Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
Mooniswap exchange

Mooniswap

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
79
Tiền ảo
87
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Wrapped Bitcoin (WBTC)
1.438.706.161 $
WBTC/ETH Info 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
12.986 $
31,3562150470841 ETH
0.6% 192.813 $ 192.234 $
442.214 $
34,054 0X226
24,53% Gần đây
2 Synthetix Network Token (SNX)
490.686.822 $
SNX/ETH Info 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f
4 $
0,0093366229204419 ETH
0.6% 12.960 $ 12.921 $
273.056 $
70493,085 0XC01
15,14% Gần đây
3 USD Coin (USDC)
2.790.652.229 $
USDC/ETH Info 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,0024117278372852 ETH
0.6% 321.615 $ 320.649 $
175.936 $
175931,708 0XA0B
9,76% Gần đây
4 Ampleforth (AMPL)
121.704.189 $
AMPL/ETH Info 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161
1 $
0,0028586861353885 ETH
0.6% 60.117 $ 59.937 $
143.688 $
121218,963 0XD46
7,97% Gần đây
5 GROWTH DeFi (GRO)
3.023.765 $
GRO/ETH Info 0x09e64c2b61a5f1690ee6fbed9baf5d6990f8dfd0
25 $
0,0601909090004035 ETH
0.6% 10.864 $ 10.832 $
119.870 $
4809,123 0X09E
6,66% Gần đây
6 Chainlink (LINK)
4.712.054.938 $
LINK/ETH Info 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
12 $
0,0293629974279337 ETH
0.6% 12.754 $ 12.716 $
72.022 $
5917,357 0X514
4,00% Gần đây
7 Dai (DAI)
927.943.845 $
DAI/ETH Info 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,0024292736259538 ETH
0.6% 92.819 $ 92.540 $
68.704 $
68206,572 0X6B1
3,81% Gần đây
8 xDAI Stake (STAKE)
43.075.468 $
STAKE/ETH Info 0x0ae055097c6d159879521c384f1d2123d1f195e6
14 $
0,034763500047984 ETH
0.6% 3.541 $ 3.531 $
60.855 $
4219,469 0X0AE
3,37% Gần đây
9 Sora (XOR)
17.914.093 $
XOR/ETH Info 0x40fd72257597aa14c7231a7b1aaa29fce868f677
49 $
0,119466653544128 ETH
0.61% 2.707 $ 2.699 $
56.646 $
1145,009 0X40F
3,15% Gần đây
10 Tether (USDT)
16.154.941.994 $
USDT/ETH Info 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
1 $
0,0024064932617392 ETH
0.6% 265.771 $ 264.972 $
43.655 $
43764,850 0XDAC
2,43% Gần đây
11 Maker (MKR)
541.887.438 $
MKR/ETH Info 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
595 $
1,43414894546109 ETH
0.6% 14.977 $ 14.932 $
39.452 $
66,308 0X9F8
2,19% Gần đây
12 LP-yCurve (YCURVE)
0 $
YCURVE/ETH Info 0xdf5e0e81dff6faf3a7e52ba697820c5e32d806a8
1 $
0,0025302228301063 ETH
0.6% 16.869 $ 16.818 $
33.771 $
32215,397 0XDF5
1,87% Gần đây
13 yearn.finance (YFI)
422.452.483 $
YFI/ETH Info 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e
14.128 $
34,1904633173727 ETH
0.6% 5.553 $ 5.536 $
31.143 $
2,204 0X0BC
1,74% Gần đây
14 Gnosis (GNO)
64.364.957 $
GNO/ETH Info 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96
