Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 306
Giá trị vốn hóa thị trường: 181.424.783.937 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 35.523.702.297 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 10,2%
XRP 7,81%

Tidebit

Rank #129 Tập trung
Hong Kong best cryptocurrency trading platform, support trading between fiat to most major cryptos
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Tidebit

Hong Kong best cryptocurrency trading platform, support trading between fiat to most major cryptos

Địa chỉ
7/F Sino Favour Center 1 On Yip Street Chai Wan HKSAR
Phí
0.30%
Rút tiền
Fiat: 0.1% Bitcoin (BTC):0.003 BTC Bitcoin Cash (BCH): 0.003 BCH Ethereum (ETH):0.01 ET...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
HKD USD
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank transfer Cash
Giao dịch đòn bẩy
Không
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
30 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
4.783 $
4782,9 USD
2.849.269 $
595,720 BTC
64,52% Gần đây
2
Bitcoin (BTC) Bitcoin
5.277 $
41400 HKD
1.074.623 $
203,654 BTC
24,34% Gần đây
3
Ethereum (ETH) Ethereum
175 $
1373,49 HKD
482.887 $
2758,400 ETH
10,94% Gần đây
4
XPA (XPA) XPA
0 $
0,0000994 ETH
10.033 $
580791,300 XPA
0,23% Gần đây
5
?
HKX/HKD
0 $
0,9999 HKD
25 $
200,000 HKX
0,00% Gần đây
6
Ethereum (ETH) Ethereum
414 $
4849,99 HKX
0 $
0,000 ETH
0,00% Gần đây
7
Crebit (CBT) Crebit
0 $
0,0003 ETH
0 $
0,000 CBT
0,00% Gần đây
8
EOS (EOS) EOS
5 $
42,5 HKD
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
9
Bitcoin (BTC) Bitcoin
5.279 $
6406,07 USX
0 $
0,000 BTC
0,00% Gần đây
10
NEO (NEO) NEO
9 $
71,01 HKD
0 $
0,000 NEO
0,00% Gần đây
11
Bitcoin (BTC) Bitcoin
5.279 $
61888,88 HKX
0 $
0,000 BTC
0,00% Gần đây
12
LikeCoin (LIKE) LikeCoin
0 $
0,0499 HKX
0 $
0,000 LIKE
0,00% Gần đây
13
Ethereum (ETH) Ethereum
165 $
200,67 USX
0 $
0,000 ETH
0,00% Gần đây
14
EOS (EOS) EOS
0 $
0 USX
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
15
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
853 $
10000 HKX
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
16
?
USX/USD
1 $
0,9999 USD
0 $
0,000 USX
0,00% Gần đây
17
?
XTP/USX
0 $
0 USX
0 $
0,000 XTP
0,00% Gần đây
18
Crebit (CBT) Crebit
0 $
5 HKX
0 $
0,000 CBT
0,00% Gần đây
19
Ethereum (ETH) Ethereum
180 $
180 USD
0 $
0,000 ETH
0,00% Gần đây
20
Litecoin (LTC) Litecoin
0 $
0 HKX
0 $
0,000 LTC
0,00% Gần đây
21
?
USX/HKX
1 $
7,75 HKX
0 $
0,000 USX
0,00% Gần đây
22
?
EUX/USX
0 $
0 USX
0 $
0,000 EUX
0,00% Gần đây
23
EOS (EOS) EOS
3 $
30 HKX
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
24
XPA (XPA) XPA
0 $
0,043 USX
0 $
0,000 XPA
0,00% Gần đây
25
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
10 $
119,99 HKX
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây
26
Crebit (CBT) Crebit
0 $
0,071 USX
0 $
0,000 CBT
0,00% Gần đây
27
?
CNX/USX
0 $
0 USX
0 $
0,000 CNX
0,00% Gần đây
28
?
CNX/HKX
0 $
0,1 HKX
0 $
0,000 CNX
0,00% Gần đây
29
XPA (XPA) XPA
0 $
0,59 HKX
0 $
0,000 XPA
0,00% Gần đây
30
?
PCW/HKD
13 $
100,0051 HKD
0 $
0,000 PCW
1 ngày trước