Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.111.141.123 $ 4,8%
Lưu lượng 24 giờ: 62.455.196.104 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,1%
XRP 6,21%

Idax

Rank #26 Tập trung
24h Volume (Normalized)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Trade on Idax
253 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
9.208 $
9174,43 USDT
0.05% 65.210 $ 187.541 $
454.031.235 $
49307,513 BTC
36,46% Gần đây
2
Ethereum (ETH) Ethereum
272 $
270,92 USDT
0.09% 43.210 $ 101.164 $
176.907.260 $
650595,489 ETH
14,20% Gần đây
3
Ethereum (ETH) Ethereum
272 $
0,02953 BTC
0.01% 18.079 $ 81.985 $
154.638.838 $
568359,224 ETH
12,42% Gần đây
4
Litecoin (LTC) Litecoin
134 $
134,29 USDT
0.01% 144.060 $ 75.720 $
109.819.924 $
818508,332 LTC
8,80% Gần đây
5
Litecoin (LTC) Litecoin
135 $
0,014647 BTC
0.01% 41.648 $ 47.803 $
76.802.126 $
569104,920 LTC
6,17% Gần đây
6
EOS (EOS) EOS
7 $
0,00076179 BTC
0.06% 32.738 $ 18.357 $
76.347.730 $
10877488,714 EOS
6,13% Gần đây
7
EOS (EOS) EOS
7 $
0,025819 ETH
0.14% 18.344 $ 4.160 $
70.781.214 $
10099819,943 EOS
5,68% Gần đây
8
XRP (XRP) XRP
0 $
0,41785 USDT
0.04% 20.815 $ 37.367 $
36.297.116 $
87079245,600 XRP
2,91% Gần đây
9
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
433 $
0,047009 BTC
0.08% 8.079 $ 56.932 $
33.038.633 $
76279,675 BCHAB
2,65% Gần đây
10
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
9 $
8,6581 USDT
0.26% 12.548 $ 8.512 $
17.626.270 $
2040801,488 ETC
1,42% Gần đây
11
Dash (DASH) Dash
157 $
0,017056 BTC
0.13% 9.476 $ 5.340 $
9.153.985 $
58250,649 DASH
0,74% Gần đây
12
XRP (XRP) XRP
0 $
0,0015439 ETH
0.09% 9.290 $ 9.708 $
6.984.180 $
16665996,406 XRP
0,56% Gần đây
13
Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV
213 $
0,023087 BTC
0.16% 16.091 $ 11.042 $
6.421.520 $
30188,261 BSV
0,52% Gần đây
14
TRON (TRX) TRON
0 $
0,032875 USDT
0.14% 639 $ 6.664 $
4.788.060 $
145110987,200 TRX
0,38% Gần đây
15
TRON (TRX) TRON
0 $
0,00012138 ETH
0.12% 717 $ 1.650 $
3.584.439 $
108795035,574 TRX
0,29% Gần đây
16
ABBC (ABBC) ABBC
0 $
0,0000207 BTC
3.75% 8.387 $ 0 $
2.766.971 $
14507814,027 ABBC
0,22% Gần đây
17
Dipnet (DPN) Dipnet
0 $
0,00000303 ETH
11.64% 0 $ 0 $
1.778.692 $
2156461904,000 DPN
0,14% Gần đây
18
Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen
4 $
0,000452 BTC
6.67% 3.585 $ 0 $
1.365.639 $
326974,612 ADK
0,11% Gần đây
19
Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen
4 $
0,01350464 ETH
33.33% 0 $ 0 $
1.014.383 $
275975,808 ADK
0,08% Gần đây -
20
IDAX Token (IT) IDAX Token
1 $
0,6414 USDT
8.39% 0 $ 1.441 $
518.170 $
809852,960 IT
0,04% Gần đây
21
DEX (DEX) DEX
0 $
0,00000337 BTC
15.52% 1.405 $ 0 $
496.996 $
16230258,000 DEX
0,04% khoảng 3 giờ trước -
22
DEX (DEX) DEX
0 $
0,00011998 ETH
32.71% 563 $ 0 $
364.604 $
11247012,000 DEX
0,03% khoảng 3 giờ trước -
23
Mindexcoin (MIC) Mindexcoin
0 $
0,00000751 BTC
2.34% 0 $ 567 $
331.978 $
4797738,000 MIC
0,03% Gần đây
24
Aenco (AEN) Aenco
0 $
0,0000038 BTC
5.0% 0 $ 186 $
266.403 $
7587045,000 AEN
0,02% Gần đây
25
Aenco (AEN) Aenco
0 $
0,0001258 ETH
6.81% 0 $ 1.634 $
250.895 $
7326464,000 AEN
0,02% Gần đây
26
FlowChainCoin (FLC) FlowChainCoin
6 $
5,721 USDT
0.38% 3.547 $ 489 $
244.466 $
42836,000 FLC
0,02% Gần đây
27
EveryCoin (EVY) EveryCoin
0 $
0,00000151 ETH
5.63% 0 $ 476 $
195.187 $
473362022,000 EVY
0,02% khoảng 1 giờ trước
28
?
DOT/USDT
154 $
154,61 USDT
16.49% 0 $ 0 $
186.941 $
1210,185 DOT
0,01% Gần đây
29
DAPchain (DAP) DAPchain
0 $
0,0000128 ETH
0.31% 456 $ 1.143 $
186.386 $
53646036,000 DAP
0,01% Gần đây
30
Nuls (NULS) Nuls
1 $
0,9517 USDT
0.41% 1.760 $ 5.788 $
182.210 $
190756,630 NULS
0,01% Gần đây
31
Bitdisk (BTD) Bitdisk
0 $
0,1911 USDT
1.99% 307 $ 0 $
167.389 $
874306,000 BTD
0,01% Gần đây
32
GUNTHY (GUNTHY) GUNTHY
0 $
0,00001722 BTC
11.92% 3.857 $ 0 $
159.263 $
1003802,820 GUNTH
0,01% Gần đây
33
Nuls (NULS) Nuls
1 $
0,00010418 BTC
0.36% 4.128 $ 5.511 $
153.765 $
160192,390 NULS
0,01% Gần đây
34
Phore (PHR) Phore
0 $
0,00003233 BTC
7.38% 920 $ 0 $
132.776 $
453379,958 PHR
0,01% khoảng 2 giờ trước
35
SECRET (SECRET) SECRET
0 $
0,00000024 BTC
28.57% 0 $ 0 $
134.404 $
60781323,000 SECRE
0,01% Gần đây -
36
ILCoin (ILC) ILCoin
0 $
0,00000693 BTC
2.02% 5.343 $ 719 $
130.737 $
2047541,000 ILC
0,01% Gần đây
37
Morpheus Network (MRPH) Morpheus Network
0 $
0,00063986 ETH
11.73% 0 $ 0 $
106.991 $
615063,572 MRPH
0,01% Gần đây
38
IOTW (IOTW) IOTW
0 $
0,00004038 ETH
6.07% 0 $ 0 $
102.747 $
9359681,000 IOTW
0,01% Gần đây
39
FormulA (FML) FormulA
0 $
0,00000096 BTC
35.66% 0 $ 0 $
97.066 $
10973992,000 FML
0,01% Gần đây -
40
M2O (M2O) M2O
0 $
0,00000189 ETH
5.08% 0 $ 456 $
96.302 $
187719812,000 M2O
0,01% Gần đây
41
Morpheus Network (MRPH) Morpheus Network
0 $
0,00001945 BTC
9.4% 0 $ 0 $
94.241 $
525883,000 MRPH
0,01% Gần đây
42
Ladder Network Token (LAD) Ladder Network Token
0 $
0,139606 USDT
68.75% 0 $ 0 $
91.340 $
651876,000 LAD
0,01% Gần đây -
43
RealTract (RET) RealTract
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 0 $ 7.156 $
89.139 $
481864529,000 RET
0,01% Gần đây
44
Quiztok (QTCON) Quiztok
0 $
0,0000051 BTC
8.96% 0 $ 0 $
77.781 $
1650519,000 QTCON
0,01% Gần đây
45
Delio (DLO) Delio
0 $
0,00000146 BTC
1.35% 59 $ 37 $
76.820 $
5710696,000 DLO
0,01% Gần đây
46
Napoleon X (NPX) Napoleon X
0 $
0,00003589 BTC
13.08% 0 $ 0 $
71.425 $
215996,360 NPX
0,01% Gần đây
47
IOTW (IOTW) IOTW
0 $
0,00000118 BTC
1.69% 69 $ 69 $
70.232 $
6441197,000 IOTW
0,01% Gần đây
48
New Retail Coin (NRC) New Retail Coin
0 $
0,00001097 ETH
25.61% 0 $ 0 $
69.375 $
23262279,000 NRC
0,01% Gần đây -
49
Napoleon X (NPX) Napoleon X
0 $
0,001124 ETH
19.6% 0 $ 0 $
68.159 $
223403,400 NPX
0,01% Gần đây
50
Veros (VRS) Veros
0 $
0,00000083 BTC
58.14% 0 $ 0 $
67.955 $
8886089,000 VRS
0,01% Gần đây -
51
ILCoin (ILC) ILCoin
0 $
0,000221 ETH
5.97% 0 $ 479 $
65.910 $
1098732,000 ILC
0,01% Gần đây
52
?
FAS/BTC
0 $
0,00000043 BTC
12.5% 0 $ 0 $
65.886 $
16584735,000 FAS
0,01% Gần đây
53
Eternal Token (XET) Eternal Token
2 $
0,00026797 BTC
6.71% 9.298 $ 0 $
64.580 $
26081,298 XET
0,01% Gần đây
54
RealTract (RET) RealTract
0 $
0,000173 USDT
64.32% 0 $ 0 $
61.587 $
354375072,821 RET
0,01% khoảng 2 giờ trước -
55
Apollo (APL) Apollo
0 $
0,00000645 ETH
0.31% 1.715 $ 699 $
62.089 $
35362026,054 APL
0,00% Gần đây
56
Zatgo (ZAT) Zatgo
0 $
0,00000523 ETH
1.88% 27 $ 191 $
60.036 $
42290442,000 ZAT
0,00% Gần đây
57
Linda (LINDA) Linda
0 $
0,0000001 BTC
20.0% 33.817 $ 0 $
59.792 $
64708348,000 LINDA
0,00% Gần đây
58
?
NUC/USDT
0 $
0,014016 USDT
8.43% 0 $ 0 $
58.154 $
4133900,130 NUC
0,00% Gần đây
59
MobileGo (MGO) MobileGo
0 $
0,00000719 BTC
23.13% 0 $ 3.690 $
57.307 $
859738,956 MGO
0,00% khoảng 1 giờ trước -
60
Leblock (TAT) Leblock
0 $
0,00000089 ETH
40.17% 0 $ 0 $
56.299 $
233048062,000 TAT
0,00% Gần đây -
61
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
0,000233 BTC
2.12% 355 $ 366 $
56.215 $
26185,568 OMG
0,00% Gần đây
62
Market Coin (MKC) Market Coin
0 $
0,000029 ETH
0.03% 96 $ 766 $
55.201 $
6992477,000 MKC
0,00% Gần đây
63
FormulA (FML) FormulA
0 $
0,00003633 ETH
19.35% 0 $ 0 $
54.293 $
5505761,564 FML
0,00% Gần đây
64
ICOVO (OVO) ICOVO
0 $
0,0002685 ETH
20.87% 6.718 $ 0 $
52.781 $
728717,000 OVO
0,00% khoảng 2 giờ trước -
65
Quiztok (QTCON) Quiztok
0 $
0,00017116 ETH
16.61% 0 $ 0 $
52.532 $
1127471,000 QTCON
0,00% Gần đây
66
Aeternity (AE) Aeternity
1 $
0,0000577 BTC
1.04% 238 $ 276 $
51.225 $
96355,758 AE
0,00% Gần đây
67
MEDIBIT (MEDIBIT) MEDIBIT
0 $
0,00000006 ETH
28.57% 0 $ 0 $
49.842 $
3055666750,000 MEDIB
0,00% Gần đây -
68
?
TXT/BTC
0 $
0,0000004 BTC
25.0% 742 $ 0 $
46.056 $
12714958,250 TXT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
69
Peerplays (PPY) Peerplays
1 $
0,00008246 BTC
39.07% 0 $ 0 $
46.744 $
61357,000 PPY
0,00% Gần đây
70
GMB (GMB) GMB
0 $
0,00001101 ETH
0.54% 37 $ 6 $
46.037 $
15380912,000 GMB
0,00% Gần đây
71
GFC Gold Coin (GFC) GFC Gold Coin
0 $
0,021322 USDT
10.25% 88 $ 0 $
44.986 $
2102113,610 GFC
0,00% Gần đây
72
Storj (STORJ) Storj
0 $
0,00003183 BTC
0.38% 1.252 $ 342 $
44.501 $
151741,537 STORJ
0,00% Gần đây
73
Language Coin (LGC) Language Coin
0 $
0,0000043 ETH
16.83% 0 $ 0 $
43.063 $
36789390,000 LGC
0,00% Gần đây
74
WaykiChain (WICC) WaykiChain
0 $
0,276669 USDT
17.33% 0 $ 0 $
42.863 $
155304,066 WICC
0,00% Gần đây
75
Piction Network (PXL) Piction Network
0 $
0,00008406 ETH
0.51% 52 $ 77 $
42.562 $
1862476,000 PXL
0,00% Gần đây
76
IOST (IOST) IOST
0 $
0,00000126 BTC
15.44% 0 $ 0 $
41.176 $
3546808,000 IOST
0,00% Gần đây
77
Data Transaction Token (XD) Data Transaction Token
0 $
0,00000881 BTC
5.35% 345 $ 0 $
38.346 $
471379,205 SCRL
0,00% Gần đây
78
VINchain (VIN) VINchain
0 $
0,00002621 ETH
5.16% 112 $ 0 $
35.886 $
5044188,298 VIN
0,00% Gần đây
79
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
0,007904 ETH
0.51% 4.422 $ 667 $
31.899 $
14868,565 OMG
0,00% Gần đây
80
Bankera (BNK) Bankera
0 $
0,00000029 BTC
10.34% 983 $ 0 $
30.292 $
11304262,000 BNK
0,00% Gần đây
81
Piction Network (PXL) Piction Network
0 $
0,00000246 BTC
4.42% 77 $ 0 $
29.986 $
1322953,000 PXL
0,00% Gần đây
82
DBX (DBX) DBX
0 $
0,000727 USDT
12.67% 2.380 $ 0 $
29.630 $
40856371,000 DBX
0,00% Gần đây
83
Almeela (KZE) Almeela
0 $
0,118 USDT
12.88% 0 $ 0 $
29.640 $
250249,000 KZE
0,00% Gần đây
84
Nuls (NULS) Nuls
1 $
0,00351969 ETH
0.69% 5.231 $ 4.752 $
29.211 $
30575,970 NULS
0,00% Gần đây
85
CurrentCoin (CUR) CurrentCoin
0 $
0,00000944 ETH
0.11% 10.714 $ 297 $
28.865 $
11265267,000 CUR
0,00% Gần đây
86
EMP (EVE) EMP
0 $
0,138 USDT
18.83% 0 $ 0 $
28.316 $
204257,000 EVE
0,00% khoảng 2 giờ trước -
87
For The Win (FTX) For The Win
0 $
0,000005 ETH
83.83% 0 $ 0 $
28.685 $
21062062,596 FTX
0,00% Gần đây -
88
Aeron (ARN) Aeron
0 $
0,00005028 BTC
27.93% 0 $ 0 $
28.506 $
61534,000 ARN
0,00% Gần đây -
89
?
TAM/BTC
0 $
0,000002 BTC
4.76% 0 $ 3.190 $
27.990 $
1513668,000 TAM
0,00% Gần đây
90
OST (OST) OST
0 $
0,00000309 BTC
1.92% 208 $ 188 $
27.819 $
977122,000 OST
0,00% Gần đây
91
Scanetchain (SWC) Scanetchain
0 $
0,00000021 BTC
4.76% 64 $ 0 $
27.584 $
14215488,000 SWC
0,00% Gần đây
92
EDC Blockchain (EDC) EDC Blockchain
0 $
0,00000044 BTC
2.27% 38 $ 0 $
27.157 $
6680455,000 EDC
0,00% Gần đây
93
Eternal Token (XET) Eternal Token
2 $
0,00862999 ETH
7.3% 5.674 $ 0 $
25.909 $
11028,504 XET
0,00% Gần đây
94
Almeela (KZE) Almeela
0 $
0,00040201 ETH
18.62% 0 $ 90 $
25.775 $
235540,000 KZE
0,00% Gần đây
95
Zatgo (ZAT) Zatgo
0 $
0,00000016 BTC
11.76% 0 $ 0 $
24.425 $
16858205,000 ZAT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
96
Aeron (ARN) Aeron
0 $
0,00169924 ETH
15.2% 0 $ 37 $
24.143 $
52344,945 ARN
0,00% Gần đây
97
Data Transaction Token (XD) Data Transaction Token
0 $
0,00029612 ETH
11.61% 0 $ 9 $
21.924 $
271984,057 SCRL
0,00% Gần đây
98
GoldChainCoin (GCC) GoldChainCoin
0 $
0,000379 USDT
32.28% 0 $ 0 $
20.168 $
53114803,000 GCC
0,00% Gần đây -
99
GUBI (GUBI) GUBI
0 $
0,01467 USDT
50.15% 89 $ 0 $
19.999 $
1360939,000 GUBI
0,00% Gần đây
100
VINchain (VIN) VINchain
0 $
0,00000078 BTC
1.27% 283 $ 484 $
19.989 $
2773894,746 VIN
0,00% Gần đây
Anomaly BTC/USD Stale

Idax là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Mongolia. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 135.168 Ƀ từ 146 tiền ảo và253 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Idax là BTC/USDT. Idax được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Idax tại https://www.idax.pro/.

Địa chỉ
Phí
0.2%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)