Swapr exchange

Swapr

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
7
Tiền ảo
31
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 WETH (WETH)
0 $
WETH/XDAI 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
2.694 $
2694,83762379862 XDAI
0.6% 30.276 $ 30.185 $
$109.504
40,644 0X6A0
73,98% Gần đây
2 DXdao (DXD)
17.187.054 $
DXD/XDAI 0xb90d6bec20993be5d72a5ab353343f7a0281f158
328 $
327,689490911031 XDAI
0.6% 9.215 $ 9.187 $
$17.074
52,117 0XB90
11,53% Gần đây
3 DAOhaus (HAUS)
6.762.810 $
HAUS/XDAI 0xb0c5f3100a4d9d9532a4cfd68c55f1ae8da987eb
16 $
16,2815544544838 XDAI
0.6% 3.626 $ 3.616 $
$12.459
764,458 0XB0C
8,43% Gần đây
4 USD Coin (USDC)
27.581.733.025 $
USDC/XDAI 0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83
1 $
0,996379024511451 XDAI
0.6% 4.904 $ 4.889 $
$6.670
6688,239 0XDDA
4,51% Gần đây
5 Wrapped Bitcoin (WBTC)
7.614.719.141 $
WBTC/XDAI 0x8e5bbbb09ed1ebde8674cda39a0c169401db4252
40.335 $
40306,4615715542 XDAI
0.6% 3.989 $ 3.977 $
$2.292
0,057 0X8E5
1,55% Gần đây
6 r/CryptoCurrency Moons (MOON)
0 $
MOON/XDAI 0x1e16aa4df73d29c029d94ceda3e3114ec191e25a
* 0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
2,080 0X1E1
0,00% Gần đây -
7 Dai (DAI)
5.446.774.256 $
DAI/XDAI 0x44fa8e6f47987339850636f88629646662444217
* 0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0,063 0X44F
0,00% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X3A97704A... 0x3a97704a1b25f08aa230ae53b352e2e72ef52843
198 $
197,569005869389 XDAI
0.68% 101 $ 100 $
$251
1,274 0X3A9
0,17% Gần đây
2 ? 0XDBF3EA6F... 0xdbf3ea6f5bee45c02255b2c26a16f300502f68da
6 $
5,72558433021562 XDAI
0.86% 31 $ 31 $
$243
42,616 0XDBF
0,16% Gần đây
3 ? 0XFA9454BB... 0xfa9454bbba1ddf83747bdc42bea8641475753c42
0 $
0,0728854332801096 XDAI
0.85% 32 $ 32 $
$126
1742,754 0XFA9
0,08% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
4 ? 0XD3D47D55... 0xd3d47d5578e55c880505dc40648f7f9307c3e7a8
337 $
335,798629692829 XDAI
0.6% 3.791 $ 3.780 $
$38
0,116 0XD3D
0,03% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
5 ? 0XD51E1DDD... 0xd51e1ddd116fff9a71c1b8feeb58113afa2b4d93
0 $
0,0361108336026899 XDAI
10.9% 1 $ 1 $
$0
21,875 0XD51
0,00% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
6 ? 0X71850B7E... 0x71850b7e9ee3f13ab46d67167341e4bdc905eef9
349 $
349,339770993559 XDAI
10.59% 1 $ 1 $
$0
0,002 0X718
0,00% Gần đây
7 ? 0X479E32CD... 0x479e32cdff5f216f93060700c711d1cc8e811a6b
0 $
0,0531120172459867 XDAI
2.51% 4 $ 4 $
$0
6,946 0X479
0,00% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây
8 ? 0XB7D311E2... 0xb7d311e2eb55f2f68a9440da38e7989210b9a05e
7 $
7,00808170226472 XDAI
7.42% 1 $ 1 $
$0
0,042 0XB7D
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
9 ? 0XC12956B8... 0xc12956b840b403b600014a3092f6ebd9259738fe
0 $
0,458166570319226 XDAI
1.47% 9 $ 9 $
$0
0,415 0XC12
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
10 ? 0X63E62989... 0x63e62989d9eb2d37dfdb1f93a22f063635b07d51
0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0,353 0X63E
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
11 ? 0X82DFE191... 0x82dfe19164729949fd66da1a37bc70dd6c4746ce
0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
136,879 0X82D
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
12 ? 0X38FB649A... 0x38fb649ad3d6ba1113be5f57b927053e97fc5bf7
0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0,044 0X38F
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây -
13 ? 0XACB954DB... 0xacb954db4f51558016455ce9b1ba32a5bd8b529d
495 $
494,744802386304 XDAI
2.19% 5 $ 5 $
$8
0,017 0XACB
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước
14 ? 0X9327673B... 0x9327673bc32a6f22f4e778941ecc6d066f132f4b
2 $
2,49676618501054 XDAI
2.4% 5 $ 4 $
$1
0,794 0X932
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
15 ? 0X6B0F8A3F... 0x6b0f8a3fb7cb257ad7c72ada469ba1d3c19c5094
0 $
0,0075408581861391 XDAI
11.4% 1 $ 1 $
$1
220,195 0X6B0
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
16 ? 0XDBCADE28... 0xdbcade285846131a5e7384685eaddbdfd9625557
0 $
0,0649879336967371 XDAI
-265.36% 0 $ 0 $
$0
15,229 0XDBC
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
17 ? 0XBAB3CBDC... 0xbab3cbdcbcc578445480a79ed80269c50bb5b718
0 $
0,0476793538967252 XDAI
9.17% 1 $ 1 $
$0
3,893 0XBAB
- **1 ngày trước Updated khoảng 1 giờ trước
18 ? 0XEAF7B337... 0xeaf7b3376173df8bc0c22ad6126943cc8353c1ee
0 $
0,0511728741202008 XDAI
31.35% 0 $ 0 $
$0
3,169 0XEAF
- **khoảng 10 giờ trước Updated gần đây
19 ? 0X4ECABA58... 0x4ecaba5870353805a9f068101a40e0f32ed605c6
1 $
1,00384443694075 XDAI
4.48% 2 $ 2 $
$0
0,150 0X4EC
- **khoảng 11 giờ trước Updated gần đây
20 ? 0X3B6A1B76... 0x3b6a1b76d772a771bf3fce802bead6ff196b84d5
0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0,100 0X3B6
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
21 ? 0XD057604A... 0xd057604a14982fe8d88c5fc25aac3267ea142a08
0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0,000 0XD05
- **3 ngày trước Updated 1 ngày trước -
22 ? 0X97734CDD... 0x97734cdd21944955fc7ddefa8a75038e66b3d726
0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0,000 0X977
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
23 ? 0X20183DA4... 0x20183da4a00fc65e1ef0a443d5300b2158fecef8
0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0,000 0X201
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
24 ? 0X5C8C83E5... 0x5c8c83e5d5f7be815863b810d45d7bc706d7b15b
0 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
22,433 0X5C8
- **1 ngày trước Updated khoảng 14 giờ trước -

Swapr là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 7 đồng tiền ảo và 31 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Swapr trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 4 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Swapr là 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1/XDAI. Swapr được thành lập năm 2020. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Swapr tại https://swapr.eth.link/.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
2.295,0
Xếp hạng Alexa
#56671
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 796
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.685%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 38th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 18th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android