BTC-Alpha exchange

BTC-Alpha

Centralized
5
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
52
Tiền ảo
82
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
215.571.099.736 $
BTC/USDT
11.665 $
11669,297 USDT
0.24% 8.274 $ 8.300 $
36.627.899 $
3139,857 BTC
24,01% Gần đây
2 Ethereum (ETH)
47.375.079.751 $
ETH/USDT
422 $
422,09 USDT
0.12% 14.952 $ 11.892 $
33.449.708 $
79273,814 ETH
21,93% Gần đây
3 Ethereum (ETH)
47.375.079.751 $
ETH/BTC
423 $
0,036193 BTC
0.11% 7.820 $ 8.649 $
31.524.558 $
74582,047 ETH
20,66% Gần đây
4 Ethereum (ETH)
47.375.079.751 $
ETH/USD
422 $
421,97 USD
0.16% 9.037 $ 8.582 $
15.738.936 $
37298,708 ETH
10,32% Gần đây
5 Bitcoin (BTC)
215.571.099.736 $
BTC/USD
11.669 $
11669 USD
0.1% 7.260 $ 6.475 $
14.945.004 $
1280,744 BTC
9,80% Gần đây
6 Litecoin (LTC)
3.662.670.680 $
LTC/USDT
56 $
56,1 USDT
0.29% 2.987 $ 3.035 $
5.355.730 $
95493,077 LTC
3,51% Gần đây
7 XRP (XRP)
13.109.905.632 $
XRP/BTC
0 $
0,00002501 BTC
0.16% 4.429 $ 2.597 $
3.685.254 $
12606496,296 XRP
2,41% Gần đây
8 Litecoin (LTC)
3.662.670.680 $
LTC/BTC
56 $
0,00481 BTC
0.12% 3.579 $ 2.786 $
3.049.593 $
54296,140 LTC
2,00% Gần đây
9 BTC-Alpha Token (BAC)
0 $
BAC/USD
1 $
1,0043 USD
2.78% 338 $ 985 $
2.903.366 $
2890934,983 BAC
1,90% Gần đây
10 Litecoin (LTC)
3.662.670.680 $
LTC/USD
56 $
56,19 USD
0.31% 1.180 $ 1.052 $
2.307.456 $
41065,250 LTC
1,51% Gần đây
11 Largo Coin (LRG)
0 $
LRG/USDT
10 $
10,08 USDT
2.44% 57 $ 10 $
133.665 $
13264,759 LRG
0,09% Gần đây
12 Bitcoin (BTC)
215.571.099.736 $
BTC/EUR
11.754 $
9947,16 EUR
0.3% 5.531 $ 5.375 $
112.268 $
9,551 BTC
0,07% Gần đây
13 KVANT (KVNT)
0 $
KVNT/USDT
0 $
0,4931 USDT
5.42% 0 $ 0 $
99.106 $
201051,259 KVNT
0,06% Gần đây
14 Revain (REV)
5.134.854 $
REV/USDT
0 $
0,01055 USDT
0.47% 1.023 $ 1.474 $
50.055 $
4746109,840 REV
0,03% Gần đây
15 Prizm (PZM)
0 $
PZM/USD
0 $
0,0113 USD
3.0% 453 $ 33 $
22.911 $
2027483,630 PZM
0,02% Gần đây
16 Largo Coin (LRG)
0 $
LRG/BTC
10 $
0,000865 BTC
22.83% 0 $ 0 $
10.751 $
1064,566 LRG
0,01% Gần đây
17 NPCoin (NPC)
2.238.404 $
NPC/BTC
0 $
0,00000599 BTC
0.17% 1.841 $ 4.547 $
8.339 $
119242,177 NPC
0,01% Gần đây
18 Beldex (BDX)
0 $
BDX/BTC
0 $
0,0000047 BTC
0.71% 438 $ 589 $
7.563 $
137782,681 BDX
0,00% Gần đây
19 VestChain (VEST)
0 $
VEST/BTC
0 $
0,0000008 BTC
5.0% 0 $ 0 $
4.684 $
500646,139 VEST
0,00% khoảng 1 giờ trước
20 ThreeFold Token (TFT)
0 $
TFT/BTC
0 $
0,00000687 BTC
10.91% 0 $ 0 $
3.114 $
38825,960 TFT
0,00% Gần đây
21 ThreeFold Token (TFT)
0 $
TFT/USD
0 $
0,0868 USD
43.07% 0 $ 0 $
2.446 $
28177,313 TFT
0,00% khoảng 3 giờ trước -
22 Prizm (PZM)
0 $
PZM/BTC
0 $
0,00000099 BTC
1.03% 1.107 $ 358 $
2.334 $
201293,942 PZM
0,00% Gần đây
23 Ouroboros (OURO)
0 $
OURO/USD
0 $
0,0067 USD
3.13% 73 $ 423 $
2.125 $
317206,389 OURO
0,00% Gần đây
24 AGROLOT (AGLT)
0 $
AGLT/USD
0 $
0,0006 USD
20.0% 0 $ 0 $
1.846 $
3076974,027 AGLT
0,00% Gần đây
25 Vexanium (VEX)
3.306.247 $
VEX/USD
0 $
0,0049 USD
7.14% 0 $ 0 $
1.731 $
353278,872 VEX
0,00% khoảng 2 giờ trước
