coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #20
Giá OKB (OKB)
OKB (OKB)
$18,85 -9.8%
0,00087907 BTC -1.4%
0,01109786 ETH -1.3%
16.582 người thích điều này
$18,67
Phạm vi 24H
$21,04
Vốn hóa thị trường $4.822.634.133
KL giao dịch trong 24 giờ $15.719.884
Cung lưu thông 256.388.091
Tổng cung 300.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

OKB USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-08-19 5.284.644.183 $ 7.739.365 $ 20,62 $ N/A
2022-08-18 5.309.093.923 $ 9.876.441 $ 20,73 $ 20,62 $
2022-08-17 5.407.486.658 $ 10.397.435 $ 21,05 $ 20,73 $
2022-08-16 5.557.690.352 $ 12.806.447 $ 21,67 $ 21,05 $
2022-08-15 5.530.778.756 $ 19.014.838 $ 21,58 $ 21,67 $
2022-08-14 5.610.023.699 $ 18.014.110 $ 21,86 $ 21,58 $
2022-08-13 5.393.527.290 $ 35.765.400 $ 21,01 $ 21,86 $
2022-08-12 4.789.922.124 $ 8.217.927 $ 18,67 $ 21,01 $
2022-08-11 4.871.275.335 $ 11.914.982 $ 19,00 $ 18,67 $
2022-08-10 4.681.976.923 $ 9.095.300 $ 18,23 $ 19,00 $
2022-08-09 4.738.607.626 $ 8.487.147 $ 18,48 $ 18,23 $
2022-08-08 4.664.840.403 $ 6.163.904 $ 18,24 $ 18,48 $
2022-08-07 4.716.922.159 $ 6.274.385 $ 18,36 $ 18,24 $
2022-08-06 4.672.120.326 $ 10.706.788 $ 18,24 $ 18,36 $
2022-08-05 4.582.964.838 $ 7.332.996 $ 17,92 $ 18,24 $
2022-08-04 4.622.285.910 $ 10.003.569 $ 18,07 $ 17,92 $
2022-08-03 4.657.342.810 $ 14.517.014 $ 18,19 $ 18,07 $
2022-08-02 4.631.557.781 $ 13.822.658 $ 18,06 $ 18,19 $
2022-08-01 4.697.290.974 $ 16.357.543 $ 18,27 $ 18,06 $
2022-07-31 4.670.217.693 $ 16.402.661 $ 18,25 $ 18,27 $
2022-07-30 4.739.791.959 $ 37.415.595 $ 18,33 $ 18,25 $
2022-07-29 4.317.176.158 $ 23.552.497 $ 16,85 $ 18,33 $
2022-07-28 4.070.979.359 $ 14.073.785 $ 15,92 $ 16,85 $
2022-07-27 3.960.646.586 $ 17.126.779 $ 15,45 $ 15,92 $
2022-07-26 3.752.619.104 $ 10.404.747 $ 14,57 $ 15,45 $
2022-07-25 3.873.432.632 $ 7.318.761 $ 15,09 $ 14,57 $
2022-07-24 3.888.143.669 $ 12.335.171 $ 15,19 $ 15,09 $
2022-07-23 3.834.756.074 $ 12.741.695 $ 14,96 $ 15,19 $
2022-07-22 3.820.970.777 $ 9.932.248 $ 14,85 $ 14,96 $
2022-07-21 3.677.180.093 $ 13.757.805 $ 14,32 $ 14,85 $
2022-07-20 3.858.117.335 $ 22.011.042 $ 15,11 $ 14,32 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Want to learn more about crypto?
Read beginner-friendly guides & articles.
Learn Cryptocurrency

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp