Bitsonic exchange

Bitsonic

Centralized
4
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
37
Tiền ảo
48
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 BlackPearl Token (BPLC)
0 $
BPLC/KRW
0 $
1,17 KRW
34.19% 0 $ 0 $
$533.430
517587331,060 BPLC
87,07% Gần đây
2 Bitsonic Gas (BSG)
0 $
BSG/BSC
0 $
0,0450261 BSC
86.67% 0 $ 0 $
$61.441
819641665,592 BSG
10,06% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
3 E2P Group (E2P)
0 $
E2P/KRW
0 $
54,1 KRW
0.92% 1 $ 834 $
$12.929
271314,597 E2P
2,11% Gần đây
4 Yggdrash (YEED)
5.532.963 $
YEED/KRW
0 $
1,23 KRW
79.51% 0 $ 0 $
$2.931
2705973,244 YEED
0,48% **khoảng 5 giờ trước Updated khoảng 5 giờ trước
5 12Ships (TSHP)
0 $
TSHP/KRW
0 $
3,5 KRW
84.7% 0 $ 0 $
$32
10652,000 TSHP
0,01% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
6 Bitcoin (BTC)
673.824.896.581 $
BTC/KRW
17.706 $
20101000 KRW
16.39% 0 $ 0 $
$14
0,001 BTC
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
7 XRP (XRP)
36.577.289.117 $
XRP/KRW
* 1 $
769 KRW
45.77% 0 $ 0 $
$6
10,000 XRP
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây -
8 GameXCoin (GXC)
0 $
GXC/KRW
0 $
2,83 KRW
41.42% 0 $ 0 $
$4
1881,473 GXC
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước
9 Bitsonic Token (BSC)
0 $
BSC/KRW
0 $
1,89 KRW
36.79% 0 $ 0 $
$3
2235,632 BSC
0,00% Gần đây -
10 Ethereum (ETH)
260.192.623.417 $
ETH/KRW
1.319 $
1497000 KRW
17.57% 0 $ 0 $
$0
0,001 ETH
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
11 MVL (MVL)
0 $
MVL/KRW
0 $
15,5 KRW
63.86% 0 $ 0 $
$2.354
171626,400 MVL
- **1 ngày trước Updated khoảng 7 giờ trước
12 ASTA (ASTA)
0 $
ASTA/KRW
* 0 $
30 KRW
86.21% 0 $ 0 $
$1.375
52069,667 ASTA
- **khoảng 12 giờ trước Updated khoảng 7 giờ trước -
13 Ulgen Hash Power (UHP)
0 $
UHP/KRW
* 0 $
25,1 KRW
61.62% 0 $ 0 $
$1.212
54065,000 UHP
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
14 PRESTO (PRSTX)
0 $
PRSTX/KRW
0 $
0,28 KRW
74.07% 0 $ 0 $
$718
2905113,071 PRSTX
- **1 ngày trước Updated khoảng 5 giờ trước
15 Rhea Protocol (RHEA)
0 $
RHEA/KRW
0 $
488 KRW
1.41% 2 $ 265 $
$183
425,994 RHEA
- **1 ngày trước Updated khoảng 11 giờ trước
16 Bitsonic Gas (BSG)
0 $
BSG/KRW
0 $
0,07 KRW
42.86% 0 $ 0 $
$134
2180922,000 BSG
- **khoảng 9 giờ trước Updated gần đây
17 MineBee (MB)
0 $
MB/KRW
0 $
0,4 KRW
77.55% 0 $ 0 $
$46
130682,000 MB
- **khoảng 10 giờ trước Updated gần đây
18 Clink (CKCT)
0 $
CKCT/BTC
0 $
0,00000017 BTC
50.0% 0 $ 0 $
$26
4000,000 CKCT
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
19 BananaTok (BNA)
0 $
BNA/KRW
0 $
45 KRW
83.33% 0 $ 0 $
$18
459,000 BNA
- **1 ngày trước Updated khoảng 14 giờ trước
20 LINKA (LINKA)
4.485.717 $
LINKA/BSC
* 0 $
11,999999 BSC
99.84% 0 $ 0 $
$12
331,369 LINKA
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
21 Klaytn (KLAY)
2.557.741.462 $
KLAY/KRW
1 $
1000 KRW
74.97% 0 $ 0 $
$8
9,600 KLAY
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước
22 Enjin Coin (ENJ)
1.183.702.418 $
ENJ/BSC
* 0 $
90 BSC
94.89% 0 $ 0 $
$8
53,258 ENJ
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
23 TRON (TRX)
4.997.321.013 $
TRX/KRW
0 $
57 KRW
80.54% 0 $ 0 $
$7
140,000 TRX
- **2 ngày trước Updated khoảng 19 giờ trước
24 EOS (EOS)
4.443.446.770 $
EOS/KRW
6 $
6800 KRW
44.53% 0 $ 0 $
$6
1,000 EOS
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
25 Augur (REP)
109.547.521 $
REP/KRW
* 7 $
7640 KRW
84.69% 0 $ 0 $
$5
0,754 REP
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
26 Ethereum Classic (ETC)
6.663.279.580 $
ETC/KRW
9 $
10060 KRW
82.8% 0 $ 0 $
$4
0,531 ETC
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
27 AIDUS Token (AIDUS)
0 $
AIDUS/KRW
* 0 $
1,1 KRW
85.93% 0 $ 0 $
$3
3840,309 AIDUS
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
28 RealTract (RET)
0 $
RET/KRW
0 $
0,01 KRW
50.0% 0 $ 0 $
$3
402804,000 RET
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước
29 Tether (USDT)
62.970.245.554 $
USDT/KRW
0 $
400 KRW
45.95% 0 $ 0 $
$2
7,000 USDT
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
30 ChallengeDAC (CHL)
150.372 $
CHL/EOS
0 $
0,0000075 EOS
99.99% 0 $ 0 $
$2
64070,915 CHL
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
31 PANTHEON X (XPN)
0 $
XPN/BSC
* 0 $
2 BSC
22.82% 0 $ 0 $
$2
1000,000 XPN
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
32 SKINCHAIN (SKC)
0 $
SKC/KRW
0 $
0,01 KRW
66.67% 0 $ 0 $
$1
205000,000 SKC
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước
33 Content Neutrality Network (CNN)
3.719.055 $
CNN/KRW
* 0 $
0,01 KRW
83.33% 0 $ 0 $
$1
150000,000 CNN
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
34 Stellar (XLM)
6.994.485.603 $
XLM/KRW
0 $
100 KRW
78.02% 0 $ 0 $
$0
10,000 XLM
- **1 ngày trước Updated khoảng 17 giờ trước
35 EveryCoin (EVY)
0 $
EVY/KRW
0 $
0,04 KRW
20.0% 0 $ 0 $
$0
15000,000 EVY
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước
36 Grabity (GBT)
0 $
GBT/KRW
0 $
32 KRW
95.06% 0 $ 0 $
$0
16,000 GBT
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước
37 Refereum (RFR)
35.860.830 $
RFR/BSC
* 0 $
1,9 BSC
93.0% 0 $ 0 $
$0
57,660 RFR
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
38 LINKA (LINKA)
4.485.717 $
LINKA/KRW
* 0 $
8,96 KRW
40.38% 0 $ 0 $
$0
1,000 LINKA
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Xensor (XSR)
0 $
XSR/KRW
0 $
0,01 KRW
50.0% 0 $ 0 $
$7
825820,000 XSR
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
2 ? BMB/KRW
0 $
0,32 KRW
72.31% 0 $ 0 $
$27
96705,000 BMB
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
3 ? HCC/KRW
0 $
0,02 KRW
50.0% 0 $ 0 $
$7
402143,000 HCC
- **2 ngày trước Updated khoảng 19 giờ trước
4 ? STASIA/KRW
0 $
0,02 KRW
80.0% 0 $ 0 $
$4
237169,000 STASI
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
5 ? O2O/KRW
0 $
0,01 KRW
50.0% 0 $ 0 $
$3
403611,000 O2O
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước
6 ? PLG/KRW
0 $
1,28 KRW
90.63% 0 $ 0 $
$0
800,000 PLG
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
7 ? BAO/KRW
* 0 $
16 KRW
77.0% 0 $ 0 $
$0
50,000 BAO
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước -
8 ? USDX/KRW
0 $
1,01 KRW
92.23% 0 $ 0 $
$0
557,000 USDX
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
9 ? REBD/BSC
0 $
0,20000022 BSC
80.0% 0 $ 0 $
$0
300,000 REBD
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước

Bitsonic là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại South Korea. Có 37 đồng tiền ảo và 48 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Bitsonic trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 17 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Bitsonic là BPLC/KRW. Bitsonic được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Bitsonic tại https://bitsonic.co.kr.

Địa chỉ
B-dong 206-ho, 128, Beobwon-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
Phí
Maker 0.1% Taker 0.1%
Rút tiền
Fiat Withdrawal Fees : 1,000 KRW
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
KRW
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank Transfer
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
South Korea
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
30.892,0
Xếp hạng Alexa
#179760
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Bitsonic
4
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 4/10
Tính thanh khoản 2.0
Quy mô 0.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 4/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 23.965%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 42th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 4th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-10-02

Đội ngũ

Team is public -
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android