coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #649
Giá Tokocrypto (TKO)
Tokocrypto (TKO)
$0,319722 -6.6%
0,00001392 BTC -2.7%
0,00099960 BNB -4.7%
18.231 người thích điều này
$0,318479
Phạm vi 24H
$0,352028
Vốn hóa thị trường $23.979.140
KL giao dịch trong 24 giờ $4.795.232
Cung lưu thông 75.000.000
Tổng cung 500.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

Tokocrypto USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-08-10 24.596.186 $ 4.632.508 $ 0,327567 $ N/A
2022-08-09 25.357.080 $ 4.808.161 $ 0,338070 $ 0,327567 $
2022-08-08 25.418.383 $ 3.214.203 $ 0,339477 $ 0,338070 $
2022-08-07 25.483.875 $ 3.305.590 $ 0,339789 $ 0,339477 $
2022-08-06 25.200.226 $ 3.513.187 $ 0,336387 $ 0,339789 $
2022-08-05 24.975.851 $ 4.803.622 $ 0,334289 $ 0,336387 $
2022-08-04 24.760.960 $ 4.749.145 $ 0,332298 $ 0,334289 $
2022-08-03 24.655.308 $ 5.128.322 $ 0,328870 $ 0,332298 $
2022-08-02 24.981.906 $ 8.770.476 $ 0,335387 $ 0,328870 $
2022-08-01 25.848.750 $ 25.858.839 $ 0,343308 $ 0,335387 $
2022-07-31 23.235.189 $ 6.233.996 $ 0,309633 $ 0,343308 $
2022-07-30 23.054.481 $ 5.366.429 $ 0,305536 $ 0,309633 $
2022-07-29 22.798.172 $ 6.371.313 $ 0,304797 $ 0,305536 $
2022-07-28 22.000.236 $ 3.598.128 $ 0,293950 $ 0,304797 $
2022-07-27 20.800.164 $ 3.672.034 $ 0,276078 $ 0,293950 $
2022-07-26 20.987.786 $ 10.407.334 $ 0,279837 $ 0,276078 $
2022-07-25 21.571.189 $ 2.910.004 $ 0,286551 $ 0,279837 $
2022-07-24 21.524.496 $ 3.144.100 $ 0,286846 $ 0,286551 $
2022-07-23 21.868.369 $ 5.760.237 $ 0,291965 $ 0,286846 $
2022-07-22 22.504.937 $ 7.528.976 $ 0,298931 $ 0,291965 $
2022-07-21 22.444.642 $ 12.709.538 $ 0,300178 $ 0,298931 $
2022-07-20 24.133.186 $ 12.452.006 $ 0,321068 $ 0,300178 $
2022-07-19 23.525.493 $ 13.827.617 $ 0,313936 $ 0,321068 $
2022-07-18 21.362.960 $ 6.344.580 $ 0,284717 $ 0,313936 $
2022-07-17 21.896.536 $ 4.782.817 $ 0,291683 $ 0,284717 $
2022-07-16 21.288.505 $ 9.622.844 $ 0,284566 $ 0,291683 $
2022-07-15 21.348.048 $ 5.781.382 $ 0,284704 $ 0,284566 $
2022-07-14 21.075.391 $ 6.653.222 $ 0,281564 $ 0,284704 $
2022-07-13 19.545.365 $ 1.634.477 $ 0,260400 $ 0,281564 $
2022-07-12 19.880.504 $ 1.692.204 $ 0,264472 $ 0,260400 $
2022-07-11 20.615.302 $ 2.019.041 $ 0,274871 $ 0,264472 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Want to learn more about crypto?
Read beginner-friendly guides & articles.
Learn Cryptocurrency

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp