coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Osmosis exchange

Osmosis

Decentralized
Osmosis là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2021. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 65 loại tiền ảo và 152 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Osmosis trong 24h được báo cáo ở mức 20.957.856 $, thay đổi 41.34% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là AXLUSDC/OSMO với khối lượng giao dịch trong 24h là 7.611.356 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
65
Tiền ảo
152
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Axelar USDC / Osmosis
0 $
AXLUSDC/OSMO ibc/d189335c6e4a68b513c10ab227bf1c1d38c746766278ba3eeb4fb14124f1d858
1 $
0,9081367958058683 UOSMO
0.6% 519.206 $ 517.646 $
$7.611.355
7577497,141 AXLUSDC
36,31% Gần đây
2 Cosmos Hub / Osmosis
4.405.943.632 $
ATOM/OSMO ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
13,670618665 UOSMO
0.6% 1.528.972 $ 1.524.378 $
$5.308.512
351074,851 ATOM
25,32% Gần đây
3 Mars Protocol / Osmosis
39.268.822 $
MARS/OSMO ibc/573fcd90facee750f55a8864ef7d38265f07e5a9273fa0e8dafd39951332b580
0 $
0,4062385006575417 UOSMO
0.6% 62.817 $ 62.629 $
$1.011.544
2251225,106 MARS
4,83% Gần đây
4 Akash Network / Osmosis
105.619.046 $
AKT/OSMO ibc/1480b8fd20ad5fcae81ea87584d269547dd4d436843c1d20f15e00eb64743ef4
1 $
0,4803813782349266 UOSMO
0.6% 42.436 $ 42.309 $
$868.585
1634712,224 AKT
4,14% Gần đây
5 Axelar / Osmosis
146.845.506 $
AXL/OSMO ibc/903a61a498756ea560b85a85132d3aee21b5dedd41213725d22abf276ea6945e
1 $
0,862559814102489 UOSMO
0.6% 61.473 $ 61.288 $
$757.642
794127,668 AXL
3,61% Gần đây
6 WETH / Osmosis
0 $
WETH/OSMO ibc/ea1d43981d5c9a1c4aaea9c23bb1d4fa126ba9bc7020a25e0ae4aa841ea25dc5
1.684 $
1522,8500651211172232 UOSMO
0.6% 258.047 $ 257.272 $
$581.003
344,935 WETH
2,77% Gần đây
7 Evmos / Osmosis
190.809.754 $
EVMOS/OSMO ibc/6ae98883d4d5d5ff9e50d7130f1305da2ffa0c652d1dd9c123657c6b4eb2df8a
0 $
0,4107242309283617 UOSMO
0.6% 81.386 $ 81.141 $
$561.070
1235043,475 EVMOS
2,68% Gần đây
8 Wrapped Bitcoin / Osmosis
4.094.408.433 $
WBTC/OSMO ibc/d1542aa8762db13087d8364f3ea6509fd6f009a34f00426af9e4f9fa85cbbf1f
23.370 $
21128,9493439778189721 UOSMO
0.6% 240.293 $ 239.571 $
$552.188
23,628 WBTC
2,63% Gần đây
9 Akash Network / Cosmos Hub
105.619.046 $
AKT/ATOM ibc/1480b8fd20ad5fcae81ea87584d269547dd4d436843c1d20f15e00eb64743ef4
1 $
0,0349460712106766 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2
0.6% 26.415 $ 26.335 $
$400.885
