coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Serum DEX exchange

Serum DEX

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
182
Tiền ảo
429
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Wrapped Solana / USD Coin
0 $
SOL/USDC
36 $
36,6349983215332 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$24.169.638
705827,600 SOL
66,15% Gần đây -
2 Marinade staked SOL / USD Coin
248.652.379 $
MSOL/USDC
38 $
38,65399932861328 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$1.995.426
54647,911 MSOL
5,46% Gần đây -
3 Wrapped Bitcoin (Sollet) / USD Coin
0 $
SOBTC/USDC
19.694 $
20200,69921875 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$1.464.995
76,284 SOBTC
4,01% Gần đây -
4 Wrapped Bitcoin (Sollet) / Tether
0 $
SOBTC/USDT
19.746 $
20270,400390625 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$1.436.496
74,123 SOBTC
3,93% Gần đây -
5 Ethereum (Wormhole) / USD Coin
0 $
ETH/USDC
1.128 $
1157 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$1.236.534
1117,744 ETH
3,38% Gần đây -
6 Wrapped Solana / Tether
0 $
SOL/USDT
36 $
36,659000396728516 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$1.227.543
36284,000 SOL
3,36% Gần đây -
7 Avalanche (Wormhole) / USD Coin
0 $
AVAX/USDC
18 $
17,979999542236328 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$750.821
42692,960 AVAX
2,05% Gần đây -
8 Ethereum (Wormhole) / Tether
0 $
ETH/USDT
1.117 $
1147 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$705.168
634,404 ETH
1,93% Gần đây -
9 Serum / USD Coin
295.625.116 $
SRM/USDC
1 $
0,7630000114440918 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$545.641
756694,400 SRM
1,49% Gần đây -
10 MATIC (Wormhole) / USD Coin
0 $
MATICPO/USDC
* 0 $
0,4889999926090241 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$367.690
737638,801 MATICPO
1,01% Gần đây -
11 Chainlink (Wormhole) / USD Coin
0 $
LINK/USDC
6 $
6,440000057220459 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$350.138
57094,610 LINK
0,96% Gần đây -
12 Sushi / USD Coin
211.492.012 $
SUSHI/USDC
1 $
1,093999981880188 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$328.446
309327,670 SUSHI
0,90% Gần đây -
13 Binance Coin (Wormhole) / USD Coin
0 $
BNB/USDC
226 $
231,39999389648438 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$285.336
1257,786 BNB
0,78% Gần đây -
14 Tether / USD Coin
66.030.078.217 $
USDT/USDC
1 $
0,9987999796867371 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$215.390
221180,000 USDT
0,59% Gần đây -
15 Marinade staked SOL / Tether
248.652.379 $
MSOL/USDT
38 $
38,69499969482422 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$149.209
4109,881 MSOL
0,41% Gần đây -
16 GenesysGo Shadow / USD Coin
17.515.045 $
SHDW/USDC
1 $
0,5705000162124634 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$122.074
223397,000 SHDW
0,33% Gần đây -
17 Ethereum (Wormhole) / Wrapped Solana
0 $
ETH/SOL
* 1.154 $
31,48080062866211 SO11111111111111111111111111111111111111112
- - -
$115.501
98,134 ETH
0,32% Gần đây -
18 Serum / Tether
295.625.116 $
SRM/USDT
1 $
0,7599999904632568 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$109.410
154012,800 SRM
0,30% Gần đây -
19 Wrapped Ethereum (Sollet) / USD Coin
0 $
SOETH/USDC
1.121 $
1149,760009765625 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$98.899
89,373 SOETH
0,27% Gần đây -
20 Step Finance / USD Coin
11.140.588 $
STEP/USDC
0 $
0,0476000010967255 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$83.314
1896258,100 STEP
0,23% Gần đây -
21 Raydium / Tether
83.156.528 $
RAY/USDT
* 1 $
0,703000009059906 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$77.143
116045,500 RAY
0,21% Gần đây -
22 STEPN / USD Coin
566.326.411 $
GMT/USDC
1 $
0,8849999904632568 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$75.972
84847,070 GMT
0,21% Gần đây -
23 renDOGE / USD Coin
717.232 $
RENDOGE/USDC
0 $
0,0693499967455864 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$54.886
835187,000 RENDOGE
0,15% **2 giờ trước Updated gần đây -
24 Star Atlas DAO / USD Coin
8.322.058 $
POLIS/USDC
0 $
0,3865000009536743 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$48.735
129656,100 POLIS
0,13% Gần đây -
25 Wrapped Ethereum (Sollet) / Wrapped Solana
0 $
SOETH/SOL
* 1.154 $
31,479700088500977 SO11111111111111111111111111111111111111112
- - -
$44.583
38,279 SOETH
0,12% Gần đây -
26 Star Atlas / USD Coin
13.595.824 $
ATLAS/USDC
0 $
0,006630000192672 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$36.977
5971926,800 ATLAS
0,10% Gần đây -
27 DUST Protocol / Wrapped Solana
0 $
DUST/SOL
* 1 $
0,034000001847744 SO11111111111111111111111111111111111111112
- - -
$36.906
43133,380 DUST
0,10% Gần đây -
28 Samoyedcoin / Raydium
29.571.806 $
SAMO/RAY
0 $
0,012168999761343 4K3DYJZVZP8EMZWUXBBCJEVWSKKK59S5ICNLY3QRKX6R
- - -
$32.712
3960063,000 SAMO
0,09% Gần đây -
29 Lido Staked SOL / USD Coin
76.670.315 $
STSOL/USDC
37 $
38,439998626708984 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$27.318
753,450 STSOL
0,07% Gần đây -
30 Lido Staked SOL / Tether
76.670.315 $
STSOL/USDT
38 $
38,516998291015625 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$26.780
738,070 STSOL
0,07% Gần đây -
31 Pollen Coin / USD Coin
0 $
PCN/USDC
0 $
0,2360000014305115 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$24.536
107916,375 PCN
0,07% Gần đây -
32 FTX / USD Coin
3.455.034.415 $
FTT/USDC
* 25 $
25,875 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$21.646
879,000 FTT
0,06% Gần đây -
33 Wrapped Solana / TerraUSD (Wormhole)
0 $
SOL/UST
36 $
565,1259765625 9VMJFXUKXXBOEA7RM12MYLMWTACLMLDJQHOZW96WQL8I
- - -
$21.136
521,078 SOL
0,06% Gần đây -
34 FTX / Tether
3.455.034.415 $
FTT/USDT
* 25 $
25,9689998626709 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$16.814
678,000 FTT
0,05% Gần đây -
35 UXD Protocol / USD Coin
0 $
UXP/USDC
0 $
0,0310999993234873 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$15.665
554435,530 UXP
0,04% Gần đây -
36 Raydium / USD Coin
83.156.528 $
RAY/USDC
* 1 $
0,7070000171661377 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$14.171
26689,500 RAY
0,04% Gần đây -
37 FTX (Wormhole) / USD Coin
0 $
FTT/USDC
24 $
24,780000686645508 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$12.531
881,000 FTT
0,03% Gần đây -
38 USDH / USD Coin
0 $
USDH/USDC
1 $
0,9975000023841858 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$12.315
12664,890 USDH
0,03% Gần đây -
39 Star Atlas / Raydium
13.595.824 $
ATLAS/RAY
0 $
0,0094760004431009 4K3DYJZVZP8EMZWUXBBCJEVWSKKK59S5ICNLY3QRKX6R
- - -
$11.620
1835509,000 ATLAS
0,03% **6 giờ trước Updated gần đây -
40 Star Atlas DAO / Raydium
8.322.058 $
POLIS/RAY
0 $
0,5434899926185608 4K3DYJZVZP8EMZWUXBBCJEVWSKKK59S5ICNLY3QRKX6R
- - -
$9.704
24640,100 POLIS
0,03% **2 giờ trước Updated gần đây -
41 FTX (Wormhole) / Tether
0 $
FTT/USDT
25 $
25,889999389648438 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$9.562
678,000 FTT
0,03% Gần đây -
42 Solend / USD Coin
13.461.076 $
SLND/USDC
1 $
0,6299999952316284 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$8.987
14483,290 SLND
0,02% **1 giờ trước Updated gần đây -
43 Cope / USD Coin
1.064.788 $
COPE/USDC
0 $
0,0549999997019768 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$8.771
161463,427 COPE
0,02% **1 giờ trước Updated gần đây -
44 Realy Metaverse / USD Coin
0 $
REAL/USDC
* 1 $
0,5899999737739563 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$8.234
14936,900 REAL
0,02% Gần đây -
45 DUST Protocol / USD Coin
0 $
DUST/USDC
1 $
1,2699999809265137 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$7.261
6243,000 DUST
0,02% Gần đây -
46 Gari Network / USD Coin
0 $
GARI/USDC
* 0 $
0,2343000024557114 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$7.168
41602,770 GARI
0,02% Gần đây -
47 PsyOptions / USD Coin
0 $
PSY/USDC
0 $
0,0461999997496605 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$6.336
139842,500 PSY
0,02% **1 giờ trước Updated gần đây -
48 Binance Coin (Wormhole) / Tether
0 $
BNB/USDT
222 $
228,3000030517578 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$6.063
26,357 BNB
0,02% **1 giờ trước Updated gần đây -
49 agEUR (Wormhole) / USD Coin
0 $
AGEUR/USDC
1 $
1,0399999618530273 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$5.748
5874,846 AGEUR
0,02% **1 giờ trước Updated gần đây -
50 Yawww / USD Coin
0 $
YAW/USDC
0 $
0,0520000010728836 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$5.680
130325,000 YAW
0,02% Gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? FFKPVWLDYU...
* 7.003 $
1055223,375 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$42.016
6,000 FFKPV
0,11% Gần đây -
2 Plutonian DAO / USD Coin
PLD/USDC
* 0 $
0,0857400000095367 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$15.494
123909,301 PLD
0,04% **2 giờ trước Updated gần đây -
3 ? EBLBLN44BV...
* 3.325 $
500985,78125 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$9.973
3,000 EBLBL
0,03% Gần đây -
4 ? HZBX8PP86P...
741 $
760,530029296875 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$6.243
9,000 HZBX8
0,02% **1 giờ trước Updated gần đây -
5 ? 2BCGKTO11Q...
2.339 $
2400,010009765625 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$4.966
2,000 2BCGK
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây -
6 ? 8RVELFEYTE...
190 $
194,5 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$4.452
24,000 8RVEL
0,01% **1 giờ trước Updated gần đây -
7 ? FPWV1DA6BZ...
* 1.852 $
1900 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$3.802
2,000 FPWV1
0,01% **5 giờ trước Updated gần đây -
8 ? XLFNTYY76B...
* 0 $
0,4268999993801117 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$3.767
9510,690 XLFNT
0,01% Gần đây -
9 ? GXMVFY2JPQ...
0 $
0,472900003194809 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$2.855
6015,200 GXMVF
0,01% Gần đây -
10 ? 4TXPJHSPP4...
585 $
600 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$2.542
4,000 4TXPJ
0,01% **7 giờ trước Updated gần đây -
11 ? 9WMWGCY6TC...
1 $
0,9700000286102295 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$2.374
2485,000 9WMWG
0,01% Gần đây -
12 ? GXMVFY2JPQ...
* 0 $
0,4738999903202057 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$2.307
4852,800 GXMVF
0,01% Gần đây -
13 ? HSDBLVZREG...
174 $
178,1199951171875 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$1.901
11,000 HSDBL
0,01% **1 giờ trước Updated gần đây -
14 ? 9ABNESWJ7N...
68 $
69,97000122070312 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$1.766
29,000 9ABNE
0,00% Gần đây -
15 ? NGK3IHQQQK...
* 0 $
0,000739999988582 SO11111111111111111111111111111111111111112
- - -
$1.595
53902,000 NGK3I
0,00% Gần đây -
16 ? 9MVZS3TVFV...
731 $
750 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$1.464
2,000 9MVZS
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
17 ? FW8PQTZNYT...
* 3 $
398,3900146484375 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$1.414
554,000 FW8PQ
0,00% Gần đây -
18 ? FTK1E5UOWK...
* 223 $
33653,5 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$1.340
6,000 FTK1E
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
19 ? 7V9C2XUQGC...
* 1.095 $
165000 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$1.055
1,000 7V9C2
0,00% **2 giờ trước Updated 1 giờ trước -
20 ? 8RVELFEYTE...
* 209 $
31501 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$991
5,000 8RVEL
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
21 ? 6SQLUWHNRC...
185 $
190 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$950
5,000 6SQLU
0,00% Gần đây -
22 ? 267DBHCYPY...
37 $
37,9900016784668 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$943
25,000 267DB
0,00% Gần đây -
23 ? 5IDSC21HT4...
0 $
0,1000000014901161 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$872
6304,980 5IDSC
0,00% Gần đây -
24 ? 9ABNESWJ7N...
* 68 $
10250,5 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$869
13,000 9ABNE
0,00% Gần đây -
25 ? 8W2ZFYAG9Z...
17 $
0,4550000131130219 SO11111111111111111111111111111111111111112
- - -
$756
47,544 8W2ZF
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
26 Synthetify / USD Coin
1.867.575 $
SNY/USDC
* 0 $
0,1914000064134598 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$740
4346,670 SNY
0,00% Gần đây -
27 ? 9CZEQEZ4EK...
727 $
745,7999877929688 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$701
1,000 9CZEQ
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây -
28 ? FTK1E5UOWK...
* 214 $
219 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$647
3,000 FTK1E
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
29 ? FMHHWUB6AM...
* 156 $
23447,8203125 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$622
4,000 FMHHW
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
30 Blocksmith Labs Forge / USD Coin
0 $
$FORGE/USDC
0 $
0,322050005197525 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$539
1838,000 $FORGE
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
31 ? WOFMXPFX7R...
143 $
3,9000000953674316 SO11111111111111111111111111111111111111112
- - -
$519
25,000 WOFMX
0,00% Gần đây -
32 ? FW8PQTZNYT...
3 $
2,609999895095825 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$453
188,000 FW8PQ
0,00% Gần đây -
33 ? 3K6RFTDAAQ...
* 0 $
0,0399999991059303 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$444
13009,000 3K6RF
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
34 Solberg / Tether
119.928 $
SLB/USDT
* 0 $
0,0128429997712374 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$422
33808,000 SLB
0,00% Gần đây -
35 JET / USD Coin
21.122.250 $
JET/USDC
* 0 $
0,1299999952316284 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$410
3005,000 JET
0,00% Gần đây -
36 ? 4GR3CHFDQX...
* 179 $
26969,689453125 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$398
2,000 4GR3C
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
37 Galaxy Essential / USD Coin
0 $
GXE/USDC
0 $
0,0131000000983477 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$368
28509,400 GXE
0,00% Gần đây -
38 ? 267DBHCYPY...
* 39 $
5850 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$367
9,000 267DB
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
39 Secretum / USD Coin
0 $
SER/USDC
0 $
0,09341000020504 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$342
3796,700 SER
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
40 Solit / USD Coin
0 $
SLT/USDC
0 $
0,0000009999999975 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$338
347629458,000 SLT
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây -
41 Republic Credits / USD Coin
RPC/USDC
* 0 $
0,0001400000037393 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$332
2619116,723 RPC
0,00% Gần đây -
42 ? 9ZRGRA3XQK...
* 8 $
1162,02001953125 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$246
32,000 9ZRGR
0,00% Gần đây -
43 ? AXEYOHAHMM...
76 $
11499 ATLASXMBPQXBUYBXPSV97USA3FPQYEQZQBUHGIFCUSXX
- - -
$242
3,000 AXEYO
0,00% **8 giờ trước Updated gần đây -
44 ? CDJWUQTCYT...
* 20.260 $
1,0019999742507935 9N4NBM75F5UI33ZBPYXN59EWSGE8CGSHTAETH5YFEJ9E
- - -
$222
0,011 CDJWU
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
45 ? BOEDFSFRYA...
12 $
0,3240000009536743 SO11111111111111111111111111111111111111112
- - -
$201
17,178 BOEDF
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
46 ? LUVUMGBDVK...
* 1 $
0,8500000238418579 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$194
250,000 LUVUM
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
47 ? HJFIJCGWKG...
19 $
20 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$175
9,000 HJFIJ
0,00% Gần đây -
48 ? 2EIBTJ6LTQ...
86 $
87,9000015258789 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$171
2,000 2EIBT
0,00% **8 giờ trước Updated gần đây -
49 ? 7XS3YT9EJP...
15 $
15,65999984741211 EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V
- - -
$170
11,000 7XS3Y
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây -
50 ? 9S4T2NEAIJ...
* 0 $
0,1920000016689301 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB
- - -
$147
783,200 9S4T2
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -

Serum is a decentralized exchange (DEX) protocol and ecosystem that brings unprecedented speed and low transaction costs to decentralized finance. It is built on Solana and is completely permissionless. Ecosystem partners can compose with Serum’s on-chain central limit orderbook to share liquidity and power market-based features for institutional and retail users.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
235.077,0
Xếp hạng Alexa
#118567
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 219622
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 78th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-09-11

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available