coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #1640
Giá Napoleon X (NPX)
Napoleon X (NPX)
$0,086810567665 -17.1%
0,00000292 BTC -16.9%
0,00004451 ETH -15.5%
833 người thích điều này
$0,086564310389
Phạm vi 24H
$0,105517
Vốn hóa thị trường $2.198.286
KL giao dịch trong 24 giờ $2.905,56
Cung lưu thông 25.330.000
Tổng cung 29.800.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

NPX
USD
USD

Napoleon X USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-05-26 2.267.116 $ 2.917,71 $ 0,089457 $ N/A
2022-05-25 2.659.262 $ 7.419,95 $ 0,104853 $ 0,089457 $
2022-05-24 2.417.202 $ 7.716,72 $ 0,095451 $ 0,104853 $
2022-05-23 2.373.435 $ 21.708 $ 0,093711 $ 0,095451 $
2022-05-22 1.365.691 $ 816,04 $ 0,053916 $ 0,093711 $
2022-05-21 1.708.925 $ 569,15 $ 0,067428 $ 0,053916 $
2022-05-20 1.726.367 $ 1.000,65 $ 0,068155 $ 0,067428 $
2022-05-19 1.819.950 $ 2.487,73 $ 0,071780 $ 0,068155 $
2022-05-18 1.715.224 $ 1.362,30 $ 0,067676 $ 0,071780 $
2022-05-17 1.706.730 $ 7.210,96 $ 0,067387 $ 0,067676 $
2022-05-16 1.861.305 $ 4.918,47 $ 0,073212 $ 0,067387 $
2022-05-15 1.753.642 $ 8.221,59 $ 0,069292 $ 0,073212 $
2022-05-14 1.651.830 $ 3.976,53 $ 0,065488 $ 0,069292 $
2022-05-13 1.645.136 $ 533,17 $ 0,064918 $ 0,065488 $
2022-05-12 1.691.611 $ 3.736,63 $ 0,066668 $ 0,064918 $
2022-05-11 2.062.001 $ 5.636,21 $ 0,081302 $ 0,066668 $
2022-05-10 1.689.090 $ 5.507,03 $ 0,066332 $ 0,081302 $
2022-05-09 2.181.304 $ 0,868040 $ 0,086166 $ 0,066332 $
2022-05-08 2.191.573 $ 119,97 $ 0,086311 $ 0,086166 $
2022-05-07 2.191.656 $ 2.560,06 $ 0,086464 $ 0,086311 $
2022-05-06 2.404.499 $ 2.642,31 $ 0,094979 $ 0,086464 $
2022-05-05 2.212.759 $ 10.839,46 $ 0,087344 $ 0,094979 $
2022-05-04 2.229.163 $ 12.642,59 $ 0,087804 $ 0,087344 $
2022-05-03 2.068.751 $ 1.035,49 $ 0,081905 $ 0,087804 $
2022-05-02 2.106.307 $ 881,35 $ 0,083062 $ 0,081905 $
2022-05-01 1.965.216 $ 1.189,01 $ 0,077762 $ 0,083062 $
2022-04-30 1.920.450 $ 4.699,08 $ 0,075768 $ 0,077762 $
2022-04-29 2.189.364 $ 2.309,95 $ 0,086559 $ 0,075768 $
2022-04-28 2.185.403 $ 497,13 $ 0,086307 $ 0,086559 $
2022-04-27 2.172.849 $ 494,31 $ 0,085818 $ 0,086307 $
2022-04-26 2.275.070 $ 2.837,25 $ 0,089817 $ 0,085818 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn chưa có kinh nghiệm về CoinGecko?
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu
Get Started

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Hãy đọc hướng dẫn và báo cáo do các nhà phân tích của CoinGecko soạn thảo!
CoinGecko Buzz

Bạn còn phân vân?
Tìm câu trả lời bạn đang cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm Trợ giúp