ViteX exchange

ViteX

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
29
Tiền ảo
41
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ViteX Coin (VX)
0 $
VX/ETH
* 0 $
0,000128 ETH
2.44% 16 $ 1.390 $
$183.416
610919,500 VX
26,59% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
2 ViteX Coin (VX)
0 $
VX/USDT
0 $
0,2849 USDT
3.51% 266 $ 11 $
$164.961
579223,500 VX
23,87% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
3 ViteX Coin (VX)
0 $
VX/VITE
0 $
3,8778 VITE
0.61% 11.124 $ 53.754 $
$158.126
558854,800 VX
22,66% Gần đây
4 Ethereum (ETH)
276.691.264.794 $
ETH/BTC
* 2.378 $
0,06227 BTC
0.1% 69.418 $ 263.234 $
$107.532
45,229 ETH
15,41% Gần đây -
5 ViteX Coin (VX)
0 $
VX/BTC
0 $
0,00000749 BTC
5.07% 0 $ 0 $
$48.604
170345,700 VX
6,98% Gần đây
6 Vite (VITE)
45.642.671 $
VITE/USDT
0 $
0,07136 USDT
0.57% 257 $ 255 $
$8.835
123818,400 VITE
1,28% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
7 IxiCash (IXI)
3.225.761 $
IXI/USDT
0 $
0,0007999 USDT
2.11% 22 $ 72 $
$7.985
9951553,100 IXI
1,14% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
8 Vite (VITE)
45.642.671 $
VITE/BTC
0 $
0,00000191 BTC
1.58% 290 $ 286 $
$7.019
96472,700 VITE
1,01% Gần đây
9 Epic Cash (EPIC)
5.294.468 $
EPIC/BTC
0 $
0,000012 BTC
10.83% 0 $ 0 $
$2.941
6422,738 EPIC
0,42% Gần đây
10 XRP (XRP)
38.951.741.662 $
XRP/BTC
* 1 $
0,0000216 BTC
0.9% 9.232 $ 94 $
$1.630
1999,700 XRP
0,24% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây -
11 Litecash (CASH)
8.175.935 $
CASH/BTC
0 $
0,000001 BTC
77.14% 0 $ 0 $
$1.464
38382,100 CASH
0,21% Gần đây
12 Vite (VITE)
45.642.671 $
VITE/ETH
0 $
0,0000307 ETH
0.98% 11 $ 1.200 $
$965
13277,900 VITE
0,14% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
13 Bitcoin (BTC)
715.627.373.018 $
BTC/USDT
37.644 $
37700 USDT
7.5% 0 $ 0 $
$752
0,020 BTC
0,11% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
14 Ethereum (ETH)
276.691.264.794 $
ETH/USDT
2.338 $
2338 USDT
9.41% 0 $ 0 $
$350
0,150 ETH
0,05% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
15 PegNet (PEG)
1.038.535 $
PEG/BTC
* 0 $
0,0000000032 BTC
16.22% 1.914 $ 3.463 $
$315
2605408,500 PEG
0,05% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây -
16 Banano (BAN)
22.301.055 $
BAN/ETH
0 $
0,00000725 ETH
11.37% 0 $ 0 $
$43
2558,900 BAN
0,01% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
17 Dero (DERO)
51.934.395 $
DERO/BTC
* 6 $
0,000142 BTC
85.51% 0 $ 0 $
$13.209
2369,000 DERO
- **1 ngày trước Updated gần đây -
18 Binance USD (BUSD)
9.345.522.320 $
BUSD/USDT
1 $
0,9989 USDT
0.01% 161.394 $ 132.876 $
$526
526,860 BUSD
- **2 ngày trước Updated gần đây
19 USD Coin (USDC)
23.998.694.941 $
USDC/USDT
1 $
0,9994 USDT
47.94% 0 $ 0 $
$395
394,170 USDC
- **4 ngày trước Updated gần đây
20 MoneroV (XMV)
0 $
XMV/BTC
0 $
0,000000999 BTC
47.81% 0 $ 0 $
$320
8239,200 XMV
- **khoảng 20 giờ trước Updated gần đây
21 SparkPoint (SRK)
31.959.412 $
SRK/ETH
* 0 $
0,00000251 ETH
58.17% 0 $ 0 $
$142
22047,510 SRK
- **3 ngày trước Updated gần đây -
22 Idena (IDNA)
5.036.441 $
IDNA/BTC
0 $
0,00000233 BTC
