🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
Serum DEX exchange

Serum DEX

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
35
Tiền ảo
58
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
601.735.738.729 $
BTC/USDT
32.407 $
32420,7 USDT
0.11% 3.341.218 $ 1.773.429 $
8.592.342 $
265,141 BTC
90,11% Gần đây
2 Bitcoin (BTC)
601.735.738.729 $
BTC/USDC
32.418 $
32432,5 USDC
0.12% 3.244.705 $ 1.416.881 $
475.658 $
14,673 BTC
5,00% Gần đây
3 Chainlink (LINK)
9.382.194.441 $
LINK/USDC
23 $
23,355 USDC
0.6% 210.973 $ 157.673 $
232.815 $
9982,710 LINK
2,44% Gần đây
4 Ethereum (ETH)
142.047.448.814 $
ETH/USDT
1.247 $
1246,98 USDT
0.15% 784.754 $ 535.437 $
46.351 $
37,160 ETH
0,49% Gần đây
5 Solana (SOL)
922.482.776 $
SOL/USDC
4 $
3,59 USDC
2.84% 23.491 $ 31.632 $
21.542 $
6001,900 SOL
0,23% Gần đây
6 Solana (SOL)
922.482.776 $
SOL/USDT
4 $
3,582 USDT
2.39% 32.912 $ 16.723 $
18.893 $
5270,300 SOL
0,20% Gần đây
7 Serum (SRM)
86.510.101 $
SRM/USDC
2 $
1,748 USDC
2.57% 324 $ 371 $
18.229 $
10413,700 SRM
0,19% Gần đây
8 Uniswap (UNI)
1.967.605.193 $
UNI/USDC
9 $
8,991 USDC
0.21% 20.097 $ 5.431 $
16.518 $
1838,000 UNI
0,17% Gần đây
9 Uniswap (UNI)
1.967.605.193 $
UNI/USDT
9 $
9,0918 USDT
1.34% 7.404 $ 9.771 $
12.073 $
1325,040 UNI
0,13% Gần đây
10 yearn.finance (YFI)
919.915.439 $
YFI/USDT
31.226 $
31202 USDT
9.49% 0 $ 0 $
9.505 $
0,304 YFI
0,10% Gần đây
11 Serum (SRM)
86.510.101 $
SRM/USDT
2 $
1,7349999999999999 USDT
0.58% 173 $ 770 $
8.878 $
5113,300 SRM
0,09% Gần đây
12 Ethereum (ETH)
142.047.448.814 $
ETH/USDC
1.246 $
1248,09 USDC
0.12% 1.110.568 $ 425.212 $
8.664 $
6,955 ETH
0,09% khoảng 1 giờ trước
13 Keep Network (KEEP)
93.668.219 $
KEEP/USDT
0 $
0,2833 USDT
0.18% 996 $ 283 $
8.225 $
28916,320 KEEP
0,09% khoảng 1 giờ trước
14 Sushi (SUSHI)
922.914.593 $
SUSHI/USDC
7 $
7,17 USDC
1.68% 46.174 $ 77.657 $
8.023 $
1119,440 SUSHI
0,08% Gần đây
15 Sushi (SUSHI)
922.914.593 $
SUSHI/USDT
7 $
7,173 USDT
0.29% 51.107 $ 9.349 $
4.532 $
632,150 SUSHI
0,05% Gần đây
16 Chainlink (LINK)
9.382.194.441 $
LINK/USDT
21 $
21,317 USDT
0.38% 39.713 $ 64.660 $
3.670 $
172,060 LINK
0,04% Gần đây -
17 Keep Network (KEEP)
93.668.219 $
KEEP/USDC
0 $
0,2862 USDC
6.73% 0 $ 0 $
3.006 $
10506,580 KEEP
0,03% Gần đây
18 TomoChain (TOMO)
100.622.006 $
TOMO/USDC
1 $
1,3547 USDC
2.9% 398 $ 88 $
2.223 $
1642,700 TOMO
0,02% khoảng 2 giờ trước
19 TomoChain (TOMO)
100.622.006 $
TOMO/USDT
1 $
1,3259 USDT
0.67% 291 $ 245 $
1.260 $
950,000 TOMO
0,01% khoảng 1 giờ trước
20 Kin (KIN)
0 $
KIN/USDT
0 $
0,000035 USDT
13.79% 0 $ 0 $
957 $
27348000,000 KIN
0,01% khoảng 3 giờ trước
21 UpBots (UBXT)
2.830.700 $
UBXT/USDT
0 $
0,009847 USDT
2.03% 50 $ 63 $
903 $
91605,000 UBXT
0,01% khoảng 2 giờ trước
22 Kin (KIN)
0 $
KIN/USDC
0 $
0,0000389 USDC
25.25% 0 $ 0 $
747 $
19200000,000 KIN
0,01% khoảng 3 giờ trước
23 3X Long Bitcoin Token (BULL)
0 $
BULL/USDC
31.236 $
31240 USDC
1.7% 24.294 $ 26.198 $
334 $
0,011 BULL
0,00% khoảng 1 giờ trước
24 3X Long Ethereum Token (ETHBULL)
0 $
ETHBULL/USDT
3.301 $
3300 USDT
2.51% 58.603 $ 13.703 $
3.783 $
1,146 ETHBU
- 7 ngày trước
25 Frontier (FRONT)
15.621.093 $
FRONT/USDC
1 $
0,6587 USDC
2.06% 332 $ 2.110 $
1.917 $
2905,700 FRONT
- khoảng 8 giờ trước
26 yearn.finance (YFI)
919.915.439 $
YFI/USDC
30.738 $
30745 USDC
1.35% 34.873 $ 17.074 $
1.657 $
0,054 YFI
- khoảng 5 giờ trước
27 FTX Token (FTT)
881.309.950 $
FTT/USDC
10 $
10 USDC
0.76% 76.054 $ 35.698 $
1.385 $
138,200 FTT
- khoảng 4 giờ trước
28 Holy Trinity (HOLY)
0 $
HOLY/USDC
2 $
2,14636 USDC
2.68% 2.594 $ 2.411 $
1.037 $
484,000 HOLY
- 3 ngày trước
29 FTX Token (FTT)
881.309.950 $
FTT/USDT
10 $
9,578 USDT
0.83% 59.053 $ 46.401 $
673 $
70,200 FTT
- khoảng 7 giờ trước -
30 Aleph.im (ALEPH)
11.270.687 $
ALEPH/USDC
0 $
0,152 USDC
5.63% 0 $ 0 $
550 $
3613,100 ALEPH
- 2 ngày trước
31 UpBots (UBXT)
2.830.700 $
UBXT/USDC
0 $
0,009842 USDC
2.0% 108 $ 68 $
569 $
57882,000 UBXT
- khoảng 14 giờ trước
32 Bonfida (FIDA)
14.781.779 $
FIDA/USDC
1 $
0,569 USDC
3.93% 0 $ 0 $
482 $
845,000 FIDA
- khoảng 9 giờ trước
33 Hedget (HGET)
5.302.237 $
HGET/USDT
3 $
3,004 USDT
5.02% 0 $ 0 $
437 $
145,400 HGET
- khoảng 9 giờ trước
34 Hxro (HXRO)
40.247.978 $
HXRO/USDC
0 $
0,1973 USDC
1.63% 239 $ 196 $
345 $
1750,000 HXRO
- khoảng 4 giờ trước
35 Serum Ecosystem Token (SECO)
0 $
SECO/USDC
2 $
1,63882 USDC
1.66% 1.493 $ 1.048 $
379 $
231,900 SECO
- 4 ngày trước
36 Hedget (HGET)
5.302.237 $
HGET/USDC
3 $
3,39 USDC
3.99% 0 $ 0 $
173 $
51,000 HGET
- 1 ngày trước
37 Hxro (HXRO)
40.247.978 $
HXRO/USDT
0 $
0,1973 USDT
1.68% 158 $ 304 $
148 $
750,000 HXRO
- khoảng 12 giờ trước
38 Aave (AAVE)
2.497.938.798 $
AAVE/USDT
168 $
168,36 USDT
2.42% 23.477 $ 13.344 $
109 $
0,650 AAVE
- 1 ngày trước -
39 Tether (USDT)
24.753.234.156 $
USDT/USDC
1 $
0,9982 USDC
0.11% 1.484.941 $ 4.304.415 $
76 $
76,000 USDT
- khoảng 23 giờ trước
40 Aave (AAVE)
2.497.938.798 $
AAVE/USDC
170 $
168,9 USDC
2.06% 28.317 $ 29.835 $
59 $
0,350 AAVE
- khoảng 9 giờ trước -
41 3X Long BNB Token (BNBBULL)
0 $
BNBBULL/USDC
334 $
334,2 USDC
5.39% 0 $ 0 $
27 $
0,082 BNBBU
- khoảng 18 giờ trước
42 Frontier (FRONT)
15.621.093 $
FRONT/USDT
1 $
0,6012 USDT
0.37% 2.306 $ 823 $
25 $
41,600 FRONT
- khoảng 22 giờ trước -
43 3X Short BNB Token (BNBBEAR)
0 $
BNBBEAR/USDC
0 $
0,0449 USDC
4.53% 0 $ 0 $
21 $
465,000 BNBBE
- 2 ngày trước
44 3X Long Ethereum Token (ETHBULL)
0 $
ETHBULL/USDC
3.378 $
3388 USDC
1.88% 42.375 $ 3.903 $
20 $
0,006 ETHBU
- khoảng 18 giờ trước
45 Compound (COMP)
871.552.799 $
COMP/USDC
214 $
214,06 USDC
1.02% 11.698 $ 5.182 $
21 $
0,100 COMP
- 6 ngày trước
46 1inch (1INCH)
183.378.867 $
1INCH/USDC
2 $
1,7578200000000002 USDC
4.24% 0 $ 0 $
19 $
10,700 1INCH
- khoảng 18 giờ trước -
47 The Graph (GRT)
649.371.762 $
GRT/USDC
1 $
0,53 USDC
0.74% 2.272 $ 1.285 $
18 $
33,600 GRT
- 3 ngày trước -
48 Celsius Network (CEL)
1.874.230.038 $
CEL/USDC
5 $
4,73 USDC
1.83% 9.606 $ 18.639 $
9 $
2,000 CEL
- 4 ngày trước
49 3X Short Ethereum Token (ETHBEAR)
0 $
ETHBEAR/USDC
0 $
0,000467 USDC
2.68% 27 $ 3.363 $
6 $
13000,000 ETHBE
- khoảng 19 giờ trước
50 Cream (CREAM)
83.856.360 $
CREAM/USDT
176 $
175,72 USDT
1.16% 2.322 $ 915 $
5 $
0,030 CREAM
- 6 ngày trước
51 3X Long EOS Token (EOSBULL)
0 $
EOSBULL/USDC
0 $
0,328 USDC
2.0% 347 $ 1.163 $
2 $
7,200 EOSBU
- 2 ngày trước
52 Reserve Rights Token (RSR)
365.832.901 $
RSR/USDC
0 $
0,04637 USDC
0.7% 158 $ 590 $
2 $
50,000 RSR
- 4 ngày trước
53 Bonfida (FIDA)
14.781.779 $
FIDA/USDT
1 $
0,51943 USDT
3.65% 583 $ 236 $
1 $
1,000 FIDA
- 1 ngày trước
54 Aleph.im (ALEPH)
11.270.687 $
ALEPH/USDT
0 $
0,1449 USDT
5.69% 0 $ 0 $
0 $
1,000 ALEPH
- 1 ngày trước
55 Akropolis (AKRO)
38.265.642 $
AKRO/USDT
0 $
0,013561 USDT
1.75% 4.051 $ 3.323 $
0 $
10,000 AKRO
- 1 ngày trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? LQID/USDC
0 $
0,095 USDC
30.0% 0 $ 0 $
180 $
1894,740 LQID
- 3 ngày trước
2 ? APESZN_HOO...
100 $
100 USDC
- - -
100 $
1,000 APESZ
- 4 ngày trước -
3 ? APESZN_TEE...
45 $
45 USDC
- - -
45 $
1,000 APESZ
- 4 ngày trước -

Serum DEX là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 35 đồng tiền ảo và 58 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Serum DEX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 295 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Serum DEX là BTC/USDT. Serum DEX được thành lập năm 2020. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Serum DEX tại https://dex.projectserum.com.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
211.137
Xếp hạng Alexa
#88356
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 30748
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.967%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 53th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 78th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-09-11

Team

Team is public -
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android