Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.994.043.180 $ -0,30%
Lưu lượng 24 giờ: 45.483.050.180 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,57%
XRP 5,77%

CoinExchange.io

Rank #332 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên CoinExchange.io
0 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
1X2 Coin (1X2)
0 $
0,0000095 BTC
41.47% 25 $ 0 $
0 $
0,000 1X2
3 ngày trước
2
SixEleven (611)
1 $
0,0000695 BTC
72.31% 938 $ 0 $
0 $
0,000 611
3 ngày trước
3
AdCoin (ACC)
0 $
0,00000012 BTC
65.71% 0 $ 19 $
0 $
0,000 ACC
4 ngày trước
4
TRONAce (ACE)
0 $
0,00000001 ETH
50.0% 0 $ 3 $
0 $
0,000 ACE
4 ngày trước
5
Aced (ACED)
0 $
0,00000053 BTC
57.94% 0 $ 599 $
0 $
0,000 ACED
3 ngày trước
6
AnarchistsPrime (ACP)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 2 $ 61 $
0 $
0,000 ACP
4 ngày trước
7
Asiadigicoin (ADCN)
0 $
0,00000001 BTC
85.71% 0 $ 52 $
0 $
0,000 ADCN
5 ngày trước
8
Asiadigicoin (ADCN)
0 $
0,00000006 ETH
85.0% 0 $ 1 $
0 $
0,000 ADCN
5 ngày trước
9
Argoneum (AGM)
0 $
0,0000001 BTC
52.38% 0 $ 6 $
0 $
0,000 AGM
5 ngày trước
10
AgriNovusCoin (AGRI)
0 $
0,00000001 ETH
75.0% 0 $ 5 $
0 $
0,000 AGRI
4 ngày trước
11
Akuya Coin (AKY)
0 $
0,00025851 DOGE
89.96% 0 $ 5 $
0 $
0,000 AKY
4 ngày trước
12
ALIS (ALIS)
0 $
0,00000251 BTC
40.41% 0 $ 2.587 $
0 $
0,000 ALIS
3 ngày trước
13
ALIS (ALIS)
0 $
0,0003 ETH
88.88% 159 $ 0 $
0 $
0,000 ALIS
4 ngày trước
14
Ampleforth (AMPL)
0 $
0,00006603 ETH
99.6% 0 $ 2 $
0 $
0,000 AMPL
6 ngày trước
15
AmsterdamCoin (AMS)
0 $
0,00000006 BTC
45.45% 0 $ 96 $
0 $
0,000 AMS
3 ngày trước
16
TRONbet (ANTE)
0 $
0,00050009 ETH
98.89% 0 $ 2 $
0 $
0,000 ANTE
4 ngày trước
17
TRONbet (ANTE)
0 $
0,00005 BTC
89.8% 0 $ 106 $
0 $
0,000 ANTE
5 ngày trước
18
ANYONE (ANY)
0 $
0,00000037 ETH
91.14% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ANY
6 ngày trước
19
ANYONE (ANY)
0 $
0,00000006 BTC
53.85% 0 $ 170 $
0 $
0,000 ANY
6 ngày trước
20
Alpha Coin (APC)
0 $
0,00000367 ETH
88.56% 68 $ 0 $
0 $
0,000 APC
5 ngày trước
21
Alpha Coin (APC)
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 0 $ 31 $
0 $
0,000 APC
4 ngày trước
22
APR Coin (APR)
0 $
0,0000003 BTC
60.47% 0 $ 0 $
0 $
0,000 APR
5 ngày trước
23
Apex (APX)
0 $
0,00000007 BTC
28.57% 2 $ 0 $
0 $
0,000 APX
5 ngày trước
24
Apex (APX)
0 $
0,000004 ETH
49.13% 0 $ 342 $
0 $
0,000 APX
3 ngày trước
25
Aratriton Coin (ARA)
0 $
0,00000003 BTC
77.78% 0 $ 2 $
0 $
0,000 ARA
4 ngày trước
26
Argentum (ARG)
0 $
0,00000002 BTC
71.43% 0 $ 98 $
0 $
0,000 ARG
4 ngày trước
27
Arion (ARION)
0 $
0,00000016 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ARION
4 ngày trước
28
Arlize (ARLIZE)
0 $
0,00000002 ETH
96.0% 0 $ 1 $
0 $
0,000 ARLIZ
4 ngày trước
29
Arlize (ARLIZE)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 7 $ 8 $
0 $
0,000 ARLIZ
5 ngày trước
30
ARPA Chain (ARPA)
0 $
0,00004408 ETH
99.82% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ARPA
5 ngày trước
31
ATBCoin (ATB)
0 $
0,0000055 ETH
44.44% 0 $ 25 $
0 $
0,000 ATB
4 ngày trước
32
ATBCoin (ATB)
0 $
0,00000012 BTC
7.69% 1 $ 119 $
0 $
0,000 ATB
4 ngày trước
33
Africa Trading Chain (ATT)
0 $
0,00000001 ETH
83.33% 0 $ 1 $
0 $
0,000 ATT
4 ngày trước
34
Award (AWR)
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 30 $ 0 $
0 $
0,000 AWR
5 ngày trước
35
aXpire (AXPR)
0 $
0,0000035 ETH
91.88% 0 $ 38 $
0 $
0,000 AXPR
4 ngày trước
36
Aryacoin (AYA)
0 $
0,00056 DOGE
99.94% 0 $ 1 $
0 $
0,000 AYA
4 ngày trước
37
Aryacoin (AYA)
0 $
0,00000026 BTC
65.38% 5 $ 0 $
0 $
0,000 AYA
4 ngày trước
38
Basic Attention Token (BAT)
0 $
0,00002966 BTC
40.86% 12 $ 0 $
0 $
0,000 BAT
4 ngày trước
39
Basic Attention Token (BAT)
0 $
0,00132993 ETH
28.49% 80 $ 0 $
0 $
0,000 BAT
4 ngày trước
40
BitBlocks (BBK)
0 $
0,00000006 BTC
33.33% 0 $ 115 $
0 $
0,000 BBK
3 ngày trước
41
BiblePay (BBP)
0 $
0,00000002 BTC
81.82% 0 $ 174 $
0 $
0,000 BBP
4 ngày trước
42
Bitcoin Cash (BCH)
207 $
0,026 BTC
12.95% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BCHAB
3 ngày trước
43
Bitcoin Cash (BCH)
154 $
154,11111111 USDT
46.66% 0 $ 26 $
0 $
0,000 BCHAB
3 ngày trước
44
BlockMason Credit Protocol (BCPT)
0 $
0,00002466 ETH
99.99% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BCPT
5 ngày trước
45
BENGOSHI COIN (BENGO)
0 $
0,00000001 ETH
66.67% 0 $ 22 $
0 $
0,000 BENGO
5 ngày trước
46
BigUp (BIGUP)
0 $
0,00007111 DOGE
82.21% 0 $ 4 $
0 $
0,000 BIGUP
3 ngày trước
47
Birake (BIR)
0 $
0,0000006 BTC
71.51% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BIR
4 ngày trước
48
Bean Cash (BITB)
0 $
0,00000068 ETH
48.87% 0 $ 6 $
0 $
0,000 BITB
5 ngày trước
49
Bean Cash (BITB)
0 $
0,00000003 BTC
66.67% 3.215 $ 0 $
0 $
0,000 BITB
3 ngày trước
50
Bean Cash (BITB)
0 $
0,05950014 DOGE
30.0% 3 $ 0 $
0 $
0,000 BITB
3 ngày trước
51
Blacer Coin (BLCR)
0 $
0,00000007 BTC
42.86% 67 $ 0 $
0 $
0,000 BLCR
4 ngày trước
52
BlackCoin (BLK)
0 $
0,00000769 BTC
60.25% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BLK
5 ngày trước
53
Bolenum (BLN)
0 $
0,00002521 DOGE
69.89% 0 $ 141 $
0 $
0,000 BLN
4 ngày trước
54
Blockcloud (BLOC)
0 $
0,0000007 ETH
99.98% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BLOC
4 ngày trước
55
Blockcloud (BLOC)
0 $
0,00000006 BTC
85.71% 0 $ 2 $
0 $
0,000 BLOC
6 ngày trước
56
Blue Protocol (BLUE)
0 $
0,0000023 BTC
51.3% 1 $ 0 $
0 $
0,000 BLUE
3 ngày trước
57
Blue Protocol (BLUE)
0 $
0,00005208 ETH
42.22% 0 $ 1 $
0 $
0,000 BLUE
4 ngày trước
58
Blocknode (BND)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 42 $ 1 $
0 $
0,000 BND
6 ngày trước
59
Broker Neko Network (BNN)
0 $
0,0001898 DOGE
87.67% 13 $ 0 $
0 $
0,000 BNN
3 ngày trước
60
Bonpay (BON)
0 $
0,00000005 BTC
80.0% 3 $ 0 $
0 $
0,000 BONPA
5 ngày trước
61
Bonpay (BON)
0 $
0,00000598 ETH
92.14% 18 $ 0 $
0 $
0,000 BONPA
4 ngày trước
62
Blockparty (BOXX)
0 $
0,00001006 ETH
94.7% 0 $ 2 $
0 $
0,000 BOXX
5 ngày trước
63
Blockport (BPT)
0 $
0,00001345 ETH
97.41% 0 $ 1 $
0 $
0,000 BPT
4 ngày trước
64
bitqy (BQ)
0 $
0,00000002 ETH
75.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BQ
4 ngày trước
65
bitqy (BQ)
0 $
0,00091247 DOGE
87.67% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BQ
4 ngày trước
66
Bastonet (BSN)
0 $
0,00006901 DOGE
4.84% 0 $ 9 $
0 $
0,000 BSN
3 ngày trước
67
Bitball (BTB)
0 $
0,0029 USDT
98.35% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BTB
5 ngày trước
68
Bitball (BTB)
0 $
0,0000002 BTC
80.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BTB
5 ngày trước
69
Bitball (BTB)
0 $
0,00000898 ETH
66.52% 295 $ 0 $
0 $
0,000 BTB
5 ngày trước
70
Bitcoin (BTC)
8.146 $
8141,02 USDT
1.72% 0 $ 116 $
0 $
0,000 BTC
3 ngày trước
71
Bitcoin Hush (BTCH)
0 $
0,00000898 BTC
66.18% 324 $ 0 $
0 $
0,000 BTCH
5 ngày trước
72
Bitcoin Red (BTCRED)
0 $
0,00000012 BTC
33.33% 3 $ 0 $
0 $
0,000 BTCRE
3 ngày trước
73
Bitcloud (BTDX)
0 $
0,00000011 BTC
72.5% 0 $ 262 $
0 $
0,000 BTDX
4 ngày trước
74
BitTorrent (BTT)
0 $
0,00000295 ETH
24.75% 1 $ 0 $
0 $
0,000 BTT
3 ngày trước
75
BitTorrent (BTT)
0 $
0,00000006 BTC
16.67% 1.345 $ 3 $
0 $
0,000 BTT
4 ngày trước
76
Bitcore (BTX)
0 $
0,00002202 BTC
50.68% 0 $ 53 $
0 $
0,000 BTX
3 ngày trước
77
BuzzCoin (BUZZ)
0 $
0,00341 DOGE
36.38% 0 $ 43 $
0 $
0,000 BUZZ
3 ngày trước
78
BitTokens (BXT)
0 $
0,00000062 BTC
41.67% 0 $ 28 $
0 $
0,000 BXT
4 ngày trước
79
CABox (CAB)
0 $
0,0003 DOGE
90.84% 2 $ 0 $
0 $
0,000 CAB
4 ngày trước
80
Cajutel (CAJ)
0 $
0,000331 ETH
99.67% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CAJ
4 ngày trước
81
CannabisCoin (CANN)
0 $
0,00000006 BTC
45.45% 0 $ 1.234 $
0 $
0,000 CANN
3 ngày trước
82
Cappasity (CAPP)
0 $
0,0000085 ETH
71.74% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CAPP
5 ngày trước
83
Cappasity (CAPP)
0 $
0,00000016 BTC
73.33% 0 $ 15 $
0 $
0,000 CAPP
4 ngày trước
84
BitClave (CAT)
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 0 $ 45 $
0 $
0,000 CAT
5 ngày trước
85
Cazcoin (CAZ)
0 $
0,00000002 BTC
60.0% 0 $ 7 $
0 $
0,000 CAZ
3 ngày trước
86
CyClean (CCL)
0 $
0,00000012 ETH
92.94% 0 $ 2 $
0 $
0,000 CCL
5 ngày trước
87
Custom contract network (CCN)
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
0,000 CCN
7 ngày trước
88
Custom contract network (CCN)
0 $
0,00000001 ETH
66.67% 0 $ 37 $
0 $
0,000 CCN
5 ngày trước
89
CryptoCarbon (CCRB)
0 $
0,0000006 BTC
82.83% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CCRB
4 ngày trước
90
CDX Network (CDX)
0 $
0,00000006 BTC
95.83% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CDX
5 ngày trước
91
CDX Network (CDX)
0 $
0,00000873 ETH
82.54% 0 $ 2 $
0 $
0,000 CDX
5 ngày trước
92
Crypto Harbor (CHE)
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
0,000 CHE
3 ngày trước
93
Crypto Harbor (CHE)
0 $
0,0099 DOGE
43.94% 358 $ 0 $
0 $
0,000 CHE
3 ngày trước
94
CHIPS (CHIPS)
0 $
0,00000212 BTC
78.55% 0 $ 55 $
0 $
0,000 CHIPS
4 ngày trước
95
Coinlancer (CL)
0 $
0,00000013 BTC
87.5% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CL
4 ngày trước
96
Clams (CLAM)
2 $
0,0003 BTC
80.0% 414 $ 0 $
0 $
0,000 CLAM
4 ngày trước
97
Crowd Machine (CMCT)
0 $
0,00000009 BTC
50.0% 0 $ 38 $
0 $
0,000 CMCT
6 ngày trước
98
Crowd Machine (CMCT)
0 $
0,00000124 ETH
82.04% 0 $ 45 $
0 $
0,000 CMCT
5 ngày trước
99
CMITCOIN (CMIT)
0 $
0,00000002 ETH
50.0% 0 $ 17 $
0 $
0,000 CMIT
4 ngày trước
100
Elite (1337)
0 $
0,00422 DOGE
23.27% 0 $ 88 $
0 $
0,000 1337
3 ngày trước
Unverified Tickers
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
?
ERD/ETH
0 $
0,0000122 ETH
96.95% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ERD
4 ngày trước
2
?
BIRDS/ETH
0 $
0,00000001 ETH
66.67% 0 $ 6 $
0 $
0,000 BIRDS
4 ngày trước
3
?
MARS2/DOGE
0 $
0,000058 DOGE
51.67% 0 $ 2 $
0 $
0,000 MARS2
3 ngày trước
4
?
WIN/BTC
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 39 $ 3 $
0 $
0,000 WIN
5 ngày trước
5
?
SCF/ETH
0 $
0,00000002 ETH
33.33% 0 $ 120 $
0 $
0,000 SCF
3 ngày trước
6
?
GRMD/ETH
0 $
0,00000011 ETH
83.33% 0 $ 1 $
0 $
0,000 GRMD
4 ngày trước
7
?
SMS/BTC
0 $
0,00002502 BTC
80.75% 0 $ 76 $
0 $
0,000 SMS
5 ngày trước
8
?
PLSR/BTC
0 $
0,00000005 BTC
83.33% 1 $ 0 $
0 $
0,000 PLSR
4 ngày trước
9
?
CPCT/BTC
1 $
0,00009 BTC
88.78% 41 $ 0 $
0 $
0,000 CPCT
6 ngày trước
10
?
BET/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 2 $ 75 $
0 $
0,000 BET
4 ngày trước
11
?
TPC/DOGE
0 $
0,0001101 DOGE
93.85% 0 $ 2 $
0 $
0,000 TPC
4 ngày trước
12
?
NSOK/DOGE
0 $
0,000073 DOGE
92.23% 19 $ 0 $
0 $
0,000 NSOK
3 ngày trước
13
?
NEONCOIN/DOGE
0 $
0,0004 DOGE
80.95% 0 $ 1 $
0 $
0,000 NEONC
4 ngày trước
14
?
ERD/BTC
0 $
0,00000161 BTC
92.5% 209 $ 0 $
0 $
0,000 ERD
4 ngày trước
15
?
XGTC/ETH
0 $
0,00000001 ETH
93.33% 0 $ 2 $
0 $
0,000 XGTC
4 ngày trước
16
?
AGNT/BTC
0 $
0,0000111 BTC
70.0% 196 $ 0 $
0 $
0,000 AGNT
3 ngày trước
17
?
MGT/DOGE
0 $
0,0001352 DOGE
88.56% 0 $ 5 $
0 $
0,000 MGT
3 ngày trước
18
?
MGRC/BTC
0 $
0,000005 BTC
75.0% 0 $ 23 $
0 $
0,000 MGRC
3 ngày trước
19
?
DEX/BTC
5 $
0,00057001 BTC
85.19% 0 $ 11 $
0 $
0,000 DEX
5 ngày trước
20
?
MENTAL/DOGE
0 $
0,0000123 DOGE
51.61% 8 $ 0 $
0 $
0,000 MENTA
3 ngày trước
21
?
NOIA/USDT
0 $
0,01 USDT
86.41% 0 $ 0 $
0 $
0,000 NOIA
4 ngày trước
22
?
ERA/DOGE
0 $
0,008 DOGE
84.26% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ERA
3 ngày trước
23
?
BC/ETH
0 $
0,00000107 ETH
90.08% 0 $ 2 $
0 $
0,000 BC
5 ngày trước
24
?
FUN/ETH
0 $
0,00001059 ETH
92.94% 0 $ 104 $
0 $
0,000 FUN
4 ngày trước
25
?
SURGE/BTC
0 $
0,00000001 BTC
93.75% 0 $ 4 $
0 $
0,000 SURGE
4 ngày trước
26
?
USDT-TRON/BTC
1 $
0,00006154 BTC
47.75% 0 $ 56 $
0 $
0,000 USDT-
6 ngày trước
27
?
KUBO/DOGE
0 $
0,00000415 DOGE
60.96% 13 $ 0 $
0 $
0,000 KUBO
3 ngày trước
28
?
ERA/BTC
0 $
0,00000003 BTC
80.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ERA
4 ngày trước
29
?
CPTR/BTC
0 $
0,00000005 BTC
80.0% 9 $ 0 $
0 $
0,000 CPTR
7 ngày trước
30
?
XDE2/BTC
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 3 $ 5 $
0 $
0,000 XDE2
5 ngày trước
31
?
NMD/ETH
0 $
0,00000005 ETH
28.57% 0 $ 11 $
0 $
0,000 NMD
3 ngày trước
32
?
QURO/BTC
0 $
0,00000049 BTC
67.35% 54 $ 0 $
0 $
0,000 QURO
4 ngày trước
33
?
BULLS2/DOGE
0 $
0,00000312 DOGE
68.67% 0 $ 2 $
0 $
0,000 BULLS
3 ngày trước
34
?
ICOT/ETH
0 $
0,00000001 ETH
50.0% 0 $ 1 $
0 $
0,000 ICOT
4 ngày trước
35
?
GOLF/DOGE
0 $
0,00180004 DOGE
33.33% 0 $ 218 $
0 $
0,000 GOLF
3 ngày trước
36
?
JAPAN/ETH
0 $
0,00000001 ETH
75.0% 0 $ 1 $
0 $
0,000 JAPAN
4 ngày trước
37
?
TBS/DOGE
0 $
0,00003655 DOGE
86.8% 0 $ 5 $
0 $
0,000 TBS
3 ngày trước
38
?
TWIN/ETH
0 $
0,00000005 ETH
70.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 TWIN
5 ngày trước
39
?
PHN/DOGE
0 $
0,00005761 DOGE
77.76% 0 $ 145 $
0 $
0,000 PHN
3 ngày trước
40
?
CYCLONE/DOGE
0 $
0,0000701 DOGE
26.86% 0 $ 4 $
0 $
0,000 CYCLO
3 ngày trước
41
?
BLAZR/DOGE
0 $
0,00016515 DOGE
96.63% 0 $ 3 $
0 $
0,000 BLAZR
5 ngày trước
42
?
CRN/DOGE
0 $
0,0001235 DOGE
13.39% 0 $ 4 $
0 $
0,000 CRN
4 ngày trước
43
?
SMS/ETH
0 $
0,00050001 ETH
97.37% 0 $ 94 $
0 $
0,000 SMS
5 ngày trước
44
?
THX/ETH
0 $
0,000091 ETH
96.44% 0 $ 0 $
0 $
0,000 THX
3 ngày trước
45
?
BST/ETH
0 $
0,00000021 ETH
81.67% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BST
4 ngày trước
46
?
BX/BTC
0 $
0,00000201 BTC
15.56% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BX
6 ngày trước
47
?
BTCHP/BTC
0 $
0,0000131 BTC
76.11% 12 $ 0 $
0 $
0,000 BTCHP
4 ngày trước
48
?
BST/BTC
0 $
0,00000001 BTC
66.67% 0 $ 1 $
0 $
0,000 BST
5 ngày trước
49
?
ELS/BTC
0 $
0,00000001 BTC
85.71% 0 $ 4 $
0 $
0,000 ELS
3 ngày trước
50
?
SCF/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
0,000 SCF
5 ngày trước
51
?
FLANDERS/ETH
0 $
0,00000001 ETH
50.0% 0 $ 2 $
0 $
0,000 FLAND
4 ngày trước
52
?
GRMD/BTC
0 $
0,00000002 BTC
60.0% 0 $ 176 $
0 $
0,000 GRMD
4 ngày trước
53
?
BARTHOR/BTC
0 $
0,00000039 BTC
98.89% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BARTH
5 ngày trước
54
?
MAXI/DOGE
0 $
0,00009 DOGE
55.0% 0 $ 1 $
0 $
0,000 MAXI
4 ngày trước
55
?
HORA/BTC
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 12 $ 3 $
0 $
0,000 HORA
7 ngày trước
56
?