15.0% 0 $ 0 $
$138
1522,137 IDNA
- **1 ngày trước Updated gần đây
23 Pascal (PASC)
2.372.147 $
PASC/BTC
0 $
0,00000155 BTC
9.38% 0 $ 0 $
$70
1167,600 PASC
- **khoảng 11 giờ trước Updated gần đây
24 Dune (DUN)
1.239.417 $
DUN/BTC
0 $
0,00000032 BTC
62.07% 0 $ 0 $
$63
4964,700 DUN
- **3 ngày trước Updated gần đây
25 Flama (FMA)
0 $
FMA/ETH
0 $
0,0000149 ETH
92.86% 0 $ 0 $
$39
1020,160 FMA
- **2 ngày trước Updated gần đây
26 Dai (DAI)
5.002.571.294 $
DAI/USDT
* 1 $
0,9882 USDT
0.73% 139 $ 94 $
$36
37,170 DAI
- **4 ngày trước Updated gần đây -
27 Arweave (AR)
715.295.587 $
AR/USDT
* 19 $
19 USDT
99.84% 0 $ 0 $
$31
1,643 AR
- **6 ngày trước Updated gần đây -
28 KardiaChain (KAI)
123.539.200 $
KAI/ETH
0 $
0,00002 ETH
35.28% 0 $ 0 $
$17
372,200 KAI
- **6 ngày trước Updated gần đây
29 Hathor (HTR)
83.096.470 $
HTR/BTC
* 0 $
0,000012 BTC
11.02% 0 $ 0 $
$12
26,050 HTR
- **khoảng 10 giờ trước Updated gần đây -
30 Harmony (ONE)
814.656.132 $
ONE/BTC
* 0 $
0,00000269 BTC
23.42% 0 $ 0 $
$8
81,900 ONE
- **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây -
31 Ankr (ANKR)
561.698.505 $
ANKR/BTC
0 $
0,0000024 BTC
20.0% 0 $ 0 $
$7
78,000 ANKR
- **1 ngày trước Updated gần đây
32 Handshake (HNS)
95.218.266 $
HNS/USDT
* 0 $
0,324 USDT
13.33% 0 $ 0 $
$6
20,230 HNS
- **1 ngày trước Updated gần đây -
33 Monero (XMR)
4.941.511.803 $
XMR/BTC
* 286 $
0,00818 BTC
7.88% 0 $ 0 $
$4
0,014 XMR
- **5 ngày trước Updated gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? AAVO/VITE
0 $
0,00156952 VITE
20.36% 0 $ 0 $
$723
6181869,799 AAVO
0,10% **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây
2 PantherSwap (PANTHER)
0 $
PANTHER/USDT
0 $
0,22 USDT
37.14% 0 $ 0 $
$192
873,180 PANTH
- **1 ngày trước Updated gần đây
3 ? KOWAL/VITE
0 $
0,4 VITE
97.25% 0 $ 0 $
$7
246,750 KOWAL
- **4 ngày trước Updated gần đây
4 ? VF/USDT
0 $
0,00000002 USDT
33.33% 0 $ 0 $
$4
203721233,000 VF
- **1 ngày trước Updated gần đây
5 ? VF/VITE
0 $
0,00000023 VITE
11.54% 0 $ 0 $
$3
219774277,000 VF
- **khoảng 13 giờ trước Updated gần đây
6 HecoFi (HFI)
0 $
HFI/USDT
0 $
0,01899999 USDT
57.89% 0 $ 0 $
$2
157,170 HFI
- **khoảng 23 giờ trước Updated gần đây
7 ? WEPAY/VITE
0 $
0,06 VITE
89.58% 0 $ 0 $
$0
111,200 WEPAY
- **7 ngày trước Updated gần đây

ViteX is a DEX developed on the Vite public chain and features absolute decentralization, higher security of digital assets and robust economic models for both sending/receiving transactions and confirming transactions.

Địa chỉ
Trinity Chambers P.O. Box 4301 Road Town Tortola British Virgin lslands
Phí
0.20%
Rút tiền
0.20%
Nạp tiền
0
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
45.962,0
Xếp hạng Alexa
#132541
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 13321
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 15.888%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 43th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 25th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-04-23

Đội ngũ

Team is public -
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android