coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #718
Giá Umee (UMEE)
Umee UMEE
$0,008599829959 5.3%
0,00000037 BTC 5.1%
0,00000541 ETH 4.6%
Trên danh sách theo dõi 26.286
$0,008120456339
Phạm vi 24H
$0,008780092716
Giá trị vốn hóa thị trường $19.989.232
Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 0.21
KL giao dịch trong 24 giờ $433.015
Định giá pha loãng hoàn toàn $95.445.103
Cung lưu thông 2.318.582.205
Tổng cung 11.070.826.184
Tổng lượng cung tối đa
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

Umee USD (Dữ liệu lịch sử)

-
Ngày Giá trị vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2023-01-28 19.820.530 $ 441.849 $ 0,00856395 $ N/A
2023-01-27 18.603.473 $ 393.473 $ 0,00803126 $ 0,00856395 $
2023-01-26 19.171.269 $ 341.288 $ 0,00828068 $ 0,00803126 $
2023-01-25 18.962.898 $ 452.476 $ 0,00817467 $ 0,00828068 $
2023-01-24 19.021.820 $ 1.051.861 $ 0,00819856 $ 0,00817467 $
2023-01-23 18.093.379 $ 424.231 $ 0,00781878 $ 0,00819856 $
2023-01-22 17.463.267 $ 481.490 $ 0,00755059 $ 0,00781878 $
2023-01-21 17.355.927 $ 356.340 $ 0,00749794 $ 0,00755059 $
2023-01-20 17.390.003 $ 351.064 $ 0,00749646 $ 0,00749794 $
2023-01-19 17.854.136 $ 345.844 $ 0,00770334 $ 0,00749646 $
2023-01-18 18.376.962 $ 343.028 $ 0,00791257 $ 0,00770334 $
2023-01-17 18.053.084 $ 342.898 $ 0,00778820 $ 0,00791257 $
2023-01-16 17.701.926 $ 574.864 $ 0,00763916 $ 0,00778820 $
2023-01-15 18.880.051 $ 631.631 $ 0,00814001 $ 0,00763916 $
2023-01-14 18.455.094 $ 399.611 $ 0,00796453 $ 0,00814001 $
2023-01-13 19.201.415 $ 838.626 $ 0,00829517 $ 0,00796453 $
2023-01-12 16.660.594 $ 261.367 $ 0,00721459 $ 0,00829517 $
2023-01-11 16.079.335 $ 303.601 $ 0,00693524 $ 0,00721459 $
2023-01-10 16.009.220 $ 432.941 $ 0,00691113 $ 0,00693524 $
2023-01-09 16.118.824 $ 323.690 $ 0,00695749 $ 0,00691113 $
2023-01-08 15.892.843 $ 352.456 $ 0,00685641 $ 0,00695749 $
2023-01-07 15.614.710 $ 277.560 $ 0,00672690 $ 0,00685641 $
2023-01-06 16.108.298 $ 281.819 $ 0,00695453 $ 0,00672690 $
2023-01-05 16.181.103 $ 289.240 $ 0,00697915 $ 0,00695453 $
2023-01-04 16.300.684 $ 347.637 $ 0,00702259 $ 0,00697915 $
2023-01-03 17.045.046 $ 425.084 $ 0,00734674 $ 0,00702259 $
2023-01-02 16.464.843 $ 453.532 $ 0,00709557 $ 0,00734674 $
2023-01-01 16.525.604 $ 1.149.754 $ 0,00713000 $ 0,00709557 $
2022-12-31 17.245.566 $ 383.868 $ 0,00744072 $ 0,00713000 $
2022-12-30 14.971.209 $ 271.956 $ 0,00645890 $ 0,00744072 $
2022-12-29 14.319.252 $ 297.725 $ 0,00617705 $ 0,00645890 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

CoinGecko Cryptocurrency Data API

Proudly powering over thousands of industry builders worldwide with accurate, live & independent data
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Track All Your Favorite Crypto in a Single List
IT'S FREE! You can access your watchlist via PC, Tablet or Phone, and monitor your portfolio holdings and performance everywhere

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp