BTCEX exchange

BTCEX

Centralized Dữ liệu về dự trữ không khả dụng
8
Trust Score
BTCEX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2021 và được đăng ký tại Seychelles. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 198 loại tiền ảo và cặp giao dịch 218. Khối lượng giao dịch BTCEX 24h được báo cáo là 378.369.497 $, thay đổi -45.0% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 211.469.297 $. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với BTCEX.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
198
Tiền ảo
218
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
514.282.849.272 $
BTC/USDT
26.503 $
26484,867 USDT
0.01% 10.352.509 $ 10.023.638 $
$211.469.296
7991,523 BTC
55,88%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum / Tether
221.896.297.093 $
ETH/USDT
1.846 $
1844,429 USDT
0.01% 5.863.966 $ 6.117.570 $
$92.471.108
50180,324 ETH
24,44%
Gần đây
Traded gần đây
3 XRP / Tether
27.153.164.721 $
XRP/USDT
1 $
0,5213 USDT
0.02% 1.011.823 $ 1.262.345 $
$5.512.428
10589555,000 XRP
1,46%
Gần đây
Traded gần đây
4 Polygon / Tether
7.205.081.964 $
MATIC/USDT
1 $
0,7754 USDT
0.01% 711.570 $ 578.184 $
$5.008.960
6495181,100 MATIC
1,32%
Gần đây
Traded gần đây
5 TRON / Tether
7.007.846.662 $
TRX/USDT
0 $
0,07763 USDT
0.01% 508.781 $ 544.192 $
$2.690.324
34874525,800 TRX
0,71%
Gần đây
Traded gần đây
6 Giant Mammoth / Tether
0 $
GMMT/USDT
3 $
2,9652 USDT
0.01% 221.516 $ 109.651 $
$2.649.020
890908,840 GMMT
0,70%
Gần đây
Traded gần đây
7 Arbitrum / Tether
1.436.959.330 $
ARB/USDT
1 $
1,1264 USDT
0.02% 410.896 $ 422.185 $
$2.502.269
2219163,450 ARB
0,66%
Gần đây
Traded gần đây
8 Litecoin / Tether
6.452.568.692 $
LTC/USDT
88 $
88,25 USDT
0.01% 514.649 $ 535.224 $
$2.234.976
25284,435 LTC
0,59%
Gần đây
Traded gần đây
9 USD Coin / Tether
28.436.975.193 $
USDC/USDT
1 $
1 USDT
0.02% 64.077 $ 60.893 $
$2.090.874
2089639,000 USDC
0,55%
Gần đây
Traded gần đây
10 Lido DAO / Tether
1.900.915.015 $
LDO/USDT
2 $
2,16 USDT
0.05% 418.294 $ 278.335 $
$1.820.596
815030,500 LDO
0,48%
Gần đây
Traded gần đây
11 XEN Crypto / Tether
21.020.342 $
XEN/USDT
0 $
0,00000193 USDT
0.52% 520 $ 800 $
$1.779.894
868372345328,031 XEN
0,47%
Gần đây
Traded gần đây
12 Cardano / Tether
11.325.162.419 $
ADA/USDT
0 $
0,3228 USDT
0.03% 26.633 $ 28.635 $
$1.673.339
5149893,100 ADA
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
13 BNB / Tether
41.043.469.380 $
BNB/USDT
263 $
263,1 USDT
0.04% 1.675.148 $ 1.736.404 $
$1.622.749
6190,260 BNB
0,43%
Gần đây
Traded gần đây
14 Injective / Tether
558.762.782 $
INJ/USDT
7 $
6,984 USDT
0.01% 126.250 $ 125.421 $
$1.580.483
229502,300 INJ
0,42%
Gần đây
Traded gần đây
15 Pocket Network / Tether
59.950.913 $
POKT/USDT
0 $
0,0391 USDT
0.26% 45.016 $ 44.275 $
$1.489.024
40316605,573 POKT
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
16 Optimism / Tether
893.396.885 $
OP/USDT
1 $
1,385 USDT
0.07% 533.209 $ 349.384 $
$1.457.777
1052221,670 OP
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
17 dYdX / Tether
318.469.893 $
DYDX/USDT
2 $
1,9690000000000001 USDT
0.05% 144.877 $ 142.666 $
$1.394.751
699035,520 DYDX
0,37%
Gần đây
Traded gần đây
18 Decentraland / Tether
763.670.541 $
MANA/USDT
0 $
0,4181 USDT
0.02% 81.802 $ 97.790 $
$1.323.229
3174843,000 MANA
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
19 Render / Tether
806.126.771 $
RNDR/USDT
2 $
2,197 USDT
0.05% 202.366 $ 151.210 $
$1.284.229
581906,180 RNDR
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
20 Binance USD / Tether
4.863.673.593 $
BUSD/USDT
1 $
0,9996 USDT
0.01% 33.430 $ 37.676 $
$1.261.568
1261322,000 BUSD
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
21 Solana / Tether
7.438.918.210 $
SOL/USDT
19 $
18,7 USDT
0.05% 249.217 $ 242.084 $
$1.142.547
61012,820 SOL
0,30%
Gần đây
Traded gần đây
22 Terra / Tether
581.803.195 $
LUNC/USDT
0 $
0,00009915 USDT
0.01% 21.900 $ 19.740 $
$954.574
9738500132,940 LUNC
0,25%
Gần đây
Traded gần đây
23 GMX / Tether
452.171.629 $
GMX/USDT
52 $
51,5298 USDT
0.01% 26.659 $ 24.860 $
$910.151
17765,844 GMX
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
24 Avalanche / Tether
4.810.376.637 $
AVAX/USDT
14 $
13,94 USDT
0.07% 1.113.918 $ 1.027.038 $
$896.386
64142,890 AVAX
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
25 Aptos / Tether
1.524.532.358 $
APT/USDT
8 $
7,603 USDT
0.01% 303.939 $ 298.734 $
$846.040
109870,840 APT
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
26 The Sandbox / Tether
900.222.630 $
SAND/USDT
0 $
0,4838 USDT
0.02% 119.386 $ 96.601 $
$791.163
1626478,000 SAND
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
27 Multichain / Tether
73.548.927 $
MULTI/USDT
4 $
3,78 USDT
0.26% 22.229 $ 23.026 $
$765.453
195607,943 MULTI
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
28 Radiant Capital / Tether
78.147.152 $
RDNT/USDT
0 $
0,294 USDT
0.03% 7.761 $ 6.890 $
$762.940
2550425,488 RDNT
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
29 Highstreet / Tether
0 $
HIGH/USDT
2 $
1,545 USDT
0.06% 38.373 $ 25.071 $
$757.611
484559,447 HIGH
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
30 Sui / Tether
388.194.865 $
SUI/USDT
1 $
0,722 USDT
0.01% 40.330 $ 36.031 $
$739.284
985369,340 SUI
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
31 Axie Infinity / Tether
716.949.723 $
AXS/USDT
6 $
6,2 USDT
0.16% 191.604 $ 179.625 $
$730.375
117330,120 AXS
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
32 GroveCoin / Tether
24.357.789 $
GRV/USDT
0 $
0,27312 USDT
0.02% 5.091 $ 6.727 $
$684.135
2571459,260 GRV
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
33 ApeCoin / Tether
1.075.484.219 $
APE/USDT
3 $
2,9173 USDT
0.02% 1.363.546 $ 1.410.469 $
$625.714
215340,445 APE
0,17%
Gần đây
Traded gần đây
34 Magic / Tether
187.413.446 $
MAGIC/USDT
1 $
0,8641 USDT
0.01% 59.375 $ 48.566 $
$612.268
707915,206 MAGIC
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
35 Ethereum Name Service / Tether
233.035.736 $
ENS/USDT
9 $
9,0399 USDT
0.02% 50.975 $ 33.215 $
$611.655
67568,135 ENS
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
36 Curve DAO / Tether
621.478.881 $
CRV/USDT
1 $
0,761 USDT
0.13% 330.080 $ 338.557 $
$602.347
793548,900 CRV
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
37 CyberHarbor / Tether
174.061.205 $
CHT/USDT
5 $
5,297218 USDT
1.87% 258 $ 233 $
$554.365
111497,505 CHT
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
38 ArchLoot / Tether
0 $
ALT/USDT
0 $
0,3795 USDT
0.03% 7.017 $ 5.689 $
$553.156
1457439,215 ALT
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
39 Hamster / Tether
0 $
HAM/USDT
0 $
0,000000002225 USDT
1.98% 20 $ 66 $
$545.202
253602619863610,000 HAM
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
40 EthereumPoW / Tether
189.621.866 $
ETHW/USDT
2 $
1,765 USDT
0.06% 2.816 $ 3.691 $
$518.535
296225,701 ETHW
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
41 Mask Network / Tether
336.224.541 $
MASK/USDT
4 $
4,096 USDT
0.02% 59.045 $ 66.730 $
$484.134
119040,430 MASK
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
42 Synthetix Network / Tether
662.995.393 $
SNX/USDT
2 $
2,079 USDT
0.05% 78.106 $ 59.565 $
$483.001
229043,500 SNX
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
43 Volt Inu / Tether
31.240.108 $
VOLT/USDT
0 $
0,000000502 USDT
0.02% 8.678 $ 8.884 $
$482.765
964885662658,000 VOLT
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
44 Dogecoin / Tether
9.495.887.080 $
DOGE/USDT
0 $
0,0679 USDT
0.01% 231.582 $ 202.615 $
$480.594
7093447,000 DOGE
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
45 Chainlink / Tether
3.096.372.080 $
LINK/USDT
6 $
5,987 USDT
0.02% 326.213 $ 361.422 $
$470.126
79025,340 LINK
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
46 Umee / Tether
23.365.684 $
UMEE/USDT
0 $
0,00521 USDT
0.19% 4.880 $ 4.104 $
$442.331
90577648,046 UMEE
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
47 JasmyCoin / Tether
193.742.010 $
JASMY/USDT
0 $
0,004065 USDT
0.02% 7.757 $ 7.864 $
$427.494
105714424,400 JASMY
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
48 ImmutableX / Tether
719.274.292 $
IMX/USDT
1 $
0,721 USDT
0.01% 14.153 $ 17.110 $
$421.012
598586,508 IMX
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
49 GALA / Tether
622.044.150 $
GALA/USDT
0 $
0,02586 USDT
0.04% 112.725 $ 139.953 $
$418.724
16128897,000 GALA
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
50 WOO Network / Tether
370.457.911 $
WOO/USDT
0 $
0,21791 USDT
0.01% 26.806 $ 27.045 $
$414.207
1902547,500 WOO
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Open Campus / Tether
156.593.282 $
EDU/USDT
1 $
0,94018 USDT
0.01% 100.613 $ 79.884 $
$1.716.317
1819217,000 EDU
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? VELO/USDT
0 $
0,10127 USDT
0.12% 47.638 $ 45.936 $
$1.664.148
15279475,200 VELO
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
3 Metal DAO / Tether
75.001.616 $
MTL/USDT
1 $
1,145 USDT
0.09% 36.445 $ 27.799 $
$1.061.897
874085,300 MTL
0,28%
Gần đây
Traded gần đây
4 ? PEPE/USDT
0 $
0,00000108488 USDT
0.01% 268.336 $ 232.949 $
$748.143
691968761093,000 PEPE
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
5 Alchemy Pay / Tether
116.167.379 $
ACH/USDT
0 $
0,02349 USDT
0.04% 24.880 $ 25.432 $
$557.838
23900935,000 ACH
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
6 ? ID/USDT
0 $
0,34458 USDT
0.02% 17.006 $ 19.748 $
$553.329
1610500,000 ID
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
7 ? KEY/USDT
0 $
0,006119 USDT
0.02% 38.093 $ 41.368 $
$551.733
89707645,000 KEY
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
8 Football World Community / Tether
1.227.206 $
FWC/USDT
0 $
0,00000000002908 USDT
0.03% 25.885 $ 27.956 $
$434.376
14474288105794436,000 FWC
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
9 JOE / Tether
141.376.280 $
JOE/USDT
0 $
0,4143 USDT
0.02% 23.846 $ 33.410 $
$368.047
894829,200 JOE
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
10 Super Three Kingdoms / Tether
0 $
STK/USDT
0 $
0,02231 USDT
2.13% 559 $ 687 $
$219.126
10261678,000 STK
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
11 Samoyedcoin / Tether
14.893.032 $
SAMO/USDT
0 $
0,0038238 USDT
0.02% 16.025 $ 14.400 $
$200.681
54059664,000 SAMO
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
12 ? WOM/USDT
0 $
0,017339 USDT
0.02% 40.768 $ 34.737 $
$193.914
11520555,382 WOM
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
13 MongCoin / Tether
0 $
MONG/USDT
0 $
0,00000001512 USDT
0.07% 3.345 $ 3.032 $
$165.274
11054791982849,000 MONG
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
14 ? COMBO/USDT
1 $
1,164 USDT
0.09% 17.825 $ 12.783 $
$150.351
127136,000 COMBO
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
15 Mother of Memes / Tether
0 $
MOM/USDT
0 $
0,0339 USDT
0.59% 4.340 $ 4.933 $
$140.074
4148337,000 MOM
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
16 Tokoin / Tether
743.876 $
TOKO/USDT
0 $
0,001266 USDT
0.08% 452.534 $ 402.155 $
$132.592
99817361,568 TOKO
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
17 ? TEM/USDT
0 $
0,00013 USDT
6.15% - -
$116.385
1055821707,640 TEM
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
-
18 Milady Meme Coin / Tether
19.851.459 $
LADYS/USDT
0 $
0,0000000225 USDT
6.47% - -
$94.705
4290624146820,000 LADYS
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
-
19 ? WINGS/USDT
0 $
0,006967 USDT
50.98% - -
$91.670
8936626,000 WINGS
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
-
20 POGAI / Tether
0 $
POGAI/USDT
0 $
0,000012391 USDT
0.02% 3.708 $ 4.643 $
$80.796
6612300930,000 POGAI
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
21 Platform of meme coins / Tether
PAYU/USDT
0 $
0,00000001399 USDT
2.95% 7.342 $ 97 $
$79.252
6175737576558,000 PAYU
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
22 ? MTC/USDT
11 $
10,5941 USDT
1.69% 104 $ 97 $
$75.666
7153,200 MTC
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
23 HAHA / Tether
0 $
HAHA/USDT
0 $
0,00000624 USDT
0.16% 1.284 $ 1.403 $
$54.648
8781260092,000 HAHA
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
24 ? CLIPS/USDT
0 $
0,000001754 USDT
0.06% 1.599 $ 1.758 $
$53.609
30586283434,000 CLIPS
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
25 DigitalBits / Tether
2.065.433 $
XDB/USDT
0 $
0,00067281 USDT
0.02% 9.845 $ 8.923 $
$44.390
65142855,760 XDB
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
26 ? AICODE/USDT
8 $
7,572 USDT
0.03% 3.764 $ 4.708 $
$40.268
5324,790 AICOD
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
27 Ben / Tether
31.158.524 $
BEN/USDT
0 $
0,00000007416 USDT
0.03% 5.863 $ 6.153 $
$39.912
533867174854,000 BEN
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
28 Ribbit Meme / Tether
3.228.576 $
RIBBIT/USDT
0 $
0,00000000758 USDT
12.61% - -
$37.638
6404135232630,000 RIBBIT
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
29 ? CHEEMS/USDT
0 $
0,00000007998 USDT
0.25% 30.206 $ 30.109 $
$37.368
490317811941,000 CHEEM
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
30 ? SP0NGE/USDT
0 $
0,000199 USDT
10.84% - -
$36.566
207577635,800 SP0NG
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
31 ? LOVE/USDT
0 $
0,01821 USDT
0.05% 4.306 $ 5.542 $
$36.261
1989763,750 LOVE
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
32 ? TURBO/USDT
0 $
0,0001248 USDT
0.08% 4.634 $ 3.996 $
$35.621
284513684,000 TURBO
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
33 ? FOUR/USDT
0 $
0,00000327 USDT
6.76% - -
$34.824
10468160056,360 FOUR
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
34 ? MYRIA/USDT
0 $
0,00207 USDT
0.05% 20.593 $ 11.124 $
$26.742
12930451,580 MYRIA
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
35 ? AIDOGE/USDT
0 $
0,00000000019108 USDT
0.01% 121.362 $ 116.156 $
$26.643
140054988460539,000 AIDOG
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
36 Wojak / Tether
7.352.243 $
WOJAK/USDT
0 $
0,00010709 USDT
0.02% 49.183 $ 18.050 $
$11.398
105229325,000 WOJAK
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
37 ? ETHREN/USDT
0 $
0,00063 USDT
3.13% 24 $ 3 $
$9.258
14845162,042 ETHRE
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
38 Jerry Inu / Tether
0 $
JERRY/USDT
0 $
0,000000000001084 USDT
27.39% - -
$7.856
6870475004316648,000 JERRY
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
39 ? PLUS/USDT
0 $
0,15478 USDT
1.92% 264 $ 384 $
$3.996
25816,900 PLUS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây

BTCEX is a highly extensible digital asset trading platform, which provides spot, spot leverage, futures, perpetual contracts, and USDT-settled options. In addition, it also supports multi-product portfolio margin models to improve the utilization of user funds.

Địa chỉ
Phí
Depends on the trading section.
Rút tiền
Each coin is subjected to its own withdrawal fee.
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
USD EUR
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2021
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
5.065.229,0
Xếp hạng Alexa
#10257
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 173248

Dự trữ của sàn giao dịch

Hiện không có Dữ liệu về dự trữ cho sàn giao dịch này. Nếu bạn biết có bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của BTCEX
8
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
2.5 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.0 8/10
Tính thanh khoản 2.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.0
Tổng 8/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.742
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 2.28%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 97th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 93th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2022-08-02
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2022-03-07
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available

Trust Score của BTCEX

Trust Score của BTCEX
8
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
2.5 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.0 8/10
Tính thanh khoản 2.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.0
Tổng 8/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng