Uniswap V2 (Ethereum) exchange

Uniswap V2 (Ethereum)

Decentralized
Uniswap V2 (Ethereum) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2018. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 2030 loại tiền ảo và 3292 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Uniswap V2 (Ethereum) trong 24h được báo cáo ở mức 41.938.685 $, thay đổi -20.2% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BITCOIN/WETH với khối lượng giao dịch trong 24h là 4.855.451 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
2030
Tiền ảo
3292
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) / WETH
0 $
BITCOIN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x72e4f9f808c49a2a61de9c5896298920dc4eeea9
0 $
0,000009770905873 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 16.548 $ 16.499 $
$4.855.451
223263826,759 BITCOIN
11,58%
Gần đây
Traded gần đây
2 Biaocoin / WETH
0 $
BIAO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x00282fd551d03dc033256c4bf119532e8c735d8a
0 $
0,0000000053728957 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 26.455 $ 26.376 $
$2.369.693
280435540789,220 BIAO
5,65%
Gần đây
Traded gần đây
-
3 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.856 $
1853,26415936629 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 1.202.682 $ 1.199.068 $
$1.946.194
1053,401 WETH
4,64%
Gần đây
Traded gần đây
-
4 Grumpy Cat / WETH
3.285.595 $
GRUMPYCAT/... Biểu đồ trực tuyến 0xd8e2d95c8614f28169757cd6445a71c291dec5bf
0 $
0,0000000000046431 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 5.266 $ 5.251 $
$1.593.078
63403723470793,560 GRUMPYCAT
3,80%
Gần đây
Traded gần đây
5 HEX / WETH
0 $
HEX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39
0 $
0,0000046084268261 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 9.985 $ 9.955 $
$1.464.793
162202570,101 HEX
3,49%
Gần đây
Traded gần đây
-
6 WETH / USD Coin
0 $
WETH/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.856 $
1853,4197027155 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 1.115.212 $ 1.111.861 $
$1.334.360
721,949 WETH
3,18%
Gần đây
Traded gần đây
7 Pepe / WETH
454.069.621 $
PEPE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933
0 $
0,0000000005819769 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 174.615 $ 174.090 $
$1.267.724
1158386181429,706 PEPE
3,02%
Gần đây
Traded gần đây
8 WASSIE / WETH
0 $
WASSIE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2c95d751da37a5c1d9c5a7fd465c1d50f3d96160
0 $
0,0000000007023274 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 3.518 $ 3.508 $
$1.127.031
836831351541,536 WASSIE
2,69%
Gần đây
Traded gần đây
9 Nihao / WETH
0 $
NIHAO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xc3681a720605bd6f8fe9a2fabff6a7cdecdc605d
0 $
0,0000000000018841 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.244 $ 6.225 $
$1.088.604
739955332462770,400 NIHAO
2,60%
Gần đây
Traded gần đây
-
10 Jesus Coin / WETH
10.041.036 $
JESUS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70
0 $
0,0000000000356488 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 15.554 $ 15.508 $
$909.304
14482485223154,640 JESUS
2,17%
Gần đây
Traded gần đây
-
11 Radicle / USD Coin
90.171.155 $
RAD/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3
2 $
1,80647048271561 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 84.268 $ 84.015 $
$878.102
452945,046 RAD
2,09%
Gần đây
Traded gần đây
12 Jim / WETH
0 $
JIM/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xd807f7e2818db8eda0d28b5be74866338eaedb86
0 $
0,0000000106934494 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 16.339 $ 16.290 $
$774.803
42355437731,091 JIM
1,85%
Gần đây
Traded gần đây
-
13 Lybra Finance / WETH
9.332.667 $
LBR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05
1 $
0,0006938492472025 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 58.547 $ 58.371 $
$628.788
511519,648 LBR
1,50%
Gần đây
Traded gần đây
-
14 RFOX / WETH
29.677.367 $
RFOX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa1d6df714f91debf4e0802a542e13067f31b8262
0 $
0,0000091403177885 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 9.978 $ 9.948 $
$554.671
33247706,580 RFOX
1,32%
Gần đây
Traded gần đây
15 0x0.ai: AI Smart Contract / WETH
44.218.016 $
0X0/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5
0 $
0,0000273827974472 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 42.991 $ 42.862 $
$533.476
11637622,086 0X0
1,27%
Gần đây
Traded gần đây
16 Merit Circle / WETH
77.063.310 $
MC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6
0 $
0,0001078543457694 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 220.439 $ 219.776 $
$424.488
2132154,492 MC
1,01%
Gần đây
Traded gần đây
17 BOB Token / WETH
14.704.040 $
BOB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729
0 $
0,0000000115833114 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 23.952 $ 23.880 $
$396.021
18452780094,075 BOB
0,94%
Gần đây
Traded gần đây
-
18 MongCoin / WETH
0 $
MONG/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c
0 $
0,0000000000079894 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 19.138 $ 19.081 $
$378.860
25530470203868,350 MONG
0,90%
Gần đây
Traded gần đây
-
19 FLOKI / WETH
269.103.608 $
FLOKI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e
0 $
0,0000000146170798 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 108.167 $ 107.842 $
$365.458
13613834295,825 FLOKI
0,87%
Gần đây
Traded gần đây
20 sudoswap / WETH
14.362.426 $
SUDO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x3446dd70b2d52a6bf4a5a192d9b0a161295ab7f9
1 $
0,0003055885955984 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 8.779 $ 8.753 $
$350.250
616470,854 SUDO
0,84%
Gần đây
Traded gần đây
-
21 Pick Or Rick / WETH
0 $
RICK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x75430d0782a443bd4f1c92c69009599dea53a206
0 $
0,0000000000000013 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 4.600 $ 4.586 $
$343.907
137670373652663330,000 RICK
0,82%
Gần đây
Traded gần đây
-
22 Unibot / WETH
0 $
UNIBOT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x25127685dc35d4dc96c7feac7370749d004c5040
14 $
0,00766655377036 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 11.876 $ 11.840 $
$338.420
22111,596 UNIBOT
0,81%
Gần đây
Traded gần đây
23 BlockRemit / WETH
0 $
REMIT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x3db045814d0a29d831fe38055cb97a956ef7cafb
0 $
0,0000348816008005 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.935 $ 6.915 $
$328.192
4639239,682 REMIT
0,78%
Gần đây
Traded gần đây
24 HEX / USD Coin
0 $
HEX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39
0 $
0,0084685479416105 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.61% 2.580 $ 2.572 $
$316.809
34283419,421 HEX
0,76%
Gần đây
Traded gần đây
25 Not Financial Advice / WETH
6.083.988 $
NFAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969
0 $
0,0000456038271586 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 11.471 $ 11.437 $
$315.888
3620150,606 NFAI
0,75%
Gần đây
Traded gần đây
26 Milady Meme Coin / WETH
20.204.633 $
LADYS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x12970e6868f88f6557b76120662c1b3e50a646bf
0 $
0,0000000000122992 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 17.540 $ 17.487 $
$280.106
12580694683680,531 LADYS
0,67%
Gần đây
Traded gần đây
-
27 Fuck Pepe / WETH
0 $
FKPEPE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x082646b22a3960da69ef7a778c16dd6fb85dd999
0 $
0,0000000000007364 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.666 $ 2.658 $
$275.724
200216014976597,340 FKPEPE
0,66%
Gần đây
Traded gần đây
28 Good Gensler / WETH
0 $
GENSLR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xad1a5b8538a866ecd56ddd328b50ed57ced5d936
0 $
0,000000000003716 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 7.599 $ 7.576 $
$270.878
33749686351652,130 GENSLR
0,65%
Gần đây
Traded gần đây
29 Somnium Space CUBEs / WETH
22.981.691 $
CUBE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xdf801468a808a32656d2ed2d2d80b72a129739f4
2 $
0,0008366053018764 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 13.606 $ 13.565 $
$270.709
148380,148 CUBE
0,65%
Gần đây
Traded gần đây
30 Wilder World / WETH
107.405.502 $
WILD/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2a3bff78b79a009976eea096a51a948a3dc00e34
0 $
0,0002300892741104 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 64.351 $ 64.158 $
$264.839
635571,357 WILD
0,63%
Gần đây
Traded gần đây
31 Vaiot / WETH
25.353.873 $
VAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c
0 $
0,0000540537866242 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 9.943 $ 9.913 $
$263.309
2685171,214 VAI
0,63%
Gần đây
Traded gần đây
32 FLEX Coin / USD Coin
267.295.467 $
FLEX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfcf8eda095e37a41e002e266daad7efc1579bc0a
3 $
2,70599414965788 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 4.717 $ 4.703 $
$254.344
104093,354 FLEX
0,61%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
33 Icy / WETH
0 $
IC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa876f27f13a9eb6e621202cefdd5afc4a90e6457
0 $
0,000000011392088 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 10.904 $ 10.871 $
$247.593
12183503544,547 IC
0,59%
Gần đây
Traded gần đây
-
34 Ribbit Meme / WETH
4.070.020 $
RIBBIT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xb794ad95317f75c44090f64955954c3849315ffe
0 $
0,0000000000051984 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 10.289 $ 10.258 $
$246.828
32691117007935,840 RIBBIT
0,59%
Gần đây
Traded gần đây
35 Realio / WETH
0 $
RIO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xf21661d0d1d76d3ecb8e1b9f1c923dbfffae4097
0 $
0,000090900947032 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.822 $ 6.802 $
$236.160
1307513,423 RIO
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
36 Wojak / WETH
7.215.576 $
WOJAK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x5026f006b85729a8b14553fae6af249ad16c9aab
0 $
0,0000000560746346 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 22.790 $ 22.721 $
$236.041
2240367487,132 WOJAK
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
37 Ben's Finale / WETH
0 $
FINALE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xc7a2572fa8fdb0f7e81d6d3c4e3ccf78fb0dc374
0 $
0,0000000182703437 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 8.859 $ 8.832 $
$222.695
5989691037,471 FINALE
0,53%
Gần đây
Traded gần đây
38 Frax Share / Frax
428.570.123 $
FXS/FRAX Biểu đồ trực tuyến 0x3432b6a60d23ca0dfca7761b7ab56459d9c964d0
6 $
5,96951937612137 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E
0.6% 256.596 $ 255.825 $
$213.112
35556,312 FXS
0,51%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
39 WOO Network / WETH
366.539.439 $
WOO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b
0 $
0,0001178128364893 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 92.826 $ 92.548 $
$209.209
959531,197 WOO
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
40 XEN Crypto / WETH
23.822.173 $
XEN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8
0 $
0,0000000011726826 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 3.864 $ 3.852 $
$206.444
97003012916,887 XEN
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
41 Toad Killer / WETH
0 $
$TOAD/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x370a366f402e2e41cdbbe54ecec12aae0cce1955
0 $
0,0000000000033727 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 9.312 $ 9.284 $
$196.535
36149644798690,280 $TOAD
0,47%
Gần đây
Traded gần đây
42 Uniswap / WETH
3.479.739.582 $
UNI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984
5 $
0,0024973211528474 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 201.120 $ 200.515 $
$189.703
41139,729 UNI
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
43 Dai / WETH
4.553.971.247 $
DAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,0005428207122143 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 305.455 $ 304.537 $
$179.714
179980,072 DAI
0,43%
Gần đây
Traded gần đây
44 Dejitaru Tsuka / USD Coin
36.747.211 $
TSUKA/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed
0 $
0,0374678204743585 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 31.470 $ 31.376 $
$171.397
4608488,288 TSUKA
0,41%
Gần đây
Traded gần đây
45 A Hunters Dream / WETH
37.260.447 $
CAW/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xf3b9569f82b18aef890de263b84189bd33ebe452
0 $
0,0000000000315712 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 195.393 $ 194.806 $
$170.502
2941344458750,812 CAW
0,41%
Gần đây
Traded gần đây
46 MEVFree / WETH
3.607.391 $
MEVFREE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a
0 $
0,000035555054787 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 8.703 $ 8.676 $
$167.456
2377300,862 MEVFREE
0,40%
Gần đây
Traded gần đây
47 Gold AI Network Token / WETH
0 $
$GAIN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x24022539963319b0d6ca92797cfdc7cdf59c6930
79 $
0,0426858721674618 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 5.888 $ 5.871 $
$161.763
2027,657 $GAIN
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
48 Roko Network / WETH
3.043.221 $
ROKO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6f222e04f6c53cc688ffb0abe7206aac66a8ff98
0 $
0,0000000079604564 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 3.753 $ 3.742 $
$158.170
9568712857,856 ROKO
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
-
49 Gatsby Inu (OLD) / WETH
0 $
GATSBY/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xe22910d04bdc9d55570f3bc52e786b49dddf37b4
0 $
0,0000209783388557 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 231 $ 231 $
$156.322
497808,275 GATSBY
0,37%
Gần đây
Traded gần đây
-
50 Dogelon Mars / WETH
103.387.359 $
ELON/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x761d38e5ddf6ccf6cf7c55759d5210750b5d60f3
0 $
0,0000000001011253 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 204.653 $ 204.038 $
$155.357
816958829680,560 ELON
0,37%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0XF475E5DC... Biểu đồ trực tuyến 0xf475e5dccd918108ec7c1f843c7245904b453318
0 $
0,0000000024772242 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.077 $ 2.071 $
$159.454
34335545382,497 0XF47
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? 0XC5B0251D... Biểu đồ trực tuyến 0xc5b0251dacfab74bc2debaa52072a2a4c939c105
0 $
0,0000000129171011 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 349 $ 348 $
$141.165
2929828553,164 0XC5B
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
3 Vow (VOW)
0 $
VOW/0X97BE... Biểu đồ trực tuyến 0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb
0 $
0,415337749160583 0X97BE09F2523B39B835DA9EA3857CFA1D3C660CBB
0.6% 22.935 $ 22.866 $
$99.822
251545,193 VOW
0,24%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
4 Aragon / WETH
135.238.022 $
ANT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa117000000f279d81a1d3cc75430faa017fa5a2e
3 $
0,0018347900362523 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 45.061 $ 44.926 $
$77.765
23289,660 ANT
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
5 ? 0X9EE16EF9... Biểu đồ trực tuyến 0x9ee16ef9f39d472f0dd5728e45b11bd0e5c6d038
0 $
0,0000000016814088 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.68% 102 $ 101 $
$57.960
4232393007,575 0X9EE
0,14%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
6 ? 0X52ADA28F... Biểu đồ trực tuyến 0x52ada28f70bc8ebe5dd4381120d3cd76863919a8
0 $
0,000003435183777 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 528 $ 526 $
$48.099
6301400,000 0X52A
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
7 ? 0X0240E59E... Biểu đồ trực tuyến 0x0240e59e6ae33b58db7360f7c693429eab7d4ac3
105.127 $
58,1212780623687 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 5.965 $ 5.947 $
$45.337
0,411 0X024
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
8 Strike / WETH
41.139.515 $
STRK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x74232704659ef37c08995e386a2e26cc27a8d7b1
11 $
0,0058327744969041 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 7.452 $ 7.430 $
$45.026
4168,770 STRK
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
9 PoorPleb / WETH
0 $
PP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9565c2036963697786705120fc59310f747bcfd0
0 $
0,0000000016600003 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.326 $ 1.322 $
$41.820
13736586081,001 PP
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
10 Renq Finance / Tether
0 $
RENQ/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2
0 $
0,016218557851451 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 13.901 $ 13.859 $
$41.777
2677727,247 RENQ
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
11 ? 0XD0154228... Biểu đồ trực tuyến 0xd015422879a1308ba557510345e944b912b9ab73
0 $
0,0000010503547647 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.004 $ 1.001 $
$39.726
23897462,752 0XD01
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
12 ? 0X2B036AB7... Biểu đồ trực tuyến 0x2b036ab70c41620b84633f700e98ffd372bee0ae
0 $
0,0001819804612169 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.159 $ 2.153 $
$38.606
93496,193 0X2B0
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
13 ? 0X5A3153AE... Biểu đồ trực tuyến 0x5a3153ae94e9fe2ecfdbd7ba7284c51560cb7aee
0 $
0,0000005725913134 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 840 $ 837 $
$34.521
32873809,908 0X5A3
0,08%
Gần đây
Traded 8 giờ trước
14 ? 0XDE6F64D7... Biểu đồ trực tuyến 0xde6f64d799194d5241a355ff57249c5299945250
0 $
0,0000001978486817 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.695 $ 1.690 $
$33.098
74649218,746 0XDE6
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
15 ? 0XA9CC3AA8... Biểu đồ trực tuyến 0xa9cc3aa847dfe26d9f4ae1b8aeb50368a840a663
0 $
0,0000032918794165 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 5.296 $ 5.280 $
$27.117
4836824,292 0XA9C
0,06%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
16 ? 0X072668A7... Biểu đồ trực tuyến 0x072668a75ba5a0740582d44c8d55a85aadb0644a
0 $
0,0000164155092901 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.619 $ 1.615 $
$26.901
963682,247 0X072
0,06%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
17 Vow (VOW)
0 $
VOW/0X0FC6... Biểu đồ trực tuyến 0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb
0 $
0,672859031939951 0X0FC6C0465C9739D4A42DACA22EB3B2CB0EB9937A
0.6% 406.503 $ 405.281 $
$24.886
62339,873 VOW
0,06%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
18 ? 0X42069313... Biểu đồ trực tuyến 0x4206931337dc273a630d328da6441786bfad668f
0 $
0,0678357815554003 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 42.934 $ 42.805 $
$24.794
368345,506 0X420
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
19 ? 0XF941FED9... Biểu đồ trực tuyến 0xf941fed95a8e0167fb4c14ce8f3343afcfb1fece
0 $
0,000000000000057 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.873 $ 1.867 $
$24.631
267626538995696,100 0XF94
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
20 NFT Worlds / WETH
16.850.099 $
WRLD/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9
0 $
0,0000160486836444 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.68% 111 $ 110 $
$23.330
147514,961 WRLD
0,06%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
21 ? 0X4E51A6B3... Biểu đồ trực tuyến 0x4e51a6b3cc6d5ae69a0d44db9de846aeb5a582dd
0 $
0,0000016658121229 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.009 $ 5.991 $
$21.285
6805526,654 0X4E5
0,05%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
22 ? 0XF6542EEA... Biểu đồ trực tuyến 0xf6542eea6338dcef6253b0525571518e34ced5a8
0 $
0,0000000649411837 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 277 $ 277 $
$18.278
83373857,651 0XF65
0,04%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
23 ? 0X8CA5BB31... Biểu đồ trực tuyến 0x8ca5bb317f73fcd8a9f7d122c14b9a1f87688230
0 $
0,000000978111139 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 3.355 $ 3.345 $
$16.919
9608047,123 0X8CA
0,04%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
24 ? 0X5903CB31... Biểu đồ trực tuyến 0x5903cb31b6d62d0c474159e45886c446bfe0efd6
1 $
0,0004072521734436 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 927 $ 924 $
$16.362
21561,047 0X590
0,04%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
25 ? 0XFDEDD42A... Biểu đồ trực tuyến 0xfdedd42a446bf6c5a883727cda6ff557511e3e1e
0 $
0,0000074300060603 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 5.801 $ 5.783 $
$16.232
1245003,646 0XFDE
0,04%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
26 ? 0XA21AF105... Biểu đồ trực tuyến 0xa21af1050f7b26e0cff45ee51548254c41ed6b5c
0 $
0,0000000000031406 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 19.595 $ 19.536 $
$14.332
2409969042558,612 0XA21
0,03%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
27 ? 0X88DC933E... Biểu đồ trực tuyến 0x88dc933e93bae854bcd210afc1b85f68ee000d10
0 $
0,0000000048937217 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.717 $ 1.712 $
$13.625
1271601401,570 0X88D
0,03%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
28 Bone ShibaSwap / WETH
184.647.151 $
BONE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9
1 $
0,0004357251166585 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 5.091 $ 5.076 $
$13.270
16738,059 BONE
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
29 ? 0XF4B9CC8A... Biểu đồ trực tuyến 0xf4b9cc8a576a562c14f1066fa3a4e5fed05f4425
0 $
0,0000000000278112 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 361 $ 360 $
$13.069
323461881872,172 0XF4B
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
30 PoorPleb / USD Coin
0 $
PP/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x9565c2036963697786705120fc59310f747bcfd0
0 $
0,0000030633922101 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.62% 614 $ 612 $
$13.045
4378633335,287 PP
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
31 My Neighbor Alice / WETH
81.283.194 $
ALICE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xac51066d7bec65dc4589368da368b212745d63e8
1 $
0,0005994733468265 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.843 $ 2.835 $
$12.991
12041,759 ALICE
0,03%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
32 ? 0XA12CA1B7... Biểu đồ trực tuyến 0xa12ca1b75ad1c73ca610d9788d4d7dcb5caee012
0 $
0,000000182995827 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.010 $ 2.004 $
$12.931
38595976,865 0XA12
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
33 Icosa / HEX
0 $
ICSA/HEX Biểu đồ trực tuyến 0xfc4913214444af5c715cc9f7b52655e788a569ed
0 $
9,4265035618358 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39
0.61% 1.276 $ 1.272 $
$12.693
149342,798 ICSA
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
34 ? 0X42069313... Biểu đồ trực tuyến 0x4206931337dc273a630d328da6441786bfad668f
0 $
0,0000366003017349 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 39.762 $ 39.643 $
$11.830
175137,772 0X420
0,03%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
35 Aurora / WETH
20.862.555 $
AURORA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961
0 $
0,0000516387599796 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.118 $ 6.100 $
$11.537
123667,074 AURORA
0,03%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
36 ? 0X128AD1AD... Biểu đồ trực tuyến 0x128ad1ad707c3b36e6f2ac9739f9df7516fdb592
0 $
0,0000026943439048 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.479 $ 1.474 $
$11.459
2210790,730 0X128
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
37 My Neighbor Alice / Tether
81.283.194 $
ALICE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xac51066d7bec65dc4589368da368b212745d63e8
1 $
1,1043803359341 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.61% 2.624 $ 2.616 $
$10.168
9519,078 ALICE
0,02%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
38 ? 0X230F5ED7... Biểu đồ trực tuyến 0x230f5ed78a45452f726365b8ad1d6866f5faa68f
0 $
0,0000000019179249 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.139 $ 1.136 $
$9.776
2609602794,235 0X230
0,02%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
39 ? 0XDA178150... Biểu đồ trực tuyến 0xda1781501b97fb4da13d8b0fcd457d4335dc128a
0 $
0,0000135866038599 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 206 $ 205 $
$9.597
264360,212 0XDA1
0,02%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
40 ? 0X9E18D5BA... Biểu đồ trực tuyến 0x9e18d5bab2fa94a6a95f509ecb38f8f68322abd3
0 $
0,0004734715487953 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.61% 1.643 $ 1.638 $
$8.818
18335479,800 0X9E1
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
41 ? 0XB72A91AC... Biểu đồ trực tuyến 0xb72a91ac402eec1977a6b2bd02d3f0aa1a261b93
0 $
0,0020169359097732 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F
0.73% 63 $ 63 $
$8.301
1153772,381 0XB72
0,02%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
42 ? 0X0A13A592... Biểu đồ trực tuyến 0x0a13a5929e5f0ff0eaba4bd9e9512c91fce40280
0 $
0,0000000826646942 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.114 $ 1.111 $
$8.096
52290047,849 0X0A1
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
43 ? 0X00813E34... Biểu đồ trực tuyến 0x00813e3421e1367353bfe7615c7f7f133c89df74
0 $
0,0000108849054279 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.090 $ 2.083 $
$7.822
386544,427 0X008
0,02%
Gần đây
Traded 5 giờ trước
44 ? 0XFEC1408F... Biểu đồ trực tuyến 0xfec1408fa5ef2a57c4f46edb3c105ff3804ac5d6
3 $
0,0016579996234065 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 864 $ 861 $
$7.487
2405,705 0XFEC
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
45 ? 0X27BCFC2C... Biểu đồ trực tuyến 0x27bcfc2c049224383275ea1d226190a004737e86
0 $
0,0000015512279342 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.390 $ 1.386 $
$7.483
2586800,343 0X27B
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
46 ? 0X3768891D... Biểu đồ trực tuyến 0x3768891d1d94dfa56c33e9de0029e41d0169eadf
0 $
0,0000000159237823 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.476 $ 2.469 $
$7.371
250617263,956 0X376
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
47 ? 0XD7FF7D93... Biểu đồ trực tuyến 0xd7ff7d93bcfcc4471e5a570780d4ccb0ac2d7b7b
0 $
0,0000004941119815 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 4.033 $ 4.021 $
$7.204
8166785,708 0XD7F
0,02%
Gần đây
Traded 7 giờ trước
48 ? 0X178C820F... Biểu đồ trực tuyến 0x178c820f862b14f316509ec36b13123da19a6054
3 $
0,0013550154113764 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.945 $ 1.939 $
$7.045
2756,222 0X178
0,02%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
49 Memecoin / WETH
0 $
MEM/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x42dbbd5ae373fea2fc320f62d44c058522bb3758
0 $
0,0000049906169876 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 904 $ 902 $
$7.018
769361,659 MEM
0,02%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
50 ? 0X96B00208... Biểu đồ trực tuyến 0x96b00208911d72ea9f10c3303ff319427a7884c9
0 $
0,000009729783037 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 292 $ 292 $
$6.493
281777,513 0X96B
0,02%
Gần đây
Traded 7 giờ trước
Địa chỉ
Phí
0.3%
Rút tiền
Network Fees
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
Cryptocurrencies Only
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
5.549.077,0
Xếp hạng Alexa
#7139
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.617%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 92th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 90th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-06-18
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng