coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Swapr (Xdai) exchange

Swapr (Xdai)

Decentralized
Swapr (Xdai) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2020. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 11 loại tiền ảo và 19 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Swapr (Xdai) trong 24h được báo cáo ở mức 148.102 $, thay đổi -25.78% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là WETH/WXDAI với khối lượng giao dịch trong 24h là 74.586 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
11
Tiền ảo
19
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 WETH / Wrapped XDAI
0 $
WETH/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
1.680 $
1680,31912493406 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.6% 61.065 $ 60.882 $
$74.585
44,733 WETH
50,36% Gần đây
2 HOPR / Wrapped XDAI
17.962.453 $
HOPR/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xd057604a14982fe8d88c5fc25aac3267ea142a08
0 $
0,061002950904566 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.6% 8.942 $ 8.915 $
$24.942
397375,073 HOPR
16,84% Gần đây
3 Gnosis / Wrapped XDAI
309.604.048 $
GNO/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x9c58bacc331c9aa871afd802db6379a98e80cedb
119 $
119,139979619477 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.6% 26.129 $ 26.051 $
$23.773
202,017 GNO
16,05% Gần đây
4 Gnosis / WETH
309.604.048 $
GNO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9c58bacc331c9aa871afd802db6379a98e80cedb
119 $
0,0709813589757437 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.6% 62.159 $ 61.973 $
$16.574
139,060 GNO
11,19% Gần đây
5 WETH / Wrapped Bitcoin
0 $
WETH/WBTC Biểu đồ trực tuyến 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
1.680 $
0,0715561348866524 0X8E5BBBB09ED1EBDE8674CDA39A0C169401DB4252
0.6% 5.183 $ 5.168 $
$2.941
1,761 WETH
1,99% Gần đây
6 USD Coin / Wrapped XDAI
41.959.427.408 $
USDC/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83
1 $
1,004608541222 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.6% 9.366 $ 9.338 $
$1.670
1669,666 USDC
1,13% Gần đây
7 CoW Protocol / WETH
13.029.773 $
COW/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x177127622c4a00f3d409b75571e12cb3c8973d3c
0 $
0,0000598796755131 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.61% 2.014 $ 2.008 $
$1.432
14225,251 COW
0,97% Gần đây
8 DAOSquare / Wrapped XDAI
0 $
RICE/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x97edc0e345fbbbd8460847fcfa3bc2a13bf8641f
1 $
0,576503388486821 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.6% 10.320 $ 10.289 $
$1.210
2090,694 RICE
0,82% Gần đây
9 Swapr / Wrapped XDAI
660.377 $
SWPR/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x532801ed6f82fffd2dab70a19fc2d7b2772c4f4b
0 $
0,0377196930558935 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.65% 170 $ 170 $
$670
19133,762 SWPR
0,45% Gần đây
10 CoW Protocol / Gnosis
13.029.773 $
COW/GNO Biểu đồ trực tuyến 0x177127622c4a00f3d409b75571e12cb3c8973d3c
0 $
0,0008425551543634 0X9C58BACC331C9AA871AFD802DB6379A98E80CEDB
0.61% 851 $ 848 $
$328
3219,933 COW
0,22% Gần đây
11 DAOhaus / WETH
3.468.991 $
HAUS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xb0c5f3100a4d9d9532a4cfd68c55f1ae8da987eb
3 $
0,0019588647493275 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.64% 229 $ 228 $
$31
9,764 HAUS
0,02% Gần đây
12 Gnosis / DXdao
309.604.048 $
GNO/DXD Biểu đồ trực tuyến 0x9c58bacc331c9aa871afd802db6379a98e80cedb
119 $
0,174407352116932 0XB90D6BEC20993BE5D72A5AB353343F7A0281F158
0.63% 340 $ 339 $
$10
0,087 GNO
0,01% Gần đây
13 DeFi Pulse Index / WETH
26.586.149 $
DPI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xd3d47d5578e55c880505dc40648f7f9307c3e7a8
91 $
0,053998738486579 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.61% 3.112 $ 3.102 $
$7
0,080 DPI
0,00% Gần đây
14 DXdao / WETH
18.800.235 $
DXD/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xb90d6bec20993be5d72a5ab353343f7a0281f158
680 $
0,404953990944789 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.61% 758 $ 756 $
$6
0,010 DXD
0,00% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X712B3D23... Biểu đồ trực tuyến 0x712b3d230f3c1c19db860d80619288b1f0bdd0bd
1 $
0,0093839404711551 0X9C58BACC331C9AA871AFD802DB6379A98E80CEDB
0.6% 4.997 $ 4.982 $
$1.541
1385,301 0X712
1,04% Gần đây
2 ? 0X481D6104... Biểu đồ trực tuyến 0x481d6104761442f162d1f7ac3dc6f98896e7a4ef
* 0 $
0,0008314217502611 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.66% 145 $ 145 $
$75
89506,679 0X481
0,05% Gần đây -
3 Gnosis (GNO)
309.604.048 $
GNO/0XDFA4... Biểu đồ trực tuyến 0x9c58bacc331c9aa871afd802db6379a98e80cedb
118 $
1170,78207854884 0XDFA46478F9E5EA86D57387849598DBFB2E964B02
0.66% 149 $ 149 $
$100
0,852 GNO
- **13 giờ trước Traded 17 giờ trước
4 Kleros / WETH
19.791.423 $
PNK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x37b60f4e9a31a64ccc0024dce7d0fd07eaa0f7b3
* 0 $
0,0000171681574785 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.6% 6.854 $ 6.834 $
$23
795,947 PNK
- **6 giờ trước Traded 1 ngày trước -
5 ? 0XCB444E90... Biểu đồ trực tuyến 0xcb444e90d8198415266c6a2724b7900fb12fc56e
1 $
1,08441207408185 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.64% 230 $ 229 $
$0
0,461 0XCB4
- **16 giờ trước Traded 19 giờ trước
Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
2.495,0
Xếp hạng Alexa
#136724
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 6017
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.611%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 50th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 53th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available