🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎

Tiền ảo đã thêm gần đây

Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường Last Added
$3,28 $343.411 ? 18 phút
$0,00000317 -46.8% -46.8% $4.361.406 ? khoảng 1 giờ
$0,00000865 -0.5% 122.5% $429.241 ? khoảng 3 giờ
$0,488689 -0.5% 21.3% $956.833 ? khoảng 4 giờ
$0,519248 -2.0% 7.4% $398.383 ? khoảng 4 giờ
$0,489939 10.1% 30.5% $7.495.399 ? khoảng 5 giờ
$0,00119858 7.6% 30.0% $2.535.190 ? khoảng 12 giờ
$0,00001291 3.2% 237.2% $27.604.623 ? 1 ngày
$0,00093527 -1.3% 8.2% $2.701.748 ? 1 ngày
$0,00861135 3.3% -18.0% $351.713 ? 1 ngày
$0,00000105 -1.4% -30.6% $690.601 ? 1 ngày
$0,125977 -1.1% 7.3% $4.467.150 ? 1 ngày
$0,321715 14.5% -6.6% $7.453.657 ? 1 ngày
$184,70 20.9% $558.156 ? 1 ngày
$2,99 11.0% -14.9% $42.732.036 $18.842.441 1 ngày
$0,867771 -6.3% 26.4% $6.470.103 ? 1 ngày
$0,00205484 -2.7% -35.2% $103.607 ? 1 ngày
$0,00000008 -0.5% 80.6% $2.270.337 ? 1 ngày
$0,00000000 -23.3% 71.5% $1.893.923 ? 1 ngày
$0,993513 -0.6% 0.6% $20.047.714 ? 1 ngày
$0,399392 -2.8% 9.7% $4.956.166 ? 1 ngày
$5,11 -13.5% -35.9% $49.573.659 ? 1 ngày
$40,22 0.5% 10.2% $8.429.443 ? 1 ngày
$1,42 -0.4% 10.9% $13.085.789 ? 1 ngày
$42,15 0.6% 7.7% $24.299.639 ? 1 ngày
$333,55 -0.3% 8.6% $3.837.267 ? 1 ngày
$1,91 -1.0% 3.8% $32.306.841 ? 1 ngày
$0,00001020 -9.5% -22.4% $450.772 ? 1 ngày
$4,97 -5.6% 29.5% $7.707.984 $49.682.451 1 ngày
$0,175128 -3.3% -4.9% $282.510 ? 1 ngày
$0,00007145 -0.3% -35.7% $778.753 ? 2 ngày
$0,00000112 -8.7% -39.6% $156.260 ? 2 ngày
$0,00000004 1.6% 21.3% $404.990 ? 2 ngày
$0,507742 -1.4% -14.8% $39.436 ? 2 ngày
$0,00000004 -15.7% 43.8% $963.513 ? 2 ngày
$0,00000002 -5.3% 5.8% $151.581 ? 2 ngày
$0,00000003 -0.6% 63.6% $3.314.777 ? 2 ngày
$0,00000001 -0.6% -36.7% $302.651 ? 2 ngày
$0,00000001 -0.3% 42.6% $1.255.586 ? 2 ngày
$1,33 -2.9% 8.2% $2.307.250 ? 2 ngày
$0,00000016 -0.8% -15.1% $125.612 ? 2 ngày
$0,00000005 -0.3% 13.6% $1.477.648 ? 2 ngày
$0,00002700 -0.3% -25.2% $526.963 ? 2 ngày
$0,372481 ? ? ? ? ? 2 ngày
$0,00000232 22.5% 29.9% $547.492 ? 2 ngày
$0,00002793 0.1% 5.2% $144.128 ? 2 ngày
$0,00000001 2.9% 32.5% $216.686 ? 2 ngày
$0,02036037 -0.1% 12.8% $247.064 ? 2 ngày
$0,00000000 4.3% 15.2% $1.389.012 ? 2 ngày
$1,04 -0.3% -27.2% $32.882 ? 2 ngày
$0,00000001 -1.0% 14.5% $103.595 ? 2 ngày
$0,571621 -4.0% 4.7% $22.192.320 ? 3 ngày
$7,67 -0.3% 92.8% $248.489 ? 3 ngày
$0,00000003 -0.5% 46.9% $1.637.546 ? 3 ngày
$0,00002302 25.5% 129.8% $5.865.597 ? 3 ngày
$0,00000148 -3.8% 37.2% $512.193 ? 3 ngày
$0,00000000 2.9% 35.1% $1.513.428 ? 3 ngày
$0,00000000 -9.7% -6.6% $38.692 ? 3 ngày
$1,99 -0.1% -11.2% $98.207 ? 3 ngày
$3,32 -0.5% 3.4% $8.936.910 ? 3 ngày
$0,02902776 -2.0% 61.0% $3.639.133 ? 3 ngày
$0,03642805 -1.4% -1.7% $132.430 ? 3 ngày
$0,05968862 1.0% -4.2% $260.627 ? 3 ngày
$23,25 0.7% 4.3% $125.590 ? 3 ngày
$0,00031430 -0.1% 0.5% $190.718 ? 3 ngày
$0,00001598 -0.5% 144.8% $858.710 ? 3 ngày
$0,00000001 -1.2% 3.1% $626.839 ? 3 ngày
$0,00000001 -2.2% 38.6% $947.734 ? 3 ngày
$0,00001146 -0.3% -4.8% $119.428 ? 3 ngày
$0,00000000 18.7% 76.8% $2.098.822 ? 3 ngày
$0,00000001 27.1% $154.844 ? 3 ngày
$0,246441 -4.4% -43.6% $3.295,40 ? 3 ngày
$0,07946664 1.5% 17.0% $4.311.884 $19.424.211 3 ngày
$0,04423388 6.1% -26.2% $1.117.483 ? 3 ngày
$0,463758 -3.1% -14.4% $420.338 ? 3 ngày
$0,00000000 -0.3% 7.5% $99.356 ? 3 ngày
$0,522100 -1.1% 5.0% $725.466 ? 3 ngày
$77,84 1.0% 6.1% $1.170.090 $3.389.441 3 ngày
$0,360024 0.0% -7.3% $2.406.166 ? 3 ngày
$0,00000000 4.7% 28.0% $540.002 ? 3 ngày
$0,00000000 -9.0% 91.2% $5.591.133 ? 3 ngày
$0,00039679 -0.6% -0.2% $22.330 ? 3 ngày
$18,96 -1.2% 14.6% $374.437 ? 3 ngày
$8,47 10.0% $5.649,70 ? 3 ngày
$0,680201 1.3% 12.5% $23.079 $1.527.099 3 ngày
$5,80 -0.6% -36.5% $176.464 ? 3 ngày
$0,00000004 4.0% -23.7% $14.173.708 ? 3 ngày
$0,00000000 15.0% -13.6% $2.388.901 ? 3 ngày
$0,00000473 -0.5% -28.8% $162.647 ? 3 ngày
$0,00285899 -1.6% -24.5% $211.961 ? 3 ngày
$0,03035629 -4.0% 67.3% $2.722.929 ? 4 ngày
$0,00771182 -2.0% 17.1% $442.398 ? 4 ngày
$0,00000000 -0.3% 2.3% $181.460 ? 4 ngày
$0,01307522 -3.3% -2.8% $1.696.471 ? 4 ngày
$0,00248561 -6.4% 4.4% $129.653 ? 4 ngày
$0,00000946 0.4% 5.8% $21.506 ? 4 ngày
$67,47 -0.7% -0.5% $888.797 ? 4 ngày
$0,144625 -4.9% -19.5% $6.055,71 ? 4 ngày
$3,06 24.0% 16.7% $1.320.860 ? 4 ngày
$0,00000011 6.3% 17.2% $1.049.807 ? 4 ngày
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android