Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 233.520.503.408 $ 0,40%
Lưu lượng 24 giờ: 42.286.093.874 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,52%
XRP 4,86%

Ecxx

Rank #140 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Ecxx
20 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin SV (BSV)
123 $
123,21 USDT
0.2% 21.674 $ 21.448 $
4.345.292 $
35229,968 BSV
71,98% Gần đây
2
Bitcoin (BTC)
8.497 $
8487,74 USDT
0.2% 222.317 $ 218.113 $
689.981 $
81,205 BTC
11,43% Gần đây
3
Bitcoin Cash (BCH)
265 $
0,031236 BTC
0.2% 47.611 $ 46.394 $
219.706 $
828,522 BCH
3,64% Gần đây
4
Bitcoin Cash (BCH)
266 $
265,29 USDT
0.2% 48.281 $ 46.790 $
190.315 $
716,622 BCH
3,15% Gần đây
5
Ethereum (ETH)
183 $
0,021568 BTC
0.2% 64.938 $ 64.171 $
144.187 $
787,470 ETH
2,39% Gần đây
6
Ethereum (ETH)
183 $
182,91 USDT
0.2% 65.635 $ 47.896 $
131.483 $
718,078 ETH
2,18% Gần đây
7
Litecoin (LTC)
58 $
0,006854 BTC
0.26% 28.875 $ 30.636 $
95.469 $
1640,732 LTC
1,58% Gần đây
8
Litecoin (LTC)
58 $
58,12 USDT
0.26% 29.716 $ 30.579 $
89.197 $
1533,071 LTC
1,48% Gần đây
9
NEO (NEO)
12 $
0,001446 BTC
0.21% 37.935 $ 42.831 $
40.600 $
3307,322 NEO
0,67% Gần đây
10
NEO (NEO)
12 $
12,246 USDT
0.28% 40.222 $ 40.000 $
26.741 $
2181,310 NEO
0,44% Gần đây
11
EOS (EOS)
3 $
0,00039923 BTC
0.2% 22.727 $ 19.788 $
25.370 $
7485,530 EOS
0,42% Gần đây
12
EOS (EOS)
3 $
3,3839 USDT
0.27% 21.885 $ 18.311 $
14.681 $
4333,804 EOS
0,24% Gần đây
13
XRP (XRP)
0 $
0,00003087 BTC
0.23% 14.387 $ 12.820 $
9.063 $
34584,000 XRP
0,15% Gần đây
14
XRP (XRP)
0 $
0,2616 USDT
0.23% 13.130 $ 13.918 $
8.233 $
31437,990 XRP
0,14% Gần đây
15
JSECOIN (JSE)
0 $
0,0002953 USDT
9.68% 0 $ 0 $
3.117 $
10544278,850 JSE
0,05% Gần đây
16
Jobchain (JOB)
0 $
0,00020534 USDT
3.55% 0 $ 0 $
2.157 $
10493869,810 JOB
0,04% Gần đây
17
Aurora (AOA)
0 $
0,01020723 USDT
1.81% 0 $ 0 $
329 $
32162,690 AOA
0,01% Gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
?
TOC/ETH
0 $
0,0000033 ETH
5.88% 0 $ 0 $
761 $
1259226,345 TOC
0,01% Gần đây
2
?
HILAT/ETH
0 $
0,0000018 ETH
20.0% 0 $ 0 $
27 $
81903,044 HILAT
0,00% Gần đây -
3
?
HDP/ETH
0 $
0,0000232 ETH
47.83% 0 $ 0 $
32 $
7770,666 HDP
1 ngày trước -

Ecxx là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Singapore. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 711 ₿ từ 11 tiền ảo và20 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Ecxx là BSV/USDT. Ecxx được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Ecxx tại https://www.ecxx.com.

Địa chỉ
60 Paya Lebar Rd #10-22, Paya Lebar Square, Singapore 409051
Phí
Rút tiền
BTC 0.0005 LTC 0.001 ETH 0.01 XRP 0.25 EOS 0....Hiển thị thêm
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Ecxx
4
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
3.0 0.5 0.5 - - 4/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 0.5
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 4/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.
Dự trữ ước tính và Tuân thủ quy định bị loại trừ khỏi Trust Score tổng thể vào thời điểm này.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo 711 ₿
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa 62 ₿
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.087
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.023%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 60th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 55th

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-11

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available

Dự trữ ước tính

Reserves Info Not Available