Huobi Global exchange

Huobi Global

Centralized
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
400
Tiền ảo
936
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
793.679.294.817 $
BTC/USDT
41.846 $
41866,8 USDT
0.01% 837.879 $ 704.698 $
$357.762.097
8549,519 BTC
19,94% Gần đây
2 Ethereum / Tether
378.084.745.989 $
ETH/USDT
3.160 $
3161 USDT
0.01% 729.636 $ 586.367 $
$230.419.909
72907,448 ETH
12,87% Gần đây
3 Cardano / Tether
47.603.227.494 $
ADA/USDT
1 $
1,477667 USDT
0.02% 511.832 $ 535.326 $
$97.200.871
65791528,033 ADA
5,43% Gần đây
4 TRON / Tether
6.950.123.085 $
TRX/USDT
0 $
0,06813 USDT
0.01% 522.082 $ 590.758 $
$50.440.619
740488651,029 TRX
2,82% Gần đây
5 Near / Tether
10.964.051.288 $
NEAR/USDT
18 $
17,7726 USDT
0.02% 650.255 $ 699.306 $
$39.150.488
2203244,064 NEAR
2,19% Gần đây
6 Shiba Inu / Tether
15.181.931.776 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000275 USDT
0.04% 486.586 $ 602.072 $
$38.091.046
1385372621353,251 SHIB
2,13% Gần đây
7 Litecoin / Tether
9.883.238.693 $
LTC/USDT
142 $
141,53 USDT
0.02% 552.410 $ 562.262 $
$34.642.734
244816,137 LTC
1,94% Gần đây
8 APENFT / Tether
737.377.347 $
NFT/USDT
0 $
0,0000026596 USDT
0.1% 37.243 $ 291.478 $
$34.310.307
12902820959816,234 NFT
1,92% Gần đây
9 Huobi Token / Tether
1.545.157.629 $
HT/USDT
10 $
9,8497 USDT
0.02% 113.079 $ 491.392 $
$34.293.333
3482275,142 HT
1,92% Gần đây
10 Dogecoin / Tether
21.931.280.410 $
DOGE/USDT
0 $
0,164848 USDT
0.02% 512.351 $ 532.592 $
$32.696.621
198126012,526 DOGE
1,82% Gần đây
11 XRP / Tether
35.582.266.965 $
XRP/USDT
1 $
0,74355 USDT
0.01% 532.109 $ 1.033.729 $
$31.136.166
41882380,191 XRP
1,74% Gần đây
12 Cardano / Bitcoin
47.603.227.494 $
ADA/BTC
1 $
0,00003541 BTC
0.03% 189.105 $ 246.110 $
$27.566.766
18593779,548 ADA
1,54% Gần đây
13 Cosmos / Tether
10.759.435.680 $
ATOM/USDT
37 $
37,4425 USDT
0.05% 528.691 $ 534.277 $
$27.372.887
731193,239 ATOM
1,53% Gần đây
14 Polkadot / Tether
26.692.404.124 $
DOT/USDT
25 $
24,8151 USDT
0.03% 597.652 $ 526.292 $
$25.882.888
1043213,267 DOT
1,45% Gần đây
15 Terra / Tether
26.957.622.256 $
LUNA/USDT
75 $
75,2679 USDT
0.02% 594.351 $ 816.716 $
$25.290.719
336068,468 LUNA
1,41% Gần đây
16 Solana / Tether
43.129.865.997 $
SOL/USDT
137 $
137,2261 USDT
0.03% 515.405 $ 627.778 $
$23.319.676
169966,053 SOL
1,30% Gần đây
17 Filecoin / Tether
4.149.880.341 $
FIL/USDT
28 $
28,0439 USDT
0.03% 404.076 $ 413.112 $
$22.601.565
806076,945 FIL
1,26% Gần đây
18 Chainlink / Tether
10.815.857.533 $
LINK/USDT
23 $
23,1211 USDT
0.05% 558.794 $ 558.442 $
$22.036.389
953253,338 LINK
1,23% Gần đây
19 JUST / Tether
366.561.254 $
JST/USDT
0 $
0,050178 USDT
0.04% 164.942 $ 235.757 $
$21.693.219
432401363,849 JST
1,21% Gần đây
20 Sun Token / Tether
202.665.121 $
SUN/USDT
0 $
0,019258 USDT
0.05% 192.078 $ 221.643 $
$21.150.213
1098449164,918 SUN
1,18% Gần đây
21 Polygon / Tether
14.852.418.025 $
MATIC/USDT
2 $
2,152673 USDT
0.05% 485.293 $ 473.529 $
$20.630.378
9585295,981 MATIC
1,15% Gần đây
22 Aave / Tether
3.066.309.448 $
AAVE/USDT
227 $
226,9481 USDT
0.07% 334.774 $ 408.604 $
$19.740.786
86999,006 AAVE
1,10% Gần đây
23 Ethereum / Bitcoin
378.084.745.989 $
ETH/BTC
3.167 $
0,075637 BTC
0.01% 734.125 $ 759.093 $
$18.523.786
5849,291 ETH
1,03% Gần đây
24 Bitcoin Cash / Tether
7.183.225.253 $
BCH/USDT
378 $
377,95 USDT
0.02% 519.416 $ 592.762 $
$15.574.504
41215,092 BCH
0,87% Gần đây
25 Steem / Tether
156.251.708 $
STEEM/USDT
0 $
0,3939 USDT
0.18% 4.530 $ 135.125 $
$15.427.229
39172235,151 STEEM
0,86% Gần đây
26 Uniswap / Tether
7.915.323.691 $
UNI/USDT
18 $
17,5313 USDT
0.06% 517.419 $ 587.460 $
$14.460.921
825008,130 UNI
0,81% Gần đây
27 EOS / Tether
2.735.875.115 $
EOS/USDT
3 $
2,7814 USDT
0.03% 284.199 $ 351.571 $
$13.313.938
4787617,784 EOS
0,74% Gần đây
28 Algorand / Tether
8.548.334.442 $
ALGO/USDT
1 $
1,3163 USDT
0.03% 238.523 $ 284.561 $
$13.227.300
10043616,532 ALGO
0,74% Gần đây
29 Fantom / Tether
7.319.094.792 $
FTM/USDT
3 $
2,8569 USDT
0.05% 349.726 $ 615.455 $
$13.196.569
4620004,390 FTM
0,74% Gần đây
30 Ethereum Classic / Tether
4.172.439.818 $
ETC/USDT
32 $
31,565 USDT
0.05% 200.949 $ 202.673 $
$13.092.287
414845,269 ETC
0,73% Gần đây
31 Avalanche / Tether
20.965.816.184 $
AVAX/USDT
86 $
85,8529 USDT
0.04% 323.318 $ 434.836 $
$10.861.580
126536,102 AVAX
0,61% Gần đây
32 Curve DAO Token / Tether
1.817.043.028 $
CRV/USDT
5 $
4,6357 USDT
0.05% 312.451 $ 354.739 $
$10.585.111
2283791,840 CRV
0,59% Gần đây
33 LooksRare / Tether
665.793.171 $
LOOKS/USDT
5 $
4,8255 USDT
0.35% 20.667 $ 262.890 $
$10.431.459
2162116,815 LOOKS
0,58% Gần đây
34 The Sandbox / Tether
4.120.769.103 $
SAND/USDT
4 $
4,448661 USDT
0.04% 507.063 $ 628.155 $
$10.000.335
2248338,250 SAND
0,56% Gần đây
35 Astar / Tether
0 $
ASTR/USDT
0 $
0,236544 USDT
0.21% 63.953 $ 81.532 $
$9.778.478
41346211,455 ASTR
0,55% Gần đây
36 FTX Token / Tether
6.088.984.269 $
FTT/USDT
44 $
43,8531 USDT
0.03% 423.123 $ 476.238 $
$9.624.446
219508,756 FTT
0,54% Gần đây
37 Alchemy Pay / Tether
198.145.768 $
ACH/USDT
0 $
0,050895 USDT
0.11% 36.406 $ 211.857 $
$9.109.734
179022239,115 ACH
0,51% Gần đây
38 Immutable X / Tether
685.774.617 $
IMX/USDT
4 $
3,628 USDT
0.06% 111.450 $ 587.997 $
$9.017.525
2485973,483 IMX
0,50% Gần đây
39 Internet Computer / Tether
5.928.259.999 $
ICP/USDT
30 $
29,57 USDT
0.1% 274.020 $ 321.370 $
$8.530.788
288545,459 ICP
0,48% Gần đây
40 Decentraland / Tether
3.772.099.261 $
MANA/USDT
3 $
2,8274 USDT
0.02% 330.322 $ 372.722 $
$8.208.232
2903613,334 MANA
0,46% Gần đây
41 COTI / Tether
336.975.874 $
COTI/USDT
* 0 $
0,3661 USDT
0.14% 11.314 $ 31.884 $
$8.144.445
22250418,325 COTI
0,45% Gần đây -
42 Gala / Tether
2.230.128.941 $
GALA/USDT
0 $
0,29474 USDT
0.05% 267.064 $ 299.028 $
$7.227.294
24525228,114 GALA
0,40% Gần đây
43 Axie Infinity / Tether
5.129.216.035 $
AXS/USDT
73 $
73,0961 USDT
0.08% 291.201 $ 466.510 $
$7.073.007
96780,156 AXS
0,40% Gần đây
44 Litecoin / Bitcoin
9.883.238.693 $
LTC/BTC
142 $
0,003384 BTC
0.03% 236.674 $ 372.834 $
$6.698.589
47278,187 LTC
0,37% Gần đây
45 Dogecoin / Bitcoin
21.931.280.410 $
DOGE/BTC
0 $
0,0000039408 BTC
0.09% 172.869 $ 239.774 $
$6.645.359
40275584,665 DOGE
0,37% Gần đây
46 Cosmos / Bitcoin
10.759.435.680 $
ATOM/BTC
38 $
0,00089705 BTC
0.1% 245.198 $ 243.575 $
$6.396.152
170298,140 ATOM
0,36% Gần đây
47 Tether / HUSD
78.270.990.025 $
USDT/HUSD
1 $
1,0003 HUSD
0.02% 5.226.686 $ 2.086.318 $
$6.221.562
6211533,293 USDT
0,35% Gần đây
48 Terra / Bitcoin
26.957.622.256 $
LUNA/BTC
75 $
0,00180108 BTC
0.04% 598.890 $ 685.867 $
$5.662.445
75089,434 LUNA
0,32% Gần đây
49 Monero / Tether
3.659.901.330 $
XMR/USDT
203 $
202,65 USDT
0.06% 124.810 $ 136.300 $
$5.487.879
27085,343 XMR
0,31% Gần đây
50 Harmony / Tether
3.777.111.042 $
ONE/USDT
0 $
0,323397 USDT
0.07% 56.892 $ 50.428 $
$5.417.184
16753826,784 ONE
0,30% Gần đây
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC) BTC3L/USDT
14 $
14,4754 USDT
0.16% 6.866 $ 12.257 $
$421.009
29089,564 BTC3L
0,02% Gần đây
2 Bitcoin (BTC) BTC3S/USDT
0 $
0,00020834 USDT
0.23% 9.370 $ 14.596 $
$381.332
1830658430,873 BTC3S
0,02% Gần đây
3 Chainlink (LINK) LINK3S/USDT
6 $
5,7037 USDT
0.35% 7.109 $ 3.753 $
$339.615
59553,421 LINK3
0,02% Gần đây
4 Ethereum (ETH) ETH3S/USDT
0 $
0,0000031276 USDT
0.23% 12.016 $ 11.282 $
$338.446
108231952098,255 ETH3S
0,02% Gần đây
