coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #148
Giá Golem (GLM)
Golem (GLM)
$0,294288 -2.6%
0,00001189 BTC -5.9%
0,00014721 ETH -7.9%
18.034 người thích điều này
$0,293544
Phạm vi 24H
$0,302745
Vốn hóa thị trường $294.286.659
KL giao dịch trong 24 giờ $18.044.520
Cung lưu thông 1.000.000.000
Tổng cung 1.000.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

Golem USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-08-13 298.847.761 $ 25.707.978 $ 0,298580 $ N/A
2022-08-12 307.043.952 $ 324.809.815 $ 0,307662 $ 0,298580 $
2022-08-11 273.552.880 $ 8.082.800 $ 0,273843 $ 0,307662 $
2022-08-10 263.326.554 $ 6.311.548 $ 0,262522 $ 0,273843 $
2022-08-09 277.299.899 $ 3.607.302 $ 0,277440 $ 0,262522 $
2022-08-08 273.424.572 $ 2.675.059 $ 0,272479 $ 0,277440 $
2022-08-07 274.843.213 $ 2.910.801 $ 0,274587 $ 0,272479 $
2022-08-06 273.149.277 $ 5.344.099 $ 0,273047 $ 0,274587 $
2022-08-05 265.353.038 $ 3.390.204 $ 0,266148 $ 0,273047 $
2022-08-04 263.381.421 $ 2.693.625 $ 0,266603 $ 0,266148 $
2022-08-03 266.084.189 $ 5.574.629 $ 0,267114 $ 0,266603 $
2022-08-02 279.979.961 $ 10.831.764 $ 0,280059 $ 0,267114 $
2022-08-01 267.037.484 $ 10.461.834 $ 0,266710 $ 0,280059 $
2022-07-31 259.465.797 $ 5.185.941 $ 0,259046 $ 0,266710 $
2022-07-30 255.814.514 $ 6.363.990 $ 0,254906 $ 0,259046 $
2022-07-29 255.378.173 $ 6.599.511 $ 0,255608 $ 0,254906 $
2022-07-28 249.893.173 $ 3.927.845 $ 0,249793 $ 0,255608 $
2022-07-27 238.592.962 $ 5.652.498 $ 0,240307 $ 0,249793 $
2022-07-26 234.955.839 $ 3.044.107 $ 0,234806 $ 0,240307 $
2022-07-25 253.519.490 $ 2.543.407 $ 0,253493 $ 0,234806 $
2022-07-24 255.994.671 $ 3.281.117 $ 0,257011 $ 0,253493 $
2022-07-23 256.859.551 $ 4.490.127 $ 0,256497 $ 0,257011 $
2022-07-22 251.404.268 $ 4.814.650 $ 0,251817 $ 0,256497 $
2022-07-21 247.776.319 $ 10.040.285 $ 0,246309 $ 0,251817 $
2022-07-20 256.896.006 $ 6.990.920 $ 0,257324 $ 0,246309 $
2022-07-19 249.500.745 $ 5.752.646 $ 0,249706 $ 0,257324 $
2022-07-18 237.492.713 $ 2.870.933 $ 0,237352 $ 0,249706 $
2022-07-17 241.175.325 $ 2.581.940 $ 0,241763 $ 0,237352 $
2022-07-16 237.248.358 $ 2.942.913 $ 0,237659 $ 0,241763 $
2022-07-15 235.713.605 $ 3.174.709 $ 0,235806 $ 0,237659 $
2022-07-14 236.265.729 $ 4.546.873 $ 0,236309 $ 0,235806 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Want to learn more about crypto?
Read beginner-friendly guides & articles.
Learn Cryptocurrency

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp