coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Quickswap exchange

Quickswap

Decentralized
Quickswap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2020. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 478 loại tiền ảo và 982 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Quickswap trong 24h được báo cáo ở mức 3.407.099 $, thay đổi -30.57% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là POLX/WMATIC với khối lượng giao dịch trong 24h là 343.735 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
478
Tiền ảo
982
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Polylastic / Wrapped Matic
1.035.955 $
POLX/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x187ae45f2d361cbce37c6a8622119c91148f261b
0 $
0,0001018315402562 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 6.780 $ 6.760 $
$343.734
2454049325,948 POLX
10,09% Gần đây
2 Wrapped Matic / USD Coin
0 $
WMATIC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
1,09858293552959 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 61.879 $ 61.693 $
$272.675
249892,664 WMATIC
8,00% Gần đây
3 Telcoin / WETH
145.295.851 $
TEL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32
0 $
0,0000011913529571 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 19.707 $ 19.648 $
$179.723
79912749,260 TEL
5,27% Gần đây
4 GensoKishi Metaverse / Tether
15.698.105 $
MV/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xa3c322ad15218fbfaed26ba7f616249f7705d945
0 $
0,125462682204399 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 7.616 $ 7.593 $
$161.161
1218498,880 MV
4,73% Gần đây
5 Telcoin / USD Coin
145.295.851 $
TEL/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32
0 $
0,0021277965817628 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 10.984 $ 10.951 $
$132.946
60645010,650 TEL
3,90% Gần đây
6 Wrapped Matic / Quickswap [OLD]
0 $
WMATIC/QUICK Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
0,0124811284401702 0X831753DD7087CAC61AB5644B308642CC1C33DC13
0.6% 13.824 $ 13.782 $
$117.246
105337,296 WMATIC
3,44% Gần đây
7 NFTBooks / Wrapped Matic
10.066.989 $
NFTBS/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x6396252377f54ad33cff9131708da075b21d9b88
0 $
0,0000001312539427 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 11.630 $ 11.595 $
$104.381
720362396220,541 NFTBS
3,06% Gần đây
8 Aimedis (NEW) / WETH
5.674.053 $
AIMX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x33b6d77c607ea499ab5db7e2201c5a516a78a5db
0 $
0,0000095817618007 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 2.255 $ 2.248 $
$97.307
5226598,220 AIMX
2,86% Gần đây
9 Wrapped Matic / Nitro League
0 $
WMATIC/NITRO Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
157,593654248733 0X695FC8B80F344411F34BDBCB4E621AA69ADA384B
0.6% 6.470 $ 6.450 $
$95.516
86083,248 WMATIC
2,80% Gần đây
10 BetSwirl / Wrapped Matic
3.150.342 $
BETS/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x9246a5f10a79a5a939b0c2a75a3ad196aafdb43b
0 $
0,0006563310822489 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 5.895 $ 5.878 $
$90.069
116705668,946 BETS
2,64% Gần đây
11 The Sandbox / Wrapped Matic
1.153.256.103 $
SAND/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xbbba073c31bf03b8acf7c28ef0738decf3695683
1 $
0,574656675956672 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 78.860 $ 78.623 $
$86.480
135134,970 SAND
2,54% Gần đây
12 Wrapped Matic / Tether
0 $
WMATIC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
1,09815815815816 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 18.295 $ 18.241 $
$74.044
67936,608 WMATIC
2,17% Gần đây
13 Wrapped Matic / WETH
0 $
WMATIC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
0,000621556309416 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 59.828 $ 59.648 $
$73.613
66551,957 WMATIC
2,16% Gần đây
14 Aavegotchi / USD Coin
57.304.793 $
GHST/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x385eeac5cb85a38a9a07a70c73e0a3271cfb54a7
1 $
1,11619849856791 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 20.886 $ 20.823 $
$67.980
59798,371 GHST
2,00% Gần đây
15 IX / Tether
43.100.724 $
IXT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe
1 $
0,528443975778963 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 40.667 $ 40.545 $
$61.595
114800,831 IXT
1,81% Gần đây
16 USD Coin / WETH
34.092.977.329 $
USDC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174
1 $
0,0005600814362553 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 42.099 $ 41.973 $
$54.138
52812,930 USDC
1,59% Gần đây
17 Telcoin / Wrapped Matic
145.295.851 $
TEL/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32
0 $
0,0019319465845927 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 6.903 $ 6.882 $
$53.779
24334633,050 TEL
1,58% Gần đây
18 USD Coin / Quickswap [OLD]
34.092.977.329 $
USDC/QUICK Biểu đồ trực tuyến 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174
1 $
0,0114045186962985 0X831753DD7087CAC61AB5644B308642CC1C33DC13
0.6% 5.903 $ 5.886 $
$52.755
52119,955 USDC
1,55% Gần đây
19 NFT Champions / Tether
0 $
CHAMP/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f
0 $
0,022401788315413 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 9.362 $ 9.334 $
$50.234
2156403,078 CHAMP
1,47% Gần đây
20 WETH / Quickswap [OLD]
0 $
WETH/QUICK Biểu đồ trực tuyến 0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619
1.793 $
20,16501915611 0X831753DD7087CAC61AB5644B308642CC1C33DC13
0.6% 5.837 $ 5.820 $
$49.295
27,537 WETH
1,45% Gần đây -
21 PolyDoge / Wrapped Matic
7.751.679 $
POLYDOGE/W... Biểu đồ trực tuyến 0x8a953cfe442c5e8855cc6c61b1293fa648bae472
0 $
0,0000000082037911 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 3.333 $ 3.323 $
$47.513
5572495582758,754 POLYDOGE
1,39% Gần đây
22 USD Coin / Tether
34.092.977.329 $
USDC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174
1 $
0,995970130826663 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 22.340 $ 22.272 $
$45.118
44593,864 USDC
1,32% Gần đây
23 Gains Network / Dai
219.875.323 $
GNS/DAI Biểu đồ trực tuyến 0xe5417af564e4bfda1c483642db72007871397896
7 $
7,22341227257897 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063
0.6% 7.917 $ 7.893 $
$42.708
6062,361 GNS
1,25% Gần đây
24 Wicrypt / Tether
393.707 $
WNT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689
0 $
0,0469372088562698 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 3.064 $ 3.055 $
$40.287
846266,578 WNT
1,18% Gần đây
25 Telcoin / Quickswap [OLD]
145.295.851 $
TEL/QUICK Biểu đồ trực tuyến 0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32
0 $
0,000024252694561 0X831753DD7087CAC61AB5644B308642CC1C33DC13
0.6% 14.731 $ 14.687 $
$39.192
17541372,080 TEL
1,15% Gần đây
26 GeniuX / USD Coin
22.419 $
IUX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x346404079b3792a6c548b072b9c4dddfb92948d5
0 $
0,0223094051937649 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 1.261 $ 1.257 $
$38.222
1678938,620 IUX
1,12% Gần đây
27 Digital Fitness / WETH
2.246.456 $
DEFIT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x428360b02c1269bc1c79fbc399ad31d58c1e8fda
0 $
0,000039458935276 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 6.342 $ 6.323 $
$38.189
499033,309 DEFIT
1,12% Gần đây
28 Telcoin / Wrapped Bitcoin
145.295.851 $
TEL/WBTC Biểu đồ trực tuyến 0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32
0 $
0,0000000765440705 0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6
0.6% 5.757 $ 5.739 $
$35.896
16135209,000 TEL
1,05% Gần đây
29 ROND / Tether
0 $
ROND/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981
0 $
0,0071336973571406 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 6.377 $ 6.358 $
$35.157
4846530,794 ROND
1,03% Gần đây
30 Wrapped Matic / Voxies
0 $
WMATIC/VOXEL Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
4,39459251559781 0XD0258A3FD00F38AA8090DFEE343F10A9D4D30D3F
0.6% 17.116 $ 17.065 $
$35.103
31840,194 WMATIC
1,03% Gần đây
31 Fabwelt / USD Coin
1.733.811 $
WELT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x23e8b6a3f6891254988b84da3738d2bfe5e703b9
0 $
0,0080291731068177 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 5.401 $ 5.385 $
$32.761
3972460,028 WELT
0,96% Gần đây
32 Affyn / USD Coin
9.880.716 $
FYN/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x3b56a704c01d650147ade2b8cee594066b3f9421
0 $
0,035652116 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 3.166 $ 3.157 $
$31.488
898539,815 FYN
0,92% Gần đây
33 Safeswap SSGTX / Tether
1.429.324 $
SSGTX/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xd0cfd20e8bbdb7621b705a4fd61de2e80c2cd02f
0 $
0,0037749425776889 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 1.680 $ 1.675 $
$26.280
6839852,918 SSGTX
0,77% Gần đây
34 Decentral Games / Wrapped Matic
22.957.352 $
DG/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xef938b6da8576a896f6e0321ef80996f4890f9c4
0 $
0,0313465989968795 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 21.517 $ 21.453 $
$25.621
744586,243 DG
0,75% Gần đây
35 Dafi Protocol / Wrapped Matic
6.088.967 $
DAFI/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x638df98ad8069a15569da5a6b01181804c47e34c
0 $
0,0096042576802562 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 1.778 $ 1.772 $
$24.616
2256547,363 DAFI
0,72% Gần đây
36 Medieval Empires / Tether
0 $
MEE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xeb7eab87837f4dad1bb80856db9e4506fc441f3d
0 $
0,0127716055676862 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 5.877 $ 5.860 $
$23.496
1821459,806 MEE
0,69% Gần đây
37 Bloktopia / Tether
0 $
BLOK/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84
0 $
0,0024923273594355 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 13.551 $ 13.510 $
$19.879
7909470,322 BLOK
0,58% Gần đây
38 Lunafi / WETH
548.277 $
LFI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x77d97db5615dfe8a2d16b38eaa3f8f34524a0a74
0 $
0,0000064086014109 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 3.545 $ 3.534 $
$19.345
1674327,925 LFI
0,57% Gần đây
39 Thunder Lands / Tether
TNDR/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x29e3e6ad4eeadf767919099ee23c907946435a70
0 $
0,0001933021464176 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 1.057 $ 1.053 $
$18.343
94448025,944 TNDR
0,54% Gần đây
40 Nakamoto Games / USD Coin
18.556.977 $
NAKA/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737
0 $
0,282407671215062 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 1.038 $ 1.035 $
$18.303
66732,732 NAKA
0,54% Gần đây
41 Aavegotchi / WETH
57.304.793 $
GHST/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x385eeac5cb85a38a9a07a70c73e0a3271cfb54a7
1 $
0,0006287404101982 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 4.898 $ 4.884 $
$17.013
14707,044 GHST
0,50% Gần đây
42 CoinPoker / Tether
0 $
CHP/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x59b5654a17ac44f3068b3882f298881433bb07ef
0 $
0,120502514808934 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 39.906 $ 39.786 $
$13.883
114205,355 CHP
0,41% Gần đây
43 Quickswap / Wrapped Matic
44.359.828 $
QUICK/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xb5c064f955d8e7f38fe0460c556a72987494ee17
0 $
0,0754846997288629 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 1.732 $ 1.727 $
$12.432
147951,342 QUICK
0,36% Gần đây
44 Polygen / Wrapped Matic
216.893 $
PGEN/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x01d35cbc2070a3b76693ce2b6364eae24eb88591
0 $
0,0003780783090132 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 754 $ 752 $
$11.747
28074189,791 PGEN
0,34% Gần đây
45 MASQ / Wrapped Matic
4.348.016 $
MASQ/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xee9a352f6aac4af1a5b9f467f6a93e0ffbe9dd35
0 $
0,263692978768633 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 7.967 $ 7.943 $
$11.634
40383,229 MASQ
0,34% Gần đây
46 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619
1.793 $
1787,28044191032 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 3.454 $ 3.444 $
$11.106
6,336 WETH
0,33% Gần đây
47 Safle / Tether
0 $
SAFLE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x04b33078ea1aef29bf3fb29c6ab7b200c58ea126
0 $
0,004299421623456 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 1.227 $ 1.223 $
$11.011
2536236,451 SAFLE
0,32% Gần đây
48 Yup / WETH
833.754 $
YUP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x086373fad3447f7f86252fb59d56107e9e0faafa
0 $
0,0000087722546165 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 1.235 $ 1.231 $
$10.773
618352,799 YUP
0,32% Gần đây
49 Dai / Tether
5.252.715.505 $
DAI/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x8f3cf7ad23cd3cadbd9735aff958023239c6a063
1 $
1,00189038849312 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 8.178 $ 8.153 $
$9.668
9729,704 DAI
0,28% Gần đây
50 Wrapped Bitcoin / WETH
4.192.893.601 $
WBTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6
27.947 $
15,5911788835027 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 32.540 $ 32.442 $
$8.875
0,315 WBTC
0,26% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X5598E170... Biểu đồ trực tuyến 0x5598e170d55cb19b38ab273b3d293af399ab6ee9
0 $
0,0015589068823037 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 2.064 $ 2.058 $
$667.929
629685497,915 0X559
19,60% Gần đây
2 ? 0X282D8EFC... Biểu đồ trực tuyến 0x282d8efce846a88b159800bd4130ad77443fa1a1
0 $
0,321907147389226 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 19.309 $ 19.251 $
$16.024
45300,921 0X282
0,47% Gần đây
3 ? 0X304243A8... Biểu đồ trực tuyến 0x304243a820d4a3718becc89a3f33513586162cf0
0 $
0,0046415968294276 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 9.959 $ 9.929 $
$10.536
2117493,007 0X304
0,31% Gần đây
4 ? 0XAA7DBD15... Biểu đồ trực tuyến 0xaa7dbd1598251f856c12f63557a4c4397c253cea
2 $
1,52194972750798 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.63% 286 $ 285 $
$7.767
4890,083 0XAA7
0,23% Gần đây
5 Mask Network / USD Coin
440.307.400 $
MASK/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2b9e7ccdf0f4e5b24757c1e1a80e311e34cb10c7
6 $
5,76901514854228 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 970 $ 967 $
$7.698
1361,125 MASK
0,23% Gần đây
6 Klima DAO (KLIMA)
23.963.664 $
KLIMA/0XAA... Biểu đồ trực tuyến 0x4e78011ce80ee02d2c3e649fb657e45898257815
* 3 $
1,91911600702675 0XAA7DBD1598251F856C12F63557A4C4397C253CEA
0.61% 3.216 $ 3.206 $
$6.301
2148,068 KLIMA
0,18% Gần đây -
7 ? 0XB85517B8... Biểu đồ trực tuyến 0xb85517b87bf64942adf3a0b9e4c71e4bc5caa4e5
0 $
0,405599417729878 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 2.495 $ 2.488 $
$5.715
12718,492 0XB85
0,17% Gần đây
8 ? 0XBA4CF4E0... Biểu đồ trực tuyến 0xba4cf4e0e4facb11d78f2375e7f1fba7a12b67dc
1 $
0,956568178865325 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 19.027 $ 18.970 $
$4.644
4871,782 0XBA4
0,14% Gần đây
9 ? 0X7DFF4637... Biểu đồ trực tuyến 0x7dff46370e9ea5f0bad3c4e29711ad50062ea7a4
21 $
18,9413790272892 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 1.489 $ 1.485 $
$4.571
217,821 0X7DF
0,13% Gần đây
10 ? 0XEF205F99... Biểu đồ trực tuyến 0xef205f99bd869e74b16050199d54327a0ecd343d
0 $
0,0000015774932876 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.63% 314 $ 313 $
$4.253
1375845,065 0XEF2
0,12% Gần đây
11 ? 0XDAB62585... Biểu đồ trực tuyến 0xdab625853c2b35d0a9c6bd8e5a097a664ef4ccfb
0 $
0,00000762282303 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 7.785 $ 7.762 $
$4.251
309132,743 0XDAB
0,12% Gần đây
12 ? 0XA0FB7799... Biểu đồ trực tuyến 0xa0fb77997f2e97f1e98e9f4b51d111a432fa4243
0 $
0,0209714750239509 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.99% 21 $ 21 $
$3.604
111026,027 0XA0F
0,11% **8 giờ trước Traded 8 giờ trước
13 Orbs / USD Coin
98.395.529 $
ORBS/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x614389eaae0a6821dc49062d56bda3d9d45fa2ff
0 $
0,0310925297703202 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 11.963 $ 11.927 $
$3.255
104676,742 ORBS
0,10% Gần đây
14 ? 0X5C4B7CCB... Biểu đồ trực tuyến 0x5c4b7ccbf908e64f32e12c6650ec0c96d717f03f
325 $
323,228156463805 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 674 $ 672 $
$3.162
9,708 0X5C4
0,09% Gần đây
15 ? 0XD247C216... Biểu đồ trực tuyến 0xd247c2163d39263a1ab2391ad106c534aa3d2a48
0 $
0,184495604904622 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 45.171 $ 45.035 $
$2.670
13154,161 0XD24
0,08% Gần đây
16 IQ / USD Coin
95.271.262 $
IQ/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xb9638272ad6998708de56bbc0a290a1de534a578
0 $
0,0064031263406341 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 2.461 $ 2.454 $
$2.419
374784,870 IQ
0,07% Gần đây
17 Volt Inu / Wrapped Matic
89.132.567 $
VOLT/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xf16ec50ec49abc95fa793c7871682833b6bc47e7
0 $
0,0000015378056091 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 24.214 $ 24.142 $
$2.396
1418415552,930 VOLT
0,07% Gần đây
18 ? 0X23D2B178... Biểu đồ trực tuyến 0x23d2b1788d17b70ca6cc638ed75247836302b8c7
0 $
0,0001256568493288 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.62% 412 $ 410 $
$2.317
20301035,461 0X23D
0,07% Gần đây
19 ? 0XDD755426... Biểu đồ trực tuyến 0xdd75542611d57c4b6e68168b14c3591c539022ed
0 $
0,0763989356914932 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.66% 133 $ 133 $
$2.219
24900,512 0XDD7
0,07% Gần đây
20 EasyFi V2 / USD Coin
542.921 $
EZ/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x34c1b299a74588d6abdc1b85a53345a48428a521
0 $
0,0677862451587074 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.7% 83 $ 82 $
$1.932
35830,910 EZ
0,06% Gần đây
21 NFT Worlds / Wrapped Matic
7.148.692 $
WRLD/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9
0 $
0,0118249256465845 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.66% 140 $ 139 $
$1.839
141318,059 WRLD
0,05% Gần đây
22 ? 0X865185E3... Biểu đồ trực tuyến 0x865185e3f09c5c8c0771b8535f34d119d3047960
0 $
0,0000008664088557 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.64% 208 $ 207 $
$1.741
2672455987,702 0X865
0,05% Gần đây
23 ? 0X7A8DBD3A... Biểu đồ trực tuyến 0x7a8dbd3a91428aeaa1422368631d9d9187ec8d6f
0 $
0,0006939991363336 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.93% 25 $ 25 $
$1.656
1805871,367 0X7A8
0,05% **6 giờ trước Traded 7 giờ trước
24 Avalanche / Wrapped Matic
5.605.737.403 $
AVAX/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x2c89bbc92bd86f8075d1decc58c7f4e0107f286b
17 $
15,61090300862 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 1.917 $ 1.912 $
$1.546
89,804 AVAX
0,05% Gần đây
25 ? 0X2A824374... Biểu đồ trực tuyến 0x2a82437475a60bebd53e33997636fade77604fc2
0 $
0,0925690635267585 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 2.280 $ 2.273 $
$1.490
15729,364 0X2A8
0,04% Gần đây
26 ? 0X53D90060... Biểu đồ trực tuyến 0x53d9006010ce785bae94555e07d5268480b5c371
13 $
12,5880477625782 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 1.476 $ 1.471 $
$1.441
113,995 0X53D
0,04% Gần đây
27 ? 0X56F4D301... Biểu đồ trực tuyến 0x56f4d3019680b992e2e18533385293710b44010d
4 $
3,59068984382143 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
1.0% 20 $ 20 $
$1.441
411,003 0X56F
0,04% Gần đây
28 DeRace / USD Coin
21.131.706 $
DERC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xb35fcbcf1fd489fce02ee146599e893fdcdc60e6
0 $
0,23587295968114 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 2.840 $ 2.832 $
$1.372
5824,017 DERC
0,04% Gần đây
29 ? 0X91C89A94... Biểu đồ trực tuyến 0x91c89a94567980f0e9723b487b0bed586ee96aa7
0 $
0,0002115461716959 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.62% 649 $ 647 $
$1.280
3373,020 0X91C
0,04% Gần đây
30 ? 0X0E50BEA9... Biểu đồ trực tuyến 0x0e50bea95fe001a370a4f1c220c49aedcb982dec
2 $
1,58039633778704 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 3.389 $ 3.379 $
$1.261
715,998 0X0E5
0,04% Gần đây
31 ? 0XC0050638... Biểu đồ trực tuyến 0xc0050638d1e7233054e7fdf6baef846e92e2579a
0 $
0,031512130389134 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.62% 623 $ 621 $
$1.204
34929,404 0XC00
0,04% Gần đây
32 ? 0X4036F3D9... Biểu đồ trực tuyến 0x4036f3d9c45a20f44f0b8b85dd6ca33005ff9654
0 $
0,161678765693659 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 947 $ 944 $
$1.165
6632,523 0X403
0,03% Gần đây
33 USD Coin / MetaSoccer
34.092.977.329 $
USDC/MSU Biểu đồ trực tuyến 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174
1 $
155,540441595233 0XE8377A076ADABB3F9838AFB77BEE96EAC101FFB1
0.61% 895 $ 893 $
$1.151
1149,049 USDC
0,03% Gần đây
34 YouLiveEveryday / Wrapped Matic
0 $
ULE/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x3a549866a592c81719f3b714a356a8879e20f5d0
0 $
0,0004900370887469 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.63% 273 $ 272 $
$1.130
1812912,873 ULE
0,03% Gần đây
35 DOSE / WETH
3.707.137 $
DOSE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x81382e9693de2afc33f69b70a6c12ca9b3a73f47
0 $
0,0000032714434984 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 4.324 $ 4.311 $
$1.125
190942,216 DOSE
0,03% Gần đây
36 DOSE / Wrapped Matic
3.707.137 $
DOSE/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x81382e9693de2afc33f69b70a6c12ca9b3a73f47
0 $
0,005269583143997 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 4.083 $ 4.071 $
$1.089
186542,431 DOSE
0,03% Gần đây
37 ? 0X3C0BD211... Biểu đồ trực tuyến 0x3c0bd2118a5e61c41d2adeebcb8b7567fde1cbaf
1 $
0,625210149609805 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.62% 482 $ 481 $
$1.053
1633,896 0X3C0
0,03% Gần đây
38 ? 0X72FDE644... Biểu đồ trực tuyến 0x72fde64422ec9b5319ea83e6ee34b5290f47ac95
0 $
0,0142214535840385 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 683 $ 681 $
$1.018
67808,721 0X72F
0,03% Gần đây
39 Shiba Inu / Wrapped Matic
6.267.821.631 $
SHIB/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x6f8a06447ff6fcf75d803135a7de15ce88c1d4ec
0 $
0,0000096682030947 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.62% 395 $ 394 $
$978
91470639,007 SHIB
0,03% Gần đây
40 ? 0X978338A9... Biểu đồ trực tuyến 0x978338a9d2d0aa2ff388d3dc98b9bf25bff5efb4
0 $
0,0000008438276058 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.62% 498 $ 496 $
$976
612805,232 0X978
0,03% Gần đây
41 ? 0X0B220B82... Biểu đồ trực tuyến 0x0b220b82f3ea3b7f6d9a1d8ab58930c064a2b5bf
0 $
0,0001332248441247 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 1.245 $ 1.242 $
$970
4019,807 0X0B2
0,03% Gần đây
42 ? 0X72BD8044... Biểu đồ trực tuyến 0x72bd80445b0db58ebe3e8db056529d4c5faf6f2f
2 $
1,77536537692795 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.62% 595 $ 593 $
$871
448,577 0X72B
0,03% Gần đây
43 ? 0XB970BC1B... Biểu đồ trực tuyến 0xb970bc1bd4fcd639c37aa8efd6713eadc577252f
42 $
0,0235083264137557 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 1.250 $ 1.246 $
$871
20,314 0XB97
0,03% Gần đây
44 PolkaFantasy / USD Coin
0 $
XP/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x180cfbe9843d79bcafcbcdf23590247793dfc95b
0 $
0,0683876930078834 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 1.113 $ 1.110 $
$807
11601,313 XP
0,02% Gần đây
45 ? 0XAC0F6637... Biểu đồ trực tuyến 0xac0f66379a6d7801d7726d5a943356a172549adb
0 $
0,0187689192419607 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.69% 92 $ 92 $
$725
34265,861 0XAC0
0,02% Gần đây
46 Xend Finance / Wrapped Matic
2.640.840 $
XEND/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x86775d0b80b3df266af5377db34ba8f318d715ec
0 $
0,0283692220913004 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.62% 645 $ 643 $
$712
22779,971 XEND
0,02% Gần đây
47 ? 0X032F85B8... Biểu đồ trực tuyến 0x032f85b8fbf8540a92b986d953e4c3a61c76d39e
0 $
0,001331062 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.67% 125 $ 125 $
$658
490111,951 0X032
0,02% Gần đây
48 ? 0X5CA9A840... Biểu đồ trực tuyến 0x5ca9a8405499a1ee8fbb1849f197b2b7e518985f
0 $
0,065267518507313 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.96% 22 $ 22 $
$658
9216,396 0X5CA
0,02% Gần đây
49 ? 0X2DDEE346... Biểu đồ trực tuyến 0x2ddee346f6496401d7f4bb9d5c4886585e3090f7
0 $
0,0000017569078335 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.62% 424 $ 423 $
$638
211426,711 0X2DD
0,02% Gần đây
50 ? 0X553D3D29... Biểu đồ trực tuyến 0x553d3d295e0f695b9228246232edf400ed3560b5
2.008 $
2000,52038523315 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.63% 329 $ 328 $
$543
0,279 0X553
0,02% Gần đây

Next-gen Layer 2 DEX. Trade at lightning-fast speeds with near-zero gas fees.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
635.925,0
Xếp hạng Alexa
#29978
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 85978
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.659%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 77th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 76th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available