coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #68
Giá Klaytn (KLAY)
Klaytn (KLAY)
$0,194017 3.5%
0,00001121 BTC 1.5%
Trên danh sách theo dõi 29.149
$0,186247
Phạm vi 24H
$0,194307
Giá trị vốn hóa thị trường $587.514.294
KL giao dịch trong 24 giờ $15.833.475
Cung lưu thông 3.026.530.914
Tổng cung
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

Klaytn USD (Dữ liệu lịch sử)

-
Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-12-05 572.959.531 $ 13.414.973 $ 0,189402 $ N/A
2022-12-04 562.639.597 $ 17.029.588 $ 0,185394 $ 0,189402 $
2022-12-03 584.064.695 $ 21.198.279 $ 0,193001 $ 0,185394 $
2022-12-02 577.378.642 $ 18.834.439 $ 0,190965 $ 0,193001 $
2022-12-01 581.791.552 $ 27.023.025 $ 0,192410 $ 0,190965 $
2022-11-30 552.550.009 $ 28.918.140 $ 0,182741 $ 0,192410 $
2022-11-29 531.258.097 $ 16.449.465 $ 0,175907 $ 0,182741 $
2022-11-28 532.176.952 $ 14.151.862 $ 0,175867 $ 0,175907 $
2022-11-27 550.041.014 $ 27.684.811 $ 0,182139 $ 0,175867 $
2022-11-26 546.199.860 $ 26.125.855 $ 0,181090 $ 0,182139 $
2022-11-25 539.088.300 $ 60.664.646 $ 0,178650 $ 0,181090 $
2022-11-24 562.214.650 $ 60.343.605 $ 0,186706 $ 0,178650 $
2022-11-23 499.704.595 $ 21.870.290 $ 0,165109 $ 0,186706 $
2022-11-22 486.864.148 $ 24.936.076 $ 0,161307 $ 0,165109 $
2022-11-21 512.231.466 $ 19.118.585 $ 0,169560 $ 0,161307 $
2022-11-20 529.316.388 $ 14.483.927 $ 0,175510 $ 0,169560 $
2022-11-19 517.114.971 $ 25.686.912 $ 0,171565 $ 0,175510 $
2022-11-18 508.833.385 $ 19.764.269 $ 0,168629 $ 0,171565 $
2022-11-17 509.348.954 $ 24.177.073 $ 0,169060 $ 0,168629 $
2022-11-16 517.951.630 $ 34.477.501 $ 0,171990 $ 0,169060 $
2022-11-15 539.879.763 $ 50.664.004 $ 0,179467 $ 0,171990 $
2022-11-14 515.960.238 $ 37.492.257 $ 0,171741 $ 0,179467 $
2022-11-13 540.007.516 $ 34.783.464 $ 0,179109 $ 0,171741 $
2022-11-12 558.221.901 $ 53.804.806 $ 0,185608 $ 0,179109 $
2022-11-11 583.071.776 $ 85.612.895 $ 0,193639 $ 0,185608 $
2022-11-10 456.277.922 $ 85.061.125 $ 0,151275 $ 0,193639 $
2022-11-09 546.857.661 $ 93.965.467 $ 0,181409 $ 0,151275 $
2022-11-08 662.770.874 $ 47.939.600 $ 0,220428 $ 0,181409 $
2022-11-07 666.056.713 $ 53.046.072 $ 0,220577 $ 0,220428 $
2022-11-06 699.033.205 $ 51.632.319 $ 0,231871 $ 0,220577 $
2022-11-05 717.381.044 $ 62.736.162 $ 0,238646 $ 0,231871 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp