Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.678.161.898 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 50.925.747.063 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,61%
XRP 5,80%

Gemini

Rank #15 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Gemini
15 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin (BTC)
7.930 $
7930,05 USD
0.0% 1.409.554 $ 1.181.421 $
7.479.616 $
943,199 BTC
75,00% Gần đây
2
Ethereum (ETH)
172 $
172,42 USD
0.1% 452.405 $ 540.802 $
1.710.207 $
9918,842 ETH
17,15% Gần đây
3
Litecoin (LTC)
53 $
53,03 USD
0.06% 182.874 $ 246.137 $
359.509 $
6779,348 LTC
3,60% Gần đây
4
Ethereum (ETH)
172 $
0,02171 BTC
0.05% 349.952 $ 368.780 $
217.265 $
1261,707 ETH
2,18% Gần đây
5
Zcash (ZEC)
36 $
35,86 USD
0.11% 38.560 $ 46.020 $
67.580 $
1884,559 ZEC
0,68% Gần đây
6
Bitcoin Cash (BCH)
212 $
211,74 USD
0.23% 118.893 $ 153.792 $
66.145 $
312,387 BCH
0,66% Gần đây
7
Litecoin (LTC)
53 $
0,00669 BTC
0.3% 62.701 $ 61.560 $
2.544 $
47,874 LTC
0,03% khoảng 1 giờ trước
8
Zcash (ZEC)
36 $
0,00454 BTC
0.44% 11.741 $ 12.805 $
2.252 $
62,452 ZEC
0,02% khoảng 1 giờ trước
9
Bitcoin Cash (BCH)
213 $
1,2358 ETH
0.75% 5.468 $ 1.119 $
723 $
3,394 BCH
0,01% khoảng 2 giờ trước
10
Bitcoin Cash (BCH)
213 $
0,02677 BTC
0.41% 9.895 $ 20.551 $
60.791 $
285,451 BCH
khoảng 5 giờ trước
11
Litecoin (LTC)
53 $
0,31 ETH
0.62% 7.640 $ 4.799 $
623 $
11,721 LTC
khoảng 13 giờ trước
12
Zcash (ZEC)
37 $
0,2104 ETH
0.53% 1.127 $ 3.439 $
124 $
3,392 ZEC
khoảng 4 giờ trước
13
Litecoin (LTC)
56 $
0,248 BCH
0.88% 1.186 $ 3.473 $
0 $
0,000 LTC
3 ngày trước -
14
Zcash (ZEC)
37 $
0,681 LTC
0.88% 3.193 $ 2.094 $
0 $
0,000 ZEC
1 ngày trước -
15
Zcash (ZEC)
36 $
0,1644 BCH
0.88% 0 $ 4.809 $
0 $
0,000 ZEC
6 ngày trước -

Gemini là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United States. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1.257 Ƀ từ 5 tiền ảo và15 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Gemini là BTC/USD. Gemini được thành lập năm 2014. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Gemini tại https://gemini.com/.

Địa chỉ
Phí
Taker: 0.10% - 0.25% Maker: 0.0% - 0.25%
Rút tiền
Free
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
USD
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Wire Transfer ACH BTC ETH
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Gemini Trust Score
9
Liquidity Scale API Coverage Regulatory Compliance Estimated Reserves Total
4.0 2.5 2.0 - - 9/10
Liquidity 4.0
Scale 2.5
API Coverage 2.0
Regulatory Compliance -
Estimated Reserves -
Total 9/10
* This is a tabled form for the breakdown of Trust Score. For full methodology please refer to our blog post.
Estimated Reserves and Regulatory Compliance are excluded from overall Trust Score at this moment.

Liquidity

Reported Trading Volume 1.257 Ƀ
Normalized Trading Volume 1.257 Ƀ
Reported-Normalized Volume Ratio 1.0
Average Bid-Ask Spread 0.001%
Trading Pair Total Trust Score

Scale

Normalized Volume Percentile 87th
Combined Orderbook Percentile 90th

API Coverage

Grade: A
Tickers Data Historical Trades Data Orderbook Data Trading via API Candlestick Websocket Public Documentation
Availability [source]
Grade A
Tickers Data
Historical Trades Data
Orderbook Data
Trading Via Api
OHLC Data
Websocket
Public Documentation
Last Updated: 2019-08-19

Regulatory Compliance

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Low Low Low Medium Low Low Low
License & Authorization Low
Sanctions Low
Senior Public Figure Low
Jurisdiction Risks Medium
KYC Procedures Low
Negative News Low
AML Low
Last Updated: 2019-07-01

Estimated Reserves

118.773,08 880.138,76 19.084,49
118.773,08
880.138,76
19.084,49
Last Updated: 2019-10-14