coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #3028
Giá Tesla TSL (TSL)
Tesla TSL (TSL)
$0,000200035142 5.6%
0,00000001 BTC 5.7%
0,00000016 ETH 6.1%
Trên danh sách theo dõi 1.883
$0,000188309904
Phạm vi 24H
$0,000200767744
Vốn hóa thị trường $116.447
KL giao dịch trong 24 giờ $3.269,50
Định giá pha loãng hoàn toàn ?
Cung lưu thông 582.260.999
Tổng cung 1.000.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

Tesla TSL USD (Dữ liệu lịch sử)

-
Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-12-03 110.661 $ 4.319,94 $ 0,00019096 $ N/A
2022-12-02 113.573 $ 4.036,70 $ 0,00019506 $ 0,00019096 $
2022-12-01 114.472 $ 4.122,58 $ 0,00019676 $ 0,00019506 $
2022-11-30 112.411 $ 5.945,86 $ 0,00019306 $ 0,00019676 $
2022-11-29 114.543 $ 8.993,82 $ 0,00019857 $ 0,00019306 $
2022-11-28 115.462 $ 8.770,22 $ 0,00019839 $ 0,00019857 $
2022-11-27 111.091 $ 9.246,89 $ 0,00019079 $ 0,00019839 $
2022-11-26 110.870 $ 11.279,45 $ 0,00019128 $ 0,00019079 $
2022-11-25 112.456 $ 6.328,14 $ 0,00019283 $ 0,00019128 $
2022-11-24 113.359 $ 11.320,69 $ 0,00019451 $ 0,00019283 $
2022-11-23 110.786 $ 13.323,70 $ 0,00018982 $ 0,00019451 $
2022-11-22 117.560 $ 32.616 $ 0,00020124 $ 0,00018982 $
2022-11-21 114.825 $ 17.867,21 $ 0,00019699 $ 0,00020124 $
2022-11-20 118.070 $ 22.869 $ 0,00020546 $ 0,00019699 $
2022-11-19 121.852 $ 27.791 $ 0,00020925 $ 0,00020546 $
2022-11-18 119.625 $ 14.049,04 $ 0,00020532 $ 0,00020925 $
2022-11-17 123.093 $ 7.989,30 $ 0,00021144 $ 0,00020532 $
2022-11-16 103.917 $ 13.116,17 $ 0,00017833 $ 0,00021144 $
2022-11-15 99.695 $ 14.835,06 $ 0,00017134 $ 0,00017833 $
2022-11-14 106.112 $ 17.667,03 $ 0,00018230 $ 0,00017134 $
2022-11-13 111.110 $ 6.084,98 $ 0,00019107 $ 0,00018230 $
2022-11-12 112.967 $ 8.776,85 $ 0,00019280 $ 0,00019107 $
2022-11-11 111.621 $ 21.038 $ 0,00019119 $ 0,00019280 $
2022-11-10 104.925 $ 7.192,90 $ 0,00017795 $ 0,00019119 $
2022-11-09 112.485 $ 11.969,39 $ 0,00019305 $ 0,00017795 $
2022-11-08 112.826 $ 9.550,09 $ 0,00019369 $ 0,00019305 $
2022-11-07 113.355 $ 14.464,14 $ 0,00019483 $ 0,00019369 $
2022-11-06 113.079 $ 8.460,25 $ 0,00019419 $ 0,00019483 $
2022-11-05 111.790 $ 7.862,48 $ 0,00019256 $ 0,00019419 $
2022-11-04 113.302 $ 6.607,80 $ 0,00019468 $ 0,00019256 $
2022-11-03 113.831 $ 14.873,61 $ 0,00019521 $ 0,00019468 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp