Tiền ảo: 4641
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.359.682.486 $ 0,74%
Lưu lượng 24 giờ: 58.339.451.991 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,9%
XRP 6,72%

BitOnBay

Tập trung
Bitonbay is a blockchain exchange service for consumers to buy and sell emerging altcoins using established cryptocurrencies.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về BitOnBay

Bitonbay is a blockchain exchange service for consumers to buy and sell emerging altcoins using established cryptocurrencies.

Địa chỉ
Phí
0.25%
Rút tiền
https://support.bitonbay.com/hc/en-us/articles/360016112491-Our-Fees
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrency only
Giao dịch đòn bẩy
Không
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
34 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
?
BCC/BTC
429 $
0,05415612 BTC
- - -
443.638.359 $
1033863,640 BCC
96,30% Gần đây -
2
Dash (DASH) Dash
168 $
0,02112761 BTC
- - -
9.971.768 $
59467,834 DASH
2,16% Gần đây -
3
Litecoin (LTC) Litecoin
91 $
0,01149949 BTC
- - -
6.615.377 $
72603,531 LTC
1,44% Gần đây -
4
Qtum (QTUM) Qtum
3 $
0,00038781 BTC
- - -
207.774 $
67504,510 QTUM
0,05% Gần đây -
5
?
PTC/BTC
0 $
0,00002064 BTC
- - -
11.339 $
69254,378 PTC
0,00% khoảng 1 giờ trước -
6
?
AZW/BTC
2 $
0,00027604 BTC
- - -
10.566 $
4849,300 AZW
0,00% khoảng 3 giờ trước -
7
Viacoin (VIA) Viacoin
1 $
0,00008909 BTC
- - -
9.949 $
14094,120 VIA
0,00% Gần đây -
8
Internet of People (IOP) Internet of People
0 $
0,0000109 BTC
- - -
3.627 $
41955,860 IOP
0,00% Gần đây -
9
BitSend (BSD) BitSend
0 $
0,00000971 BTC
- - -
3.467 $
45020,220 BSD
0,00% Gần đây -
10
ENCCoin (ENC) ENCCoin
0 $
0,00000011 BTC
- - -
3.414 $
3933297,526 ENC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
11
?
IPM/BTC
0 $
0,00000033 BTC
- - -
3.304 $
1261507,997 IPM
0,00% khoảng 1 giờ trước -
12
Dogecoin (DOGE) Dogecoin
0 $
0,00000037 BTC
- - -
2.691 $
916821,400 DOGE
0,00% khoảng 1 giờ trước -
13
NuBits (USNBT) NuBits
0 $
0,00000526 BTC
- - -
999 $
23942,180 NBT
0,00% Gần đây -
14
?
COW/BTC
0 $
0,00000026 BTC
- - -
540 $
262030,492 COW
0,00% Gần đây -
15
?
HDN/BTC
0 $
0,0000001 BTC
- - -
316 $
401110,000 HDN
0,00% khoảng 3 giờ trước -
16
Hyundai DAC (HDAC) Hyundai DAC
0 $
0,0000053 BTC
- - -
76 $
1816,173 HDAC
0,00% khoảng 1 giờ trước -
17
Bean Cash (BEAN) Bean Cash
0 $
0,0000002 BTC
- - -
2 $
1498,113 BITB
0,00% Gần đây -
18
Syndicate (SYNX) Syndicate
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 SYNX
0,00% khoảng 2 giờ trước -
19
Ethereum (ETH) Ethereum
254 $
0,03236715 BTC
- - -
199.542 $
785,823 ETH
khoảng 3 giờ trước -
20
R2X (RTX) R2X
0 $
0,00000009 BTC
- - -
1.081 $
1523442,345 RTX
khoảng 4 giờ trước -
21
?
NCC/BTC
0 $
0,00000049 BTC
- - -
60 $
15422,897 NCC
khoảng 5 giờ trước -
22
?
EYC/BTC
0 $
0,00000004 BTC
- - -
27 $
86002,025 EYC
khoảng 3 giờ trước -
23
?
WPC/BTC
0 $
0,00000124 BTC
- - -
4 $
407,156 WPC
khoảng 23 giờ trước -
24
ICOVO (OVO) ICOVO
0 $
0,00000842 BTC
- - -
2 $
25,000 OVO
khoảng 4 giờ trước -
25
WeGen Platform (WGC) WeGen Platform
0 $
0,00000005 BTC
- - -
1 $
1425,000 WGC
khoảng 21 giờ trước -
26
Reddcoin (RDD) Reddcoin
0 $
0,00000038 BTC
- - -
0 $
9,259 RDD
khoảng 4 giờ trước -
27
MicroBitcoin (MBC) MicroBitcoin
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 MBC
khoảng 4 giờ trước -
28
?
MT/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 MT
khoảng 6 giờ trước -
29
Zcash (ZEC) Zcash
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 ZEC
khoảng 15 giờ trước -
30
?
CARAT/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 CARAT
khoảng 4 giờ trước -
31
?
CAT/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 CAT
khoảng 3 giờ trước -
32
MonetaryUnit (MUE) MonetaryUnit
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 MUE
2 ngày trước -
33
?
PPC/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 PPC
6 ngày trước -
34
?
QLC/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 QLC
7 ngày trước -
Anomaly BTC/USD Stale