5 Chainlink (LINK) LINK3L/USDT
0 $
0,001179 USDT
0.76% 2.630 $ 6.072 $
$322.357
273464324,879 LINK3
0,02% Gần đây
6 Zcash (ZEC) ZEC3S/USDT
0 $
0,0000015094 USDT
0.68% 3.052 $ 2.915 $
$313.205
207539693689,938 ZEC3S
0,02% Gần đây
7 Ethereum (ETH) ETH3L/USDT
5 $
4,7579 USDT
0.39% 11.606 $ 12.541 $
$249.013
52346,083 ETH3L
0,01% Gần đây
8 Litecoin (LTC) LTC3L/USDT
0 $
0,090568 USDT
0.95% 3.503 $ 7.509 $
$239.511
2645012,134 LTC3L
0,01% Gần đây
9 Litecoin (LTC) LTC3S/USDT
0 $
0,0000012541 USDT
0.84% 1.728 $ 255 $
$233.723
186400144820,062 LTC3S
0,01% Gần đây
10 Filecoin (FIL) FIL3S/USDT
0 $
0,00002784 USDT
0.29% 5.425 $ 5.273 $
$224.460
8053669671,567 FIL3S
0,01% Gần đây
11 Zcash (ZEC) ZEC3L/USDT
0 $
0,00081837 USDT
0.47% 2.953 $ 3.904 $
$197.697
241617386,895 ZEC3L
0,01% Gần đây
12 Uniswap (UNI) UNI2S/USDT
0 $
0,207769 USDT
0.26% 5.790 $ 8.056 $
$196.810
947424,063 UNI2S
0,01% Gần đây
13 EOS (EOS) EOS3S/USDT
0 $
0,00001224 USDT
0.24% 6.558 $ 8.959 $
$175.694
14356653482,844 EOS3S
0,01% Gần đây
14 Bitcoin Cash (BCH) BCH3S/USDT
0 $
0,00002432 USDT
0.25% 5.375 $ 5.752 $
$175.680
7224970234,019 BCH3S
0,01% Gần đây
15 EOS (EOS) EOS3L/USDT
0 $
0,00024074 USDT
0.43% 5.784 $ 9.640 $
$137.820
572589144,610 EOS3L
0,01% Gần đây
16 XRP (XRP) XRP3S/USDT
3 $
2,5947 USDT
0.18% 2.882 $ 6.834 $
$137.044
52826,556 XRP3S
0,01% Gần đây
17 Polkadot (DOT) DOT2L/USDT
6 $
6,2606 USDT
0.39% 4.366 $ 9.384 $
$117.198
18723,314 DOT2L
0,01% Gần đây
18 Bitcoin SV (BSV) BSV3S/USDT
0 $
0,00007405 USDT
0.3% 3.352 $ 4.823 $
$114.193
1542378293,831 BSV3S
0,01% Gần đây
19 XRP (XRP) XRP3L/USDT
0 $
0,009822 USDT
0.36% 9.116 $ 12.904 $
$106.782
10873690,666 XRP3L
0,01% Gần đây
20 Filecoin (FIL) FIL3L/USDT
0 $
0,004097 USDT
0.64% 3.116 $ 4.272 $
$104.345
25473246,913 FIL3L
0,01% Gần đây
21 Bitcoin Cash (BCH) BCH3L/USDT
0 $
0,005649 USDT
0.37% 4.418 $ 6.837 $
$93.500
16554601,021 BCH3L
0,01% Gần đây
22 Bitcoin SV (BSV) BSV3L/USDT
0 $
0,00009022 USDT
0.45% 2.865 $ 6.102 $
$89.101
987776644,331 BSV3L
0,00% Gần đây
23 Uniswap (UNI) UNI2L/USDT
2 $
1,5321 USDT
0.49% 5.185 $ 8.642 $
$82.931
54138,879 UNI2L
0,00% Gần đây
24 Polkadot (DOT) DOT2S/USDT
0 $
0,17311 USDT
0.39% 6.519 $ 4.505 $
$66.048
381607,527 DOT2S
0,00% Gần đây
25 Bitcoin (BTC) BTC1S/USDT
1 $
0,6809 USDT
0.16% 1.780 $ 4.391 $
$59.899
87986,585 BTC1S
0,00% Gần đây
26 Ethereum (ETH) ETH1S/USDT
0 $
0,2862 USDT
0.14% 2.621 $ 4.734 $
$58.842
205635,091 ETH1S
0,00% Gần đây

Huobi Global là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Có 400 đồng tiền ảo và 936 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Huobi Global trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 42.754 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Huobi Global là BTC/USDT. Huobi Global được thành lập năm 2013. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Huobi Global tại https://www.huobi.com?invite_code=d8c53.

Địa chỉ
Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe', Seychelles
Phí
https://www.huobi.com/en-us/fee/
Rút tiền
Varies by coin
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Blockchain asset wallet
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2013
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
13.319.721,0
Xếp hạng Alexa
#5837
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 900537
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Dear users,

To celebrate the launching of BTT on Huobi Global, we are now initiating the promotion “BTT is launched! Deposit and Trade to Win 100 Million BTT!” from 17:00 on February 18 to 17:00 on February 25, 2019 (GMT+8).

To see the detailed information: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000215541-BTT-is-launched-Deposit-and-Trade-to-Win-100-Million-BTT-

Celebrate Chinese New Year!
Receive interest-free margin loans till 4 Feb.
For more information visit: https://bit.ly/2G4G8Zn

In order to better meet users' demand for stablecoins, Huobi Global will upgrade the existing HUSD Solution and operate HUSD Solution V2.0 (hereafter referred to as HUSD V2.0) on a trial basis since January 24 (GMT+8).

Details can be found here: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000210661-Huobi-Global-Upgraded-HUSD-Solution-V2-0-Trial-Operation-

According to BitTorrent (BTT) official announcement, BitTorrent Foundation will airdrop BitTorrent (BTT) to TRON (TRX) holders.
Huobi Global will support the upcoming BitTorrent (BTT) Airdrop. The snapshot of TRX balances of Huobi Global accounts will occur at block height 6,600,000 on the TRON blockchain, which is estimated to occur on Feburary 11, 2019 (GMT+8). 1TRX will get 1 BTT airdrop.

Get more details here: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000209841

Huobi Cloud(https://www.huobicloud.com/) provides partners with all-round support, including product support, operation support, ecological support and technical support.

In order to celebrate CVNT's coming, Huobi Global will hold the following CVNT trading promotions from 17:00 on January 18 to 17:00 on January 23 (GMT+8).

Rules:
During the promotion, any verified user who participate in CVNT trading on Huobi Global will share 1,200,000 CVNT according to the proportion of the user's transaction volume to all users' transaction volume (buy volume + sales volume and no self-sales).

Get more details from here: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/

For the adjustment of User Privilege Services, Huobi Global will cancel the pre-existing “My Privileges” at 14:00, January 15, 2019 (GMT+8). This also means that users cannot apply for "My Privileges" afterwards.

For more privileges, please refer to "Huobi Global Privileges of Key Accounts": https://www.huobi.co/en-us/topic/vip/.
If there is any question, please feel free to contact us at vip@huobi.com.

Thanks for your support!

Huobi EOS exchange was launched on January 11, 2019 on a trial basis, https://www.hbgeos.com
During the trial operation, only crypto-crypto trading is available, including EOS/BTC, EOS/ETH and EOS/USDT pairs. Later, we will continue to open EOS pairs after review and screening.

Click https://www.hbgeos.com/ to learn more.

Welcome guys to visit Huobi's Japan business: https://www.huobi.co.jp

Huobi(フォビ)仮想通貨取引所。2013年の創業以来、Huobi (フォビ)は顧客数・取引量共に世界トップレベルの取引所として、130か国以上のお客様にサービスを展開してきました。
2018年、日本の取引所であるBitTrade(仮想通貨交換業者 関東財務局第00007号)を傘下にいれ、日本の法律に則り、安心・安全・顧客本位の金融サービスを提供します。

We are happy to be on CoinGecko Beam now! Welcome to Huobi: https://www.hbg.com/

https://www.coingecko.com/en/exchanges/huobi

Trust Score của Huobi Global
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 10/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.792%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 98th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 90th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-11-26
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Thấp Thấp Thấp Trung bình Trung bình Cao Thấp
License & Authorization Thấp
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Trung bình
Negative News Cao
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android