57 $
0,137711717702747 ETH
0.6% 6.164 $ 6.146 $
25.097 $
439,271 0X681
1,39% Gần đây
15 Chi Gastoken (CHI)
785.677 $
CHI/ETH Info 0x0000000000004946c0e9f43f4dee607b0ef1fa1c
0 $
0,0007000579049963 ETH
0.61% 1.411 $ 1.407 $
23.081 $
79470,000 0X000
1,28% Gần đây
16 Uniswap (UNI)
613.722.590 $
UNI/ETH Info 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984
3 $
0,0072966955728373 ETH
0.6% 5.823 $ 5.806 $
22.349 $
7415,159 0X1F9
1,24% khoảng 1 giờ trước
17 bZx Protocol (BZRX)
16.468.035 $
BZRX/ETH Info 0x56d811088235f11c8920698a204a5010a788f4b3
0 $
0,0002816806964871 ETH
0.61% 2.792 $ 2.783 $
18.969 $
162463,117 0X56D
1,05% Gần đây
18 Curve DAO Token (CRV)
40.886.136 $
CRV/ETH Info 0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52
0 $
0,000982801330973 ETH
0.61% 1.387 $ 1.383 $
13.077 $
32131,845 0XD53
0,73% Gần đây
19 Wrapped NXM (WNXM)
55.879.591 $
WNXM/ETH Info 0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde
29 $
0,0701132545006835 ETH
0.61% 2.089 $ 2.083 $
9.945 $
342,958 0X0D4
0,55% khoảng 2 giờ trước
20 HEX (HEX)
0 $
HEX/ETH Info 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39
0 $
0,0000138819858827 ETH
0.61% 1.179 $ 1.175 $
9.195 $
1599591,630 0X2B5
0,51% Gần đây
21 Compound (COMP)
401.015.709 $
COMP/ETH Info 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888
99 $
0,241233522630125 ETH
0.61% 1.939 $ 1.933 $
9.030 $
90,803 0XC00
0,50% khoảng 3 giờ trước -
22 Numeraire (NMR)
140.220.793 $
NMR/ETH Info 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671
66 $
0,160175705972361 ETH
0.61% 1.815 $ 1.810 $
6.228 $
94,222 0X177
0,35% khoảng 2 giờ trước -
23 sUSD (SUSD)
65.233.846 $
SUSD/ETH Info 0x57ab1ec28d129707052df4df418d58a2d46d5f51
1 $
0,0024490259495191 ETH
0.6% 8.288 $ 8.263 $
6.158 $
6068,622 0X57A
0,34% Gần đây
24 sETH (SETH)
10.256.799 $
SETH/ETH Info 0x5e74c9036fb86bd7ecdcb084a0673efc32ea31cb
409 $
0,98897480625677 ETH
0.6% 56.469 $ 56.299 $
6.082 $
14,869 0X5E7
0,34% khoảng 2 giờ trước
25 Akropolis (AKRO)
27.032.158 $
AKRO/ETH Info 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7
0 $
0,0000311261539392 ETH
0.61% 1.260 $ 1.256 $
5.011 $
390935,577 0X8AB
0,28% khoảng 3 giờ trước
26 REN (REN)
302.184.164 $
REN/ETH Info 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38
0 $
0,0008207403851347 ETH
0.61% 1.032 $ 1.029 $
4.102 $
12099,247 0X408
0,23% khoảng 2 giờ trước
27 SoMee.Social (ONG)
1.026.477 $
ONG/ETH Info 0xd341d1680eeee3255b8c4c75bcce7eb57f144dae
0 $
0,0000240712373299 ETH
0.86% 31 $ 31 $
3.687 $
369411,480 0XD34
0,20% Gần đây
28 Aave [OLD] (LEND)
89.058.111 $
LEND/ETH Info 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03
0 $
0,0009045563475307 ETH
0.62% 590 $ 588 $
3.227 $
8635,030 0X80F
0,18% Gần đây
