CRCT)
0 $
CRCT/BTC
0 $
0,00000002 BTC
- - -
0 $
2011,160 CRCT
0,00% Gần đây -
26 Ravencoin (RVN)
168.158.423 $
RVN/BTC
0 $
0,00000209 BTC
- - -
0 $
5,081 RVN
0,00% khoảng 1 giờ trước -
27 Sapphire (SAPP)
0 $
SAPP/BTC
0 $
0,0000005 BTC
- - -
905 $
155011,618 SAPP
- khoảng 4 giờ trước -
28 Bitcoin Token (BTCT)
169.520 $
BTCT/BTC
0 $
0,00000148 BTC
- - -
579 $
33300,000 BTCT
- khoảng 20 giờ trước -
29 Lunch Money (LMY)
92.013 $
LMY/BTC
0 $
0,00000023 BTC
- - -
495 $
182109,410 LMY
- 3 ngày trước -
30 AgaveCoin (AGVC)
0 $
AGVC/BTC
0 $
0,00000575 BTC
- - -
407 $
5998,602 AGVC
- 2 ngày trước -
31 ColossusXT (COLX)
0 $
COLX/BTC
0 $
0,00000004 BTC
- - -
301 $
637127,047 COLX
- 2 ngày trước -
32 BEENG Token (BEENG)
0 $
BEENG/BTC
0 $
0,00000408 BTC
- - -
16 $
343,563 BEENG
- khoảng 4 giờ trước -
33 SnodeCoin (SND)
367.204 $
SND/BTC
0 $
0,0000006 BTC
- - -
8 $
1149,300 SND
- 4 ngày trước -
34 Monkey Project (MONK)
141.863 $
MONK/BTC
0 $
0,000001 BTC
- - -
8 $
644,200 MONK
- 5 ngày trước -
35 Xiropht (XIRO)
0 $
XIRO/BTC
0 $
0,00000007 BTC
- - -
4 $
4934,351 XIRO
- khoảng 4 giờ trước -
36 Stakecube (SCC)
9.998.240 $
SCC/BTC
1 $
0,00009551 BTC
- - -
3 $
2,505 SCC
- khoảng 4 giờ trước -
37 ESBC (ESBC)
610.582 $
ESBC/BTC
0 $
0,00000219 BTC
- - -
2 $
61,304 ESBC
- khoảng 4 giờ trước -
38 XDNA (XDNA)
61.396 $
XDNA/BTC
0 $
0,0000019 BTC
- - -
1 $
66,855 XDNA
- 3 ngày trước -
39 Klimatas (KTS)
385.919 $
KTS/BTC
0 $
0,0000041 BTC
- - -
1 $
24,108 KTS
- khoảng 4 giờ trước -
40 Point (POINT)
0 $
POINT/BTC
0 $
0,0000003 BTC
- - -
1 $
269,540 POINT
- khoảng 4 giờ trước -
41 GOSSIP-Coin (GOSS)
46.421 $
GOSS/BTC
0 $
0,0000002 BTC
- - -
1 $
250,750 GOSS
- khoảng 5 giờ trước -
42 DarkSaga (SAGA)
0 $
SAGA/BTC
0 $
0,00000022 BTC
- - -
0 $
166,973 SAGA
- khoảng 4 giờ trước -
43 Zer-Dex (ZDX)
0 $
ZDX/BTC
0 $
0,00000002 BTC
- - -
0 $
1681,429 ZDX
- khoảng 4 giờ trước -
44 Bitcoin Subsidium (XBTX)
0 $
XBTX/BTC
0 $
0,0000007 BTC
- - -
0 $
28,571 XBTX
- khoảng 5 giờ trước -
45 MillenniumClub Coin (MCLB)
0 $
MILL/BTC
0 $
0,00000035 BTC
- - -
0 $
31,629 MILL
- 5 ngày trước -
46 eFIN (EFIN)
0 $
EFIN/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
1000,909 EFIN
- 1 ngày trước -
47 Delion (DLN)
95.922 $
DLN/BTC
0 $
0,00000019 BTC
- - -
0 $
19,595 DLN
- khoảng 3 giờ trước -
48 Rapids (RPD)
505.801 $
RPD/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
329,938 RPD
- 6 ngày trước -
49 PIVX (PIVX)
31.778.638 $
PIVX/BTC
0 $
0,00000432 BTC
- - -
0 $
0,271 PIVX
- 3 ngày trước -
50 COWRY (COW)
34.425 $
COW/BTC
0 $
0,000003 BTC
- - -
0 $
0,383 COW
- 2 ngày trước -
51 FEIRM (XFE)
3.443 $
XFE/BTC
0 $
0,00000004 BTC
- - -
0 $
5,000 XFE
- 1 ngày trước -
52 ZeroClassic (ZERC)
0 $
ZERC/BTC
0 $
0,00000002 BTC
- - -
0 $
5,652 ZERC
- 2 ngày trước -
53 AllSafe (ASAFE)
241.317 $
ASAFE/BTC
0 $
0,00000197 BTC
- - -
0 $
0,005 ASAFE
- 2 ngày trước -
54 StrongHands (SHND)
498.847 $
SHND/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
4755892,378 SHND
- 4 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? APHO/BTC
0 $
0,00000008 BTC
- - -
207 $
219271,157 APHO
0,08% Gần đây -
2 Catscoin (CATS)
0 $
CATS/BTC
0 $
0,00001 BTC
- - -
67 $
570,000 CATS
0,03% Gần đây -
3 777.Bingo (777)
0 $
777/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 777
0,00% khoảng 1 giờ trước -
4 ? AML/BTC
24 $
0,0020154 BTC
- - -
47 $
2,000 AML
- khoảng 4 giờ trước -

Birake là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền nằm tại Estonia. Có 46 đồng tiền ảo và 58 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Birake trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 22 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Birake là 1MT/BTC. Birake được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Birake tại https://birake.com.

Địa chỉ
Peterburi tee 47, Tallinn, Estonia
Phí
Rút tiền
0.5 BIR
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Year Established
2018
Market With Fees
Incorporation Country Code
Estonia
Recent Monthly Pageviews
34.606
Alexa Rank
#350416
Community Data
Twitter Followers: 2477
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Birake
N/A
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
0.5 - - 0.5 - /10
Tính thanh khoản 0.5
Quy mô -
Cybersecurity -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng /10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 32th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

Cybersecurity

Cập nhật lần cuối: 2020-08-04
Data provided by cer.live
Cybersecurity Score 2.3
Penetration Test
Proof of Funds
Bug Bounty

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android