TradeOgre exchange

TradeOgre

Centralized
Dữ liệu về dự trữ không khả dụng
3
Trust Score
TradeOgre là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại . Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 0 loại tiền ảo và cặp giao dịch 0. Khối lượng giao dịch TradeOgre 24h được báo cáo là 0 $, thay đổi 0% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là USDT/RXD với khối lượng giao dịch trong 24h là 4.076.177.492.917.467 $. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với TradeOgre.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
0
Tiền ảo
0
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether / Radiant
83.622.464.730 $
USDT/RXD
693.625.951 $
0,00181 RXD
2.27% 0 $ 2 $
$4.076.177.492.917.467
5876621,959 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
2 Tether / Neoxa
83.622.464.730 $
USDT/NEOX
836.055.589 $
0,000935 NEOX
3.72% 0 $ 0 $
$3.434.810.998.872.618
4108352,417 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
3 Tether / Kaspa
83.622.464.730 $
USDT/KAS
706.919.473 $
0,01502104 KAS
6.11% - -
$1.217.435.402.377.768
1722169,849 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
4 Tether / Raptoreum
83.622.464.730 $
USDT/RTM
768.287.695 $
0,00143202 RTM
1.92% 1 $ 6 $
$722.253.970.978.938
940082,701 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
5 Tether / Dynex
83.622.464.730 $
USDT/DNX
761.001.788 $
0,2 DNX
4.72% - -
$24.185.592.300.364
31781,256 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
6 Tether / Equilibria
83.622.464.730 $
USDT/XEQ
699.385.729 $
0,00365006 XEQ
23.79% - -
$15.833.595.048.422
22639,288 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
7 Litecoin / Neoxa
5.750.814.199 $
LTC/NEOX
8.530.450 $
0,00000954 NEOX
3.83% 0 $ 0 $
$15.539.196.425.171
1821615,187 LTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
8 Tether / PRivaCY Coin
83.622.464.730 $
USDT/PRCY
810.373.991 $
0,01299 PRCY
14.55% - -
$10.662.773.737.669
13157,843 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
9 Tether / Alephium
83.622.464.730 $
USDT/ALPH
713.248.289 $
0,159 ALPH
4.72% - -
$7.531.894.682.282
10559,990 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
10 Tether / XRP
83.622.464.730 $
USDT/XRP
721.904.448 $
0,528 XRP
3.51% 876 $ 5 $
$6.551.996.109.842
9075,988 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
11 Tether / Conceal
83.622.464.730 $
USDT/CCX
722.793.305 $
0,04850001 CCX
11.33% - -
$4.446.100.278.113
6151,275 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
12 Litecoin / uPlexa
5.750.814.199 $
LTC/UPX
7.890.030 $
0,00000012 UPX
8.33% - -
$2.877.427.534.614
364691,583 LTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
13 Tether / Pirate Chain
83.622.464.730 $
USDT/ARRR
747.207.299 $
0,24706995 ARRR
11.33% - -
$1.316.688.290.210
1762,146 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
14 Litecoin / Raptoreum
5.750.814.199 $
LTC/RTM
8.090.514 $
0,00001508 RTM
2.96% 0 $ 0 $
$1.166.723.333.845
144208,795 LTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
15 Tether / Dero
83.622.464.730 $
USDT/DERO
726.213.028 $
5,54 DERO
1.6% 16.564 $ 40.965 $
$654.947.705.599
901,867 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
16 Litecoin / Bytecoin
5.750.814.199 $
LTC/BCN
7.900.464 $
0,00000039 BCN
9.76% - -
$514.105.650.425
65072,846 LTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
17 Litecoin / Grimm
5.750.814.199 $
LTC/GRIMM
7.687.830 $
0,00000021 GRIMM
51.16% - -
$514.771.272.733
66959,238 LTC
-
6 ngày trước
Traded 6 ngày trước
-
18 Litecoin / Balkan coin
5.750.814.199 $
LTC/BKC
7.677.862 $
0,0000002 BKC
20.0% - -
$482.542.850.140
62848,600 LTC
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
-
19 Tether / Flux
83.622.464.730 $
USDT/FLUX
734.750.175 $
0,53 FLUX
5.45% - -
$459.347.264.520
625,175 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
20 Litecoin / Ombre
5.750.814.199 $
LTC/OMB
7.900.464 $
0,00000021 OMB
25.0% - -
$413.006.138.428
52276,190 LTC
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
-
21 Tether / Haven
83.622.464.730 $
USDT/XHV
716.615.664 $
0,3 XHV
3.44% 7 $ 1 $
$300.897.832.276
419,887 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
22 Bitcoin / Radiant
500.461.250.252 $
BTC/RXD
26.825 $
0,00000007 RXD
14.29% - -
$205.333.814.262
7654479,714 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
23 Tether / Zano
83.622.464.730 $
USDT/ZANO
702.313.260 $
0,92 ZANO
4.17% - -
$188.248.864.035
268,041 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
24 Litecoin / Lethean
5.750.814.199 $
LTC/LTHN
7.900.464 $
0,00000138 LTHN
20.57% - -
$186.539.219.341
23611,174 LTC
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
-
25 Litecoin / INTUCoin
5.750.814.199 $
LTC/INTU
7.900.464 $
0,00000006 INTU
28.57% - -
$185.422.563.240
23469,833 LTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
26 Tether / xUSD
83.622.464.730 $
USDT/XUSD
671.502.673 $
0,19550325 XUSD
16.47% - -
$171.547.235.362
255,468 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
27 Litecoin / Incognito Coin
5.750.814.199 $
LTC/INC
7.900.464 $
0,00000052 INC
58.4% - -
$167.460.049.010
21196,231 LTC
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
-
28 Tether / AVIAN
83.622.464.730 $
USDT/AVN
8.716 $
0,00004402 AVN
15.33% - -
$103.491.540.890
11874178,546 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
29 Tether / Scala
83.622.464.730 $
USDT/XLA
11.287 $
0,00007399 XLA
20.83% - -
$73.278.773.582
6492110,480 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
30 Bitcoin / Neoxa
500.461.250.252 $
BTC/NEOX
26.825 $
0,00000003 NEOX
25.0% - -
$67.928.550.879
2532255,667 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
31 Tether / Ergo
83.622.464.730 $
USDT/ERG
722.888.340 $
1,33392564 ERG
2.59% 2 $ 215 $
$61.649.596.831
85,282 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
32 Bitcoin / Kaspa
500.461.250.252 $
BTC/KAS
26.825 $
0,00000057 KAS
3.33% 0 $ 0 $
$56.869.291.791
2119986,140 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
33 Tether / MeowCoin
83.622.464.730 $
USDT/MEWC
8.866 $
0,00023248 MEWC
4.67% - -
$20.170.042.509
2274898,084 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
34 Tether / Monero
83.622.464.730 $
USDT/XMR
718.618.633 $
147,6 XMR
1.93% 988.550 $ 502.493 $
$18.122.905.981
25,219 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
35 Bitcoin / PRivaCY Coin
500.461.250.252 $
BTC/PRCY
26.825 $
0,00000043 PRCY
4.65% - -
$18.023.590.935
671887,442 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
36 Bitcoin / Litecash
500.461.250.252 $
BTC/CASH
27.220 $
0,00000002 CASH
50.0% - -
$15.995.049.757
587611,500 BTC
-
6 ngày trước
Traded 6 ngày trước
-
37 Bitcoin / Raptoreum
500.461.250.252 $
BTC/RTM
26.825 $
0,00000005 RTM
16.67% - -
$12.821.839.715
477975,400 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
38 Bitcoin / ScPrime
500.461.250.252 $
BTC/SCP
26.825 $
0,00000554 SCP
5.29% - -
$4.920.003.204
183408,977 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
39 Litecoin / Scala
5.750.814.199 $
LTC/XLA
93 $
0,00000061 XLA
5.88% - -
$4.625.804.043
49709355,607 LTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
40 Bitcoin / Equilibria
500.461.250.252 $
BTC/XEQ
26.825 $
0,00000014 XEQ
6.67% - -
$4.341.841.694
161856,143 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
41 Bitcoin / Wownero
500.461.250.252 $
BTC/WOW
26.825 $
0,00000118 WOW
3.36% 0 $ 0 $
$3.602.143.723
134281,517 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
42 Bitcoin / Ravencoin
500.461.250.252 $
BTC/RVN
26.825 $
0,00000077 RVN
2.6% 0 $ 0 $
$3.453.022.921
128722,558 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
43 Bitcoin / GemLink
500.461.250.252 $
BTC/GLINK
26.825 $
0,00000031 GLINK
11.43% - -
$2.166.493.619
80763,032 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
44 Tether / Bitcoin
83.622.464.730 $
USDT/BTC
716.799.457 $
26721,01000873 BTC
0.96% 169.161.166 $ 1.891.849.570 $
$1.969.421.861
2,748 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
45 Bitcoin / Grin
500.461.250.252 $
BTC/GRIN
26.825 $
0,00000127 GRIN
3.05% 0 $ 0 $
$1.310.957.060
48870,150 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
46 Bitcoin / Verge
500.461.250.252 $
BTC/XVG
26.825 $
0,00000008 XVG
12.5% - -
$1.307.814.485
48753,000 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
47 Bitcoin / BitCoal
500.461.250.252 $
BTC/COAL
26.825 $
0,00000004 COAL
42.86% - -
$1.251.836.763
46666,250 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
48 Tether / Nexa
83.622.464.730 $
USDT/NEXA
1 $
0,00000892 NEXA
1.35% 0 $ 0 $
$1.224.829.613
1207741586,585 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
49 Litecoin / AVIAN
5.750.814.199 $
LTC/AVN
93 $
0,00000047 AVN
17.86% - -
$1.044.469.422
11223973,489 LTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
50 Bitcoin / Alephium
500.461.250.252 $
BTC/ALPH
26.825 $
0,00000598 ALPH
6.78% - -
$839.340.897
31289,137 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
500.461.250.252 $
BTC/HEX
26.825 $
0,0000004 HEX
16.67% - -
$2.978.058.397
111016,725 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
2 Bitcoin / Handshake
500.461.250.252 $
BTC/HNS
26.825 $
0,00000071 HNS
8.45% - -
$57.920.384
2159,169 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
3 Bitcoin (BTC)
500.461.250.252 $
BTC/XNO
26.825 $
0,00003512 XNO
14.32% - -
$17.444.878
650,314 BTC
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
4 Tether (USDT)
83.622.464.730 $
USDT/SATOX
1 $
0,00011 SATOX
19.09% - -
$101.165
101114,249 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
5 Tether (USDT)
83.622.464.730 $
USDT/PDN
1 $
0,006 PDN
25.0% - -
$2.286
2285,485 USDT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
6 Bitcoin (BTC)
500.461.250.252 $
BTC/PDN
0 $
0,00000019 PDN
34.48% - -
$0
3215,947 BTC
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
-
7 Bitcoin (BTC)
500.461.250.252 $
BTC/UNI
0 $
0,00015883 UNI
21.16% - -
$0
7,890 BTC
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
-
Địa chỉ
Phí
0.2%
Rút tiền
Withdrawal fees are dynamically calculated based on the specific coin technology
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
2.441.672,0
Xếp hạng Alexa
#36713
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 22832

Dự trữ của sàn giao dịch

Hiện không có Dữ liệu về dự trữ cho sàn giao dịch này. Nếu bạn biết có bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của TradeOgre
3
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3/10
Tính thanh khoản 0.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.0
Đội ngũ 0.0
Sự cố 1.0
PoR 0.0
Tổng 3/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.027
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa -
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2022-03-22
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available

Trust Score của TradeOgre

Trust Score của TradeOgre
3
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3/10
Tính thanh khoản 0.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.0
Đội ngũ 0.0
Sự cố 1.0
PoR 0.0
Tổng 3/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng