World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
Namebase exchange

Namebase

Centralized
5
Điểm tin cậy

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
1
Coins
1
Pairs
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Handshake (HNS) HNS/BTC
0 $
0,00002152 BTC
0.83% 23 $ 1.484 $
42.242 $
269218,587 HNS
100,00% Gần đây

Namebase là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có 1 đồng tiền ảo và 1 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Namebase trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 6 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Namebase là HNS/BTC. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Namebase tại https://www.namebase.io/pro.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Namebase
5
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
5.0 - - - - 5/10
Tính thanh khoản 5.0
Quy mô -
Độ bao phủ API -
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 5/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.008%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 35th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 14th

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android