Rank #1
568.693 người thích điều này
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
BNB111,78891777 4.4%
1,00000000 BTC 0.0%
568.693 người thích điều này
BNB111,27004007
24H Range
BNB113,74004144
Vốn hóa thị trường BNB2.098.084.148,96744920
KL giao dịch trong 24 giờ BNB79.472.677,35699478
Định giá pha loãng hoàn toàn BNB2.347.936.827,71256000
Cung lưu thông 18.765.312
Total Supply 21.000.000
Tổng lượng cung tối đa 21.000.000
Show Info
Hide Info

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android