🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
EtherFlyer exchange

EtherFlyer

Centralized
N/A
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
99
Tiền ảo
117
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum (ETH)
146.904.756.891 $
ETH/USDT
1.286 $
1281,06 USDT
- - -
1.573.126.586 $
1223685,328 ETH
47,57% Gần đây -
2 Bitcoin (BTC)
587.969.189.416 $
BTC/USDT
31.589 $
31478,29 USDT
- - -
1.433.272.041 $
45372,536 BTC
43,34% Gần đây -
3 Litecoin (LTC)
8.841.274.376 $
LTC/USDT
133 $
132,8 USDT
- - -
147.165.627 $
1106075,436 LTC
4,44% Gần đây -
4 TRON (TRX)
2.090.525.848 $
TRX/USDT
0 $
0,028991 USDT
- - -
72.288.104 $
2488743120,466 TRX
2,18% Gần đây -
5 EOS (EOS)
2.468.538.708 $
EOS/USDT
3 $
2,5854 USDT
- - -
38.692.790 $
14937528,311 EOS
1,17% Gần đây -
6 Huobi Token (HT)
1.081.094.023 $
HT/USDT
6 $
5,5186 USDT
- - -
38.152.469 $
6900334,809 HT
1,15% Gần đây -
7 Seele (SEELE)
0 $
SEELE/USDT
0 $
0,008223 USDT
- - -
1.538.418 $
186732715,128 SEELE
0,05% Gần đây -
8 The Luxury Coin (TLB)
0 $
TLB/ETH
60 $
0,04698015 ETH
- - -
1.063.422 $
17656,228 TLB
0,03% Gần đây -
9 Aitheon (ACU)
0 $
ACU/ETH
0 $
0,00000618 ETH
- - -
884.726 $
111436622,693 ACU
0,03% Gần đây -
10 Lambda (LAMB)
35.228.295 $
LAMB/USDT
0 $
0,018765 USDT
- - -
569.546 $
30294001,483 LAMB
0,02% Gần đây -
11 Meconcash (MCH)
0 $
MCH/ETH
22 $
0,01721928 ETH
- - -
194.365 $
8798,323 MCH
0,01% Gần đây -
12 Bafi Finance Token (BAFI)
0 $
BAFI/ETH
5 $
0,00400313 ETH
- - -
172.317 $
33507,115 BAFI
0,01% Gần đây -
13 TCASH (TCASH)
138.649 $
TCASH/ETH
0 $
0,00000313 ETH
- - -
149.240 $
37114852,050 TCASH
0,00% Gần đây -
14 Roti Bank Coin (RBC)
0 $
RBC/ETH
0 $
0,00011401 ETH
- - -
78.850 $
539469,568 RBC
0,00% Gần đây -
15 GivingToServices (SVCS)
24.298.298 $
SVCS/ETH
0 $
0,000004 ETH
- - -
50.339 $
9796093,622 SVCS
0,00% Gần đây -
16 Egoras Dollar (EUSD)
0 $
EUSD/ETH
1 $
0,00063623 ETH
- - -
36.581 $
44755,499 EUSD
0,00% Gần đây -
17 Yearn Finance Token (YFIT)
0 $
YFIT/ETH
10 $
0,00749894 ETH
- - -
13.306 $
1381,192 YFIT
0,00% Gần đây -
18 ? EGR/ETH
0 $
0,00000006 ETH
- - -
9.276 $
120597838,909 EGR
0,00% Gần đây -
19 Egoras (EGR)
0 $
EGR/ETH
0 $
0,00000006 ETH
- - -
9.276 $
120597838,909 EGR
0,00% Gần đây -
20 Ubricoin (UBN)
0 $
UBN/ETH
0 $
0,00000018 ETH
- - -
432 $
1796272,400 UBN
0,00% khoảng 2 giờ trước -
21 Asian Dragon (AD)
1.173.695 $
AD/ETH
0 $
0,00000183 ETH
- - -
398 $
169980,670 AD
0,00% Gần đây -
22 RAKSUR (RAS)
0 $
RAS/ETH
0 $
0,00000042 ETH
- - -
311 $
576839,543 RAS
0,00% Gần đây -
23 FREE coin (FREE)
3.556.039 $
FREE/ETH
0 $
0,0000000004 ETH
- - -
18 $
33813340,840 FREE
0,00% khoảng 3 giờ trước -
24 Farm Defi (PFARM)
41.725 $
PFARM/ETH
7 $
0,00500001 ETH
- - -
15 $
2,200 PFARM
0,00% khoảng 2 giờ trước -
25 Mydexpay (XMD)
0 $
XMD/ETH
0 $
0,00000015 ETH
- - -
0 $
257,200 XMD
0,00% Gần đây -
26 Bitcoin True (BTCT)
0 $
BTCT/ETH
0 $
0,00000025 ETH
- - -
0 $
1,590 BTCT
0,00% Gần đây -
27 Demetracoin (DEMA)
0 $
DEMA/ETH
0 $
0,00000011 ETH
- - -
0 $
3,000 DEMA
0,00% Gần đây -
28 CY Finance (CYF)
0 $
CYF/USDT
0 $
0,0003 USDT
- - -
37.823 $
125978314,050 CYF
- khoảng 8 giờ trước -
29 BELIEVER (BLVR)
0 $
BLVR/ETH
2 $
0,0013 ETH
- - -
7.614 $
4364,640 BLVR
- khoảng 8 giờ trước -
30 Destiny Success (DXTS)
0 $
DXTS/ETH
0 $
0,00001157 ETH
- - -
5.392 $
354248,667 DXTS
- khoảng 5 giờ trước -
31 BMToken (BMT)
0 $
BMT/ETH
36 $
0,02520744 ETH
- - -
2.185 $
61,140 BMT
- 1 ngày trước -
32 Ethereum Message Search (EMS)
0 $
EMS/ETH
3 $
0,00218285 ETH
- - -
1.628 $
562,030 EMS
- khoảng 6 giờ trước -
33 PLAAS FARMERS TOKEN (PLAAS)
0 $
PLAAS/ETH
0 $
0,0000041 ETH
- - -
1.693 $
291277,540 PLAAS
- 1 ngày trước -
34 Wixlar (WIX)
0 $
WIX/ETH
0 $
0,00000631 ETH
- - -
1.533 $
172121,800 WIX
- 1 ngày trước -
35 Bitpayer Token (BPT)
0 $
BPT/ETH
1 $
0,00077696 ETH
- - -
1.427 $
1299,920 BPT
- 1 ngày trước -
36 OLXA (OLXA)
0 $
OLXA/ETH
0 $
0,00000018 ETH
- - -
1.015 $
3992441,700 OLXA
- 1 ngày trước -
37 IdeaChain (ICH)
0 $
ICH/ETH
3 $
0,0019999 ETH
- - -
930 $
351,850 ICH
- khoảng 7 giờ trước -
38 QChi Chain (QHC)
0 $
QHC/ETH
0 $
0,00000529 ETH
- - -
787 $
111654,820 QHC
- khoảng 8 giờ trước -
39 DEONEX Token (DON)
0 $
DON/ETH
2 $
0,00150015 ETH
- - -
328 $
164,850 DON
- khoảng 4 giờ trước -
40 1ClickToken (1CT)
0 $
1CT/ETH
512 $
0,3902 ETH
- - -
261 $
0,510 1CT
- khoảng 6 giờ trước -
41 Zuck Bucks (ZBUX)
0 $
ZBUX/ETH
0 $
0,00000512 ETH
- - -
123 $
18246,000 ZBUX
- 6 ngày trước -
42 BitKAM (KAM)
0 $
KAM/ETH
0 $
0,00000005 ETH
- - -
61 $
879948,510 KAM
- 1 ngày trước -
43 FingerPrint (FGP)
0 $
FGP/ETH
0 $
0,00008885 ETH
- - -
44 $
354,170 FGP
- 7 ngày trước -
44 SwapCoinz (SPAZ)
0 $
SPAZ/ETH
0 $
0,00001004 ETH
- - -
28 $
2112,940 SPAZ
- khoảng 4 giờ trước -
45 808TA Token (808TA)
0 $
808TA/ETH
0 $
0,0000000001 ETH
- - -
33 $
231584216,820 808TA
- 7 ngày trước -
46 LORDLESS (LESS)
0 $
LESS/ETH
0 $
0,0000001 ETH
- - -
28 $
215934,750 LESS
- 5 ngày trước -
47 Alpha Token (A)
196.599 $
A/ETH
0 $
0,00000677 ETH
- - -
15 $
1638,530 A
- khoảng 4 giờ trước -
48 AfroDex (AFROX)
0 $
AFROX/ETH
0 $
0,0000000001 ETH
- - -
13 $
101529364,230 AFROX
- 2 ngày trước -
49 Bitball (BTB)
1.660.473 $
BTB/ETH
0 $
0,00000111 ETH
- - -
9 $
5870,150 BTB
- khoảng 11 giờ trước -
50 Sinergia (SNG)
0 $
SNG/ETH
0 $
0,00000994 ETH
- - -
8 $
652,960 SNG
- 6 ngày trước -
51 Stellar Classic (XLMX)
0 $
XLMX1/ETH
0 $
0,00000001 ETH
- - -
8 $
561000,000 XLMX1
- khoảng 21 giờ trước -
52 Flex Token (FLEX)
0 $
FLEX/ETH
0 $
0,00000017 ETH
- - -
6 $
27647,410 FLEX
- khoảng 11 giờ trước -
53 SuperEdge (ECT)
0 $
ECT/ETH
0 $
0,00000002 ETH
- - -
6 $
244631,970 ECT
- 4 ngày trước -
54 Typerium (TYPE)
254.881 $
TYPE/ETH
0 $
0,00000033 ETH
- - -
5 $
11689,260 TYPE
- 5 ngày trước -
55 VGTGToken (VGTG)
0 $
VGTG/ETH
0 $
0,0000028 ETH
- - -
4 $
1112,000 VGTG
- 1 ngày trước -
56 Pancho Villa Network (PANCHO)
0 $
PANCHO/ETH
0 $
0,0000003 ETH
- - -
4 $
10590,270 PANCH
- khoảng 5 giờ trước -
57 CyberFM (CYFM)
0 $
CYFM/ETH
0 $
0,0000000008 ETH
- - -
2 $
1641220,800 CYFM
- 3 ngày trước -
58 Jack Token (JACK)
0 $
JACK/ETH
0 $
0,0002645 ETH
- - -
1 $
2,910 JACK
- 3 ngày trước -
59 etor (ETOR)
0 $
ETOR/ETH
0 $
0,0000002 ETH
- - -
0 $
1618,540 ETOR
- 2 ngày trước -
60 DeltaExCoin (DLTX)
0 $
DLTX/ETH
0 $
0,00000002 ETH
- - -
0 $
15000,000 DLTX
- khoảng 9 giờ trước -
61 myBcert (MBC)
0 $
MBC/ETH
0 $
0,00002 ETH
- - -
0 $
12,000 MBC
- khoảng 14 giờ trước -
62 Neuromorphic.io (NMP)
0 $
NMP/ETH
0 $
0,00000914 ETH
- - -
0 $
20,000 NMP
- khoảng 7 giờ trước -
63 Flower of Life (FOLI)
0 $
FOLI/ETH
0 $
0,0000009422 ETH
- - -
0 $
143,850 FOLI
- khoảng 14 giờ trước -
64 Sport and Leisure (SNL)
17.565.065 $
SNL/ETH
0 $
0,000065 ETH
- - -
0 $
2,000 SNL
- khoảng 5 giờ trước -
65 Rainbow (XRB)
0 $
XRB/ETH
0 $
0,00000007 ETH
- - -
0 $
1500,000 XRB
- 1 ngày trước -
66 Fiola (FLA)
0 $
FLA/ETH
0 $
0,0000001 ETH
- - -
0 $
640,220 FLA
- 1 ngày trước -
67 EscrowBlock (ESCB)
0 $
ESCB/ETH
0 $
0,00000053 ETH
- - -
0 $
63,000 ESCB
- khoảng 22 giờ trước -
68 Zloadr (ZDR)
0 $
ZDR/ETH
0 $
0,00001 ETH
- - -
0 $
2,000 ZDR
- khoảng 22 giờ trước -
69 EtherCare (ETCR)
0 $
ETCR/ETH
0 $
0,00000008 ETH
- - -
0 $
266,000 ETCR
- 5 ngày trước -
70 CyberTronchain (CTC)
0 $
CTC/ETH
0 $
0,00000162 ETH
- - -
0 $
8,000 CTC
- khoảng 22 giờ trước -
71 HEdpAY (HDP.Ф)
0 $
HDP/ETH
0 $
0,000039 ETH
- - -
0 $
0,320 HDP
- 1 ngày trước -
72 SPIRIT (SPIRIT)
0 $
SPIRIT/ETH
2 $
0,00109899 ETH
- - -
0 $
0,010 SPIRI
- 1 ngày trước -
73 IGToken (IG)
221.611 $
IG/ETH
0 $
0,00000001 ETH
- - -
0 $
1106,000 IG
- 4 ngày trước -
74 Geimcoin (GMC)
0 $
GMC1/ETH
0 $
0,00000182 ETH
- - -
0 $
5,000 GMC1
- khoảng 6 giờ trước -
75 IFX24 (IFX24)
0 $
IFX24/ETH
0 $
0,000008 ETH
- - -
