coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Unnamed exchange

Unnamed

Centralized
2
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
81
Tiền ảo
182
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Fluttercoin / uTip
0 $
FLT/UTIP
0 $
2 UTIP
60.0% 0 $ 0 $
$68
13528,633 FLT
29,75% **5 giờ trước Updated gần đây
2 Fluttercoin / Bitcoin
0 $
FLT/BTC
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 2 $ 7 $
$34
47185,961 FLT
15,10% **5 giờ trước Updated gần đây
3 Litecoin / Bitcoin
4.456.630.021 $
LTC/BTC
* 69 $
0,00279989 BTC
5.35% 0 $ 0 $
$27
0,398 LTC
11,89% **2 giờ trước Updated gần đây -
4 Ethereum / uTip
228.580.231.302 $
ETH/UTIP
1.905 $
750000 UTIP
21.25% 0 $ 0 $
$26
0,014 ETH
11,68% **6 giờ trước Updated gần đây
5 Bean Cash / uTip
0 $
BITB/UTIP
* 0 $
0,3 UTIP
26.83% 0 $ 0 $
$11
15025,492 BITB
4,96% **7 giờ trước Updated gần đây -
6 DigiByte / uTip
204.672.052 $
DGB/UTIP
* 0 $
31,98889865 UTIP
15.6% 0 $ 0 $
$10
123,386 DGB
4,34% **7 giờ trước Updated gần đây -
7 TajCoin / uTip
6.945 $
TAJ/UTIP
* 0 $
1,11 UTIP
21.98% 0 $ 0 $
$9
3223,573 TAJ
3,93% Gần đây -
8 TajCoin / Bitcoin
6.945 $
TAJ/BTC
* 0 $
0,00000002 BTC
66.67% 94 $ 0 $
$4
9395,295 TAJ
2,00% Gần đây -
9 GravityCoin / Bitcoin
8.235 $
GXX/BTC
0 $
0,00000002 BTC
71.43% 0 $ 0 $
$4
8103,135 GXX
1,73% **1 giờ trước Updated gần đây
10 DigiByte / Bitcoin
204.672.052 $
DGB/BTC
0 $
0,00000055 BTC
3.51% 6 $ 3 $
$2
219,960 DGB
1,29% Gần đây
11 Litecoin Plus / uTip
134.286 $
LCP/UTIP
0 $
62 UTIP
91.85% 0 $ 0 $
$2
15,350 LCP
1,05% **2 giờ trước Updated gần đây
12 Sprouts / uTip
0 $
SPRTS/UTIP
0 $
0,00002221 UTIP
7.38% 0 $ 0 $
$2
41033944,039 SPRTS
1,00% **8 giờ trước Updated gần đây
13 Mincoin / uTip
0 $
MNC/UTIP
0 $
0,73730004 UTIP
29.65% 0 $ 0 $
$1
1000,000 MNC
0,81% **3 giờ trước Updated gần đây
14 Bean Cash (BITB)
0 $
BITB/DOGE
0 $
0,00159999 DOGE
30.82% - -
$1
12100,874 BITB
0,61% **7 giờ trước Updated gần đây -
15 Mooncoin (MOON)
1.044.902 $
MOON/DOGE
0 $
0,000065 DOGE
33.33% - -
$1
262804,902 MOON
0,54% Gần đây -
16 Mooncoin / Litecoin
1.044.902 $
MOON/LTC
0 $
0,00000007 LTC
12.5% 0 $ 0 $
$1
238022,092 MOON
0,45% **7 giờ trước Updated gần đây
17 uTip (UTIP)
0 $
UTIP/DOGE
* 0 $
0,00576981 DOGE
6.83% - -
$0
1708,553 UTIP
0,31% Gần đây -
18 PlayerVsPlayerCoin / Litecoin
0 $
PVP/LTC
0 $
0,00000055 LTC
9.09% 0 $ 0 $
$0
16271,745 PVP
0,24% **7 giờ trước Updated gần đây
19 Elite / Litecoin
532.100 $
1337/LTC
0 $
0,00000029 LTC
3.45% 0 $ 5 $
$0
26027,151 1337
0,20% **4 giờ trước Updated gần đây
20 TajCoin / Litecoin
6.945 $
TAJ/LTC
0 $
0,00000315 LTC
67.99% 0 $ 0 $
$0
1522,724 TAJ
0,13% **2 giờ trước Updated gần đây
21 CHEESE / uTip
208.906 $
CHEESE/UTIP
0 $
0,48 UTIP
31.25% 0 $ 0 $
$0
181,459 CHEESE
0,10% **3 giờ trước Updated gần đây
22 Elite / uTip
532.100 $
1337/UTIP
* 0 $
0,042 UTIP
16.17% 0 $ 0 $
$0
2000,000 1337
0,09% **4 giờ trước Updated gần đây
23 MelonHeadSProtocol / uTip
0 $
MHSP/UTIP
0 $
3,99 UTIP
0.01% 17 $ 0 $
$0
18,685 MHSP
0,08% **7 giờ trước Updated gần đây -
24 Elite (1337)
532.100 $
1337/DOGE
0 $
0,00022916 DOGE
8.34% - -
$0
10534,620 1337
0,08% **4 giờ trước Updated gần đây -
25 MelonHeadSProtocol / Litecoin
0 $
MHSP/LTC
* 0 $
0,00002574 LTC
44.04% 0 $ 0 $
$0
18,685 MHSP
0,01% **7 giờ trước Updated gần đây
26 Bitcoin Zero / uTip
35.859 $
BZX/UTIP
0 $
4,99999995 UTIP
87.87% 0 $ 0 $
$0
0,370 BZX
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây
27 WillowCoin / uTip
222 $
WLLO/UTIP
0 $
0,0000102 UTIP
50.0% 0 $ 0 $
$0
145193,833 WLLO
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây
28 LiteDoge / Litecoin
0 $
LDOGE/LTC
0 $
0,00000018 LTC
46.88% 0 $ 0 $
$21
1948372,300 LDOGE
- **1 ngày trước Updated 16 giờ trước
29 Litecoin Plus / Bitcoin
134.286 $
LCP/BTC
* 0 $
0,0000005 BTC
85.25% 0 $ 0 $
$16
1381,777 LCP
- **2 ngày trước Updated 2 ngày trước -
30 ? FLAPX/LTC
0 $
0,00000416 LTC
27.23% 0 $ 0 $
$13
53089,840 FLAPX
- **14 giờ trước Updated 11 giờ trước
31 DreamsCoin / uTip
0 $
DREAM/UTIP
0 $
0,006 UTIP
14.29% 0 $ 0 $
$10
426,009 DREAM
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước
32 LiteDoge (LDOGE)
0 $
LDOGE/DOGE
0 $
0,00019 DOGE
36.37% - -
$6
496177,119 LDOGE
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
33 WayaWolfCoin / Bitcoin
0 $
WW/BTC
0 $
0,00000003 BTC
25.0% 8 $ 1 $
$6
8708,118 WW
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
34 Primecoin / Bitcoin
2.133.788 $
XPM/BTC
* 0 $
0,0000017 BTC
8.11% 0 $ 0 $
$6
150,000 XPM
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
35 BCCXGenesis / Bitcoin
0 $
BCCX/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 24 $ 0 $
$5
20658,822 BCCX
- **15 giờ trước Updated gần đây
36 Orbitcoin / Bitcoin
0 $
ORB/BTC
0 $
0,00000352 BTC
12.0% 0 $ 0 $
$4
53,976 ORB
- **21 giờ trước Updated gần đây
37 WayaWolfCoin / Litecoin
0 $
WW/LTC
0 $
0,00001281 LTC
53.3% 0 $ 0 $
$4
5155,618 WW
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
38 TRON / uTip
6.546.957.421 $
TRX/UTIP
* 0 $
48 UTIP
27.08% 0 $ 0 $
$3
26,381 TRX
- **9 giờ trước Updated gần đây -
39 Electronic Gulden / Bitcoin
2.045.615 $
EFL/BTC
0 $
0,00000424 BTC
0.23% 30 $ 2 $
$2
25,000 EFL
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
40 Litecoin Cash / Litecoin
2.782.519 $
LCC/LTC
0 $
0,00007 LTC
27.04% 0 $ 0 $
$2
513,957 LCC
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước
41 Rock N Rain Coin / uTip
0 $
RNRC/UTIP
0 $
0,000008 UTIP
38.41% 0 $ 0 $
$2
114879982,429 RNRC
- **12 giờ trước Updated gần đây
42 Sprouts (SPRTS)
0 $
SPRTS/DOGE
* 0 $
0,00000014 DOGE
6.67% - -
$2
222636004,806 SPRTS
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
43 Unitus / uTip
0 $
UIS/UTIP
* 0 $
0,69 UTIP
63.77% 0 $ 0 $
$1
7086,098 UIS
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước -
44 Social Send / Bitcoin
0 $
SEND/BTC
0 $
0,00000003 BTC
62.5% 0 $ 0 $
$1
2255,000 SEND
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước
45 Dash / Litecoin
614.121.940 $
DASH/LTC
* 56 $
0,9102 LTC
29.98% 0 $ 0 $
$1
0,026 DASH
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
46 WayaWolfCoin / uTip
0 $
WW/UTIP
* 0 $
2,2 UTIP
50.0% 0 $ 0 $
$1
2002,164 WW
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
47 Verge / Litecoin
64.787.775 $
XVG/LTC
0 $
0,00025757 LTC
76.9% 0 $ 0 $
$1
78,396 XVG
- **3 ngày trước Updated 1 ngày trước
48 BOAT / uTip
69.204 $
BOAT/UTIP
* 0 $
0,50366834 UTIP
16.04% 0 $ 0 $
$1
48,685 BOAT
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
49 Litecoin Cash / Bitcoin
2.782.519 $
LCC/BTC
0 $
0,00000022 BTC
36.36% 0 $ 0 $
$0
185,671 LCC
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
50 Netcoin / Litecoin
0 $
NET/LTC
0 $
0,0000012 LTC
27.27% 0 $ 0 $
$0
11001,998 NET
- **1 ngày trước Updated 15 giờ trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? ANTS/UTIP
* 0 $
0,00000478 UTIP
1.44% 3 $ 1 $
$11
920597166,623 ANTS
4,84% **6 giờ trước Updated gần đây -
2 Fluttercoin (FLT)
0 $
FLT/DOGE
* 0 $
0,01179998 DOGE
40.68% - -
$6
7935,130 FLT
2,94% **5 giờ trước Updated gần đây -
3 ? DOGE/BTC
0 $
0,00000294 BTC
3.92% 0 $ 0 $
$6
83,188 DOGE
2,61% Gần đây
4 ? DOGE/LTC
0 $
0,00118897 LTC
3.69% 3 $ 3 $
$5
68,820 DOGE
2,22% **4 giờ trước Updated gần đây
5 ? FLAPX/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 156 $ 0 $
$3
15700,587 FLAPX
1,67% **1 giờ trước Updated gần đây
6 TajCoin (TAJ)
6.945 $
TAJ/DOGE
* 0 $
0,004 DOGE
64.53% - -
$3
13113,104 TAJ
1,65% **2 giờ trước Updated gần đây -
7 Fetish Coin (FETISH)
0 $
FETISH/DOGE
* 0 $
0,00032 DOGE
93.18% - -
$2
87702,120 FETISH
0,88% **1 giờ trước Updated gần đây -
8 CHEESE (CHEESE)
208.906 $
CHEESE/DOGE
* 0 $
0,00259734 DOGE
30.7% - -
$0
3376,312 CHEESE
0,28% **3 giờ trước Updated gần đây -
9 SpartanCoin (SPN)
0 $
SPN/DOGE
* 0 $
0,00000155 DOGE
57.42% - -
$0
4302072,083 SPN
0,21% **4 giờ trước Updated gần đây -
10 PlayerVsPlayerCoin (PVP)
0 $
PVP/DOGE
* 0 $
0,00055 DOGE
63.33% - -
$0
828,099 PVP
0,01% **7 giờ trước Updated gần đây -
11 ? APCDC/UTIP
* 0 $
0,89999999 UTIP
35.62% 0 $ 0 $
$0
9,073 APCDC
0,01% **4 giờ trước Updated gần đây -
12 ? HYP/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
$6
29940,120 HYP
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
13 ? METRO/UTIP
* 0 $
0,0000185 UTIP
62.15% 0 $ 0 $
$6
137313065,862 METRO
- **9 giờ trước Updated gần đây -
14 404 (404)
0 $
404/DOGE
* 0 $
0,00000444 DOGE
28.0% - -
$4
14074679,272 404
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
15 WayaWolfCoin (WW)
0 $
WW/DOGE
* 0 $
0,00976738 DOGE
44.09% - -
$2
3695,447 WW
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
16 DigiByte (DGB)
204.672.052 $
DGB/DOGE
* 0 $
0,18899999 DOGE
10.37% - -
$2
182,608 DGB
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước -
17 ? GDC/DOGE
* 0 $
0,000138 DOGE
40.73% - -
$2
238294,611 GDC
- **1 ngày trước Updated 6 giờ trước -
18 Bellcoin (BELL)
0 $
BELL/DOGE
* 0 $
0,0036 DOGE
29.17% - -
$2
8316,700 BELL
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
19 ? DRXNE/LTC
0 $
0,00000172 LTC
15.0% 0 $ 0 $
$1
17019,879 DRXNE
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
20 Trollcoin (TROLL)
142.322 $
TROLL/DOGE
* 0 $
0,00225001 DOGE
53.54% - -
$1
10842,274 TROLL
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
21 Truckcoin (TRK)
153.430 $
TRK/DOGE
* 0 $
0,00138 DOGE
51.16% - -
$1
16849,362 TRK
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
22 Trollcoin / Bitcoin
142.322 $
TROLL/BTC
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 14 $ 0 $
$1
2919,661 TROLL
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước
23 Zarhexcash (ZARH)
0 $
ZARH/DOGE
* 0 $
0,00012 DOGE
14.3% - -
$1
157779,576 ZARH
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
24 Aircoins (AIRX)
642.232 $
AIRX/DOGE
0 $
0,0024 DOGE
85.71% - -
$0
5270,114 AIRX
- **1 ngày trước Updated 4 giờ trước -
25 OC Protocol (OCP)
0 $
OCP/DOGE
* 0 $
0,00505092 DOGE
70.9% - -
$0
1856,240 OCP
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước -
26 DreamTeam3 (DT3)
0 $
DT3/DOGE
* 0 $
0,00180928 DOGE
50.0% - -
$0
4928,247 DT3
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
27 Orbitcoin (ORB)
0 $
ORB/DOGE
* 0 $
1,43548396 DOGE
20.14% - -
$0
5,874 ORB
- **1 ngày trước Updated 2 giờ trước -
28 ? BDC/DOGE
* 0 $
0,000002 DOGE
49.87% - -
$0
3730000,000 BDC
- **7 ngày trước Updated 6 ngày trước -
29 ? DRXNE/UTIP
* 0 $
0,2 UTIP
20.0% 0 $ 0 $
$0
4603,997 DRXNE
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
30 ? TIPU/UTIP
* 0 $
0,15 UTIP
40.05% 0 $ 0 $
$0
66,534 TIPU
- **3 ngày trước Updated 1 ngày trước -
31 TrezarCoin (TZC)
79.571 $
TZC/DOGE
0 $
0,04535343 DOGE
77.25% - -
$0
92,864 TZC
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước -
32 Trollcoin / Litecoin
142.322 $
TROLL/LTC
0 $
0,0000021 LTC
64.53% 0 $ 0 $
$0
2189,611 TROLL
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước
33 LightningCoin (LC)
0 $
LC/DOGE
* 0 $
0,000008 DOGE
0.25% - -
$0
453365,646 LC
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước -
34 Litecoin Cash (LCC)
2.782.519 $
LCC/DOGE
0 $
0,06999989 DOGE
36.23% - -
$0
43,819 LCC
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
35 Netcoin (NET)
0 $
NET/DOGE
* 0 $
0,0013 DOGE
23.53% - -
$0
1965,111 NET
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước -
36 Dash (DASH)
614.121.940 $
DASH/DOGE
* 58 $
805,17109774 DOGE
0.99% - -
$0
0,003 DASH
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
37 IncaKoin (NKA)
6.856 $
NKA/DOGE
* 0 $
0,00000345 DOGE
10.72% - -
$0
578550,725 NKA
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
38 B2Bcoin (B2B)
0 $
B2B/DOGE
* 0 $
0,00546992 DOGE
8.83% - -
$0
300,719 B2B
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
39 ? GDC/LTC
0 $
0,00000017 LTC
43.33% 0 $ 0 $
$0
9925,534 GDC
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
40 GlobalToken (GLT)
97.451 $
GLT/DOGE
0 $
0,01294075 DOGE
45.91% - -
$0
89,307 GLT
- **7 ngày trước Updated 7 ngày trước -
41 DreamsCoin (DREAM)
0 $
DREAM/DOGE
* 0 $
0,00005251 DOGE
32.2% - -
$0
19005,980 DREAM
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
42 ? SAT3/LTC
0 $
0,000005 LTC
34.0% 0 $ 0 $
$0
199,601 SAT3
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước
43 ? FLN/DOGE
* 0 $
0,00000549 DOGE
16.52% - -
$0
145221,363 FLN
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
44 LiteBar (LTB)
29.504 $
LTB/DOGE
* 0 $
0,55928483 DOGE
39.26% - -
$0
0,535 LTB
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
45 ? FLAPX/DOGE
* 0 $
0,00242024 DOGE
37.14% - -
$0
114,433 FLAPX
- **14 giờ trước Updated 11 giờ trước -
46 Titcoin (TIT)
144.440 $
TIT/DOGE
* 0 $
0,022 DOGE
85.8% - -
$0
11,402 TIT
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
47 ? WPAY/UTIP
* 0 $
2 UTIP
20.0% 0 $ 0 $
$0
306,668 WPAY
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
48 1Million (1MT)
140.738 $
1MT/DOGE
0 $
2,99999998 DOGE
57.96% - -
$0
0,073 1MT
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
49 404 / uTip
0 $
404/UTIP
* 0 $
0,00075 UTIP
25.0% 0 $ 0 $
$0
1122419,075 404
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
50 Lucent (LCNT)
0 $
LCNT/DOGE
* 0 $
0,00011131 DOGE
18.89% - -
$0
1234,000 LCNT
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước -

Unnamed là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United Kingdom. Có 81 đồng tiền ảo và 182 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Unnamed trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 0 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Unnamed là FLT/UTIP. Unnamed được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Unnamed tại https://www.unnamed.exchange/.

Địa chỉ
Phí
Maker Fee 0.2% Taker Fee 0.2%
Rút tiền
https://ezb.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020954774-Fees
Nạp tiền
free
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
United Kingdom
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
27.521,0
Xếp hạng Alexa
#775687
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Unnamed
2
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2/10
Tính thanh khoản 0.0
Quy mô 0.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 0.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 2/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 22.705%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 10th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 0th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-04-05
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-07-14

Đội ngũ

Nhóm công khai -
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available