29 Kyber Network (KNC)
185.608.978 $
KNC/ETH Info 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200
1 $
0,0022948741260131 ETH
0.61% 1.593 $ 1.588 $
2.189 $
2314,907 0XDD9
0,12% khoảng 2 giờ trước
30 Balancer (BAL)
103.942.334 $
BAL/ETH Info 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3d
12 $
0,0291227270809836 ETH
0.62% 540 $ 539 $
1.589 $
131,652 0XBA1
0,09% Gần đây -
31 Autonio (NIOX)
320.492 $
NIOX/ETH Info 0xc813ea5e3b48bebeedb796ab42a30c5599b01740
0 $
0,0000232689649811 ETH
0.86% 31 $ 31 $
286 $
29603,037 0XC81
0,02% Gần đây
32 Swerve (SWRV)
4.933.865 $
SWRV/ETH Info 0xb8baa0e4287890a5f79863ab62b7f175cecbd433
1 $
0,0015383665668731 ETH
0.75% 53 $ 53 $
215 $
338,644 0XB8B
0,01% khoảng 2 giờ trước
33 Aave (AAVE)
411.483.237 $
AAVE/ETH Info 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9
39 $
0,0934409191624009 ETH
0.71% 77 $ 77 $
55 $
1,427 0X7FC
0,00% khoảng 2 giờ trước
34 WETH (WETH)
0 $
WETH/ETH Info 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
402 $
0,969306076630866 ETH
3.3% 3 $ 3 $
6 $
0,014 0XC02
0,00% Gần đây -
35 Frontier (FRONT)
3.264.980 $
FRONT/ETH Info 0xf8c3527cc04340b208c854e985240c02f7b7793f
0 $
0 ETH
0.1% 0 $ 0 $
0 $
35540,957 0XF8C
0,00% Gần đây -
36 Serum (SRM)
55.862.238 $
SRM/ETH Info 0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff
1 $
0,0027165041774836 ETH
0.6% 13.547 $ 13.506 $
15.228 $
13548,210 0X476
- khoảng 3 giờ trước
37 renBTC (RENBTC)
327.357.832 $
RENBTC/ETH Info 0xeb4c2781e4eba804ce9a9803c67d0893436bb27d
12.996 $
31,4084980896182 ETH
0.61% 2.694 $ 2.686 $
9.452 $
0,727 0XEB4
- khoảng 3 giờ trước
38 USDQ (USDQ)
64.084 $
USDQ/ETH Info 0x4954db6391f4feb5468b6b943d4935353596aec9
1 $
0,0023853955263579 ETH
0.61% 1.978 $ 1.972 $
3.055 $
3057,937 0X495
- khoảng 5 giờ trước
39 Meta (MTA)
10.678.060 $
MTA/ETH Info 0xa3bed4e1c75d00fa6f4e5e6922db7261b5e9acd2
1 $
0,0029811768393955 ETH
0.62% 635 $ 633 $
2.852 $
2300,441 0XA3B
- khoảng 4 giờ trước
40 DIA (DIA)
32.463.042 $
DIA/ETH Info 0x84ca8bc7997272c7cfb4d0cd3d55cd942b3c9419
1 $
0,0030903720035179 ETH
0.62% 422 $ 420 $
2.241 $
1736,957 0X84C
- khoảng 5 giờ trước
41 DSLA Protocol (DSLA)
855.333 $
DSLA/ETH Info 0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe
0 $
0,0000003433436745 ETH
0.64% 249 $ 248 $
1.317 $
9302344,068 0X3AF
- khoảng 3 giờ trước
42 Abyss (ABYSS)
2.928.687 $
ABYSS/ETH Info 0x0e8d6b471e332f140e7d9dbb99e5e3822f728da6
0 $
0,0000316015575657 ETH
0.62% 368 $ 367 $
496 $
38527,758 0X0E8
- khoảng 16 giờ trước
43 REVV (REVV)
2.563.628 $
REVV/ETH Info 0x557b933a7c2c45672b610f8954a3deb39a51a8ca
0 $
0,0000450154963094 ETH
0.63% 267 $ 267 $
471 $
25073,200 0X557
- khoảng 6 giờ trước
44 Meme (MEME)
5.145.397 $
MEME/ETH Info 0xd5525d397898e5502075ea5e830d8914f6f0affe
224 $
0,537952897747127 ETH
0.75% 53 $ 53 $
436 $
1,952 0XD55
- khoảng 9 giờ trước
45 DeltaHub Community (DHC)
838.014 $
DHC/ETH Info 0x152687bc4a7fcc89049cf119f9ac3e5acf2ee7ef
0 $
0,0002867508692697 ETH
0.62% 388 $ 387 $
392 $
3311,903 0X152
- khoảng 13 giờ trước
46 Falcon Project (FNT)
2.417.372 $
FNT/ETH Info 0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59
0 $
0,0000007086311201 ETH
0.63% 254 $ 253 $
277 $
935177,013 0XDC5
- khoảng 8 giờ trước
47 Cartesi (CTSI)
7.161.685 $
CTSI/ETH Info 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d
0 $
0,0000799673949684 ETH
0.63% 325 $ 324 $
273 $
8208,210 0X491
- khoảng 4 giờ trước
48 SpankChain (SPANK)
6.955.531 $
SPANK/ETH Info 0x42d6622dece394b54999fbd73d108123806f6a18
0 $
0,0000276021075075 ETH
0.74% 61 $ 61 $
265 $
24409,702 0X42D
- 1 ngày trước
49 AdEx (ADX)
23.191.960 $
ADX/ETH Info 0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3
0 $
0,000545697922828 ETH
0.65% 180 $ 179 $
163 $
758,988 0XADE
- khoảng 22 giờ trước
50 Liquidity Dividends Protocol (LID)
2.654.866 $
LID/ETH Info 0x0417912b3a7af768051765040a55bb0925d4ddcf
0 $
0,0000773691018474 ETH
0.73% 62 $ 62 $
151 $
4933,682 0X041
- 1 ngày trước
51 Robonomics Network (XRT)
5.021.503 $
XRT/ETH Info 0x7de91b204c1c737bcee6f000aaa6569cf7061cb7
7 $
0,0166148818345886 ETH
0.78% 45 $ 45 $
127 $
18,456 0X7DE
- khoảng 4 giờ trước -
52 Digital Rand (DZAR)
0 $
DZAR/ETH Info 0x9cb2f26a23b8d89973f08c957c4d7cdf75cd341c
0 $
0,0001447369121886 ETH
0.68% 107 $ 106 $
125 $
2060,938 0X9CB
- khoảng 8 giờ trước
53 CoTrader (COT)
1.435.574 $
COT/ETH Info 0x5c872500c00565505f3624ab435c222e558e9ff8
0 $
0,0000002001065396 ETH
0.75% 56 $ 56 $
104 $
1369210,282 0X5C8
- 3 ngày trước
54 0xMonero (0XMR)
0 $
0XMR/ETH Info 0x035df12e0f3ac6671126525f1015e47d79dfeddf
0 $
0,0000630039180803 ETH
1.54% 9 $ 9 $
53 $
2148,808 0X035
- khoảng 20 giờ trước
55 TBC Shopping Token (TST)
0 $
TST/ETH Info 0xf67041758d3b6e56d6fdafa5b32038302c3634da
0 $
0,0000000748676722 ETH
2.46% 4 $ 4 $
49 $
1645053,935 0XF67
- 1 ngày trước
56 Trustswap (SWAP)
15.868.193 $
SWAP/ETH Info 0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe
0 $
0,0006203285398776 ETH
1.79% 7 $ 7 $
47 $
181,228 0XCC4
- khoảng 8 giờ trước
57 Ethverse (ETHV)
999.742 $
ETHV/ETH Info 0xeeeeeeeee2af8d0e1940679860398308e0ef24d6
0 $
0,0001920646358895 ETH
2.61% 4 $ 4 $
37 $
463,571 0XEEE
- khoảng 5 giờ trước
58 yffi finance (YFFI)
504.128 $
YFFI/ETH Info 0xcee1d3c3a02267e37e6b373060f79d5d7b9e1669
9 $
0,0205419495375126 ETH
1.69% 7 $ 7 $
37 $
4,265 0XCEE
- khoảng 6 giờ trước -
59 Band Protocol (BAND)
138.576.359 $
BAND/ETH Info 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55
6 $
0,01435685087345 ETH
2.18% 5 $ 5 $
31 $
5,532 0XBA1
- khoảng 23 giờ trước -
60 YAM v2 (YAMV2)
3.805.146 $
YAMV2/ETH Info 0xaba8cac6866b83ae4eec97dd07ed254282f6ad8a
8 $
0,0200336658769928 ETH
1.54% 9 $ 9 $
31 $
3,925 0XABA
- khoảng 23 giờ trước
61 Swipe (SXP)
90.233.472 $
SXP/ETH Info 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9
1 $
0,0027951841280569 ETH
2.79% 4 $ 4 $
22 $
18,797 0X8CE
- khoảng 4 giờ trước
62 Satoshivision Coin (SVC)
0 $
SVC/ETH Info 0x64ea2c6104f1cf3035e28be0f781b6286d50934d
0 $
0,0000002502922228 ETH
10.78% 1 $ 1 $
19 $
199916,392 0X64E
- 4 ngày trước
63 Sparkle Loyalty (SPRKL)
0 $
SPRKL/ETH Info 0x4b7ad3a56810032782afce12d7d27122bdb96eff
0 $
0,0007383601964196 ETH
0.63% 352 $ 351 $
17 $
60,000 0X4B7
- 2 ngày trước
64 Morpheus Labs (MITX)
4.722.750 $
MITX/ETH Info 0x4a527d8fc13c5203ab24ba0944f4cb14658d1db6
0 $
0,0000284377281416 ETH
4.35% 2 $ 2 $
12 $
1113,853 0X4A5
- 4 ngày trước
65 QChi Chain (QHC)
0 $
QHC/ETH Info 0x5df94780f00140fe72d239d0d261f7797e3fbd1b
0 $
0,0000131611687468 ETH
1.84% 7 $ 7 $
13 $
2413,465 0X5DF
- khoảng 10 giờ trước
66 EURBASE (EBASE)
0 $
EBASE/ETH Info 0xa689dcea8f7ad59fb213be4bc624ba5500458dc6
0 $
0,001081631073611 ETH
3.54% 3 $ 3 $
10 $
25,050 0XA68
- 3 ngày trước -
67 Sapien (SPN)
1.186.239 $
SPN/ETH Info 0x20f7a3ddf244dc9299975b4da1c39f8d5d75f05a
0 $
0,0000084760726842 ETH
8.82% 1 $ 1 $
11 $
3197,280 0X20F
- khoảng 8 giờ trước
68 Harvest Finance (FARM)
58.308.718 $
FARM/ETH Info 0xa0246c9032bc3a600820415ae600c6388619a14d
245 $
0,588635226826845 ETH
75.58% 0 $ 0 $
9 $
0,036 0XA02
- khoảng 9 giờ trước
69 UMA (UMA)
453.310.874 $
UMA/ETH Info 0x04fa0d235c4abf4bcf4787af4cf447de572ef828
8 $
0,0208778284261108 ETH
2.09% 5 $ 5 $
2 $
0,216 0X04F
- 2 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Rarible (RARI)
5.635.290 $
RARI/ETH Info 0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf
3 $
0,0071085212993951 ETH
0.61% 704 $ 702 $
29.836 $
10141,771 0XFCA
1,66% Gần đây
2 Blocery (BLY)
0 $
BLY/ETH Info 0xf8ad7dfe656188a23e89da09506adf7ad9290d5d
0 $
0,0000506248914652 ETH
0.64% 204 $ 203 $
296 $
14149,918 0XF8A
0,02% khoảng 1 giờ trước
3 Electric Vehicle Zone (EVZ)
0 $
EVZ/ETH Info 0x7a939bb714fd2a48ebeb1e495aa9aaa74ba9fa68
0 $
0,0000639062564685 ETH
1.45% 10 $ 9 $
54 $
2047,649 0X7A9
0,00% Gần đây
4 Perpetual Protocol (PERP)
17.631.391 $
PERP/ETH Info 0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447
2 $
0,0049719775934006 ETH
0.61% 1.953 $ 1.948 $
3.650 $
1760,926 0XBC3
- khoảng 8 giờ trước
5 ? 0X48F07301... 0x48f07301e9e29c3c38a80ae8d9ae771f224f1054
0 $
0,0001477108306724 ETH
0.61% 799 $ 796 $
590 $
9656,167 0X48F
- khoảng 4 giờ trước
6 Hybrix (HY)
1.130.950 $
HY/ETH Info 0x9b53e429b0badd98ef7f01f03702986c516a5715
1 $
0,0016246288911168 ETH
0.64% 224 $ 223 $
158 $
234,877 0X9B5
- khoảng 14 giờ trước
7 ? 0XED351575... 0xed351575b9869aada94435e0066ba38e08800b60
0 $
0,0000349777262405 ETH
0.71% 76 $ 76 $
106 $
8030,216 0XED3
- 4 ngày trước
8 ? 0XFE2786D7... 0xfe2786d7d1ccab8b015f6ef7392f67d778f8d8d7
0 $
0,000000426085459 ETH
1.29% 12 $ 12 $
67 $
384066,128 0XFE2
- khoảng 15 giờ trước
9 ? 0XE19598A7... 0xe19598a7fc3e8d4a5070ea6559dce199b8fd7f5e
9 $
0,0230892561712252 ETH
0.76% 52 $ 52 $
62 $
6,553 0XE19
- khoảng 16 giờ trước
10 ? 0X9D79D5B6... 0x9d79d5b61de59d882ce90125b18f74af650acb93
2 $
0,004589119743022 ETH
3.51% 3 $ 3 $
52 $
27,331 0X9D7
- khoảng 9 giờ trước
11 ? 0X7BE5901F... 0x7be5901f679bde8202a123c84c19bbce2cf3449b
0 $
0,0000035976754439 ETH
3.89% 2 $ 2 $
23 $
17018,088 0X7BE
- 3 ngày trước
12 Orchid Protocol (OXT)
0 $
OXT/ETH Info 0x4575f41308ec1483f3d399aa9a2826d74da13deb
0 $
0,000633211649153 ETH
2.09% 5 $ 5 $
21 $
89,893 0X457
- 5 ngày trước
13 ? 0X5BDC00B6... 0x5bdc00b6676579b301b276198db1ea9affb94329
1 $
0,0013596535195845 ETH
2.03% 6 $ 6 $
14 $
26,447 0X5BD
- 3 ngày trước
14 MANTRA DAO (OM)
11.282.292 $
OM/ETH Info 0x2baecdf43734f22fd5c152db08e3c27233f0c7d2
0 $
0,0002982483777411 ETH
2.73% 4 $ 4 $
11 $
100,000 0X2BA
- 5 ngày trước
15 FLUX (FLUX)
135.001 $
FLUX/ETH Info 0x469eda64aed3a3ad6f868c44564291aa415cb1d9
1 $
0,0026550908460341 ETH
13.88% 1 $ 1 $
6 $
6,288 0X469
- 4 ngày trước
16 NEXO (NEXO)
84.371.180 $
NEXO/ETH Info 0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206
0 $
0,000379679144385 ETH
1.98% 6 $ 6 $
0 $
0,000 0XB62
- 5 ngày trước -
17 ? 0XB6D7E0F4... 0xb6d7e0f42dcca11800e214830e492a880d7bd876
0 $
0,0000000080357334 ETH
302.69% 0 $ 0 $
0 $
0,000 0XB6D
- 4 ngày trước -
18 cCOMP (CCOMP)
CCOMP/ETH Info 0x70e36f6bf80a52b3b46b3af8e106cc0ed743e8e4
0 $
0 ETH
0.1% 0 $ 0 $
0 $
0,000 0X70E
- 3 ngày trước -

Mooniswap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 79 đồng tiền ảo và 87 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Mooniswap trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 139 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Mooniswap là 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/ETH. Mooniswap được thành lập năm 2020. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Mooniswap tại https://mooniswap.exchange/#/swap.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
123.076
Xếp hạng Alexa
#81571
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 8140
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.738%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 53th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 65th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-08-14

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android