coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #106
Giá Helium (HNT)
Helium HNT
$2,89 -0.2%
0,00012537 BTC -0.4%
Trên danh sách theo dõi 96.845
$2,85
Phạm vi 24H
$3,00
Giá trị vốn hóa thị trường $395.730.389
Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 0.62
KL giao dịch trong 24 giờ $3.148.789
Định giá pha loãng hoàn toàn $643.308.842
Cung lưu thông 137.178.087
Tổng cung 223.000.000
Tổng lượng cung tối đa 223.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

Helium USD (Dữ liệu lịch sử)

-
Ngày Giá trị vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2023-01-28 402.342.886 $ 3.622.766 $ 2,94 $ N/A
2023-01-27 391.183.295 $ 3.179.923 $ 2,85 $ 2,94 $
2023-01-26 383.936.399 $ 3.188.954 $ 2,79 $ 2,85 $
2023-01-25 375.029.107 $ 3.196.919 $ 2,74 $ 2,79 $
2023-01-24 402.423.148 $ 4.106.491 $ 2,94 $ 2,74 $
2023-01-23 405.325.397 $ 3.993.601 $ 2,96 $ 2,94 $
2023-01-22 411.023.597 $ 4.467.436 $ 3,00 $ 2,96 $
2023-01-21 432.047.029 $ 5.333.468 $ 3,16 $ 3,00 $
2023-01-20 405.194.115 $ 4.974.131 $ 2,96 $ 3,16 $
2023-01-19 418.561.195 $ 6.897.806 $ 3,07 $ 2,96 $
2023-01-18 447.594.378 $ 6.600.336 $ 3,28 $ 3,07 $
2023-01-17 417.766.090 $ 5.459.018 $ 3,05 $ 3,28 $
2023-01-16 408.426.796 $ 9.249.368 $ 3,02 $ 3,05 $
2023-01-15 379.896.354 $ 13.960.073 $ 2,77 $ 3,02 $
2023-01-14 326.762.918 $ 5.056.644 $ 2,38 $ 2,77 $
2023-01-13 298.927.966 $ 3.311.349 $ 2,18 $ 2,38 $
2023-01-12 281.846.068 $ 2.047.734 $ 2,04 $ 2,18 $
2023-01-11 273.634.487 $ 2.683.393 $ 2,00 $ 2,04 $
2023-01-10 265.267.007 $ 3.602.627 $ 1,94 $ 2,00 $
2023-01-09 250.343.858 $ 1.756.457 $ 1,83 $ 1,94 $
2023-01-08 248.919.687 $ 1.700.305 $ 1,82 $ 1,83 $
2023-01-07 251.316.707 $ 8.183.306 $ 1,84 $ 1,82 $
2023-01-06 241.503.983 $ 8.468.470 $ 1,77 $ 1,84 $
2023-01-05 229.785.787 $ 1.932.734 $ 1,68 $ 1,77 $
2023-01-04 219.728.339 $ 1.621.380 $ 1,61 $ 1,68 $
2023-01-03 218.534.643 $ 2.758.042 $ 1,61 $ 1,61 $
2023-01-02 206.760.401 $ 1.293.084 $ 1,52 $ 1,61 $
2023-01-01 206.948.508 $ 2.720.898 $ 1,53 $ 1,52 $
2022-12-31 214.843.114 $ 2.415.961 $ 1,58 $ 1,53 $
2022-12-30 224.777.386 $ 2.033.795 $ 1,65 $ 1,58 $
2022-12-29 240.182.077 $ 1.337.093 $ 1,77 $ 1,65 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

CoinGecko Cryptocurrency Data API

Proudly powering over thousands of industry builders worldwide with accurate, live & independent data
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Track All Your Favorite Crypto in a Single List
IT'S FREE! You can access your watchlist via PC, Tablet or Phone, and monitor your portfolio holdings and performance everywhere

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp