coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Uniswap (v2) exchange

Uniswap (v2)

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
1367
Tiền ảo
2314
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 USD Coin / WETH
55.972.723.078 $
USDC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,0008650324011991 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 1.910.268 $ 1.904.528 $
$11.557.549
11048993,333 USDC
21,47% Gần đây
2 Wrapped USTC / WETH
0 $
USTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa47c8bf37f92abed4a126bda807a7b7498661acd
0 $
0,0000525490286508 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
1.93% 6 $ 6 $
$3.522.812
26790,204 USTC
6,54% Gần đây
3 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
1158,82902053737 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 573.466 $ 571.743 $
$3.444.984
3136,474 WETH
6,40% Gần đây
4 SuperRare / WETH
33.980.336 $
RARE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350
0 $
0,0002076966308621 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.96% 23 $ 23 $
$3.040.120
4841,004 RARE
5,65% **6 giờ trước Updated gần đây
5 Inu. / WETH
INU/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x050d94685c6b0477e1fc555888af6e2bb8dfbda5
0 $
0,0000000000061001 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 8.109 $ 8.085 $
$2.627.426
462880735430308,000 INU
4,88% Gần đây
6 Aleph.im / WETH
50.726.144 $
ALEPH/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x27702a26126e0b3702af63ee09ac4d1a084ef628
0 $
0,0002372914559191 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 192 $ 191 $
$2.238.072
34784,715 ALEPH
4,16% **1 giờ trước Updated gần đây -
7 Merit Circle / WETH
112.161.685 $
MC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6
1 $
0,0007236448854215 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 423.067 $ 421.796 $
$1.731.227
2102326,500 MC
3,22% Gần đây
8 PAX Gold / WETH
604.850.122 $
PAXG/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78
1.814 $
1,57026100751192 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 352.410 $ 351.351 $
$1.710.800
886,914 PAXG
3,18% Gần đây
9 Synthetix Network / WETH
642.913.082 $
SNX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f
3 $
0,0024203879460209 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 27.711 $ 27.628 $
$1.066.853
357394,323 SNX
1,98% Gần đây
10 Request / WETH
93.352.693 $
REQ/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a
0 $
0,00010448447529 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 22.755 $ 22.687 $
$988.640
7322159,293 REQ
1,84% Gần đây
11 X2Y2 / WETH
21.158.253 $
X2Y2/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9
0 $
0,000156086017283 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 88.230 $ 87.965 $
$735.040
3923284,792 X2Y2
1,37% Gần đây
12 WETH / Cult DAO
0 $
WETH/CULT Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
120023368,15742 0XF0F9D895ACA5C8678F706FB8216FA22957685A13
0.6% 76.485 $ 76.256 $
$469.095
414,994 WETH
0,87% Gần đây
13 WOO Network / WETH
191.034.047 $
WOO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b
0 $
0,0001542991145099 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 61.762 $ 61.576 $
$455.012
2544946,857 WOO
0,85% Gần đây
14 四皇 - Four Emperors / USD Coin
YONKŌ/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x4e808f2b01e42b7fd01428bc49a0a0a61666e760
253.408 $
253602,239772475 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 5.292 $ 5.277 $
$442.171
1,686 YONKŌ
0,82% Gần đây
15 Perpetual Protocol / WETH
50.410.205 $
PERP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447
1 $
0,0006219974283609 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 27.332 $ 27.250 $
$398.947
522996,724 PERP
0,74% Gần đây
16 USD Coin / Tether
55.972.723.078 $
USDC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
1,00114658705448 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 300.262 $ 299.360 $
$388.216
388890,856 USDC
0,72% Gần đây
17 WETH / Saitama
0 $
WETH/SAITAMA Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
351763,495345892 0XCE3F08E664693CA792CACE4AF1364D5E220827B2
0.6% 97.558 $ 97.265 $
$387.392
327,401 WETH
0,72% Gần đây
18 Ribbon Finance / WETH
77.898.354 $
RBN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b
0 $
0,0002256058802096 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 21.398 $ 21.334 $
$351.203
1278065,128 RBN
0,65% Gần đây
19 The Sandbox / WETH
1.524.331.570 $
SAND/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x3845badade8e6dff049820680d1f14bd3903a5d0
1 $
0,0010541697852017 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 54.452 $ 54.288 $
$338.362
283574,193 SAND
0,63% Gần đây
20 Dogelon Mars / WETH
180.222.794 $
ELON/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x761d38e5ddf6ccf6cf7c55759d5210750b5d60f3
0 $
0,0000000002868863 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 206.942 $ 206.320 $
$320.597
960909745616,000 ELON
0,60% Gần đây
21 Altered State Machine / USD Coin
0 $
ASTO/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689
0 $
0,111617889549286 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 192.530 $ 191.952 $
$299.112
2587437,372 ASTO
0,56% Gần đây
22 UniLend Finance / WETH
14.651.293 $
UFT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1
0 $
0,0001978338371367 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 15.540 $ 15.494 $
$297.682
1240367,433 UFT
0,55% Gần đây
23 Lido Staked Ether / WETH
4.727.956.555 $
STETH/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xae7ab96520de3a18e5e111b5eaab095312d7fe84
1.119 $
0,968676806761665 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 84.198 $ 83.945 $
$283.188
255,420 STETH
0,53% Gần đây
24 BarnBridge / USD Coin
20.114.580 $
BOND/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x0391d2021f89dc339f60fff84546ea23e337750f
3 $
2,90565532923036 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 111.051 $ 110.718 $
$282.376
98805,681 BOND
0,52% Gần đây
25 API3 / WETH
115.520.734 $
API3/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0b38210ea11411557c13457d4da7dc6ea731b88a
2 $
0,0017872153609918 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.163 $ 2.157 $
$281.494
120932,056 API3
0,52% Gần đây
26 Origin Protocol / WETH
159.779.993 $
OGN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26
0 $
0,0002741025704119 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 12.645 $ 12.607 $
$257.197
718867,034 OGN
0,48% Gần đây
27 DAO Maker / USD Coin
120.540.368 $
DAO/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x0f51bb10119727a7e5ea3538074fb341f56b09ad
1 $
1,22589919527783 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 29.780 $ 29.690 $
$237.494
198194,731 DAO
0,44% Gần đây
28 Tornado Cash / WETH
35.957.182 $
TORN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c
23 $
0,0202807923758043 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 4.907 $ 4.892 $
$232.677
9270,039 TORN
0,43% Gần đây
29 XMON / WETH
14.634.252 $
XMON/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74
5.960 $
5,15979447678045 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 53.193 $ 53.033 $
$223.830
41,076 XMON
0,42% Gần đây
30 unFederalReserve / WETH
3.120.833 $
ERSDL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x5218e472cfcfe0b64a064f055b43b4cdc9efd3a6
0 $
0,0000073557775885 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 4.863 $ 4.848 $
$219.915
25563382,121 ERSDL
0,41% Gần đây
31 Fei USD / Tribe
360.237.201 $
FEI/TRIBE Biểu đồ trực tuyến 0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87ca
1 $
6,66433362530128 0XC7283B66EB1EB5FB86327F08E1B5816B0720212B
0.6% 1.873.669 $ 1.868.039 $
$205.825
205457,207 FEI
0,38% Gần đây
32 USD Coin / UniX
55.972.723.078 $
USDC/UNIX Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
11,562137555074 0XDDD6A0ECC3C6F6C102E5EA3D8AF7B801D1A77AC8
0.6% 78.007 $ 77.773 $
$204.230
212580,978 USDC
0,38% Gần đây
33 HEX / USD Coin
0 $
HEX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39
0 $
0,0379986089189428 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 12.896 $ 12.857 $
$201.923
5969520,059 HEX
0,38% Gần đây
34 WETH / ShapeShift FOX Token
0 $
WETH/FOX Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
15939,4309025215 0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D
0.6% 139.835 $ 139.415 $
$193.419
168,794 WETH
0,36% Gần đây
35 WETH / Ampleforth
0 $
WETH/AMPL Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
1065,58308901477 0XD46BA6D942050D489DBD938A2C909A5D5039A161
0.6% 53.227 $ 53.067 $
$184.298
163,102 WETH
0,34% Gần đây
36 HEX / WETH
0 $
HEX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39
0 $
0,0000329499751919 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 15.591 $ 15.544 $
$183.320
4969605,009 HEX
0,34% Gần đây
37 SWFTCOIN / WETH
17.562.830 $
SWFTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0bb217e40f8a5cb79adf04e1aab60e5abd0dfc1e
0 $
0,0000024209170156 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 3.392 $ 3.382 $
$183.280
60562401,755 SWFTC
0,34% Gần đây
38 Ethernity Chain / WETH
21.531.146 $
ERN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xbbc2ae13b23d715c30720f079fcd9b4a74093505
1 $
0,0012078622833906 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 45.314 $ 45.178 $
$182.602
128529,871 ERN
0,34% Gần đây
39 Luna Inu / WETH
2.694.352 $
LINU/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581
0 $
0,0000000000031239 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.189 $ 6.171 $
$181.281
44318429536872,000 LINU
0,34% Gần đây
40 REN / WETH
127.167.527 $
REN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38
0 $
0,0001116035410366 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 7.333 $ 7.311 $
$179.050
1243952,167 REN
0,33% Gần đây
41 MESSIER / WETH
0 $
M87/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8af5fedc0f263841c18f31d9dbcc97a47e1ab462
0 $
0,000000004177906 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.324 $ 6.305 $
$171.287
36535843657,834 M87
0,32% Gần đây
42 Maple / USD Coin
53.295.680 $
MPL/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x33349b282065b0284d756f0577fb39c158f935e6
9 $
8,55450660378822 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 24.350 $ 24.277 $
$168.373
19887,831 MPL
0,31% Gần đây
43 Celsius Network / WETH
453.811.963 $
CEL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d
1 $
0,000912094108617 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 3.104 $ 3.095 $
$167.370
166250,923 CEL
0,31% Gần đây
44 Dai / Childhoods End
6.443.723.445 $
DAI/O Biểu đồ trực tuyến 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
64819,1421406388 0XB53ECF1345CABEE6EA1A65100EBB153CEBCAC40F
0.6% 54.025 $ 53.862 $
$158.990
148901,872 DAI
0,30% Gần đây
45 Muse DAO / WETH
7.762.359 $
MUSE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xb6ca7399b4f9ca56fc27cbff44f4d2e4eef1fc81
8 $
0,006967083982511 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 16.328 $ 16.279 $
$156.186
19124,644 MUSE
0,29% Gần đây
46 USD Coin / A Hunters Dream
55.972.723.078 $
USDC/CAW Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
16406773,6740216 0XF3B9569F82B18AEF890DE263B84189BD33EBE452
0.6% 200.015 $ 199.414 $
$154.325
153026,277 USDC
0,29% Gần đây
47 Shiba Inu / WETH
6.179.820.632 $
SHIB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0000000091388681 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 26.414 $ 26.335 $
$151.434
14140485800,000 SHIB
0,28% Gần đây
48 WETH / Curve DAO
0 $
WETH/CRV Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
1330,00948547613 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52
0.6% 13.310 $ 13.270 $
$150.719
132,313 WETH
0,28% Gần đây
49 Alethea Artificial Liquid Intelligence / USD Coin
27.127.258 $
ALI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181
0 $
0,0173724096667277 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 22.468 $ 22.400 $
$146.437
8624374,297 ALI
0,27% Gần đây
50 Shiba Predator / WETH
25.803.177 $
QOM/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974
0 $
0,0000000000383946 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 46.272 $ 46.133 $
$144.101
3271186423724,500 QOM
0,27% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X3D1F5E13... Biểu đồ trực tuyến 0x3d1f5e133c2988d14a0c13bdd2b58d260e74ef9a
0 $
0,0003748485409452 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.896 $ 2.887 $
$265.838
744073,706 0X3D1
0,49% Gần đây
2 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XFF4... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
190339050,223053 0XFF48FE55EF0C204D4E432C83F5F6264BEF3089B6
0.62% 487 $ 486 $
$225.887
225,102 WETH
0,42% Gần đây
3 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XF5C... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
1409498,01455093 0XF5CFD13D3D04E4B7B11511247AB86AAB494AB7B7
0.62% 376 $ 375 $
$128.187
53,102 WETH
0,24% Gần đây
4 ? 0XAE412E7C... Biểu đồ trực tuyến 0xae412e7ce85af89ce06f46df6815fa007eaf122e
0 $
0,0000000054603704 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.65% 175 $ 175 $
$107.912
5828733390,522 0XAE4
0,20% Gần đây
5 Hati / USD Coin
0 $
HATI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x251457b7c5d85251ca1ab384361c821330be2520
0 $
0,0000000039834427 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 18.155 $ 18.100 $
$91.849
23968983752463,000 HATI
0,17% Gần đây
6 SNP / Tether
0 $
SNP/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x795dbf627484f8248d3d6c09c309825c1563e873
55 $
55,3050192621448 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 23.058 $ 22.989 $
$91.536
1671,777 SNP
0,17% **1 giờ trước Updated gần đây
7 Rai Reflex Index / WETH
15.077.749 $
RAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x03ab458634910aad20ef5f1c8ee96f1d6ac54919
* 3 $
0,0026064076242704 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 41.298 $ 41.174 $
$81.550
25742,365 RAI
0,15% Gần đây -
8 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XD06... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
63771894,7972683 0XD06FA4EB7E5942DAA2DB372C2C705FFF3D024237
0.63% 317 $ 316 $
$69.983
112,468 WETH
0,13% Gần đây
9 ? 0XA98FE5FF... Biểu đồ trực tuyến 0xa98fe5ff5aa668af6399796e6651286c1fb63caf
0 $
0,0000000375703124 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 543 $ 542 $
$65.101
1653287548,295 0XA98
0,12% Gần đây
10 USD Coin (USDC)
55.972.723.078 $
USDC/0XB29... Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,0077857851463311 0XB29EDFF8345B9D8039D8B9471C027D6E458A3C02
0.6% 5.452 $ 5.436 $
$64.480
50821,532 USDC
0,12% **1 giờ trước Updated gần đây
11 ? 0X2D2699DA... Biểu đồ trực tuyến 0x2d2699da3c6cc9caf7065a9ee9e2ec6b5ccccffc
0 $
0,0000000043766589 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.67% 122 $ 122 $
$52.095
1277248862,861 0X2D2
0,10% Gần đây
12 Saitama / WETH
0 $
SAITAMA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8b3192f5eebd8579568a2ed41e6feb402f93f73f
0 $
0,0000000000000643 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 209 $ 208 $
$38.960
499256903890304,000 SAITAMA
0,07% Gần đây
13 ? 0X51E06C34... Biểu đồ trực tuyến 0x51e06c3468c230be0aeaeac44cd7be5dd7fed4d9
0 $
0,0000000000005921 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.806 $ 1.801 $
$31.655
45234145318580,500 0X51E
0,06% Gần đây
14 ? 0X08D67F66... Biểu đồ trực tuyến 0x08d67f66e57c5a3b25301be69471e75bbff88873
0 $
0,0000000051460779 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 641 $ 639 $
$29.699
3042690227,199 0X08D
0,06% Gần đây
15 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XE87... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
87168,0872611666 0XE87212F55B647B8CB1E670CBF17705AF2CD03001
0.63% 273 $ 273 $
$29.252
22,643 WETH
0,05% Gần đây
16 ? 0X419517D0... Biểu đồ trực tuyến 0x419517d00633b2bcffd47f4e48204a545da42ac9
0 $
0,0000061983761804 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.310 $ 2.303 $
$29.024
4307064,827 0X419
0,05% **3 giờ trước Updated gần đây
17 ? 0X1A76BFFD... Biểu đồ trực tuyến 0x1a76bffd6d1fc1660e1d0e0552fde51ddbb120cf
1 $
0,0006355540155669 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 547 $ 545 $
$18.826
39159,026 0X1A7
0,03% **3 giờ trước Updated gần đây
18 TerraUSD (Wormhole) / WETH
0 $
UST/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5
0 $
0,000053582382273 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 209 $ 209 $
$18.558
267979,083 UST
0,03% Gần đây
19 ? 0X5034A7A5... Biểu đồ trực tuyến 0x5034a7a5c4027679e6b144e13fb7ac9e6ccd5f22
0 $
0,000000268419542 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 795 $ 793 $
$17.630
49947494,209 0X503
0,03% **1 giờ trước Updated gần đây
20 ? 0X33E2C129... Biểu đồ trực tuyến 0x33e2c129ea670031659ac8852c01d0fe4b297954
1 $
0,000444504245733 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.219 $ 2.212 $
$11.864
22143,672 0X33E
0,02% Gần đây
21 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XCAB... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
50911285,7481889 0XCAB259F4AF99A8C59D132B8C1AAFD1CB162460EB
0.62% 470 $ 468 $
$11.296
8,179 WETH
0,02% Gần đây
22 ? 0X6E954A8F... Biểu đồ trực tuyến 0x6e954a8f26fbcb0a0a42a0d1c85bcc443b11db79
0 $
0,000000000065979 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 384 $ 383 $
$10.688
110433156363,011 0X6E9
0,02% Gần đây
23 ? 0X7F0B0BB1... Biểu đồ trực tuyến 0x7f0b0bb130d9b8c1c1c0c11974d30512826bc51c
0 $
0,000000002854105 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.67% 119 $ 119 $
$10.204
1628897172,324 0X7F0
0,02% **5 giờ trước Updated gần đây
24 ? 0X9DCC8DF9... Biểu đồ trực tuyến 0x9dcc8df98e4d2f0ff690617e4ce5695286a88c0d
0 $
0 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
-218.17% 0 $ 0 $
$10.084
100000053775155,000 0X9DC
0,02% Gần đây
25 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XD4E... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
7035862656,62369 0XD4EB79A193E7E1A7B998202A9407E5CE3FF02B4F
0.61% 1.059 $ 1.056 $
$9.744
10,235 WETH
0,02% **2 giờ trước Updated gần đây
26 Pundi X / WETH
104.509.824 $
PUNDIX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38
0 $
0,0003494060813029 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 12.312 $ 12.275 $
$9.101
21965,500 PUNDIX
0,02% Gần đây
27 ? 0X9C3DC099... Biểu đồ trực tuyến 0x9c3dc099c955df6426e1a540045115a5b0f6159c
0 $
0,0000000000144261 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 312 $ 311 $
$7.927
838252016792,508 0X9C3
0,01% Gần đây
28 ? 0X9BD35A17... Biểu đồ trực tuyến 0x9bd35a17c9c7c8820f89e0277e2046cdc57acb15
0 $
0,0000000000003159 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.258 $ 1.254 $
$7.670
20881430768283,000 0X9BD
0,01% **1 giờ trước Updated gần đây
29 ? 0X679A0B65... Biểu đồ trực tuyến 0x679a0b65a14b06b44a0cc879d92b8bb46a818633
0 $
0,0000028494125682 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 3.024 $ 3.015 $
$7.257
2016882,327 0X679
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây
30 ? 0XBB004818... Biểu đồ trực tuyến 0xbb004818f9e73c91e7dae840269f89826c3f2491
0 $
0,0000000000458067 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.66% 136 $ 135 $
$6.491
129027017251,038 0XBB0
0,01% Gần đây
31 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XC67... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
6538,82189123235 0XC67B12049C2D0CF6E476BC64C7F82FC6C63CFFC5
0.6% 4.715 $ 4.700 $
$5.494
4,974 WETH
0,01% **6 giờ trước Updated gần đây
32 ? 0X1FB94559... Biểu đồ trực tuyến 0x1fb94559bae9d113b53bd5e0f55782a250a340a9
0 $
0,0000000000225043 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.69% 95 $ 95 $
$4.426
96695089546,127 0X1FB
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây
33 ? 0X230BF063... Biểu đồ trực tuyến 0x230bf0637628ef356b63d389e2ec6c77c8853a11
0 $
0,0000000000007574 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.598 $ 2.591 $
$4.425
4888683068590,500 0X230
0,01% Gần đây
34 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XE73... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.154 $
43961631,8754061 0XE7306601C0184446C63302404409F3498AD0D4E5
0.69% 96 $ 95 $
$3.848
7,396 WETH
0,01% **5 giờ trước Updated gần đây
35 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XFD1... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
12736473,8289649 0XFD1CE765AF87AC647059323F29A560E386A65492
0.61% 744 $ 742 $
$3.775
3,398 WETH
0,01% **5 giờ trước Updated gần đây
36 ? 0XA741C182... Biểu đồ trực tuyến 0xa741c18244804027b5f01f32203bbb3a94c2ebd9
0 $
0,0000000002359863 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.213 $ 1.209 $
$3.743
12890334245,975 0XA74
0,01% **4 giờ trước Updated gần đây
37 My Neighbor Alice / WETH
40.504.825 $
ALICE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xac51066d7bec65dc4589368da368b212745d63e8
2 $
0,0020325491355832 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 3.156 $ 3.147 $
$3.565
1484,430 ALICE
0,01% Gần đây
38 ? 0X1A76BFFD... Biểu đồ trực tuyến 0x1a76bffd6d1fc1660e1d0e0552fde51ddbb120cf
* 1 $
32,1060953612426 0XF21661D0D1D76D3ECB8E1B9F1C923DBFFFAE4097
0.61% 656 $ 654 $
$3.483
12322,947 0X1A7
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây -
39 ? 0X96154F40... Biểu đồ trực tuyến 0x96154f407de52db7e9857502ca02e5025bb548b3
0 $
0,000000002761194 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
-3.78% 0 $ 0 $
$3.480
718706508,754 0X961
0,01% **2 giờ trước Updated gần đây -
40 ? 0X178C820F... Biểu đồ trực tuyến 0x178c820f862b14f316509ec36b13123da19a6054
3 $
0,0021683678291635 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 3.282 $ 3.272 $
$3.303
1283,801 0X178
0,01% Gần đây
41 ? 0X91DB1464... Biểu đồ trực tuyến 0x91db1464668ec64b124eef1b4ebf4a9f25c70b82
0 $
0,0000000193161539 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.69% 88 $ 88 $
$3.204
91738222,648 0X91D
0,01% **6 giờ trước Updated gần đây
42 ? 0XB4EFD85C... Biểu đồ trực tuyến 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93
12 $
0,0100577910507198 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 12.372 $ 12.335 $
$3.193
273,100 0XB4E
0,01% **1 giờ trước Updated gần đây
43 ? 0XB3D355DE... Biểu đồ trực tuyến 0xb3d355de74f9540c7e780b26832fe0189bb977ce
0 $
0,000008777544088 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 679 $ 677 $
$2.644
226507,784 0XB3D
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây
44 ? 0X517AB044... Biểu đồ trực tuyến 0x517ab044bda9629e785657dbbcae95c40c8f452c
0 $
0,0002029323672092 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 346 $ 344 $
$2.583
9935,739 0X517
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây
45 Tellor / WETH
28.079.106 $
TRB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x88df592f8eb5d7bd38bfef7deb0fbc02cf3778a0
* 14 $
0,0122871800492417 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.75% 55 $ 55 $
$2.018
88,125 TRB
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
46 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XC7D... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.155 $
1134,73512870507 0XC7D9C108D4E1DD1484D3E2568D7F74BFD763D356
0.61% 2.127 $ 2.120 $
$1.874
1,675 WETH
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
47 ? 0X80992C6C... Biểu đồ trực tuyến 0x80992c6c440c2649c5e879866a6d4ab990a999ba
0 $
0,0000000000025747 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.67% 112 $ 111 $
$1.439
415196272704,109 0X809
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây
48 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XC1B... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.155 $
308800693669608 0XC1BFCCD4C29813EDE019D00D2179EEA838A67703
0.6% 4.955 $ 4.941 $
$1.422
1,218 WETH
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
49 USD Coin (USDC)
55.972.723.078 $
USDC/0XB5C... Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
16,6472174519947 0XB5C578947DE0FD71303F71F2C3D41767438BD0DE
0.64% 197 $ 196 $
$1.366
1493,983 USDC
0,00% Gần đây
50 Tokenize Xchange / Tether
274.134.323 $
TKX/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x667102bd3413bfeaa3dffb48fa8288819e480a88
3 $
3,40029956182635 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 4.176 $ 4.163 $
$1.336
398,261 TKX
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây

Uniswap (v2) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 1367 đồng tiền ảo và 2314 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Uniswap (v2) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 2.654 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Uniswap (v2) là 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2. Uniswap (v2) được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Uniswap (v2) tại https://app.uniswap.org/#/swap?use=V2.

Địa chỉ
Phí
0.3%
Rút tiền
Network Fees
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
Cryptocurrencies Only
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
3.377.061,0
Xếp hạng Alexa
#6715
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.349%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 82th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 84th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-06-18

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available