coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #2137
Giá Napoleon X (NPX)
Napoleon X (NPX)
$0,026885668921 -6.3%
0,00000133 BTC -11.2%
0,00002320 ETH -14.8%
833 người thích điều này
$0,026873321075
Phạm vi 24H
$0,034684660586
Vốn hóa thị trường $681.742
KL giao dịch trong 24 giờ $6.374,68
Cung lưu thông 25.330.000
Tổng cung 29.800.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

NPX
USD
USD

Napoleon X USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-07-05 864.691 $ 3.807,31 $ 0,03410227 $ N/A
2022-07-04 662.332 $ 409,61 $ 0,02615374 $ 0,03410227 $
2022-07-03 672.101 $ 99,85 $ 0,02642442 $ 0,02615374 $
2022-07-02 671.898 $ 4.184,49 $ 0,02658535 $ 0,02642442 $
2022-07-01 849.370 $ 38.361 $ 0,03399028 $ 0,02658535 $
2022-06-30 1.325.182 $ 18.332,40 $ 0,052283 $ 0,03399028 $
2022-06-29 2.043.418 $ 6.368,57 $ 0,080685 $ 0,052283 $
2022-06-28 2.074.331 $ 1.033,65 $ 0,081911 $ 0,080685 $
2022-06-27 2.018.177 $ 1.207,66 $ 0,079669 $ 0,081911 $
2022-06-26 2.018.177 $ 1.207,66 $ 0,079669 $ 0,079669 $
2022-06-25 2.115.288 $ 106,35 $ 0,083466 $ 0,079669 $
2022-06-24 2.122.285 $ 2.120,59 $ 0,083748 $ 0,083466 $
2022-06-23 1.932.939 $ 7.962,22 $ 0,076136 $ 0,083748 $
2022-06-22 2.243.854 $ 0,000000000000000000 $ 0,088585 $ 0,076136 $
2022-06-21 2.258.565 $ 4.383,25 $ 0,089198 $ 0,088585 $
2022-06-20 1.938.958 $ 199,54 $ 0,076388 $ 0,089198 $
2022-06-19 1.949.469 $ 1.491,46 $ 0,076963 $ 0,076388 $
2022-06-18 2.112.103 $ 2.130,38 $ 0,083383 $ 0,076963 $
2022-06-17 2.277.471 $ 629,38 $ 0,090250 $ 0,083383 $
2022-06-16 2.387.792 $ 7.127,14 $ 0,094369 $ 0,090250 $
2022-06-15 2.122.471 $ 3.049,18 $ 0,083919 $ 0,094369 $
2022-06-14 2.375.980 $ 1.874,79 $ 0,093321 $ 0,083919 $
2022-06-13 2.536.845 $ 1.496,69 $ 0,100247 $ 0,093321 $
2022-06-12 2.701.824 $ 1.446,19 $ 0,106448 $ 0,100247 $
2022-06-11 2.774.669 $ 880,59 $ 0,109631 $ 0,106448 $
2022-06-10 2.827.202 $ 126,30 $ 0,111564 $ 0,109631 $
2022-06-09 2.835.163 $ 9.061,25 $ 0,111868 $ 0,111564 $
2022-06-08 2.474.835 $ 369,36 $ 0,097547 $ 0,111868 $
2022-06-07 2.502.214 $ 979,32 $ 0,098727 $ 0,097547 $
2022-06-06 2.458.691 $ 1.358,87 $ 0,096834 $ 0,098727 $
2022-06-05 2.546.258 $ 10,07 $ 0,100672 $ 0,096834 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

GeckoCon đã trở lại!
Hãy tham gia ngay hội nghị Web3 hàng đầu của chúng tôi!
GeckoCon 2022

Need Help?
Find the answers that you need in our Help Centre.
Help Centre