🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
CITEX exchange

CITEX

Centralized
3
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
75
Tiền ảo
194
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum (ETH)
179.933.048.168 $
ETH/USDT
1.550 $
1544,51 USDT
0.2% 129.965 $ 162.818 $
146.530.931 $
94550,979 ETH
14,61% khoảng 1 giờ trước
2 Monero (XMR)
4.070.246.826 $
XMR/ETH
228 $
0,1461 ETH
8.54% 0 $ 0 $
73.152.113 $
321460,641 XMR
7,22% Gần đây
3 Dash (DASH)
2.247.682.678 $
DASH/ETH
224 $
0,14391 ETH
1.11% 2.395 $ 3.663 $
40.678.098 $
181476,677 DASH
4,01% Gần đây
4 Zcash (ZEC)
1.336.017.977 $
ZEC/ETH
122 $
0,07827 ETH
1.16% 7.094 $ 12.188 $
22.492.176 $
184496,142 ZEC
2,22% Gần đây
5 Litecoin (LTC)
11.779.085.084 $
LTC/USDT
178 $
178,08 USDT
0.99% 39.493 $ 43.943 $
22.437.268 $
125937,743 LTC
2,21% Gần đây
6 Paxos Standard (PAX)
1.041.337.474 $
PAX/USDT
1 $
1,001 USDT
0.96% 21.045 $ 10.371 $
16.290.274 $
16232217,116 PAX
1,61% Gần đây
7 Chainlink (LINK)
12.186.220.657 $
LINK/USDT
30 $
29,5847 USDT
2.0% 11.758 $ 14.502 $
12.069.482 $
407776,837 LINK
1,19% Gần đây
8 NEO (NEO)
2.711.757.144 $
NEO/USDT
38 $
37,775 USDT
6.76% 0 $ 0 $
7.942.143 $
210152,367 NEO
0,78% Gần đây -
9 Uniswap (UNI)
8.269.743.748 $
UNI/ETH
27 $
0,01730425 ETH
33.89% 0 $ 0 $
1.107.397 $
40740,994 UNI
0,11% Gần đây
10 Uniswap (UNI)
8.269.743.748 $
UNI/USDT
27 $
26,4495 USDT
1.04% 13.306 $ 2.736 $
1.014.805 $
38269,128 UNI
0,10% Gần đây
11 TRON (TRX)
3.409.417.558 $
TRX/USDT
0 $
0,04718 USDT
1.03% 4.832 $ 4.480 $
965.721 $
20416314,030 TRX
0,10% Gần đây
12 IoTeX (IOTX)
154.133.275 $
IOTX/ETH
0 $
0,00001687 ETH
10.01% 0 $ 0 $
889.890 $
34092998,260 IOTX
0,09% khoảng 1 giờ trước
13 Conflux Token (CFX)
0 $
CFX/USDT
1 $
0,68147 USDT
1.14% 4.196 $ 9.900 $
589.994 $
862836,009 CFX
0,06% khoảng 1 giờ trước
14 TRX3S (TRX3S)
0 $
TRX3S/USDT
1 $
0,936874 USDT
0.2% 3.447 $ 6.372 $
285.001 $
304065,356 TRX3S
0,03% Gần đây
15 Union Fair Coin (UFC)
0 $
UFC/USDT
0 $
0,04802 USDT
33.13% 0 $ 0 $
194.144 $
4042383,808 UFC
0,02% Gần đây
16 FIL6 (FIL6)
0 $
FIL6/USDT
31 $
31,179 USDT
46.89% 0 $ 0 $
193.043 $
6188,621 FIL6
0,02% Gần đây
17 Bitcoin Cash (BCH)
9.997.502.179 $
BCH/USDT
535 $
535,15 USDT
1.63% 6.443 $ 7.895 $
177.871 $
332,223 BCH
0,02% Gần đây
18 Ontology (ONT)
731.082.813 $
ONT/USDT
1 $
0,89 USDT
6.84% 0 $ 0 $
171.495 $
192663,174 ONT
0,02% Gần đây -
19 Haven (XHV)
120.446.315 $
XHV/USDT
8 $
8,45183 USDT
9.22% 0 $ 0 $
165.474 $
19528,169 XHV
0,02% Gần đây
20 Tellor (TRB)
59.089.560 $
TRB/USDT
31 $
31,32271 USDT
10.24% 0 $ 0 $
130.642 $
4168,921 TRB
0,01% Gần đây -
21 Mogwai Coin (MOG)
1.060.818 $
MOG/USDT
0 $
0,1104 USDT
12.37% 0 $ 0 $
112.664 $
1020038,637 MOG
0,01% Gần đây
22 Pirate Chain (ARRR)
60.619.301 $
ARRR/USDT
0 $
0,19458 USDT
14.65% 0 $ 0 $
112.560 $
577275,617 ARRR
0,01% Gần đây
23 ? GRT3L/USDT
1 $
0,533598 USDT
0.22% 2.788 $ 3.015 $
105.307 $
196943,702 GRT3L
0,01% Gần đây
24 Sun Token (SUN)
0 $
SUN/USDT
14 $
14,253 USDT
1.98% 2.478 $ 2.698 $
89.883 $
6303,367 SUN
0,01% Gần đây
25 Actinium (ACM)
443.900 $
ACM/USDT
0 $
0,01292 USDT
0.11% 205 $ 0 $
75.601 $
5831665,270 ACM
0,01% khoảng 1 giờ trước
26 Dero (DERO)
25.358.050 $
DERO/USDT
2 $
1,91355 USDT
29.19% 0 $ 0 $
71.716 $
37400,323 DERO
0,01% Gần đây
27 Qwertycoin (QWC)
1.376.209 $
QWC/ETH
0 $
0,00000001 ETH
10.0% 1.216 $ 462 $
70.443 $
4484563684,471 QWC
0,01% Gần đây
28 Nyzo (NYZO)
4.108.896 $
NYZO/ETH
0 $
0,00021969 ETH
4.42% 0 $ 0 $
66.368 $
195249,459 NYZO
0,01% khoảng 1 giờ trước -
29 ? GRT3S/USDT
0 $
0,102327 USDT
0.08% 6.216 $ 5.974 $
65.498 $
637153,338 GRT3S
0,01% Gần đây
30 Mochimo (MCM)
3.388.437 $
MCM/ETH
0 $
0,00028648 ETH
62.5% 0 $ 0 $
61.600 $
138972,331 MCM
0,01% khoảng 1 giờ trước
31 Darma Cash (DMCH)
0 $
DMCH/USDT
0 $
0,30394 USDT
28.71% 0 $ 0 $
50.737 $
166853,112 DMCH
0,00% Gần đây
32 Ycash (YEC)
1.711.166 $
YEC/ETH
0 $
0,00013128 ETH
57.77% 0 $ 0 $
48.407 $
236733,965 YEC
0,00% Gần đây
33 SERO (SERO)
31.076.044 $
SERO/USDT
0 $
0,10277 USDT
3.56% 239 $ 50 $
47.678 $
463711,890 SERO
0,00% Gần đây
34 Nyzo (NYZO)
4.108.896 $
NYZO/USDT
0 $
0,33426 USDT
63.41% 0 $ 0 $
45.894 $
136948,175 NYZO
0,00% Gần đây
35 TRX3L (TRX3L)
0 $
TRX3L/USDT
0 $
0,107909 USDT
0.17% 3.552 $ 5.827 $
44.183 $
407568,757 TRX3L
0,00% Gần đây
36 DeepOnion (ONION)
2.270.324 $
ONION/USDT
0 $
0,13894 USDT
24.86% 0 $ 0 $
22.719 $
163440,146 ONION
0,00% Gần đây
37 Pigeoncoin (PGN)
1.240.331 $
PGN/USDT
0 $
0,00034 USDT
5.71% 0 $ 0 $
17.040 $
50093606,995 PGN
0,00% Gần đây -
38 Veles (VLS)
128.944 $
VLS/USDT
0 $
0,07445 USDT
16.18% 0 $ 0 $
16.366 $
219722,921 VLS
0,00% Gần đây
39 Mochimo (MCM)
3.388.437 $
MCM/USDT
0 $
0,28579 USDT
11.76% 0 $ 0 $
14.790 $
51727,772 MCM
0,00% Gần đây
40 X-CASH (XCASH)
7.765.263 $
XCASH/ETH
0 $
0,00000009 ETH
10.0% 745 $ 0 $
10.150 $
72756750,754 XCASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
41 Zero (ZER)
2.036.030 $
ZER/USDT
0 $
0,1796 USDT
1.94% 84 $ 53 $
9.701 $
53989,944 ZER
0,00% Gần đây
42 Ycash (YEC)
1.711.166 $
YEC/USDT
0 $
0,16156 USDT
10.37% 0 $ 0 $
8.275 $
51197,673 YEC
0,00% Gần đây
43 Qwertycoin (QWC)
1.376.209 $
QWC/USDT
0 $
0,000015 USDT
6.67% 0 $ 0 $
6.528 $
433652161,615 QWC
0,00% khoảng 1 giờ trước
44 SINOVATE (SIN)
1.336.326 $
SIN/ETH
0 $
0,00000123 ETH
19.51% 0 $ 0 $
6.415 $
3370974,281 SIN
0,00% khoảng 1 giờ trước
45 VEIL (VEIL)
1.444.735 $
VEIL/ETH
0 $
0,00000692 ETH
24.53% 0 $ 0 $
6.014 $
553266,620 VEIL
0,00% Gần đây
46 Nilu (NILU)
0 $
NILU/USDT
0 $
0,00195 USDT
26.07% 0 $ 0 $
5.947 $
3048512,888 NILU
0,00% Gần đây
47 X-CASH (XCASH)
7.765.263 $
XCASH/USDT
0 $
0,000144 USDT
0.69% 1.772 $ 305 $
5.501 $
38185674,713 XCASH
0,00% Gần đây
48 Grin (GRIN)
25.903.675 $
GRIN/ETH
5 $
0,00320864 ETH
70.59% 0 $ 0 $
5.420 $
1075,335 GRIN
0,00% Gần đây -
49 Dynamic (DYN)
10.995.454 $
DYN/USDT
1 $
0,71061 USDT
14.46% 0 $ 0 $
5.182 $
7288,992 DYN
0,00% Gần đây
50 Qitmeer (PMEER)
0 $
PMEER/USDT
0 $
0,01893 USDT
9.7% 0 $ 0 $
4.827 $
254045,851 PMEER
0,00% Gần đây
51 CITEX Token (CTT)
0 $
CTT/ETH
0 $
0,0000042 ETH
4.68% 0 $ 0 $
4.756 $
726862,532 CTT
0,00% Gần đây
52 Komodo (KMD)
158.776.541 $
KMD/USDT
1 $
1,26558 USDT
2.37% 4.424 $ 1.424 $
4.111 $
3233,229 KMD
0,00% Gần đây
53 CITEX Token (CTT)
0 $
CTT/USDT
0 $
0,00641 USDT
0.93% 38 $ 29 $
3.982 $
620896,401 CTT
0,00% Gần đây
54 Komodo (KMD)
158.776.541 $
KMD/ETH
1 $
0,00080794 ETH
2.46% 2.073 $ 857 $
3.583 $
2823,310 KMD
0,00% Gần đây -
55 Galaxy Wallet (GC)
0 $
GC/USDT
0 $
0,001751 USDT
12.75% 0 $ 0 $
2.828 $
1607531,017 GC
0,00% Gần đây
56 FIBOS (FO)
0 $
FO/USDT
0 $
0,00801 USDT
1.6% 845 $ 50 $
1.852 $
230385,600 FO
0,00% khoảng 1 giờ trước
57 Hush (HUSH)
487.642 $
HUSH/USDT
0 $
0,01668 USDT
22.67% 0 $ 0 $
1.728 $
103270,575 HUSH
0,00% khoảng 1 giờ trước
58 Hebeblock (HEBE)
0 $
HEBE/USDT
0 $
0,0045 USDT
6.17% 0 $ 0 $
1.436 $
318439,630 HEBE
0,00% Gần đây
59 ImageCoin (IMG)
242.997 $
IMG/USDT
0 $
0,02245 USDT
1.94% 1.585 $ 2 $
984 $
43717,850 IMG
0,00% Gần đây
60 Axe (AXE)
366.330 $
AXE/USDT
0 $
0,06844 USDT
13.67% 0 $ 0 $
865 $
12633,635 AXE
0,00% Gần đây
61 COCOS BCX (COCOS)
36.440.390 $
COCOS/USDT
1 $
0,854208 USDT
1.11% 1.359 $ 3.385 $
780 $
909,928 COCOS
0,00% khoảng 1 giờ trước
62 UBIC China (UCN)
0 $
UCN/USDT
0 $
0,00012 USDT
30.77% 0 $ 0 $
767 $
6369581,954 UCN
0,00% Gần đây
63 Raven Dark (XRD)
0 $
XRD/USDT
0 $
0,00045 USDT
10.87% 0 $ 0 $
702 $
1555310,552 XRD
0,00% Gần đây
64 BitGrin (XBG)
0 $
XBG/USDT
0 $
0,00197 USDT
72.41% 0 $ 0 $
700 $
354048,865 XBG
0,00% Gần đây
65 ImageCoin (IMG)
242.997 $
IMG/ETH
0 $
0,00000901 ETH
68.79% 0 $ 0 $
589 $
41594,477 IMG
0,00% Gần đây
66 PegNet (PEG)
1.223.370 $
PEG/USDT
0 $
0,00062 USDT
60.61% 0 $ 0 $
352 $
567248,650 PEG
0,00% Gần đây
67 Tellor (TRB)
59.089.560 $
TRB/ETH
30 $
0,01938679 ETH
19.23% 0 $ 0 $
18 $
0,600 TRB
0,00% Gần đây -
68 IOTE (IOTE)
0 $
IOTE/USDT
0 $
0,000204 USDT
0.98% 0 $ 1 $
17 $
85016,327 IOTE
0,00% Gần đây
69 IOTE (IOTE)
0 $
IOTE/ETH
0 $
0,00000014 ETH
7.14% 0 $ 0 $
731 $
3310717,334 IOTE
- khoảng 4 giờ trước
70 Orient Walt (HTDF)
0 $
HTDF/USDT
0 $
0,07951 USDT
0.01% 18 $ 0 $
167 $
2101,091 HTDF
- khoảng 11 giờ trước
71 CITEX Fund Token (CFT)
0 $
CFT/ETH
0 $
0,000002 ETH
97.99% 0 $ 0 $
0 $
120,622 CFT
- khoảng 10 giờ trước
72 Boom Token (BOOM)
1.027.119 $
BOOM/USDT
1 $
0,4999 USDT
99.64% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BOOM
- 1 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
915.222.021.160 $
BTC/USDT
49.071 $
49048,84 USDT
0.1% 95.733 $ 100.628 $
388.908.236 $
7925,369 BTC
38,28% Gần đây
2 Ethereum (ETH)
179.933.048.168 $
ETH/BTC
1.570 $
0,031973 BTC
0.82% 87.167 $ 131.870 $
111.396.509 $
70932,892 ETH
10,96% Gần đây
3 Monero (XMR)
4.070.246.826 $
XMR/BTC
225 $
0,00458 BTC
8.35% 0 $ 0 $
64.578.596 $
287066,554 XMR
6,36% Gần đây -
4 Dash (DASH)
2.247.682.678 $
DASH/BTC
223 $
0,004533 BTC
1.05% 3.477 $ 3.742 $
45.149.631 $
202453,679 DASH
4,44% Gần đây
5 Zcash (ZEC)
1.336.017.977 $
ZEC/BTC
123 $
0,002507 BTC
1.15% 12.170 $ 17.040 $
20.160.340 $
163720,472 ZEC
1,98% Gần đây
6 Chainlink (LINK)
12.186.220.657 $
LINK/BTC
29 $
0,00060023 BTC
1.9% 23.223 $ 26.279 $
10.205.540 $
347203,171 LINK
1,01% Gần đây
7 ? GKC/USDT
1 $
0,64338 USDT
8.87% 0 $ 0 $
6.496.494 $
10071520,369 GKC
0,64% Gần đây
8 IoTeX (IOTX)
154.133.275 $
IOTX/BTC
0 $
0,00000054 BTC
10.71% 0 $ 0 $
1.264.632 $
47679283,730 IOTX
0,12% Gần đây
9 Bitcoin Cash (BCH)
9.997.502.179 $
BCH/BTC
518 $
0,010588 BTC
1.9% 13.185 $ 18.328 $
861.936 $
1663,038 BCH
0,09% Gần đây
10 ? CRV3S/USDT
1 $
0,625421 USDT
0.23% 3.325 $ 3.252 $
567.094 $
903670,795 CRV3S
0,06% khoảng 1 giờ trước
11 ? SOL3L/USDT
6 $
6,066915 USDT
0.19% 2.930 $ 3.174 $
547.120 $
89994,026 SOL3L
0,05% Gần đây
12 ? SRM3S/USDT
0 $
0,280407 USDT
0.17% 3.077 $ 3.280 $
514.007 $
1829273,426 SRM3S
0,05% Gần đây
13 ? FLM3L/USDT
1 $
0,655758 USDT
0.56% 2.968 $ 2.767 $
498.654 $
757639,622 FLM3L
0,05% Gần đây
14 ? SUN3L/USDT
1 $
0,979552 USDT
0.17% 2.947 $ 4.840 $
444.188 $
451384,538 SUN3L
0,04% Gần đây
15 Litecoin (LTC)
11.779.085.084 $
LTC/BTC
178 $
0,003627 BTC
1.04% 15.852 $ 16.437 $
426.346 $
2393,176 LTC
0,04% Gần đây -
16 ? SOL3S/USDT
1 $
0,887201 USDT
0.19% 4.259 $ 2.727 $
418.426 $
470646,875 SOL3S
0,04% Gần đây
17 ? YFI3L/USDT
1 $
0,589605 USDT
0.43% 3.104 $ 3.058 $
392.635 $
665623,524 YFI3L
0,04% Gần đây
18 ? OMG3L/USDT
0 $
0,338426 USDT
0.23% 3.562 $ 2.939 $
383.004 $
1128816,142 OMG3L
0,04% Gần đây
19 Pirate Chain (ARRR)
60.619.301 $
ARRR/BTC
0 $
0,00000462 BTC
32.95% 0 $ 0 $
378.378 $
1667413,684 ARRR
0,04% Gần đây
20 Ontology (ONT)
731.082.813 $
ONT/BTC
1 $
0,00001858 BTC
7.46% 0 $ 0 $
315.929 $
346181,338 ONT
0,03% Gần đây
21 ? SUSHI3L/USDT
2 $
1,93588 USDT
0.07% 4.866 $ 6.231 $
278.193 $
143045,607 SUSHI
0,03% Gần đây
22 Actinium (ACM)
443.900 $
ACM/BTC
0 $
0,00000044 BTC
71.19% 0 $ 0 $
259.154 $
12143389,257 ACM
0,03% khoảng 1 giờ trước
23 NEO (NEO)
2.711.757.144 $
NEO/BTC
37 $
0,000755 BTC
8.31% 0 $ 0 $
142.174 $
3827,629 NEO
0,01% Gần đây -
24 ? SRM3L/USDT
1 $
0,943368 USDT
0.21% 2.977 $ 2.735 $
124.619 $
131760,599 SRM3L
0,01% Gần đây
25 TERA (TERA)
4.415.365 $
TERA/BTC
0 $
0,00000014 BTC
26.67% 0 $ 0 $
124.512 $
18106807,001 TERA
0,01% Gần đây
26 ? FLM3S/USDT
1 $
1,24929 USDT
0.19% 6.275 $ 4.866 $
121.090 $
96882,844 FLM3S
0,01% Gần đây
27 ? UNI3L/USDT
2 $
1,780835 USDT
0.41% 998 $ 1.833 $
120.172 $
67331,172 UNI3L
0,01% Gần đây
28 Haven (XHV)
120.446.315 $
XHV/BTC
8 $
0,00017182 BTC
2.78% 139 $ 152 $
114.477 $
13736,605 XHV
0,01% khoảng 1 giờ trước
29 ? CRV3L/USDT
0 $
0,345748 USDT
0.21% 2.835 $ 2.694 $
112.732 $
325904,037 CRV3L
0,01% Gần đây
30 ? UNICORN/USDT
0 $
0,000171 USDT
0.58% 94 $ 2 $
110.981 $
646815271,850 UNICO
0,01% khoảng 1 giờ trước
31 TRON (TRX)
3.409.417.558 $
TRX/BTC
0 $
0,0000009604 BTC
2.88% 721 $ 187 $
109.056 $
2311828,286 TRX
0,01% Gần đây
32 Mogwai Coin (MOG)
1.060.818 $
MOG/BTC
0 $
0,00000179 BTC
36.8% 0 $ 0 $
106.829 $
1215055,387 MOG
0,01% Gần đây
33 ? STC/USDT
0 $
0,009 USDT
36.36% 0 $ 0 $
98.387 $
10891874,532 STC
0,01% Gần đây
34 ? YFII3S/USDT
1 $
0,828016 USDT
0.21% 2.750 $ 3.101 $
90.334 $
109047,064 YFII3
0,01% Gần đây
35 ? YFI3S/USDT
1 $
0,943572 USDT
0.14% 3.876 $ 5.637 $
84.124 $
89114,516 YFI3S
0,01% Gần đây
36 ? UNI3S/USDT
0 $
0,215251 USDT
0.66% 936 $ 935 $
81.912 $
380368,738 UNI3S
0,01% Gần đây
37 ? SUN3S/USDT
1 $
0,632015 USDT
0.2% 2.770 $ 2.866 $
79.371 $
125158,242 SUN3S
0,01% khoảng 1 giờ trước
38 Filecoin (FIL)
2.171.542.825 $
FIL/ETH
38 $
0,02424668 ETH
2.64% 3.786 $ 6.374 $
78.398 $
2074,274 FIL
0,01% Gần đây
39 Nyzo (NYZO)
4.108.896 $
NYZO/BTC
0 $
0,00000754 BTC
0.92% 538 $ 0 $
73.885 $
199500,559 NYZO
0,01% Gần đây
40 ? SUSHI3S/USDT
0 $
0,094926 USDT
0.31% 2.666 $ 3.124 $
73.506 $
772362,700 SUSHI
0,01% Gần đây
41 ? MKR3S/USDT
1 $
0,853488 USDT
0.12% 5.687 $ 5.502 $
73.322 $
85731,138 MKR3S
0,01% Gần đây
42 ? YFII3L/USDT
0 $
0,132475 USDT
0.17% 2.972 $ 2.952 $
70.519 $
532073,295 YFII3
0,01% Gần đây
43 ? ZRX3L/USDT
0 $
0,224842 USDT
0.23% 3.252 $ 2.920 $
69.641 $
308938,749 ZRX3L
0,01% Gần đây
44 Filecoin (FIL)
2.171.542.825 $
FIL/BTC
38 $
0,00077938 BTC
0.86% 19.785 $ 41.864 $
69.375 $
1809,306 FIL
0,01% Gần đây
45 Filecoin (FIL)
2.171.542.825 $
FIL/USDT
38 $
37,549 USDT
0.75% 10.753 $ 12.138 $
66.101 $
1754,435 FIL
0,01% khoảng 1 giờ trước
46 Wownero (WOW)
3.380.981 $
WOW/BTC
0 $
0,00000193 BTC
11.79% 0 $ 0 $
65.661 $
691522,365 WOW
0,01% Gần đây
47 ? OMG3S/USDT
0 $
0,443377 USDT
0.19% 2.947 $ 3.003 $
64.199 $
144304,471 OMG3S
0,01% khoảng 1 giờ trước
48 ? MKR3L/USDT
1 $
0,645647 USDT
0.2% 2.905 $ 2.930 $
63.915 $
98948,187 MKR3L
0,01% Gần đây
49 ? DASH3L/USDT
0 $
0,187358 USDT
0.18% 5.513 $ 3.145 $
63.837 $
340563,443 DASH3
0,01% Gần đây
50 Dero (DERO)
25.358.050 $
DERO/BTC
2 $
0,00003677 BTC
25.19% 0 $ 0 $
62.649 $
34687,785 DERO
0,01% Gần đây
51 ? DASH3S/USDT
0 $
0,258756 USDT
0.34% 3.083 $ 2.797 $
58.111 $
224473,648 DASH3
0,01% Gần đây
52 ? ZRX3S/USDT
0 $
0,101362 USDT
0.22% 2.981 $ 2.864 $
55.795 $
550197,713 ZRX3S
0,01% Gần đây
53 Zel (ZEL)
8.339.621 $
ZEL/BTC
0 $
0,00000151 BTC
3.9% 27 $ 338 $
49.346 $
665324,300 ZEL
0,00% Gần đây
54 ? WAVES3S/USDT
0 $
0,283223 USDT
0.23% 2.722 $ 3.308 $
44.135 $
155260,806 WAVES
0,00% Gần đây
55 Darma Cash (DMCH)
0 $
DMCH/BTC
0 $
0,00000573 BTC
28.24% 0 $ 0 $
38.322 $
136160,145 DMCH
0,00% Gần đây
56 ? WAVES3L/USDT
0 $
0,153688 USDT
0.17% 2.933 $ 3.289 $
33.048 $
214936,402 WAVES
0,00% Gần đây
57 Zero (ZER)
2.036.030 $
ZER/BTC
0 $
0,00000414 BTC
36.05% 0 $ 0 $
29.841 $
147250,490 ZER
0,00% Gần đây
58 DeepOnion (ONION)
2.270.324 $
ONION/BTC
0 $
0,00000217 BTC
31.8% 0 $ 0 $
24.280 $
227429,565 ONION
0,00% Gần đây
59 ESBC (ESBC)
647.148 $
ESBC/BTC
0 $
0,00000039 BTC
10.0% 0 $ 0 $
23.612 $
1236849,353 ESBC
0,00% Gần đây
60 Mochimo (MCM)
3.388.437 $
MCM/BTC
0 $
0,00000526 BTC
43.82% 0 $ 0 $
23.466 $
91055,031 MCM
0,00% Gần đây
61 ? EPIC/BTC
1 $
0,00001028 BTC
51.94% 0 $ 0 $
20.386 $
40555,893 EPIC
0,00% Gần đây
62 Ycash (YEC)
1.711.166 $
YEC/BTC
0 $
0,00000369 BTC
31.37% 0 $ 0 $
18.316 $
101057,155 YEC
0,00% Gần đây
63 Banano (BAN)
5.805.592 $
BAN/ETH
0 $
0,00000053 ETH
76.36% 0 $ 0 $
17.993 $
21747548,430 BAN
0,00% Gần đây
64 Nilu (NILU)
0 $
NILU/BTC
0 $
0,00000003 BTC
57.63% 0 $ 0 $
16.066 $
10929985,439 NILU
0,00% Gần đây
65 DMme (DMME)
0 $
DMME/BTC
0 $
0,00000009 BTC
63.64% 0 $ 0 $
13.083 $
2966853,330 DMME
0,00% Gần đây
66 Veles (VLS)
128.944 $
VLS/BTC
0 $
0,00000158 BTC
22.99% 0 $ 0 $
12.720 $
163900,709 VLS
0,00% Gần đây
67 VEIL (VEIL)
1.444.735 $
VEIL/BTC
0 $
0,00000023 BTC
21.43% 0 $ 0 $
11.145 $
986532,187 VEIL
0,00% Gần đây
68 Axe (AXE)
366.330 $
AXE/BTC
0 $
0,00000278 BTC
72.22% 0 $ 0 $
9.669 $
70813,078 AXE
0,00% Gần đây
69 BSHA3 (BSHA3)
0 $
BSHA3/BTC
0 $
0,00000006 BTC
77.78% 0 $ 0 $
9.158 $
3146802,062 BSHA3
0,00% khoảng 1 giờ trước
70 Dynamic (DYN)
10.995.454 $
DYN/BTC
1 $
0,00001285 BTC
7.72% 0 $ 0 $
9.109 $
14467,370 DYN
0,00% Gần đây
71 Blur Network (BLUR)
142.991 $
BLUR/BTC
0 $
0,00000016 BTC
66.67% 0 $ 0 $
8.815 $
1121663,674 BLUR
0,00% Gần đây
72 ? EPIC/USDT
0 $
0,44363 USDT
31.9% 0 $ 0 $
8.110 $
18213,437 EPIC
0,00% Gần đây
73 ? FIC/USDT
0 $
0,25667 USDT
26.35% 0 $ 0 $
5.507 $
21444,703 FIC
0,00% Gần đây
74 SINOVATE (SIN)
1.336.326 $
SIN/BTC
0 $
0,00000003 BTC
50.0% 0 $ 0 $
4.668 $
3167870,633 SIN
0,00% Gần đây
75 ? REV/USDT
0 $
0,20637 USDT
0.34% 3.385 $ 5.630 $
3.877 $
18719,969 REV
0,00% Gần đây
76 Hush (HUSH)
487.642 $
HUSH/BTC
0 $
0,0000003 BTC
55.88% 0 $ 0 $
3.747 $
254258,388 HUSH
0,00% Gần đây
77 Komodo (KMD)
158.776.541 $
KMD/BTC
1 $
0,00002628 BTC
2.35% 1.600 $ 1.699 $
3.464 $
2683,329 KMD
0,00% Gần đây -
78 Qitmeer (PMEER)
0 $
PMEER/BTC
0 $
0,0000003 BTC
30.0% 0 $ 0 $
2.095 $
142826,363 PMEER
0,00% Gần đây
79 BitGrin (XBG)
0 $
XBG/BTC
0 $
0,00000004 BTC
87.5% 0 $ 0 $
1.627 $
827998,555 XBG
0,00% Gần đây
80 ? DFD/USDT
0 $
0,0316 USDT
1.56% 49 $ 18 $
1.414 $
44616,751 DFD
0,00% Gần đây
81 ImageCoin (IMG)
242.997 $
IMG/BTC
0 $
0,00000041 BTC
20.0% 0 $ 0 $
548 $
27576,028 IMG
0,00% khoảng 1 giờ trước
82 ? FIC24/USDT
0 $
0,1347 USDT
33.49% 0 $ 0 $
170 $
1255,827 FIC24
0,00% Gần đây
83 XAYA (CHI)
3.971.318 $
CHI/BTC
0 $
0,00000164 BTC
2.38% 79 $ 83 $
23 $
290,864 CHI
0,00% Gần đây -
84 ? URBC/BTC
0 $
0,00000011 BTC
41.67% 0 $ 0 $
23 $
4286,562 URBC
0,00% Gần đây
85 ArQmA (ARQ)
112.689 $
ARQ/BTC
0 $
0,00000017 BTC
5.88% 443 $ 5 $
19 $
2317,615 ARQ
0,00% khoảng 3 giờ trước
86 ? URBC/USDT
0 $
0,00199 USDT
14.0% 0 $ 0 $
5 $
2534,912 URBC
0,00% Gần đây
87 Starbase (STAR)
214.553 $
STAR/USDT
15 $
15 USDT
72.68% 0 $ 0 $
3 $
0,200 STAR
0,00% Gần đây
88 Qwertycoin (QWC)
1.376.209 $
QWC/BTC
0 $
0,0000000003 BTC
33.33% 34.747 $ 51 $
10.857 $
742962247,382 QWC
- khoảng 3 giờ trước
89 ? CRSTK/BTC
0 $
0,00000012 BTC
10.0% 462 $ 1.692 $
183 $
31040,468 CRSTK
- khoảng 4 giờ trước
90 ImageCash (IMGC)
16.423 $
IMGC/BTC
0 $
0,00000012 BTC
8.33% 101 $ 48 $
24 $
4256,336 IMGC
- 4 ngày trước
91 ? LAF/USDT
0 $
0,003 USDT
41.18% 0 $ 0 $
1 $
256,819 LAF
- 4 ngày trước -
92 ? CTTD/USDT
0 $
0,00138 USDT
86.96% 0 $ 0 $
0 $
100,000 CTTD
- 7 ngày trước -
93 Banano (BAN)
5.805.592 $
BAN/BTC
0 $
0,00000004 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,005 BAN
- khoảng 23 giờ trước -
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Avalanche (AVAX) AVAX3L/USDT
12 $
11,637442 USDT
0.23% 3.012 $ 2.837 $
821.822 $
70295,513 AVAX3
0,08% Gần đây
2 Bitcoin Cash (BCH) BCH3L/USDT
1 $
0,557636 USDT
0.41% 2.991 $ 2.867 $
585.397 $
1049303,334 BCH3L
0,06% Gần đây
3 Bitcoin SV (BSV) BSV3S/USDT
2 $
1,967367 USDT
0.18% 3.152 $ 3.034 $
559.779 $
283229,629 BSV3S
0,06% Gần đây
4 Aave (AAVE) AAVE3S/USDT
1 $
0,562931 USDT
0.2% 3.202 $ 3.213 $
544.932 $
964481,570 AAVE3
0,05% Gần đây
5 EOS (EOS) EOS3S/USDT
2 $
1,89374 USDT
0.19% 2.825 $ 2.670 $
514.649 $
270658,259 EOS3S
0,05% Gần đây
6 Bitcoin Cash (BCH) BCH3S/USDT
1 $
1,432035 USDT
0.18% 3.222 $ 3.356 $
458.790 $
319291,874 BCH3S
0,05% khoảng 1 giờ trước
7 Compound (COMP) COMP3S/USDT
0 $
0,268318 USDT
0.33% 2.935 $ 2.737 $
456.103 $
1699080,475 COMP3
0,04% Gần đây
8 Bitcoin SV (BSV) BSV3L/USDT
1 $
0,655408 USDT
0.22% 2.955 $ 3.153 $
403.996 $
614317,669 BSV3L
0,04% khoảng 1 giờ trước
9 Polkadot [OLD] (DOT) DOT3S/USDT
0 $
0,323222 USDT
0.21% 4.670 $ 2.943 $
371.056 $
1142735,526 DOT3S
0,04% Gần đây
10 Chainlink (LINK) LINK3S/USDT
1 $
0,726823 USDT
0.38% 2.745 $ 2.756 $
325.542 $
447692,754 LINK3
0,03% Gần đây
11 Bitcoin (BTC) BTC3L/USDT
1 $
0,951236 USDT
0.21% 2.907 $ 3.186 $
297.605 $
312213,082 BTC3L
0,03% Gần đây
12 Bitcoin (BTC) BTC3S/USDT
1 $
0,932161 USDT
0.32% 5.699 $ 3.202 $
279.102 $
299276,570 BTC3S
0,03% Gần đây
13 Chainlink (LINK) LINK3L/USDT
0 $
0,372821 USDT
0.01% 6.025 $ 3.071 $
230.321 $
615689,060 LINK3
0,02% khoảng 1 giờ trước
14 Ethereum (ETH) ETH3L/USDT
0 $
0,411521 USDT
0.21% 2.829 $ 3.067 $
183.840 $
445219,732 ETH3L
0,02% khoảng 1 giờ trước
15 Aave (AAVE) AAVE3L/USDT
2 $
1,520899 USDT
0.21% 3.020 $ 3.000 $
163.789 $
107298,077 AAVE3
0,02% Gần đây
16 Polkadot [OLD] (DOT) DOT3L/USDT
6 $
5,80395 USDT
0.22% 2.809 $ 2.835 $
146.146 $
25168,919 DOT3L
0,01% Gần đây
17 EOS (EOS) EOS3L/USDT
0 $
0,35693 USDT
0.21% 2.907 $ 2.577 $
132.709 $
370104,301 EOS3L
0,01% Gần đây
18 Compound (COMP) COMP3L/USDT
0 $
0,349069 USDT
0.33% 2.981 $ 3.598 $
104.514 $
298394,563 COMP3
0,01% khoảng 1 giờ trước
19 Litecoin (LTC) LTC3L/USDT
0 $
0,243251 USDT
0.2% 5.033 $ 3.062 $
101.809 $
418343,075 LTC3L
0,01% Gần đây
20 Ethereum (ETH) ETH3S/USDT
0 $
0,207197 USDT
0.18% 2.771 $ 2.885 $
93.836 $
452676,653 ETH3S
0,01% Gần đây
21 XRP (XRP) XRP3S/USDT
0 $
0,201992 USDT
0.18% 2.799 $ 3.079 $
91.418 $
451645,314 XRP3S
0,01% Gần đây
22 Litecoin (LTC) LTC3S/USDT
0 $
0,173793 USDT
0.2% 2.665 $ 2.863 $
86.021 $
493151,027 LTC3S
0,01% Gần đây
23 Avalanche (AVAX) AVAX3S/USDT
0 $
0,383312 USDT
0.18% 2.822 $ 3.184 $
82.857 $
216061,510 AVAX3
0,01% Gần đây
24 XRP (XRP) XRP3L/USDT
0 $
0,212022 USDT
0.18% 2.888 $ 3.238 $
80.193 $
378054,362 XRP3L
0,01% Gần đây
25 Basic Attention Token (BAT) BAT3L/USDT
1 $
0,656046 USDT
0.23% 2.851 $ 3.249 $
74.772 $
113922,249 BAT3L
0,01% Gần đây
26 Dogecoin (DOGE) DOGE3S/USDT
1 $
0,788963 USDT
3.99% 0 $ 0 $
50.521 $
63902,319 DOGE3
0,00% Gần đây
27 Basic Attention Token (BAT) BAT3S/USDT
0 $
0,347576 USDT
0.2% 3.126 $ 3.342 $
50.412 $
144971,215 BAT3S
0,00% Gần đây
28 (Dogecoin)
6.560.451.943 $
DOGE3L/USDT
0 $
0,146603 USDT
0.21% 2.663 $ 3.006 $
37.960 $
258812,767 DOGE3
0,00% Gần đây

CITEX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại British Virgin Islands. Có 75 đồng tiền ảo và 194 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của CITEX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 20.683 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch CITEX là ETH/USDT. CITEX được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch CITEX tại https://www.citex.co.kr/#/register/register?inviteCode=FEM6&lang=en_US.

Địa chỉ
12th floor Samheung building, 514, Teheran road Kangnam ku, Seoul, Korea
Phí
0.1%
Rút tiền
N/A
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
KRW
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank Transfer
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
228.535
Xếp hạng Alexa
#12909
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 10674
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của CITEX
3
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Team Incident Tổng
0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 3/10
Tính thanh khoản 0.0
Quy mô 0.5
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Team 1.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 3/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.668
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 14.349%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 91th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 34th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: B
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng B
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2021-02-26

Team

Team is public
Team profile page [source]

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android