Tiền ảo: 4689
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 253.649.722.836 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 58.592.061.011 $
Ưu thế:
BTC 56,3%
ETH 10,7%
XRP 6,48%

Simex

Tập trung
SIMEX is an international investment platform aimed at primary and secondary sectors of the economy for beginner and professional investors.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Simex

SIMEX is an international investment platform aimed at primary and secondary sectors of the economy for beginner and professional investors.

Địa chỉ
2770 S Maryland Pkw, Suite 300 Las Vegas, NV 89109
Phí
0.2%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
202 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
8.093 $
8093,07087876 USD
1.52% - -
222.355.009 $
27474,739 BTC
66,80% Gần đây -
2
Ethereum (ETH) Ethereum
256 $
0,03175441 BTC
1.53% - -
56.765.224 $
221761,856 ETH
17,05% Gần đây -
3
Ethereum (ETH) Ethereum
257 $
256,87089857 USD
1.51% - -
37.402.238 $
145607,143 ETH
11,23% Gần đây -
4
Litecoin (LTC) Litecoin
104 $
103,90003074 USD
1.57% - -
15.236.485 $
146645,623 LTC
4,58% Gần đây -
5
Bitcoin (BTC) Bitcoin
8.071 $
8051,01260242 USDT
1.54% - -
421.256 $
52,193 BTC
0,13% Gần đây -
6
?
ARR/USD
0 $
0,00174988 USD
25.07% - -
170.364 $
97357355,135 ARR
0,05% Gần đây -
7
?
TEL/USD
0 $
0,00061264 USD
76.26% - -
86.792 $
141669053,118 TEL
0,03% Gần đây -
8
Lisk (LSK) Lisk
2 $
0,00024541 BTC
1.66% - -
34.833 $
17602,404 LSK
0,01% Gần đây -
9
Lisk (LSK) Lisk
2 $
1,98554969 USDT
4.51% - -
34.579 $
17411,113 LSK
0,01% Gần đây -
10
Aunit (AUNIT) Aunit
0 $
0,0002 ETH
- - -
25.902 $
505400,000 AUNIT
0,01% Gần đây -
11
?
MAD/USD
0 $
0,04987521 USD
0.07% - -
25.535 $
511973,127 MAD
0,01% Gần đây -
12
?
SPE/BTC
0 $
0,00000096 BTC
4.0% - -
25.359 $
3276009,811 SPE
0,01% Gần đây -
13
Winco (WCO) Winco
0 $
0,00199697 USD
26.53% - -
18.920 $
9474451,682 WCO
0,01% Gần đây -
14
FLOGmall (MLC) FLOGmall
0 $
0,0034971 USD
60.0% - -
15.663 $
4478867,590 MLC
0,00% Gần đây -
15
Robomed Network (RBM) Robomed Network
0 $
0,00199906 USD
0.03% - -
4.149 $
2075420,627 RBM
0,00% Gần đây -
16
Sharpay (S) Sharpay
0 $
0,00003051 USD
78.02% - -
1.662 $
54471389,469 S
0,00% Gần đây -
17
FLOGmall (MLC) FLOGmall
0 $
0,00003689 ETH
0.11% - -
1.158 $
122671,769 MLC
0,00% Gần đây -
18
Sharpay (S) Sharpay
0 $
0,00000129 ETH
15.6% - -
659 $
1995265,569 S
0,00% Gần đây -
19
Japan Content Token (JCT) Japan Content Token
0 $
0,00145 ETH
- - -
58.629 $
160445,857 JCT
khoảng 17 giờ trước -
20
Japan Content Token (JCT) Japan Content Token
1 $
0,96 USD
97.94% - -
19.762 $
20585,424 JCT
khoảng 17 giờ trước -
21
Japan Content Token (JCT) Japan Content Token
0 $
0,0000265 BTC
- - -
12.166 $
57233,443 JCT
khoảng 17 giờ trước -
22
?
ALGN/USD
311 $
311,47 USD
1.55% - -
0 $
0,000 ALGN
khoảng 14 giờ trước -
23
?
AIG/USD
53 $
52,76 USD
1.5% - -
0 $
0,000 AIG
khoảng 14 giờ trước -
24
?
ADP/USD
162 $
161,85 USD
1.46% - -
0 $
0,000 ADP
khoảng 14 giờ trước -
25
?
ARR/ETH
0 $
0,00001 ETH
7.58% - -
0 $
0,000 ARR
khoảng 14 giờ trước -
26
?
APH/USD
90 $
89,51 USD
1.51% - -
0 $
0,000 APH
khoảng 14 giờ trước -
27
?
CCI/USD
128 $
127,83 USD
1.5% - -
0 $
0,000 CCI
khoảng 14 giờ trước -
28
?
ATVI/USD
42 $
42,29 USD
1.55% - -
0 $
0,000 ATVI
khoảng 15 giờ trước -
29
?
ATVI/USDT
42 $
42,29 USDT
1.48% - -
0 $
0,000 ATVI
khoảng 15 giờ trước -
30
?
COP/USDT
60 $
59,88 USDT
1.51% - -
0 $
0,000 COP
khoảng 14 giờ trước -
31
?
AIG/USDT
53 $
52,76 USDT
1.49% - -
0 $
0,000 AIG
khoảng 14 giờ trước -
32
?
APH/USDT
90 $
89,51 USDT
1.42% - -
0 $
0,000 APH
khoảng 14 giờ trước -
33
?
AMZN/USDT
1.829 $
1823,28 USDT
1.5% - -
0 $
0,000 AMZN
khoảng 14 giờ trước -
34
?
AEP/USD
88 $
88,29 USD
1.47% - -
0 $
0,000 AEP
khoảng 14 giờ trước -
35
?
ADBE/USDT
276 $
274,77 USDT
1.45% - -
0 $
0,000 ADBE
khoảng 14 giờ trước -
36
?
AAPL/USD
179 $
178,97 USD
1.49% - -
0 $
0,000 AAPL
khoảng 14 giờ trước -
37
?
AMZN/USD
1.823 $
1823,28 USD
1.45% - -
0 $
0,000 AMZN
khoảng 14 giờ trước -
38
?
AMP/USD
146 $
146,39 USD
1.5% - -
0 $
0,000 AMP
khoảng 14 giờ trước -
39
?
AEP/USDT
89 $
88,29 USDT
1.5% - -
0 $
0,000 AEP
khoảng 14 giờ trước -
40
?
BLK/USD
436 $
435,76 USD
1.46% - -
0 $
0,000 BLK
khoảng 14 giờ trước -
41
?
BLK/USDT
437 $
435,76 USDT
1.5% - -
0 $
0,000 BLK
khoảng 14 giờ trước -
42
?
AMP/USDT
147 $
146,39 USDT
1.5% - -
0 $
0,000 AMP
khoảng 14 giờ trước -
43
?
BMRN/USDT
89 $
89,07 USDT
1.47% - -
0 $
0,000 BMRN
khoảng 14 giờ trước -
44
?
BMRN/USD
89 $
89,07 USD
1.56% - -
0 $
0,000 BMRN
khoảng 14 giờ trước -
45
BRZ (BRZ) BRZ
NaN $
USD
- - -
0 $
0,000 BRZ
khoảng 18 giờ trước -
46
BRZ (BRZ) BRZ
NaN $
BTC
- - -
0 $
0,000 BRZ
khoảng 18 giờ trước -
47
BRZ (BRZ) BRZ
NaN $
USDT
- - -
0 $
0,000 BRZ
khoảng 18 giờ trước -
48
?
BSX/USD
38 $
38,47 USD
1.44% - -
0 $
0,000 BSX
khoảng 14 giờ trước -
49
?
BSX/USDT
39 $
38,47 USDT
1.47% - -
0 $
0,000 BSX
khoảng 14 giờ trước -
50
?
BIIB/USD
227 $
227,06 USD
1.51% - -
0 $
0,000 BIIB
khoảng 14 giờ trước -
51
?
BIIB/USDT
228 $
227,06 USDT
1.45% - -
0 $
0,000 BIIB
khoảng 14 giờ trước -
52
?
CAT/USD
123 $
122,9 USD
1.55% - -
0 $
0,000 CAT
khoảng 14 giờ trước -
53
?
CAT/USDT
123 $
122,9 USDT
1.49% - -
0 $
0,000 CAT
khoảng 14 giờ trước -
54
?
CCI/USDT
128 $
127,83 USDT
1.51% - -
0 $
0,000 CCI
khoảng 14 giờ trước -
55
?
AMD/USDT
27 $
26,44 USDT
1.54% - -
0 $
0,000 AMD
khoảng 14 giờ trước -
56
?
CHT/USDT
36 $
35,83 USDT
1.52% - -
0 $
0,000 CHT
khoảng 14 giờ trước -
57
?
CHT/USD
36 $
35,83 USD
1.55% - -
0 $
0,000 CHT
khoảng 14 giờ trước -
58
?
CME/USD
188 $
187,92 USD
1.48% - -
0 $
0,000 CME
khoảng 14 giờ trước -
59
?
CME/USDT
188 $
187,92 USDT
1.49% - -
0 $
0,000 CME
khoảng 14 giờ trước -
60
?
COP/USD
60 $
59,88 USD
1.47% - -
0 $
0,000 COP
khoảng 14 giờ trước -
61
?
ADSK/USD
161 $
161,22 USD
1.5% - -
0 $
0,000 ADSK
khoảng 14 giờ trước -
62
?
COST/USDT
248 $
247,3 USDT
1.45% - -
0 $
0,000 COST
khoảng 14 giờ trước -
63
?
ADBE/USD
275 $
274,77 USD
1.46% - -
0 $
0,000 ADBE
khoảng 14 giờ trước -
64
?
BDX/USDT
236 $
235,19 USDT
1.49% - -
0 $
0,000 BDX
khoảng 14 giờ trước -
65
?
BDX/USD
235 $
235,19 USD
1.53% - -
0 $
0,000 BDX
khoảng 14 giờ trước -
66
?
AMD/USD
26 $
26,44 USD
1.46% - -
0 $
0,000 AMD
khoảng 14 giờ trước -
67
?
BAC/USD
28 $
28,18 USD
1.44% - -
0 $
0,000 BAC
khoảng 14 giờ trước -
68
?
EBAY/USDT
36 $
36,13 USDT
1.51% - -
0 $
0,000 EBAY
khoảng 14 giờ trước -
69
?
DUK/USD
89 $
88,81 USD
1.5% - -
0 $
0,000 DUK
khoảng 14 giờ trước -
70
?
BAC/USDT
28 $
28,18 USDT
1.55% - -
0 $
0,000 BAC
khoảng 14 giờ trước -
71
?
AMAT/USD
39 $
39,5 USD
1.46% - -
0 $
0,000 AMAT
khoảng 14 giờ trước -
72
?
ADSK/USDT
162 $
161,22 USDT
1.51% - -
0 $
0,000 ADSK
khoảng 14 giờ trước -
73
?
EBAY/USD
36 $
36,13 USD
1.48% - -
0 $
0,000 EBAY
khoảng 14 giờ trước -
74
?
EIX/USD
61 $
60,89 USD
1.48% - -
0 $
0,000 EIX
khoảng 14 giờ trước -
75
?
EIX/USDT
61 $
60,89 USDT
1.45% - -
0 $
0,000 EIX
khoảng 14 giờ trước -
76
?
EMR/USD
63 $
62,53 USD
1.49% - -
0 $
0,000 EMR
khoảng 14 giờ trước -
77
?
EMR/USDT
63 $
62,53 USDT
1.52% - -
0 $
0,000 EMR
khoảng 14 giờ trước -
78
?
DUK/USDT
89 $
88,81 USDT
1.45% - -
0 $
0,000 DUK
khoảng 14 giờ trước -
79
?
DIS/USDT
133 $
132,79 USDT
1.47% - -
0 $
0,000 DIS
khoảng 14 giờ trước -
80
?
F/USDT
10 $
9,83 USDT
1.41% - -
0 $
0,000 F
khoảng 14 giờ trước -
81
?
F/USD
10 $
9,83 USD
1.41% - -
0 $
0,000 F
khoảng 14 giờ trước -
82
?
FB/USDT
182 $
181,06 USDT
1.54% - -
0 $
0,000 FB
khoảng 14 giờ trước -
83
?
FB/USD
181 $
181,06 USD
1.47% - -
0 $
0,000 FB
khoảng 14 giờ trước -
84
?
FDX/USDT
160 $
159,93 USDT
1.45% - -
0 $
0,000 FDX
khoảng 14 giờ trước -
85
?
FDX/USD
160 $
159,93 USD
1.53% - -
0 $
0,000 FDX
khoảng 14 giờ trước -
86
?
FOX/USDT
37 $
36,45 USDT
1.53% - -
0 $
0,000 FOX
khoảng 14 giờ trước -
87
?
FOX/USD
36 $
36,45 USD
1.53% - -
0 $
0,000 FOX
khoảng 14 giờ trước -
88
?
GOOGL/USD
1.139 $
1138,61 USD
1.43% - -
0 $
0,000 GOOGL
khoảng 14 giờ trước -
89
?
GOOGL/USDT
1.142 $
1138,61 USDT
1.45% - -
0 $
0,000 GOOGL
khoảng 14 giờ trước -
90
?
GS/USD
193 $
193 USD
1.5% - -
0 $
0,000 GS
khoảng 14 giờ trước -
91
?
GS/USDT
193 $
193 USDT
1.51% - -
0 $
0,000 GS
khoảng 14 giờ trước -
92
?
HD/USD
194 $
193,59 USD
1.51% - -
0 $
0,000 HD
khoảng 14 giờ trước -
93
?
HD/USDT
194 $
193,59 USDT
1.48% - -
0 $
0,000 HD
khoảng 14 giờ trước -
94
?
HPE/USD
14 $
14,39 USD
1.52% - -
0 $
0,000 HPE
khoảng 14 giờ trước -
95
?
HPE/USDT
14 $
14,39 USDT
1.52% - -
0 $
0,000 HPE
khoảng 14 giờ trước -
96
?
ILMN/USD
312 $
312,45 USD
1.44% - -
0 $
0,000 ILMN
khoảng 14 giờ trước -
97
?
ILMN/USDT
313 $
312,45 USDT
1.5% - -
0 $
0,000 ILMN
khoảng 14 giờ trước -
98
?
INTC/USDT
45 $
44,57 USDT
1.54% - -
0 $
0,000 INTC
khoảng 14 giờ trước -
99
?
INTC/USD
45 $
44,57 USD
1.45% - -
0 $
0,000 INTC
khoảng 14 giờ trước -
100
?
BA/USDT
356 $
354,9 USDT
1.49% - -
0 $
0,000 BA
khoảng 14 giờ trước -
Anomaly BTC/USD Stale