Unnamed exchange

Unnamed

Centralized
4
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
139
Tiền ảo
478
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Unobtanium (UNO)
0 $
UNO/DOGE
* 94 $
370 DOGE
7.27% - -
$593
6,337 UNO
27,11% Gần đây -
2 Maza (MZC)
778.519 $
MAZA/DOGE
0 $
0,00139 DOGE
61.57% - -
$585
1356999,933 MAZA
26,25% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây -
3 TajCoin (TAJ)
18.513 $
TAJ/BTC
0 $
0,00000002 BTC
40.0% 0 $ 0 $
$102
124987,603 TAJ
4,59% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
4 Hobonickels (HBN)
593.854 $
HBN/BTC
0 $
0,00000013 BTC
7.69% 5 $ 37 $
$87
16435,092 HBN
3,92% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
5 Maza (MZC)
778.519 $
MAZA/ETH
0 $
0,00000011 ETH
27.27% 0 $ 0 $
$85
274684,475 MAZA
3,83% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
6 OC Protocol (OCP)
0 $
OCP/BTC
0 $
0,00000014 BTC
26.32% 0 $ 0 $
$65
11449,890 OCP
2,94% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
7 WillowCoin (WLLO)
1.337 $
WLLO/DOGE
0 $
0,00000195 DOGE
29.77% - -
$43
92200131,511 WLLO
1,97% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây -
8 Sprouts (SPRTS)
0 $
SPRTS/DOGE
0 $
0,00000021 DOGE
8.33% - -
$29
556489335,232 SPRTS
1,35% Gần đây -
9 Sprouts (SPRTS)
0 $
SPRTS/UTIP
0 $
0,000038 UTIP
0.53% 0 $ 13 $
$28
445227086,157 SPRTS
1,32% Gần đây
10 TheBigCoin (BIG)
0 $
BIG/DOGE
0 $
0,00000006 DOGE
50.0% - -
$27
1881000000,000 BIG
1,23% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây -
11 Electronic Gulden (EFL)
4.240.916 $
EFL/BTC
0 $
0,00000549 BTC
9.84% 0 $ 0 $
$26
121,047 EFL
1,22% Gần đây
12 DigiByte (DGB)
748.837.810 $
DGB/LTC
* 0 $
0,00059 LTC
44.66% 0 $ 0 $
$23
272,122 DGB
1,04% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
13 ? FLAPX/LTC
0 $
0,00000039 LTC
7.32% 0 $ 0 $
$21
383847,689 FLAPX
0,97% **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây
14 Hobonickels (HBN)
593.854 $
HBN/DOGE
* 0 $
0,027777 DOGE
20.0% - -
$21
2971,306 HBN
0,95% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây -
15 NevaCoin (NEVA)
39.923 $
NEVA/BTC
0 $
0,00000018 BTC
94.0% 0 $ 0 $
$20
2821,000 NEVA
0,93% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
16 uTip (UTIP)
0 $
UTIP/LTC
0 $
0,00000611 LTC
12.45% 0 $ 0 $
$18
20900,067 UTIP
0,83% Gần đây
17 Ethereum (ETH)
327.698.275.454 $
ETH/LTC
1.512 $
10,50000001 LTC
23.91% 0 $ 0 $
$17
0,012 ETH
0,79% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
18 Unobtanium (UNO)
0 $
UNO/UTIP
* 135 $
79000 UTIP
14.62% 0 $ 0 $
$16
0,125 UNO
0,77% Gần đây -
19 Elite (1337)
0 $
1337/LTC
0 $
0,00000034 LTC
2.86% 4 $ 3 $
$16
334904,488 1337
0,74% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
20 BCCXGenesis (BCCX)
0 $
BCCX/ETH
0 $
0,00000177 ETH
29.32% 0 $ 0 $
$16
3263,590 BCCX
0,73% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
21 HOdlcoin (HODL)
18.395 $
HODL/UTIP
0 $
0,03161995 UTIP
73.37% 0 $ 0 $
$13
253397,027 HODL
0,62% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
22 Note Blockchain (NTBC)
145.304 $
NTBC/LTC
0 $
0,0000001 LTC
16.67% 0 $ 0 $
$12
876398,060 NTBC
0,57% Gần đây
23 Hobonickels (HBN)
593.854 $
HBN/USDT
* 0 $
0,01 USDT
80.0% 0 $ 0 $
$11
1182,524 HBN
0,53% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây -
24 BCCXGenesis (BCCX)
0 $
BCCX/USDT
0 $
0,003866 USDT
45.62% 0 $ 0 $
$11
2882,415 BCCX
0,50% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
25 uTip (UTIP)
0 $
UTIP/BTC
* 0 $
0,00000002 BTC
33.33% 264 $ 862 $
$10
13019,977 UTIP
0,48% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây -
26 Elite (1337)
0 $
1337/DOGE
0 $
0,00024112 DOGE
33.13% - -
$10
172246,381 1337
0,47% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
27 WayaWolfCoin (WW)
0 $
WW/USDT
0 $
0,002 USDT
52.25% 0 $ 0 $
$9
5000,000 WW
0,45% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
28 DreamsCoin (DREAM)
0 $
DREAM/DOGE
* 0 $
0,00002801 DOGE
47.27% - -
$9
1326779,000 DREAM
0,42% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây -
29 BCCXGenesis (BCCX)
0 $
BCCX/DOGE
0 $
0,0189 DOGE
37.57% - -
$8
1716,310 BCCX
0,37% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
30 Phore (PHR)
3.636.921 $
PHR/BTC
* 0 $
0,00000555 BTC
89.86% 0 $ 0 $
$7
34,562 PHR
0,35% **khoảng 7 giờ trước Updated khoảng 5 giờ trước -
31 POS Coin (POS)
0 $
POS/DOGE
* 0 $
0,00000006 DOGE
45.45% - -
$7
525915031,792 POS
0,35% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
32 uTip (UTIP)
0 $
UTIP/DOGE
0 $
0,0056 DOGE
11.5% - -
$7
5356,489 UTIP
0,35% Gần đây -
33 Litecoin (LTC)
9.564.860.481 $
LTC/BTC
* 151 $
0,0037494 BTC
6.18% 0 $ 0 $
$7
0,050 LTC
0,35% Gần đây -
34 Waves (WAVES)
1.615.737.264 $
WAVES/ETH
* 31 $
0,011 ETH
45.45% 0 $ 0 $
$6
0,210 WAVES
0,29% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây -
35 Mooncoin (MOON)
3.265.589 $
MOON/LTC
0 $
0,0000001 LTC
9.09% 0 $ 0 $
$6
443998,160 MOON
0,29% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
36 Unitus (UIS)
0 $
UIS/UTIP
0 $
1,38 UTIP
60.14% 0 $ 0 $
$5
2468,551 UIS
0,26% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
37 Unobtanium (UNO)
0 $
UNO/WAVES
* 105 $
3,43 WAVES
4.76% 0 $ 0 $
$5
0,051 UNO
0,25% Gần đây -
38 POS Coin (POS)
0 $
POS/UTIP
* 0 $
0,00000658 UTIP
74.57% 0 $ 0 $
$5
998696894,057 POS
0,24% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
39 Unobtanium (UNO)
0 $
UNO/ETH
* 93 $
0,03332219 ETH
33.98% 0 $ 0 $
$3
0,041 UNO
0,17% Gần đây -
40 Electronic Gulden (EFL)
4.240.916 $
EFL/DOGE
0 $
0,26500019 DOGE
85.98% - -
$3
55,300 EFL
0,17% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây -
41 Elite (1337)
0 $
1337/UTIP
0 $
0,04715571 UTIP
26.32% 0 $ 0 $
$3
45637,345 1337
0,17% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
42 Unitus (UIS)
0 $
UIS/DOGE
* 0 $
0,01 DOGE
74.12% - -
$3
1169,926 UIS
0,16% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây -
43 LanaCoin (LANA)
59.741 $
LANA/LTC
0 $
0,00000018 LTC
37.93% 0 $ 0 $
$3
120399,870 LANA
0,14% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
44 Unobtanium (UNO)
0 $
UNO/LTC
64 $
0,44699999 LTC
1.57% 68 $ 0 $
$2
0,046 UNO
0,13% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây -
45 uTip (UTIP)
0 $
UTIP/ETH
0 $
0,00000061 ETH
37.7% 0 $ 0 $
$2
1569,857 UTIP
0,12% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
46 WayaWolfCoin (WW)
0 $
WW/DOGE
0 $
0,006688 DOGE
33.61% - -
$2
1495,215 WW
0,11% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây -
47 HOdlcoin (HODL)
18.395 $
HODL/DOGE
0 $
0,00005498 DOGE
42.71% - -
$2
181884,322 HODL
0,11% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
48 GrowthCoin (GRW)
0 $
GRW/ETH
0 $
0,00000009 ETH
86.67% 0 $ 0 $
$2
10000,000 GRW
0,11% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây
49 Maza (MZC)
778.519 $
MAZA/UTIP
0 $
0,37 UTIP
53.51% 0 $ 0 $
$2
3696,063 MAZA
0,11% Gần đây
50 DigiByte (DGB)
748.837.810 $
DGB/DOGE
* 0 $
0,33973531 DOGE
20.22% - -
$2
26,074 DGB
0,10% **khoảng 7 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? SUMSTX/BTC
0 $
0,0000006 BTC
79.92% 0 $ 0 $
$334
13634,107 SUMST
15,02% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
2 ? SAGA/DOGE
0 $
0,222 DOGE
18.92% - -
$257
4523,939 SAGA
11,49% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây -
3 ? DOGE/BTC
0 $
0,00000447 BTC
6.88% 0 $ 0 $
$235
1298,562 DOGE
10,66% Gần đây
4 ? SAGA/ETH
0 $
0,0000325 ETH
28.29% 0 $ 0 $
$149
1627,699 SAGA
6,69% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
5 ? SAGA/LTC
* 0 $
0,00027997 LTC
46.42% 0 $ 0 $
$42
1073,164 SAGA
1,96% Gần đây -
6 MotaCoin (MOTA)
5.099.609 $
MOTA/DOGE
0 $
0,31043413 DOGE
74.23% - -
$41
530,932 MOTA
1,88% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
7 ? SAGA/UTIP
* 0 $
70 UTIP
71.43% 0 $ 0 $
$38
322,264 SAGA
1,74% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
8 ? SAGA/BTC
0 $
0,000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
$36
891,088 SAGA
1,64% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
9 MotaCoin (MOTA)
5.099.609 $
MOTA/UTIP
* 0 $
105 UTIP
76.85% 0 $ 0 $
$25
139,320 MOTA
1,13% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
10 ? DOGE/ETH
0 $
0,00009053 ETH
17.47% 0 $ 0 $
$11
45,891 DOGE
0,53% Gần đây
11 ? DOGE/LTC
0 $
0,00115 LTC
11.47% 0 $ 0 $
$6
37,851 DOGE
0,28% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
12 MotaCoin (MOTA)
5.099.609 $
MOTA/BTC
0 $
0,00000186 BTC
50.54% 0 $ 0 $
$3
41,857 MOTA
0,14% **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây
13 MotaCoin (MOTA)
5.099.609 $
MOTA/ETH
0 $
0,0000281 ETH
89.32% 0 $ 0 $
$1
13,439 MOTA
0,05% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
14 Trollcoin (TROLL)
999.467 $
TROLL/UTIP
* 0 $
5 UTIP
70.0% 0 $ 0 $
$0
131,938 TROLL
0,03% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
15 ? BDC/DOGE
0 $
0,0000102 DOGE
66.0% - -
$53
20030621,741 BDC
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
16 ? COMMOD/DOGE
0 $
0,0005 DOGE
95.0% - -
$30
383035,079 COMMO
- **7 ngày trước Updated 6 ngày trước -
17 ? GATE/DOGE
0 $
0,008 DOGE
56.25% - -
$27
12963,013 GATE
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
18 ? ELVCOIN/DOGE
0 $
0,002797 DOGE
99.91% - -
$21
29609,409 ELVCO
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
19 ? TRI/UTIP
* 15 $
10000 UTIP
99.5% 0 $ 0 $
$17
1,173 TRI
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
20 ? DOGE/USDT
0 $
0,14100001 USDT
26.94% 0 $ 0 $
$14
105,107 DOGE
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
21 ? CHIP/DOGE
0 $
0,00105 DOGE
73.62% - -
$12
66576,048 CHIP
- **1 ngày trước Updated khoảng 7 giờ trước -
22 ? CHIP/BTC
0 $
0,00000001 BTC
75.0% 0 $ 0 $
$9
25023,952 CHIP
- **1 ngày trước Updated khoảng 10 giờ trước
23 ? TRI/USDT
9 $
9 USDT
98.89% 0 $ 0 $
$9
1,068 TRI
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
24 ? GATE/ETH
0 $
0,000001 ETH
70.0% 0 $ 0 $
$9
3562,315 GATE
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
25 Trollcoin (TROLL)
999.467 $
TROLL/BTC
0 $
0,00000006 BTC
16.67% 0 $ 140 $
$8
3694,167 TROLL
- **khoảng 18 giờ trước Updated gần đây
26 ? LNC/LTC
0 $
0,000004 LTC
87.33% 0 $ 0 $
$7
13808,599 LNC
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
27 ? ZET/DOGE
0 $
0,025 DOGE
34.78% - -
$8
1462,008 ZET
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
28 ? GATE/BTC
0 $
0,00000006 BTC
50.0% 0 $ 0 $
$7
3232,701 GATE
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
29 ? CUBIC/ETH
0 $
0,00000003 ETH
50.0% 6 $ 0 $
$6
87775,551 CUBIC
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
30 ? GATE/WAVES
* 0 $
0,0001 WAVES
90.0% 0 $ 0 $
$6
1990,140 GATE
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
31 404 (404)
384 $
404/ETH
0 $
0,00000001 ETH
75.0% 0 $ 0 $
$5
200000,000 404
- **khoảng 19 giờ trước Updated gần đây -
32 Trollcoin (TROLL)
999.467 $
TROLL/DOGE
* 0 $
0,0065 DOGE
64.19% - -
$4
2910,247 TROLL
- **khoảng 18 giờ trước Updated gần đây -
33 404 (404)
384 $
404/DOGE
0 $
0,00000198 DOGE
66.67% - -
$4
7880962,252 404
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
34 ? GATE/LTC
0 $
0,00001 LTC
50.0% 0 $ 0 $
$4
2828,218 GATE
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
35 ? GATE/XMR
* 0 $
0,000003 XMR
80.0% 0 $ 0 $
$4
6561,790 GATE
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
36 ? 421/DOGE
* 0 $
0,00000003 DOGE
33.33% - -
$3
396924184,222 421
- **khoảng 15 giờ trước Updated gần đây -
37 ? LNC/UTIP
* 0 $
0,3 UTIP
84.14% 0 $ 0 $
$3
6660,459 LNC
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
38 ? CVIRUS/DOGE
0 $
0,9 DOGE
99.89% - -
$3
11,111 CVIRU
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
39 ? GDC/DOGE
0 $
0,00008 DOGE
19.19% - -
$2
109250,000 GDC
- **khoảng 11 giờ trước Updated gần đây -
40 ? CUBIC/LTC
0 $
0,00000019 LTC
57.89% 0 $ 0 $
$2
98868,806 CUBIC
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
41 ? ZET/BTC
0 $
0,0000001 BTC
15.38% 8 $ 0 $
$1
396,464 ZET
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước
42 ? ZET/LTC
0 $
0,000026 LTC
84.46% 0 $ 0 $
$1
396,464 ZET
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước
43 ? COMMOD/UTIP
* 0 $
0,034 UTIP
81.36% 0 $ 0 $
$1
48491,199 COMMO
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
44 ? KLR/USDT
0 $
0,002 USDT
95.0% 0 $ 0 $
$1
646,678 KLR
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước
45 ? CUBIC/DOGE
0 $
0,000073 DOGE
51.33% - -
$1
50000,000 CUBIC
- **1 ngày trước Updated khoảng 6 giờ trước -
46 ? JOE/ETH
0 $
0,00000002 ETH
50.0% 10 $ 0 $
$0
16613,000 JOE
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
47 ? FLAPX/DOGE
0 $
0,0006 DOGE
68.65% - -
$0
4930,308 FLAPX
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
48 ? FLN/DOGE
0 $
0,000002 DOGE
54.34% - -
$0
1360199,000 FLN
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
49 ? CUBIC/UTIP
* 0 $
0,03 UTIP
76.67% 0 $ 0 $
$0
13329,210 CUBIC
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
50 ? KLR/LTC
0 $
0,00000105 LTC
94.75% 0 $ 0 $
$0
4544,131 KLR
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước

Unnamed là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United Kingdom. Có 139 đồng tiền ảo và 478 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Unnamed trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 0 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Unnamed là UNO/DOGE. Unnamed được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Unnamed tại https://www.unnamed.exchange/.

Địa chỉ
Phí
Maker Fee 0.2% Taker Fee 0.2%
Rút tiền
https://ezb.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020954774-Fees
Nạp tiền
free
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
United Kingdom
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
81.856,0
Xếp hạng Alexa
#89805
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Unnamed
4
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4/10
Tính thanh khoản 1.5
Quy mô 0.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 0.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 4/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 23.227%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 27th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 0th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-07-14

Đội ngũ

Team is public -
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android