26 Dinastycoin (DCY)
0 $
DCY/BTC
0 $
0,00000005 BTC
20.0% 2.348 $ 39 $
903 $
1544765,677 DCY
0,00% khoảng 1 giờ trước
27 CSC JACKPOT (CSCJ)
0 $
CSCJ/BTC
0 $
0,00000405 BTC
5.41% 0 $ 0 $
847 $
17847,821 CSCJ
0,00% Gần đây
28 Becaz (BCZ)
0 $
BCZ/USDT
1 $
0,6403 USDT
1.44% 1.267 $ 82 $
506 $
789,990 BCZ
0,00% Gần đây
29 Aunit (AUNIT)
0 $
AUNIT/USD
0 $
0,0171 USD
3.91% 5 $ 25 $
449 $
26273,217 AUNIT
0,00% khoảng 1 giờ trước -
30 Prizm (PZM)
0 $
PZM/USDT
0 $
0,0112 USDT
1.77% 7 $ 151 $
358 $
31935,935 PZM
0,00% khoảng 2 giờ trước
31 Dogecoin (DOGE)
439.247.901 $
DOGE/BTC
0 $
0,00000032 BTC
6.25% 0 $ 0 $
217 $
58082,469 DOGE
0,00% khoảng 2 giờ trước
32 TRON (TRX)
1.694.314.399 $
TRX/BTC
0 $
0,00000206 BTC
15.71% 0 $ 0 $
217 $
8990,746 TRX
0,00% khoảng 1 giờ trước
33 BoolBerry (BBR)
1.235.524 $
BBR/BTC
0 $
0,00000801 BTC
1.0% 773 $ 2.714 $
205 $
2188,400 BBR
0,00% khoảng 2 giờ trước
34 MainCoin (MNC)
2.547.570 $
MNC/USD
0 $
0,0071 USD
5.06% 0 $ 0 $
61 $
8602,190 MNC
0,00% khoảng 2 giờ trước
35 Cryptorg Token (CTG)
0 $
CTG/USD
0 $
0,0074 USD
1.3% 126 $ 1 $
12 $
1563,676 CTG
0,00% Gần đây
36 ALP Coin (ALP)
0 $
ALP/USDT
0 $
0,2603 USDT
2.33% 203 $ 6.339 $
158.353 $
608510,591 ALP
- khoảng 18 giờ trước
37 EvenCoin (EVN)
102.249 $
EVN/BTC
0 $
0,00000086 BTC
48.48% 0 $ 0 $
9.859 $
981625,765 EVN
- 2 ngày trước -
38 Vexanium (VEX)
3.306.247 $
VEX/BTC
0 $
0,00000042 BTC
9.3% 0 $ 0 $
1.720 $
348650,765 VEX
- khoảng 5 giờ trước
39 Wixlar (WIX)
0 $
WIX/BTC
0 $
0,00000036 BTC
36.84% 0 $ 0 $
1.508 $
358708,667 WIX
- 1 ngày trước -
40 Dash (DASH)
878.998.700 $
DASH/BTC
117 $
0,010001 BTC
39.88% 0 $ 0 $
311 $
2,650 DASH
- khoảng 4 giờ trước -
41 Caixa Pay (CXP)
0 $
CXP/BTC
0 $
0,00000033 BTC
32.65% 0 $ 0 $
287 $
74122,234 CXP
- khoảng 4 giờ trước
42 Optitoken (OPTI)
0 $
OPTI/BTC
0 $
0,00000052 BTC
11.63% 0 $ 0 $
277 $
45384,615 OPTI
- khoảng 10 giờ trước
43 BitcoinZ (BTCZ)
736.132 $
BTCZ/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 3.500 $ 0 $
255 $
2187374,000 BTCZ
- 4 ngày trước -
44 CrowdWiz (WIZ)
54.030 $
WIZ/USD
0 $
0,011 USD
11.29% 0 $ 0 $
110 $
10000,000 WIZ
- khoảng 24 giờ trước
45 Beldex (BDX)
0 $
BDX/USDT
0 $
0,054 USDT
62.24% 0 $ 0 $
108 $
2000,000 BDX
- 4 ngày trước -
46 XRP (XRP)
13.109.905.632 $
XRP/USD
0 $
0,276 USD
1.05% 56 $ 25 $
106 $
383,732 XRP
- khoảng 17 giờ trước
47 Bitcoin Cash (BCH)
5.378.840.549 $
BCH/BTC
298 $
0,0255 BTC
67.68% 0 $ 0 $
73 $
0,245 BCH
- 1 ngày trước -
48 MARK.SPACE (MRK)
0 $
MRK/BTC
0 $
0,00000001 BTC
10.0% 10 $ 0 $
70 $
600000,000 MRK
- khoảng 9 giờ trước
49 Nimiq (NIM)
35.402.359 $
NIM/BTC
0 $
0,00000047 BTC
17.86% 0 $ 0 $
66 $
11981,111 NIM
- 4 ngày trước
50 Nimiq (NIM)
35.402.359 $
NIM/USD
0 $
0,006 USD
34.52% 0 $ 0 $
65 $
10913,771 NIM
- 4 ngày trước -
51 Arcee Coin (ARCEE)
0 $
ARCEE/BTC
0 $
0,00000011 BTC
33.33% 0 $ 0 $
64 $
50000,000 ARCEE
- 4 ngày trước -
52 Remme (REM)
2.824.094 $
REM/BTC
0 $
0,00000025 BTC
46.43% 0 $ 0 $
57 $
19504,604 REM
- 6 ngày trước -
53 Kzcash (KZC)
0 $
KZC/USD
0 $
0,005 USD
50.0% 0 $ 0 $
55 $
10972,681 KZC
- 6 ngày trước
54 Aunit (AUNIT)
0 $
AUNIT/BTC
0 $
0,00000174 BTC
38.5% 0 $ 0 $
50 $
2462,184 AUNIT
- 3 ngày trước -
55 Pegascoin (PGC)
0 $
PGC/BTC
0 $
0,00000004 BTC
25.0% 43 $ 26 $
46 $
99000,000 PGC
- 3 ngày trước -
56 BitShares (BTS)
88.648.743 $
BTS/BTC
0 $
0,00000295 BTC
25.23% 0 $ 0 $
38 $
1107,193 BTS
- 1 ngày trước -
57 EOS (EOS)
2.927.585.712 $
EOS/USDT
3 $
2,98 USDT
6.07% 0 $ 0 $
36 $
12,000 EOS
- khoảng 4 giờ trước
58 HollyWoodCoin (HWC)
5.040 $
HWC/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 39 $ 0 $
20 $
171385,000 HWC
- 6 ngày trước
59 TL Coin (TLC)
0 $
TLC/USD
0 $
0,0161 USD
98.76% 0 $ 0 $
17 $
1080,919 TLC
- 4 ngày trước -
60 MainCoin (MNC)
2.547.570 $
MNC/BTC
0 $
0,00000059 BTC
3.7% 0 $ 337 $
17 $
2506,786 MNC
- 2 ngày trước
61 Achain (ACT)
7.731.474 $
ACT/USD
0 $
0,0085 USD
68.24% 0 $ 0 $
10 $
1207,984 ACT
- 6 ngày trước -
62 TRON (TRX)
1.694.314.399 $
TRX/USD
0 $
0,01654 USD
12.4% 0 $ 0 $
10 $
597,000 TRX
- khoảng 5 giờ trước
63 Buzcoin (BUZ)
0 $
BUZ/BTC
0 $
0,00000056 BTC
60.77% 0 $ 0 $
8 $
1228,308 BUZ
- 1 ngày trước -
64 Bitsten Token (BST)
0 $
BST/BTC
0 $
0,00000041 BTC
2.44% 8 $ 48 $
8 $
1637,877 BST
- 2 ngày trước -
65 Nasdacoin (NSD)
0 $
NSD/BTC
0 $
0,00000421 BTC
9.87% 0 $ 0 $
7 $
149,978 NSD
- khoảng 14 giờ trước
66 Ethereum Classic (ETC)
794.188.845 $
ETC/BTC
7 $
0,0006019 BTC
31.85% 0 $ 0 $
7 $
0,991 ETC
- 2 ngày trước -
67 Remme (REM)
2.824.094 $
REM/USDT
0 $
0,0015 USDT
54.55% 0 $ 0 $
7 $
4551,677 REM
- 5 ngày trước -
68 BriaCoin (BRIA)
0 $
BRIA/USD
0 $
0,01 USD
33.33% 0 $ 0 $
7 $
657,274 BRIA
- 1 ngày trước
69 Kzcash (KZC)
0 $
KZC/BTC
0 $
0,00000041 BTC
19.15% 0 $ 0 $
6 $
1280,434 KZC
- 2 ngày trước
70 Deex (DEEX)
386.720 $
DEEX/BTC
0 $
0,000001 BTC
60.0% 0 $ 0 $
6 $
522,660 DEEX
- khoảng 6 giờ trước -
71 Dogecoin (DOGE)
439.247.901 $
DOGE/USDT
0 $
0,00362585 USDT
2.0% 7 $ 10 $
5 $
1379,000 DOGE
- khoảng 19 giờ trước
72 Deex (DEEX)
386.720 $
DEEX/USD
0 $
0,0058 USD
53.51% 0 $ 0 $
5 $
862,069 DEEX
- 3 ngày trước -
73 Bitcoin Candy (CDY)
0 $
CDY/USDT
0 $
0,0000035 USDT
10.5% 0 $ 0 $
5 $
1428571,429 CDY
- 5 ngày trước
74 BitcoinZ (BTCZ)
736.132 $
BTCZ/USD
0 $
0,0001 USD
50.0% 0 $ 0 $
0 $
578,317 BTCZ
- 3 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? WEC/BTC
5 $
0,00039642 BTC
0.1% 23 $ 143 $
10.120 $
2185,858 WEC
0,01% Gần đây
2 ? WEC/USD
5 $
4,99 USD
10.1% 0 $ 0 $
6.670 $
1336,747 WEC
0,00% Gần đây
3 ? BTCD/USDTD
NaN $
11677,04 USDTD
0.13% - -
0 $
15803,296 BTCD
0,00% Gần đây -
4 ? LTCD/USDTD
NaN $
56,14 USDTD
0.11% - -
0 $
330875,992 LTCD
0,00% Gần đây -
5 ? ETHD/USDTD
NaN $
422,04 USDTD
0.2% - -
0 $
504565,435 ETHD
0,00% Gần đây -
6 ? XRPD/USDTD
NaN $
0,29207 USDTD
0.1% - -
0 $
115101584,500 XRPD
0,00% Gần đây -
7 ? WEC/USDT
5 $
5 USDT
45.09% 0 $ 0 $
5.004 $
1000,000 WEC
- 2 ngày trước -
8 ? NOAH/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 3.711 $ 5.579 $
37 $
319000,000 NOAH
- 3 ngày trước -

BTC-Alpha là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có 52 đồng tiền ảo và 82 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của BTC-Alpha trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 13.064 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch BTC-Alpha là BTC/USDT. BTC-Alpha được thành lập năm 2016. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch BTC-Alpha tại https://btc-alpha.com/exchange/.

Địa chỉ
Phí
0.10% - 0.20%
Rút tiền
USD AlphaCode: 0.00 % AdvCash: 3.50 % Perfect: 5.58 % ...Hiển thị thêm
Nạp tiền
USD AlphaCode 0.00 % AdvCash 5.58 % Perfect 5.58 % ...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
USD
Phương thức thanh toán được chấp nhận
AdvCash AlphaCode Perfect
Giao dịch đòn bẩy
Không
Year Established
2016
Market With Fees
Incorporation Country Code
N/A
Recent Monthly Pageviews
421.970
Alexa Rank
#80053
Community Data
Twitter Followers: 3831
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của BTC-Alpha
5
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
3.5 0.5 - 0.5 - 5/10
Tính thanh khoản 3.5
Quy mô 0.5
Cybersecurity -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 5/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.462
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 2.934%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 85th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 32th

Cybersecurity

Cập nhật lần cuối: 2020-08-04
Data provided by cer.live
Cybersecurity Score 4.5
Penetration Test
Proof of Funds
Bug Bounty

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Trung bình Cao Trung bình Cao Trung bình Thấp
License & Authorization Cao
Sanctions Trung bình
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android