758663,412 AKT
1,91% Gần đây
10 Dai / Osmosis
5.098.826.437 $
DAI/OSMO ibc/0cd3a0285e1341859b5e86b6ab7682f023d03e97607ccc1dc95706411d866df7
1 $
0,9081557375351531 UOSMO
0.6% 104.831 $ 104.516 $
$330.846
329367,879 DAI
1,58% Gần đây
11 Agoric / Osmosis
164.852.410 $
BLD/OSMO ibc/2da9c149e9ad2bd27fefa635458fb37093c256c1a940392634a16bea45262604
0 $
0,4298094424793437 UOSMO
0.6% 13.920 $ 13.878 $
$254.446
535224,331 BLD
1,21% Gần đây
12 Sentinel / Osmosis
8.973.602 $
DVPN/OSMO ibc/9712dbb13b9631edfa9bf61b55f1b2d290b2adb67e3a4eb3a875f3b6081b3b84
0 $
0,0006932344587895 UOSMO
0.6% 6.833 $ 6.812 $
$251.669
328220185,533 DVPN
1,20% Gần đây
13 Cosmos Hub / Stride Staked Atom
4.405.943.632 $
ATOM/STATOM ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
0,9401111410672303 IBC/C140AFD542AE77BD7DCC83F13FDD8C5E5BB8C4929785E6EC2F4C636F98F17901
0.6% 272.532 $ 271.713 $
$242.394
16030,592 ATOM
1,16% Gần đây
14 Secret / Osmosis
158.824.567 $
SCRT/OSMO ibc/0954e1c28eb7af5b72d24f3bc2b47bbb2fdf91bddfd57b74b99e133aed40972a
1 $
0,7380516359375793 UOSMO
0.6% 39.552 $ 39.433 $
$236.274
289430,817 SCRT
1,13% Gần đây
15 Fetch.ai / Osmosis
598.598.388 $
FET/OSMO ibc/5d1f516200ee8c6b2354102143b78a2deda25ede771ac0f8dc3c1837c8fd4447
1 $
0,5169603470788507 UOSMO
0.6% 8.394 $ 8.369 $
$210.472
368089,329 FET
1,00% Gần đây
16 JUNO / Osmosis
99.893.560 $
JUNO/OSMO ibc/46b44899322f3cd854d2d46deef881958467cdd4b3b10086da49296bbed94bed
1 $
1,332188965 UOSMO
0.6% 73.527 $ 73.306 $
$176.010
119450,293 JUNO
0,84% Gần đây
17 Cosmos Hub / Sentinel
4.405.943.632 $
ATOM/DVPN ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
19630,235847665 IBC/9712DBB13B9631EDFA9BF61B55F1B2D290B2ADB67E3A4EB3A875F3B6081B3B84
0.6% 8.739 $ 8.713 $
$118.978
7868,587 ATOM
0,57% Gần đây
18 Jackal Protocol / Osmosis
0 $
JKL/OSMO ibc/8e697bdabe97ace8773c6df7402b2d1d5104dd1eeabe12608e3469b7f64c15ba
0 $
0,3297012737652635 UOSMO
0.6% 69.214 $ 69.006 $
$91.700
251459,505 JKL
0,44% Gần đây
19 Kujira / Osmosis
86.080.203 $
KUJI/OSMO ibc/bb6bcdb515050bae97516111873ccd7bcf1fd0ccb723cc12f3c4f704d6c646ce
1 $
0,722680092655971 UOSMO
0.61% 1.585 $ 1.580 $
$88.902
111220,376 KUJI
0,42% Gần đây
20 Umee / Osmosis
48.124.647 $
UMEE/OSMO ibc/67795e528df67c5606fc20f824ea39a6ef55ba133f4dc79c90a8c47a0901e17c
0 $
0,0097654528991512 UOSMO
0.6% 5.634 $ 5.617 $
$77.816
7204352,972 UMEE
0,37% Gần đây
21 Cosmos Hub / JUNO
4.405.943.632 $
ATOM/JUNO ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
10,246913942 IBC/46B44899322F3CD854D2D46DEEF881958467CDD4B3B10086DA49296BBED94BED
0.6% 32.757 $ 32.659 $
$77.079
5097,602 ATOM
0,37% Gần đây
22 Wrapped CRO / Osmosis
0 $
WCRO/OSMO ibc/e6931f78057f7cc5da0fd6cef82ff39373a6e0452bf1fd76910b93292cf356c1
0 $
0,0758589523834326 UOSMO
0.6% 72.246 $ 72.029 $
$74.082
882927,102 WCRO
0,35% Gần đây
23 Stargaze / Osmosis
36.511.822 $
STARS/OSMO ibc/987c17b11abc2b20019178ace62929fe9840202ce79498e29fe8e5cb02b7c0a4
0 $
0,0280999145740117 UOSMO
0.6% 49.785 $ 49.635 $
$57.122
1837879,828 STARS
0,27% Gần đây
24 Secret / Cosmos Hub
158.824.567 $
SCRT/ATOM ibc/0954e1c28eb7af5b72d24f3bc2b47bbb2fdf91bddfd57b74b99e133aed40972a
1 $
0,0540992559416637 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2
0.6% 18.207 $ 18.152 $
$55.091
67347,319 SCRT
0,26% Gần đây
25 Stride / Osmosis
40.871.364 $
STRD/OSMO ibc/a8ca5ee328fa10c9519df6057da1f69682d28f7d0f5ccc7ecb72e3dca2d157a4
0 $
0,4457110442998179 UOSMO
0.6% 17.640 $ 17.587 $
$48.300
97974,610 STRD
0,23% Gần đây
26 Cosmos Hub / Stargaze
4.405.943.632 $
ATOM/STARS ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
485,639541626 IBC/987C17B11ABC2B20019178ACE62929FE9840202CE79498E29FE8E5CB02B7C0A4
0.6% 23.596 $ 23.525 $
$44.796
2962,611 ATOM
0,21% Gần đây
27 TerraClassicUSD / Osmosis
305.014.921 $
USTC/OSMO ibc/be1bb42d4be3c30d50b68d7c41db4dfce9678e8ef8c539f6e6a9345048894fcc
0 $
0,0281901566702462 UOSMO
0.6% 10.394 $ 10.363 $
$42.619
1366866,901 USTC
0,20% Gần đây
28 AssetMantle / Osmosis
4.914.943 $
MNTL/OSMO ibc/cba34207e969623d95d057d9b11b0c8b32b89a71f170577d982fdde623813ffc
0 $
0,0111042782649802 UOSMO
0.61% 2.462 $ 2.455 $
$42.520
3462007,454 MNTL
0,20% Gần đây
29 WDOT / Osmosis
0 $
WDOT/OSMO ibc/3ff92d26b407fd61ae95d975712a7c319cde28de4d80bdc9978d935932b991d7
7 $
6,298286533 UOSMO
0.6% 14.613 $ 14.569 $
$39.281
5638,752 WDOT
0,19% Gần đây
30 HOPERS / Osmosis
0 $
HOPERS/OSMO ibc/d3adaf73f84cdf205bcb72c142fdaeea2c612ab853cee6d6c06f184fa38b1099
1 $
0,5668610962436042 UOSMO
0.6% 5.521 $ 5.504 $
$38.597
61560,504 HOPERS
0,18% Gần đây
31 Teritori / Osmosis
4.804.942 $
TORI/OSMO ibc/eb7fb9c8b425f289b63703413327c2051030e848ce4eaaea2e51199d6d39d3ec
0 $
0,058770466525523 UOSMO
0.6% 10.909 $ 10.876 $
$37.207
572388,774 TORI
0,18% Gần đây
32 Sommelier / Osmosis
0 $
SOMM/OSMO ibc/9bba9a1c257e971e38c1422780ce6f0b0686f0a3085e2d61118d904bfe0f5f5e
0 $
0,3334258011993606 UOSMO
0.6% 11.084 $ 11.051 $
$36.733
99604,572 SOMM
0,18% Gần đây
33 Comdex / Osmosis
10.563.447 $
CMDX/OSMO ibc/ea3e1640f9b1532ab129a571203a0b9f789a7f14bb66e350dcbfa18e1a1931f0
0 $
0,1088532209975059 UOSMO
0.6% 3.860 $ 3.849 $
$36.564
303690,774 CMDX
0,17% Gần đây
34 Inter Stable Token / Osmosis
1.866.170 $
IST/OSMO ibc/92be0717f4678905e53f4e45b2ded18bc0cb97bf1f8b6a25afedf3d5a879b4d5
1 $
0,9084589520090206 UOSMO
0.6% 20.461 $ 20.399 $
$35.720
35548,935 IST
0,17% Gần đây
35 e-Money EUR / Osmosis
3.388.075 $
EEUR/OSMO ibc/5973c068568365fff40dedcf1a1cb7582b6116b731cd31a12231ae25e20b871f
1 $
0,9211261507778685 UOSMO
0.6% 20.962 $ 20.899 $
$35.147
34497,533 EEUR
0,17% Gần đây
36 Arable Protocol / Osmosis
778.216 $
ACRE/OSMO ibc/bb936517f7e5d77a63e0adb05217a6608b0c4cf8fba7ea2f4bae4107a7238f06
0 $
0,0037522007215036 UOSMO
0.6% 9.327 $ 9.299 $
$33.840
8154022,810 ACRE
0,16% Gần đây
37 Cosmos Hub / Comdex
4.405.943.632 $
ATOM/CMDX ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
124,858405886 IBC/EA3E1640F9B1532AB129A571203A0B9F789A7F14BB66E350DCBFA18E1A1931F0
0.6% 3.547 $ 3.536 $
$32.273
2134,364 ATOM
0,15% Gần đây
38 Graviton / Osmosis
7.134.871 $
GRAV/OSMO ibc/e97634a40119f1898989c2a23224ed83fdd0a57ea46b3a094e287288d1672b44
0 $
0,0132727836711259 UOSMO
0.6% 7.441 $ 7.418 $
$31.959
2176966,594 GRAV
0,15% Gần đây
39 Cosmos Hub / AssetMantle
4.405.943.632 $
ATOM/MNTL ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
1234,770083403 IBC/CBA34207E969623D95D057D9B11B0C8B32B89A71F170577D982FDDE623813FFC
0.61% 1.117 $ 1.113 $
$28.653
1894,963 ATOM
0,14% Gần đây
40 AssetMantle / Axelar USDC
4.914.943 $
MNTL/AXLUSDC ibc/cba34207e969623d95d057d9b11b0c8b32b89a71f170577d982fdde623813ffc
0 $
0,0121953159058211 IBC/D189335C6E4A68B513C10AB227BF1C1D38C746766278BA3EEB4FB14124F1D858
0.61% 1.755 $ 1.750 $
$27.966
2283734,835 MNTL
0,13% Gần đây
41 Cosmos Hub / Umee
4.405.943.632 $
ATOM/UMEE ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
1398,812824758 IBC/67795E528DF67C5606FC20F824EA39A6EF55BA133F4DC79C90A8C47A0901E17C
0.61% 768 $ 766 $
$26.727
1767,600 ATOM
0,13% Gần đây
42 Ion / Osmosis
25.334.621 $
ION/OSMO uion
1.193 $
1078,242900975 UOSMO
0.6% 27.579 $ 27.497 $
$26.079
21,867 ION
0,12% Gần đây
43 pSTAKE Finance / Osmosis
43.556.634 $
PSTAKE/OSMO ibc/8061a06d3bd4d52c4a28ffecf7150d370393af0ba661c3776c54ff32836c3961
0 $
0,1440945471244164 UOSMO
0.6% 6.110 $ 6.091 $
$24.409
153156,369 PSTAKE
0,12% Gần đây
44 Rebus / Osmosis
0 $
REBUS/OSMO ibc/a1ac7f9ee2f643a68e3a35bceb22040120bea4059773bb56985c76bdfebc71d9
0 $
0,0410918985548645 UOSMO
0.6% 10.783 $ 10.750 $
$23.049
507141,122 REBUS
0,11% Gần đây
45 Terra / Osmosis
1.103.506.690 $
LUNC/OSMO ibc/0ef15df2f02480ade0bb6e85d9ebb5daea2836d3860e9f97f9aade4f57a31aa0
0 $
0,0001678343014041 UOSMO
0.61% 1.296 $ 1.292 $
$22.812
122885122,073 LUNC
0,11% Gần đây
46 Persistence / Osmosis
88.303.653 $
XPRT/OSMO ibc/a0cc0cf735bfb30e730c70019d4218a1244ff383503ff7579c9201ab93ca9293
1 $
0,5408190418836874 UOSMO
0.6% 6.138 $ 6.120 $
$22.095
36937,766 XPRT
0,11% Gần đây
47 Stride Staked Osmo / Osmosis
0 $
STOSMO/OSMO ibc/d176154b0c63d1f9c6dcfb4f70349ebf2e2b5a87a05902f57a6ae92b863e9aec
1 $
1,049714841 UOSMO
0.6% 76.389 $ 76.160 $
$20.130
17337,769 STOSMO
0,10% Gần đây
48 Cosmos Hub / Wrapped CRO
4.405.943.632 $
ATOM/WCRO ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
180,582348458 IBC/E6931F78057F7CC5DA0FD6CEF82FF39373A6E0452BF1FD76910B93292CF356C1
0.6% 17.347 $ 17.295 $
$17.987
1189,584 ATOM
0,09% Gần đây
49 CHEQD Network / Osmosis
8.141.226 $
CHEQ/OSMO ibc/7a08c6f11ef0f59eb841b9f788a87ec9f2361c7d9703157ec13d940dc53031fa
0 $
0,0354972178848892 UOSMO
0.6% 3.556 $ 3.545 $
$13.913
354369,240 CHEQ
0,07% Gần đây
50 Cosmos Hub / Persistence
4.405.943.632 $
ATOM/XPRT ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
15 $
25,335047131 IBC/A0CC0CF735BFB30E730C70019D4218A1244FF383503FF7579C9201AB93CA9293
0.6% 4.152 $ 4.140 $
$13.172
871,150 ATOM
0,06% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Cosmos Hub (ATOM)
4.405.943.632 $
ATOM/IBC/C... ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
* 15 $
0,9953555713684377 IBC/CAA179E40F0266B0B29FB5EAA288FB9212E628822265D4141EBD1C47C3CBFCBC
0.6% 39.702 $ 39.583 $
$117.425
7765,841 ATOM
0,56% Gần đây -
2 ? IBC/64BA6E... ibc/64ba6e31fe887d66c6f8f31c7b1a80c7ca179239677b4088bb55f5ea07dbe273
4 $
3,756730551 UOSMO
0.61% 3.281 $ 3.272 $
$117.238
28214,711 IBC/6
0,56% Gần đây
3 ? IBC/F4A070... ibc/f4a070a6d78496d53127ea85c094a9ec87dfc1f36071b8ccddbd020f933d213d
333 $
301,4830328081716839 UOSMO
0.6% 12.963 $ 12.924 $
$104.768
314,183 IBC/F
0,50% Gần đây
4 ? IBC/E09ED3... ibc/e09ed39f390ec51fa9f3f69bea08b5bbe6a48b3057b2b1c3467faae9e58b021b
0 $
0,0037485851488304 UOSMO
0.6% 11.833 $ 11.798 $
$73.590
17748920,942 IBC/E
0,35% Gần đây
5 ? IBC/AB5895... ibc/ab589511ed0dd5fa56171a39978afbf1371db986ec1c3526ce138a16377e39bb
1 $
1,149961491 UOSMO
0.6% 11.912 $ 11.876 $
$32.976
25926,294 IBC/A
0,16% Gần đây
6 ? IBC/8FEFAE... ibc/8fefae6aecf6e2a255585617f781f35a8d5709a545a804482a261c0c9548a9d3
0 $
0,008568479726986 UOSMO
0.61% 1.572 $ 1.567 $
$26.452
2791112,578 IBC/8
0,13% Gần đây
7 ? IBC/57AA1A... ibc/57aa1a70a4bc9769c525ebf6386f7a21536e04a79d62e1981efcef9428ebb205
1 $
0,9311182638167731 UOSMO
0.61% 2.955 $ 2.946 $
$24.178
23476,943 IBC/5
0,12% Gần đây
8 ? IBC/B1E016... ibc/b1e0166ea0d759fdf4b207d1f5f12210d8bfe36f2345cefc76948ce2b36dfbaf
0 $
0,3674995359574869 UOSMO
0.61% 1.174 $ 1.170 $
$22.295
54850,895 IBC/B
0,11% Gần đây
9 ? IBC/5D270A... ibc/5d270a584b1078fbe07d14570ed5e88ec1feda8518b76c322606291e6fd8286f
* 1 $
1,129669531 IBC/D189335C6E4A68B513C10AB227BF1C1D38C746766278BA3EEB4FB14124F1D858
0.61% 1.290 $ 1.286 $
$17.906
15848,295 IBC/5
0,09% Gần đây -
10 Cosmos Hub (ATOM)
4.405.943.632 $
ATOM/IBC/3... ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2
* 15 $
765,034730282 IBC/3BCCC93AD5DF58D11A6F8A05FA8BC801CBA0BA61A981F57E91B8B598BF8061CB
0.6% 12.730 $ 12.692 $
$17.817
1178,360 ATOM
0,08% Gần đây -
11 ? IBC/3BCCC9... ibc/3bccc93ad5df58d11a6f8a05fa8bc801cba0ba61a981f57e91b8b598bf8061cb
0 $
0,0178092277373374 UOSMO
0.6% 10.927 $ 10.894 $
$14.759
749276,804 IBC/3
0,07% Gần đây
12 ? IBC/6F62F0... ibc/6f62f01d913e3ffe472a38c78235b8f021b511bc6596adff02615c8f83d3b373
21 $
18,802794421 UOSMO
0.6% 4.658 $ 4.644 $
$13.200
634,723 IBC/6
0,06% Gần đây
13 ? IBC/F867AE... ibc/f867ae2112efe646ec71a25cd2dfabb8927126ac1e19f1bbf0ff693a4eca05de
2 $
2,024179553 UOSMO
0.61% 1.974 $ 1.969 $
$6.997
3125,379 IBC/F
0,03% Gần đây
14 ? IBC/785AFE... ibc/785afec6b3741100d15e7af01374e3c4c36f24888e96479b1c33f5c71f364ef9
2 $
1,905480144 UOSMO
0.63% 262 $ 261 $
$5.223
2478,478 IBC/7
0,02% Gần đây
15 ? IBC/F16FDC... ibc/f16fdc11a7662b86bc0b9ce61871cbacf7c20606f95e86260fd38915184b75b4
0 $
0,0489909860465891 UOSMO
0.61% 812 $ 810 $
$4.309
79530,116 IBC/F
0,02% Gần đây
16 JUNO (JUNO)
99.893.560 $
JUNO/IBC/8... ibc/46b44899322f3cd854d2d46deef881958467cdd4b3b10086da49296bbed94bed
1 $
0,919911417314052 IBC/84502A75BCA4A5F68D464C00B3F610CE2585847D59B52E5FFB7C3C9D2DDCD3FE
0.6% 4.260 $ 4.247 $
$3.300
2236,728 JUNO
0,02% Gần đây
17 ? IBC/80825E... ibc/80825e8f04b12d914abeadb1f4d39c04755b12c8402f6876ee3168450c0a90bb
0 $
0,0022535249830248 UOSMO
0.61% 1.076 $ 1.073 $
$2.057
825527,965 IBC/8
0,01% Gần đây
18 ? IBC/C82264... ibc/c822645522fc3eecf817609aa38c24b64d04f5c267a23bccf8f2e3bc5755fa88
0 $
0,0019121080155381 UOSMO
0.62% 454 $ 453 $
$1.140
539228,788 IBC/C
0,01% Gần đây
19 ? IBC/5DD1F9... ibc/5dd1f95ed336014d00ce2520977ec71566d282f9749170adc83a392e0ea7426a
0 $
1,126025709 IBC/987C17B11ABC2B20019178ACE62929FE9840202CE79498E29FE8E5CB02B7C0A4
0.6% 7.541 $ 7.518 $
$846
24146,790 IBC/5
0,00% Gần đây
20 ? IBC/D27DDD... ibc/d27dddf34bb47e5d5a570742cc667de53277867116ccca341f27785e899a70f3
778 $
703,598933291 UOSMO
0.63% 317 $ 316 $
$532
0,685 IBC/D
0,00% Gần đây
21 ? IBC/A6383B... ibc/a6383b6cf5ea23e067666c06bc34e2a96869927bd9744dc0c1643e589c710aa3
0 $
0,0636810164293112 UOSMO
0.63% 333 $ 332 $
$441
6265,063 IBC/A
0,00% Gần đây
22 ? IBC/52C57F... ibc/52c57fca7d6854aa178e7a183ddbe4ef322b904b1d719fc485f6ffbc1f72a19e
0 $
0,0006808157171664 UOSMO
0.61% 1.347 $ 1.343 $
$355
472650,875 IBC/5
0,00% Gần đây
23 ? IBC/E27CD3... ibc/e27cd305d33f150369ab526aeb6646a76ec3ffb1a6ca58a663b5de657a89d55d
0 $
0,0000389303678982 UOSMO
0.65% 163 $ 162 $
$312
7265901,006 IBC/E
0,00% Gần đây
24 ? IBC/01E94A... ibc/01e94a5ff29b8ddefc86f412cc3927f7330e9b523cc63a6194b1108f5276025c
0 $
10,86266707 IBC/9712DBB13B9631EDFA9BF61B55F1B2D290B2ADB67E3A4EB3A875F3B6081B3B84
0.75% 53 $ 53 $
$286
34197,928 IBC/0
0,00% Gần đây
25 ? IBC/7C781B... ibc/7c781b4c2082cd62129a972d47486d78ec17155c299270e3c89348ea026beaf8
127 $
114,384338423 UOSMO
0.61% 691 $ 689 $
$238
1,883 IBC/7
0,00% Gần đây
26 ? IBC/01E94A... ibc/01e94a5ff29b8ddefc86f412cc3927f7330e9b523cc63a6194b1108f5276025c
0 $
0,0075821530264841 UOSMO
0.71% 73 $ 73 $
$227
27086,242 IBC/0
0,00% Gần đây
27 ? IBC/5A7C21... ibc/5a7c219ba5f7582b99629ba3b2a01a61bfda0f6fd1fe95b5366f7334c4bc0580
0 $
0,0844596855888542 UOSMO
0.7% 83 $ 83 $
$207
2218,607 IBC/5
0,00% Gần đây
28 ? IBC/01E94A... ibc/01e94a5ff29b8ddefc86f412cc3927f7330e9b523cc63a6194b1108f5276025c
* 0 $
0,0005562097409842 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2
0.71% 72 $ 72 $
$133
15848,825 IBC/0
0,00% Gần đây -
29 ? IBC/AD185F... ibc/ad185f62399f770ccce8a36a180a77879ff6c26a0398bd3d2a74e087b0bfa121
* 0 $
0,3260223527119444 IBC/B547DC9B897E7C3AA5B824696110B8E3D2C31E3ED3F02FF363DCBAD82457E07E
0.61% 1.093 $ 1.090 $
$123
5857,653 IBC/A
0,00% Gần đây -
30 ? IBC/AD185F... ibc/ad185f62399f770ccce8a36a180a77879ff6c26a0398bd3d2a74e087b0bfa121
* 0 $
0,0211783937049827 IBC/D189335C6E4A68B513C10AB227BF1C1D38C746766278BA3EEB4FB14124F1D858
0.73% 65 $ 65 $
$88
4154,821 IBC/A
0,00% Gần đây -
31 ? IBC/AD185F... ibc/ad185f62399f770ccce8a36a180a77879ff6c26a0398bd3d2a74e087b0bfa121
0 $
0,0192803999204254 UOSMO
0.72% 69 $ 68 $
$86
4053,251 IBC/A
0,00% Gần đây
32 ? IBC/0CD462... ibc/0cd46223feabd2aeaaaf1f057d01e63bca79b7d4bd6b68f1eb973a987344695d
0 $
0,0082576723048665 UOSMO
0.69% 89 $ 89 $
$52
5786,846 IBC/0
0,00% Gần đây
33 JUNO (JUNO)
99.893.560 $
JUNO/IBC/C... ibc/46b44899322f3cd854d2d46deef881958467cdd4b3b10086da49296bbed94bed
1 $
0,8490111664580547 IBC/C6B6BFCB6EE49A7CAB1A7E7B021DE35B99D525AC660844952F0F6C78DCB2A57B
0.65% 159 $ 158 $
$36
24,904 JUNO
0,00% Gần đây
34 ? IBC/C6B6BF... ibc/c6b6bfcb6ee49a7cab1a7e7b021de35b99d525ac660844952f0f6c78dcb2a57b
2 $
1,574416711 UOSMO
0.76% 50 $ 50 $
$20
11,909 IBC/C
0,00% Gần đây
35 ? IBC/0CB9DB... ibc/0cb9db3441d0d50f35699dee22b9c965487e83fb2d9f483d1cc5ca34e856c484
0 $
0,0182238581507541 UOSMO
0.64% 199 $ 198 $
$16
803,562 IBC/0
0,00% Gần đây
36 ? IBC/49C2B2... ibc/49c2b2c444b7c5f0066657a4dbf19d676e0d185ff721cfd3e14fa253bcb9bc04
0 $
0,000349419943662 UOSMO
0.66% 145 $ 144 $
$11
30933,264 IBC/4
0,00% Gần đây
37 ? IBC/CE5BFF... ibc/ce5bff1d9bada03bb5cca5f56939392a761b53a10fbd03b37506669c3218d3b2
0 $
0,0126852572818877 UOSMO
0.68% 104 $ 103 $
$0
0,757 IBC/C
0,00% Gần đây
38 ? IBC/0E43ED... ibc/0e43ede2e2a3afa36d0cd38bddc0b49feca64fa426a82e102f304e430ecf46ee
* NaN $
0,9932405388117303 IBC/8242AD24008032E457D2E12D46588FD39FB54FB29680C6C7663D296B383C37C4
0.63% 269 $ 268 $
$0
1016,454 IBC/0
0,00% Gần đây -
39 ? IBC/6329DD... ibc/6329dd8cf31a334dd5be3f68c846c9fe313281362b37686a62343bac1eb1546d
* NaN $
1,017326814 IBC/8242AD24008032E457D2E12D46588FD39FB54FB29680C6C7663D296B383C37C4
0.61% 956 $ 953 $
$0
8576,688 IBC/6
0,00% Gần đây -
40 ? IBC/46C83B... ibc/46c83bb054e12e189882b5284542db605d94c99827e367c9192cf0579cd5bc83
0 $
1,008419577 IBC/987C17B11ABC2B20019178ACE62929FE9840202CE79498E29FE8E5CB02B7C0A4
0.73% 61 $ 61 $
$162
5951,158 IBC/4
- **2 ngày trước Traded 2 ngày trước
41 ? IBC/710558... ibc/71055835c7639739eae03aacd1324fe162dba41d09f197cb72d966d014225b1c
8 $
7,825947319 UOSMO
0.8% 40 $ 40 $
$93
11,326 IBC/7
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước

Osmosis is an automated market maker (AMM) protocol built for liquidity providers. It is built based on the Cosmos SDK and is the first dex for IBC tokens.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2021
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
558.761,0
Xếp hạng Alexa
#11815
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 151847
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.625%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 84th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 81th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available