coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Newdex exchange

Newdex

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
35
Tiền ảo
52
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 CHEX Token / EOS
0 $
CHEX/EOS chex
0 $
0,01877678 EOS
- - -
$2.897
163256,441 CHEX
58,49% Gần đây -
2 Everipedia / EOS
52.066.739 $
IQ/EOS iq
0 $
0,004707 EOS
- - -
$365
82068,313 IQ
7,37% **7 giờ trước Updated gần đây -
3 EOS / Tether
944.459.174 $
EOS/USDT eos
1 $
0,95 USDT
- - -
$344
362,634 EOS
6,95% Gần đây -
4 Boid / EOS
0 $
BOID/EOS boid
0 $
0,00015747 EOS
- - -
$260
1753579,740 BOID
5,27% **3 giờ trước Updated gần đây -
5 ZEOS / EOS
0 $
ZEOS/EOS zeos
0 $
0,00155949 EOS
- - -
$237
160916,742 ZEOS
4,79% **5 giờ trước Updated gần đây -
6 LiquidApps / EOS
0 $
DAPP/EOS dapp
0 $
0,00137536 EOS
- - -
$189
145416,274 DAPP
3,82% **4 giờ trước Updated gần đây -
7 DefiBox / EOS
2.212.372 $
BOX/EOS box
1 $
0,90607471 EOS
- - -
$144
169,218 BOX
2,93% **4 giờ trước Updated gần đây -
8 EOS / Equilibrium EOSDT
944.459.174 $
EOS/EOSDT eos
1 $
0,9302 EOSDT
- - -
$81
85,305 EOS
1,64% Gần đây -
9 Vigor / EOS
532.340 $
VIG/EOS vig
0 $
0,00083714 EOS
- - -
$79
100411,495 VIG
1,60% **6 giờ trước Updated gần đây -
10 Newdex / EOS
828.234 $
DEX/EOS dex
0 $
0,01019231 EOS
- - -
$27
2806,310 DEX
0,55% **5 giờ trước Updated gần đây -
11 EOS (EOS)
944.459.174 $
EOS/USN eos
1 $
0,98899768 USN
- - -
$261
256,001 EOS
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
12 DMD / EOS
0 $
DMD/EOS dmd
11 $
11,34715757 EOS
- - -
$131
12,216 DMD
- **11 giờ trước Updated gần đây -
13 Pocket TPT / EOS
21.144.218 $
TPT/EOS tpt
0 $
0,00639968 EOS
- - -
$89
14806,549 TPT
- **14 giờ trước Updated gần đây -
14 ChallengeDAC / EOS
25.341 $
CHL/EOS chl
0 $
0,0000099 EOS
- - -
$34
3678664,021 CHL
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
15 pEOS / EOS
0 $
PEOS/EOS peos
0 $
0,00066 EOS
- - -
$21
35404,381 PEOS
- **7 ngày trước Updated 6 ngày trước -
16 DefiBox (BOX)
2.212.372 $
BOX/USN box
* 1 $
0,88875025 USN
- - -
$10
119,769 BOX
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
17 Sense / EOS
350.728 $
SENSE/EOS sense
0 $
0,000321 EOS
- - -
$8
28006,000 SENSE
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
18 Organix / EOS
0 $
OGX/EOS ogx
0 $
0,00617729 EOS
- - -
$6
1121,900 OGX
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
19 MEET.ONE / EOS
0 $
MEETONE/EOS meetone
0 $
0,0000203 EOS
- - -
$5
274361,137 MEETONE
- **19 giờ trước Updated gần đây -
20 eosBLACK / EOS
0 $
BLACK/EOS black
0 $
0,000057 EOS
- - -
$5
87817,544 BLACK
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
21 PIZZA / EOS
0 $
PIZZA/EOS pizza
0 $
0,003767 EOS
- - -
$3
1061,822 PIZZA
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
22 EOS PoW Coin / EOS
0 $
POW/EOS pow
0 $
0,00159 EOS
- - -
$1
649,811 POW
- **17 giờ trước Updated 6 giờ trước -
23 HireVibes / EOS
0 $
HVT/EOS hvt
0 $
0,00299 EOS
- - -
$0
334,448 HVT
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
24 BlockBase / EOS
0 $
BBT/EOS bbt
0 $
0,00046115 EOS
- - -
$0
1149,309 BBT
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
25 Native Utility / EOS
0 $
NUT/EOS nut
0 $
0,301 EOS
- - -
$0
1,700 NUT
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
26 SOV / EOS
0 $
SOV/EOS sov
0 $
0,019839 EOS
- - -
$0
25,203 SOV
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
27 Effect Network / EOS
981.236 $
EFX/EOS efx
0 $
0,0059 EOS
- - -
$0
53,271 EFX
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
28 eosDAC / EOS
421.150 $
EOSDAC/EOS eosdac
0 $
0,00050713 EOS
- - -
$0
583,278 EOSDAC
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
29 PUML Better Health / EOS
0 $
PUML/EOS puml
0 $
0,0289 EOS
- - -
$0
8,830 PUML
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
30 AMZ Coin / EOS
0 $
AMZ/EOS amz
0 $
0,0046 EOS
- - -
$0
49,978 AMZ
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
31 Parsl / EOS
0 $
SEED/EOS seed
0 $
0,000062 EOS
- - -
$0
2091,935 SEED
- **3 ngày trước Updated 1 ngày trước -
32 PixEOS / EOS
0 $
PIXEOS/EOS pixeos
0 $
0,0000074 EOS
- - -
$0
13351,351 PIXEOS
- **1 ngày trước Updated 13 giờ trước -
33 HorusPay / EOS
24.290 $
HORUS/EOS horus
0 $
0,000027 EOS
- - -
$0
583,278 HORUS
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
34 Volentix / EOS
0 $
VTX/EOS vtx
0 $
0,00373333 EOS
- - -
$0
3,000 VTX
- **16 giờ trước Updated gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? KEY/EOS key
0 $
0,00020887 EOS
- - -
$494
2502924,956 KEY
9,97% Gần đây -
2 ? PGL/EOS pgl
0 $
0,074 EOS
- - -
$87
1244,777 PGL
1,76% Gần đây -
3 ? SVX/EOS svx
0 $
0,0000798 EOS
- - -
$2
36645,986 SVX
0,06% **1 giờ trước Updated gần đây -
4 Malinka / EOS
0 $
MLNK/EOS mlnk
0 $
0,0028337 EOS
- - -
$1.121
418749,278 MLNK
- **16 giờ trước Updated gần đây -
5 ? DOP/EOS dop
0 $
0,0107062 EOS
- - -
$326
30438,095 DOP
- **1 ngày trước Updated 10 giờ trước -
6 ? KEY/USDT key
0 $
0,000193 USDT
- - -
$67
349256,870 KEY
- **9 giờ trước Updated gần đây -
7 ? HUB/EOS hub
0 $
0,01282915 EOS
- - -
$59
4542,058 HUB
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước -
8 Emanate / EOS
1.090.361 $
EMT/EOS emt
0 $
0,00570455 EOS
- - -
$48
9000,000 EMT
- **23 giờ trước Updated gần đây -
9 ? AWK/EOS awk
0 $
0,0109 EOS
- - -
$33
3103,897 AWK
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
10 ? PETH/EOS peth
1.093 $
1140 EOS
- - -
$9
0,009 PETH
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
11 ? OUSD/USDT ousd
0 $
0,28030737 USDT
- - -
$4
14,304 OUSD
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
12 ? PNT/EOS pnt
0 $
0,32 EOS
- - -
$1
4,839 PNT
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
13 Hoo / Tether
50.648.409 $
HOO/USDT hoo
1 $
0,78940435 USDT
- - -
$1
1,507 HOO
- **1 ngày trước Updated 5 giờ trước -
14 DAD / EOS
0 $
DAD/EOS dad
0 $
0,0088944 EOS
- - -
$1
123,347 DAD
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước -
15 ? KROWN/EOS krown
0 $
0,0000122 EOS
- - -
$1
84395,258 KROWN
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
16 ? GRV/EOS grv
0 $
0,0373 EOS
- - -
$0
13,942 GRV
- **19 giờ trước Updated gần đây -
17 ? GOVRN/EOS govrn
0 $
0,0000062 EOS
- - -
$0
16940,093 GOVRN
- **7 ngày trước Updated 6 ngày trước -
18 ? TAG/EOS tag
0 $
0,1426509 EOS
- - -
$0
0,701 TAG
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -

Newdex là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền nằm tại Cayman Islands. Có 35 đồng tiền ảo và 52 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Newdex trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 0 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Newdex là CHEX/EOS. Newdex được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Newdex tại https://newdex.io/.

Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
None
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
None
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Cayman Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
25.054,0
Xếp hạng Alexa
#474157
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 38912
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 13th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: B
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng B
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available