NMD/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 1.190 $ 1 $
0 $
0,000 NMD
4 ngày trước
57
?
BEER/ETH
0 $
0,00000001 ETH
90.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BEER
4 ngày trước
58
?
THX/BTC
0 $
0,0000074 BTC
75.0% 25 $ 0 $
0 $
0,000 THX
3 ngày trước
59
?
ERA/ETH
0 $
0,00000006 ETH
94.32% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ERA
5 ngày trước
60
?
GOLF/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
0,000 GOLF
5 ngày trước
61
?
TNR/DOGE
0 $
0,00010142 DOGE
99.49% 0 $ 1 $
0 $
0,000 TNR
5 ngày trước
62
?
SURGE/DOGE
0 $
0,026 DOGE
63.38% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SURGE
5 ngày trước
63
?
HORA/ETH
0 $
0,00000553 ETH
94.04% 771 $ 0 $
0 $
0,000 HORA
5 ngày trước
64
?
CPTR/ETH
0 $
0,00000741 ETH
98.92% 19 $ 0 $
0 $
0,000 CPTR
6 ngày trước
65
?
BRC/BTC
0 $
0,00000012 BTC
77.78% 13 $ 0 $
0 $
0,000 BRC
5 ngày trước
66
?
XGTC/DOGE
0 $
0,00055 DOGE
95.0% 0 $ 2 $
0 $
0,000 XGTC
3 ngày trước
67
?
TGN/DOGE
0 $
0,00001027 DOGE
88.94% 0 $ 7 $
0 $
0,000 TGN
4 ngày trước
68
?
CBANK/DOGE
0 $
0,000022 DOGE
87.05% 0 $ 7 $
0 $
0,000 CBANK
3 ngày trước
69
?
NUA/DOGE
0 $
0,00011963 DOGE
73.0% 3 $ 0 $
0 $
0,000 NUA
4 ngày trước
70
?
QURO/ETH
0 $
0,00001118 ETH
46.07% 185 $ 0 $
0 $
0,000 QURO
4 ngày trước
71
?
XGTC/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 61 $ 57 $
0 $
0,000 XGTC
7 ngày trước
72
?
B2C/ETH
0 $
0,00000002 ETH
75.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 B2C
5 ngày trước
73
?
CPCT/ETH
1 $
0,005 ETH
50.0% 51 $ 0 $
0 $
0,000 CPCT
4 ngày trước
74
?
TIGC/DOGE
0 $
0,00000606 DOGE
92.18% 0 $ 4 $
0 $
0,000 TIGC
4 ngày trước
75
?
XPASC/DOGE
0 $
0,0000066 DOGE
27.43% 0 $ 1 $
0 $
0,000 XPASC
4 ngày trước
76
?
SPL/DOGE
0 $
0,00135899 DOGE
87.52% 244 $ 0 $
0 $
0,000 SPL
4 ngày trước
77
?
HEALTHY/DOGE
0 $
0,000148 DOGE
49.49% 0 $ 1 $
0 $
0,000 HEALT
3 ngày trước
78
?
SIPS/DOGE
0 $
0,00000251 DOGE
73.33% 0 $ 8 $
0 $
0,000 SIPS
4 ngày trước
79
?
HALLO/DOGE
0 $
0,007 DOGE
95.71% 22 $ 0 $
0 $
0,000 HALLO
3 ngày trước
80
?
BCW/BTC
0 $
0,00000295 BTC
97.83% 6 $ 0 $
0 $
0,000 BCW
5 ngày trước
81
?
BDT20/ETH
0 $
0,000007 ETH
91.0% 0 $ 37 $
0 $
0,000 BDT20
4 ngày trước
82
?
TPG/ETH
0 $
0,00000001 ETH
50.0% 0 $ 5 $
0 $
0,000 TPG
4 ngày trước
83
?
TAGT/ETH
0 $
0,00000033 ETH
45.9% 0 $ 10 $
0 $
0,000 TAGT
4 ngày trước
84
?
BRC/ETH
0 $
0,00000198 ETH
90.91% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BRC
4 ngày trước
85
?
TELL/DOGE
0 $
0,00023765 DOGE
93.75% 0 $ 6 $
0 $
0,000 TELL
4 ngày trước
86
?
CVC/ETH
0 $
0,0000725 ETH
77.71% 0 $ 138 $
0 $
0,000 CVC
5 ngày trước
87
?
888/ETH
0 $
0,0005798 ETH
87.27% 0 $ 0 $
0 $
0,000 888
4 ngày trước
88
?
LNK/BTC
1 $
0,00007 BTC
91.17% 39 $ 0 $
0 $
0,000 LNK
4 ngày trước
89
?
SBT/DOGE
0 $
0,00000631 DOGE
84.98% 0 $ 4 $
0 $
0,000 SBT
3 ngày trước

CoinExchange.io là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Australia. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 Ƀ từ 0 tiền ảo và0 cặp giao dịch.Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch CoinExchange.io tại https://www.coinexchange.io/.

Địa chỉ
Phí
0.15%
Rút tiền
Coin network fee applies
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC ETH DOGE ETC LTC
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
CoinExchange.io Trust Score
N/A
Liquidity Scale API Coverage Regulatory Compliance Estimated Reserves Total
- - - - - /10
Liquidity -
Scale -
API Coverage -
Regulatory Compliance -
Estimated Reserves -
Total /10
* This is a tabled form for the breakdown of Trust Score. For full methodology please refer to our blog post.
Estimated Reserves and Regulatory Compliance are excluded from overall Trust Score at this moment.

Liquidity

Reported Trading Volume 0 Ƀ
Normalized Trading Volume 0 Ƀ
Reported-Normalized Volume Ratio 1.0
Average Bid-Ask Spread -
Trading Pair Total Trust Score -

Scale

Normalized Volume Percentile -
Combined Orderbook Percentile -

API Coverage

Grade: D
Tickers Data Historical Trades Data Orderbook Data Trading via API Candlestick Websocket Public Documentation
Availability [source]
Grade D
Tickers Data
Historical Trades Data
Orderbook Data
Trading Via Api
OHLC Data
Websocket
Public Documentation
Last Updated: 2019-09-04

Regulatory Compliance

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk High High High Medium High Medium High
License & Authorization High
Sanctions High
Senior Public Figure High
Jurisdiction Risks Medium
KYC Procedures High
Negative News Medium
AML High
Last Updated: 2019-07-01

Estimated Reserves

Reserves Info Not Available