0 $
1,000 IFX24
- 1 ngày trước -
76 HashBX (HBX)
0 $
HBX/ETH
0 $
0,00000141 ETH
- - -
0 $
4,000 HBX
- 4 ngày trước -
77 Bitfxt Coin (BXT)
0 $
BXT/ETH
0 $
0,00000071 ETH
- - -
0 $
5,000 BXT
- khoảng 24 giờ trước -
78 Juriseum (JURM)
4.730 $
JURM/ETH
0 $
0,00000007 ETH
- - -
0 $
47,000 JURM
- 4 ngày trước -
79 Tratin (TRAT)
0 $
TRAT/ETH
0 $
0,00000014 ETH
- - -
0 $
20,000 TRAT
- 2 ngày trước -
80 EGYPT (EGY)
0 $
EGY/ETH
0 $
0,00000008 ETH
- - -
0 $
27,000 EGY
- 5 ngày trước -
81 FUNDChains (FUND)
0 $
FUND/ETH
0 $
0,0000001 ETH
- - -
0 $
17,000 FUND
- 2 ngày trước -
82 EGW Capital (EGWCAP)
0 $
EGWCAP/ETH
0 $
0,00000065 ETH
- - -
0 $
2,000 EGWCA
- 1 ngày trước -
83 Boardcoin (BDC)
0 $
BDC/ETH
0 $
0,00000001 ETH
- - -
0 $
129,000 BDC
- 2 ngày trước -
84 KEA Coin (KEA)
0 $
KEA/ETH
0 $
0,0000000002 ETH
- - -
0 $
4001,000 KEA
- 4 ngày trước -
85 iShook (SHK)
0 $
SHK/ETH
0 $
0,00000042 ETH
- - -
0 $
1,000 SHK
- 7 ngày trước -
86 YANG (YNN)
4.086 $
YNN/ETH
0 $
0,00000005 ETH
- - -
0 $
6,000 YNN
- 7 ngày trước -
87 CoTrader (COT)
1.444.162 $
COT1/ETH
0 $
0,00000003 ETH
- - -
0 $
9,000 COT1
- 1 ngày trước -
88 RoboCalls (RC20)
0 $
RC20/ETH
0 $
0,000001 ETH
- - -
0 $
0,260 RC20
- 2 ngày trước -
89 EvaCash (EVC)
0 $
EVC/ETH
0 $
0,00002441 ETH
- - -
0 $
0,010 EVC
- khoảng 6 giờ trước -
90 Qripplex (PPL)
672 $
PPL/ETH
0 $
0,0000000002 ETH
- - -
0 $
420,000 PPL
- 2 ngày trước -
91 HOST TOKEN (HTT)
0 $
HTT/ETH
0 $
0,00000005 ETH
- - -
0 $
1,000 HTT
- 1 ngày trước -
92 MUXE (MUXE)
0 $
MUXE/ETH
0 $
0,0000000003 ETH
- - -
0 $
138,000 MUXE
- 4 ngày trước -
93 Clap Clap Token (CCT)
0 $
CCT/ETH
0 $
0,0000000003 ETH
- - -
0 $
113,000 CCT
- 3 ngày trước -
94 Etheera (ETA)
0 $
ETA/ETH
0 $
0,000000001 ETH
- - -
0 $
29,000 ETA
- 6 ngày trước -
95 QURA GLOBAL (QURA)
0 $
QURA/ETH
0 $
0,0000000001 ETH
- - -
0 $
111,000 QURA
- 4 ngày trước -
96 DigiMax (DGMT)
0 $
DGMT/ETH
0 $
0,00000001 ETH
- - -
0 $
1,000 DGMT
- 5 ngày trước -
97 Rizubot (RZB)
0 $
RZB/ETH
0 $
0,0000000001 ETH
- - -
0 $
68,000 RZB
- khoảng 22 giờ trước -
98 Neural Protocol (NRP)
13.407 $
NRP/ETH
0 $
0,0000000049 ETH
- - -
0 $
1,000 NRP
- 3 ngày trước -
99 Oratium (ORT)
0 $
ORT/ETH
0 $
0,0000000002 ETH
- - -
0 $
12,000 ORT
- 7 ngày trước -
100 IceChain (ICHX)
0 $
ICHX/ETH
0 $
0,000000001 ETH
- - -
0 $
1,970 ICHX
- 7 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? WSD/USDT
3 $
2,543 USDT
- - -
8.260 $
3236,767 WSD
0,00% Gần đây -
2 ? SIH/USDT
1 $
0,9 USDT
- - -
9 $
10,000 SIH
- 1 ngày trước -
3 ? RFL/ETH
0 $
0,00000004 ETH
- - -
1 $
19940,000 RFL
- 1 ngày trước -
4 ? CPC1/ETH
0 $
0,000001 ETH
- - -
1 $
758,570 CPC1
- 3 ngày trước -
5 ? AIFC/ETH
0 $
0,0000021 ETH
- - -
1 $
300,000 AIFC
- 2 ngày trước -
6 ? ARF/ETH
0 $
0,00008888 ETH
- - -
1 $
5,000 ARF
- 1 ngày trước -
7 ? BTCC/ETH
0 $
0,0000000302 ETH
- - -
0 $
4984,010 BTCC
- 4 ngày trước -
8 ? YFY/ETH
17 $
0,01199999 ETH
- - -
0 $
0,010 YFY
- 1 ngày trước -
9 ? TCS/ETH
13 $
0,00888869 ETH
- - -
0 $
0,010 TCS
- 1 ngày trước -
10 ? MNT/ETH
0 $
0,00003399 ETH
- - -
0 $
1,000 MNT
- 1 ngày trước -
11 ? XLMX/ETH
0 $
0,0000000001 ETH
- - -
0 $
178463,000 XLMX
- 4 ngày trước -
12 ? OCT/ETH
0 $
0,00000499 ETH
- - -
0 $
1,000 OCT
- khoảng 22 giờ trước -
13 ? VTR/ETH
0 $
0,00000107 ETH
- - -
0 $
1,000 VTR
- 1 ngày trước -
14 ? CINEMA/ETH
0 $
0,0000000036 ETH
- - -
0 $
329,000 CINEM
- 4 ngày trước -
15 ? GCG/ETH
0 $
0,00000025 ETH
- - -
0 $
3,000 GCG
- khoảng 24 giờ trước -
16 ? HRP/ETH
0 $
0,00000012 ETH
- - -
0 $
2,000 HRP
- 4 ngày trước -
17 ? BSVG/ETH
0 $
0,00000006 ETH
- - -
0 $
3,000 BSVG
- 5 ngày trước -
18 ? DTPL/ETH
0 $
0,0000000002 ETH
- - -
0 $
689,000 DTPL
- 4 ngày trước -

EtherFlyer là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Estonia. Có 99 đồng tiền ảo và 117 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của EtherFlyer trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 104.632 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch EtherFlyer là ETH/USDT. EtherFlyer được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch EtherFlyer tại https://www.etherflyer.com.

Địa chỉ
Phí
0.20%
Rút tiền
0.005 ETH
Nạp tiền
0
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrencies
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Estonia
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
39.770
Xếp hạng Alexa
#140926
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 34562
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của EtherFlyer
N/A
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Team Incident Tổng
0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 /10
Tính thanh khoản 0.0
Quy mô 0.5
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.0
Team 0.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng /10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.035
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 78th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: D
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability
Hạng D
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19

Team

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android