coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
ViteX exchange

ViteX

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
26
Tiền ảo
52
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Epic Cash / Bitcoin
10.620.084 $
EPIC/BTC epic
1 $
0,000038 BTC
5.08% 0 $ 0 $
$10.874
14865,628 EPIC
19,53% Gần đây
2 Vite / Bitcoin
18.513.127 $
VITE/BTC vite
0 $
0,00000111 BTC
0.9% 69 $ 76 $
$7.654
358272,600 VITE
13,75% **2 giờ trước Updated gần đây
3 Ethereum / Tether
126.659.808.057 $
ETH/USDT eth
1.070 $
1070 USDT
4.71% 0 $ 0 $
$6.953
6,500 ETH
12,49% **3 giờ trước Updated gần đây
4 Vite / Ethereum
18.513.127 $
VITE/ETH vite
0 $
0,0000205 ETH
2.84% 5.753 $ 0 $
$6.532
300396,100 VITE
11,73% **3 giờ trước Updated gần đây
5 Vite / Tether
18.513.127 $
VITE/USDT vite
0 $
0,0211 USDT
1.18% 419 $ 524 $
$6.371
302040,600 VITE
11,44% **2 giờ trước Updated gần đây
6 ViteX Coin / Tether
0 $
VX/USDT vx
0 $
0,056 USDT
15.07% 0 $ 0 $
$5.106
91197,600 VX
9,17% **3 giờ trước Updated gần đây
7 ViteX Coin / Ethereum
0 $
VX/ETH vx
0 $
0,0000484 ETH
7.31% 0 $ 0 $
$4.378
85281,600 VX
7,86% Gần đây
8 Bitcoin / Tether
367.113.033.518 $
BTC/USDT btc
19.066 $
19069 USDT
1.54% 14.065 $ 14.073 $
$1.715
0,090 BTC
3,08% **1 giờ trước Updated gần đây
9 IxiCash / Tether
435.217 $
IXI/USDT ixi
0 $
0,0000916 USDT
7.21% 0 $ 0 $
$1.135
12395033,000 IXI
2,04% **1 giờ trước Updated gần đây
10 Paw / Tether
123.859 $
PAW/USDT paw
0 $
0,00000254 USDT
15.33% 0 $ 0 $
$968
381285114,465 PAW
1,74% **1 giờ trước Updated gần đây
11 Vita Inu / Tether
3.718.793 $
VINU/USDT vinu
0 $
0,00000001 USDT
20.0% 0 $ 0 $
$860
86053603926,300 VINU
1,55% **7 giờ trước Updated gần đây
12 Epic Cash / Tether
10.620.084 $
EPIC/USDT epic
1 $
0,734 USDT
11.38% 0 $ 0 $
$792
1080,007 EPIC
1,42% **5 giờ trước Updated gần đây
13 ViteX Coin / Bitcoin
0 $
VX/BTC vx
0 $
0,00000275 BTC
10.07% 0 $ 0 $
$60
1149,200 VX
0,11% Gần đây
14 Vitamin Coin / Vite
0 $
VITC/VITE vitc
* NaN $
0,029203 VITE
4.86% 0 $ 0 $
$0
200048,340 VITC
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
15 ViCat / Vite
VICAT/VITE vicat
* NaN $
0,00001 VITE
16.67% 0 $ 0 $
$0
87701533,700 VICAT
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây -
16 Vita Inu / Vite
3.718.793 $
VINU/VITE vinu
* NaN $
0,00000046 VITE
8.51% 0 $ 0 $
$0
88392628673,237 VINU
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
17 ViteX Coin / Vite
0 $
VX/VITE vx
* NaN $
2,5003 VITE
1.92% 2.083 $ 344 $
$0
301651,800 VX
0,00% Gần đây -
18 Banano / Vite
6.970.558 $
BAN/VITE ban
* NaN $
0,105 VITE
61.54% 0 $ 0 $
$0
2000,000 BAN
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
19 Ethereum / Bitcoin
126.659.808.057 $
ETH/BTC eth
* 1.009 $
0,05242 BTC
16.0% 0 $ 0 $
$10.094
10,005 ETH
- **21 giờ trước Updated gần đây -
20 USD Coin / Tether
55.884.946.541 $
USDC/USDT usdc
1 $
0,9998 USDT
9.09% 0 $ 0 $
$2.277
2278,950 USDC
- **10 giờ trước Updated gần đây
21 Bismuth / Bitcoin
1.231.399 $
BIS/BTC bis
* 0 $
0,00000717 BTC
41.66% 0 $ 0 $
$165
1201,700 BIS
- **4 ngày trước Updated gần đây -
22 XRP / Bitcoin
15.236.576.906 $
XRP/BTC xrp
0 $
0,0000178 BTC
16.58% 0 $ 0 $
$146
427,300 XRP
- **1 ngày trước Updated gần đây
23 Banano / Ethereum
6.970.558 $
BAN/ETH ban
0 $
0,00000499 ETH
25.5% 0 $ 0 $
$120
22767,800 BAN
- **15 giờ trước Updated gần đây
24 PegNet / Bitcoin
77.180 $
PEG/BTC peg
0 $
0,0000000009 BTC
40.0% 883 $ 24 $
$62
3600000,000 PEG
- **4 ngày trước Updated gần đây
25 Binance USD / Tether
17.826.429.650 $
BUSD/USDT busd
1 $
1,0006 USDT
0.1% 1.002 $ 42.440 $
$38
38,960 BUSD
- **2 ngày trước Updated gần đây
26 Harmony / Bitcoin
211.076.854 $
ONE/BTC one
* 0 $
0,00000126 BTC
58.55% 0 $ 0 $
$25
1054,800 ONE
- **2 ngày trước Updated gần đây -
27 Banano / Tether
6.970.558 $
BAN/USDT ban
0 $
0,005 USDT
53.82% 0 $ 0 $
$3
663,437 BAN
- **2 ngày trước Updated gần đây
28 Pascal / Bitcoin
208.839 $
PASC/BTC pasc
0 $
0,00000028 BTC
14.29% 0 $ 0 $
$2
465,100 PASC
- **21 giờ trước Updated gần đây
29 Vitoge / Vite
14.694 $
VITOGE/VITE vitoge
* NaN $
0,00000001 VITE
50.0% 0 $ 0 $
$0
10000000000,000 VITOGE
- **17 giờ trước Updated gần đây
30 Viva / Vite
0 $
VIVA/VITE viva
* NaN $
0,0296 VITE
3.79% 210 $ 29 $
$0
45372,280 VIVA
- **9 giờ trước Updated gần đây -
31 Paw / Vite
123.859 $
PAW/VITE paw
* NaN $
0,00019299 VITE
78.43% 0 $ 0 $
$0
651203,282 PAW
- **1 ngày trước Updated gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? BABYLUNA/VITE babyluna
NaN $
0,00000006 VITE
16.67% 0 $ 0 $
$0
139235612990,000 BABYL
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
2 Nano / Vite
107.104.035 $
XNO/VITE nano
NaN $
41 VITE
8.43% 0 $ 0 $
$0
16,244 XNO
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
3 ? STA/ETH sta
53 $
0,05 ETH
99.99% 0 $ 0 $
$41.466
781,680 STA
- **2 ngày trước Updated gần đây
4 ? EIOU/USDT eiou
0 $
0,1699 USDT
55.38% 0 $ 0 $
$95
560,479 EIOU
- **5 ngày trước Updated gần đây
5 ? LUNA/USDT luna
0 $
0,00016206 USDT
41.27% 0 $ 0 $
$77
480803,629 LUNA
- **3 ngày trước Updated gần đây
6 Kaspa / Tether
0 $
KAS/USDT kas
0 $
0,00039999 USDT
83.0% 0 $ 0 $
$27
68876,294 KAS
- **9 giờ trước Updated gần đây
7 ? ANA/USDT ana
0 $
0,000004 USDT
97.5% 0 $ 0 $
$22
5503212,390 ANA
- **4 ngày trước Updated gần đây
8 ? UST/USDT ust
0 $
0,09 USDT
85.69% 0 $ 0 $
$14
157,960 UST
- **3 ngày trước Updated gần đây
9 Nano / Tether
107.104.035 $
XNO/USDT nano
1 $
0,9 USDT
34.16% 0 $ 0 $
$11
13,112 XNO
- **17 giờ trước Updated gần đây
10 Nano / Ethereum
107.104.035 $
XNO/ETH nano
1 $
0,000765 ETH
4.71% 0 $ 0 $
$3
4,812 XNO
- **2 ngày trước Updated gần đây
11 ? AVAX/USDT avax
19 $
18,8971 USDT
1.98% 2 $ 308 $
$3
0,175 AVAX
- **4 ngày trước Updated gần đây
12 Stellar / Tether
2.696.077.490 $
XLM/USDT xlm
0 $
0,125 USDT
88.64% 0 $ 0 $
$2
20,698 XLM
- **6 ngày trước Updated gần đây
13 WAX / Tether
198.121.962 $
WAXP/USDT waxp
0 $
0,09138492 USDT
97.79% 0 $ 0 $
$2
28,301 WAXP
- **1 ngày trước Updated gần đây
14 BNB / Tether
35.562.938.287 $
BNB/USDT bnb
227 $
227 USDT
42.28% 0 $ 0 $
$2
0,010 BNB
- **2 ngày trước Updated gần đây
15 Nano / Bitcoin
107.104.035 $
XNO/BTC nano
1 $
0,0000421 BTC
4.88% 0 $ 0 $
$2
2,795 XNO
- **6 ngày trước Updated gần đây
16 Polygon / Vite
3.871.423.011 $
MATIC/VITE matic
NaN $
14,899999 VITE
72.75% 0 $ 0 $
$0
15,000 MATIC
- **12 giờ trước Updated gần đây -
17 ? MANGO/VITE mango
NaN $
0,00003872 VITE
12.96% 0 $ 0 $
$0
5000000,000 MANGO
- **4 ngày trước Updated gần đây -
18 Stellar / Vite
2.696.077.490 $
XLM/VITE xlm
NaN $
5,6899996 VITE
50.97% 0 $ 0 $
$0
23,706 XLM
- **1 ngày trước Updated gần đây -
19 ? UNI/VITE uni
NaN $
0 VITE
- - -
$0
0,000 UNI
- **7 ngày trước Updated 7 ngày trước -
20 ? FARM/VITE farm
NaN $
0,0019 VITE
42.78% 0 $ 0 $
$0
32330,105 FARM
- **1 ngày trước Updated gần đây -
21 ? UNI/USDT uni
0 $
0 USDT
- - -
$0
0,000 UNI
- **7 ngày trước Updated 7 ngày trước -

ViteX is a DEX developed on the Vite public chain and features absolute decentralization, higher security of digital assets and robust economic models for both sending/receiving transactions and confirming transactions.

Địa chỉ
Trinity Chambers P.O. Box 4301 Road Town Tortola British Virgin lslands
Phí
0.20%
Rút tiền
0.20%
Nạp tiền
0
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
10.688,0
Xếp hạng Alexa
#1566420
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 16917
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 6.094%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 29th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 8th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-03-22
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-04-23

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available