🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Tiền ảo Tourism hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Tiền ảo Tourism hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Show Stats
The global crypto market cap is $2 Nghìn tỷ, a 0.9% increase over the last day. Read More
The total crypto market volume over the last 24 hours is $100 Tỷ, a -0.4% increase. Current top cryptocurrencies are Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) and Tether (USDT). Decentralized Finance (DeFi) total 24 hour trading volume is $5 Tỷ, which is 2,97% of the total crypto market. Crypto stablecoin total 24 hour trading volume is $70 Tỷ, 37,35% of the total crypto market.
Show Stats
7.820 $
Giá trị vốn hóa thị trường
86 $
24h Trading Volume
42,60%
Bitcoin Market Cap Dominance
7891
# of Coins

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
232 $8,86 1.0% 7.4% $78.788 $146.293.680 locktrip (LOC) 7d chart
255 $2,43 0.5% 0.9% -15.4% $2.591.839 $126.676.682 travala.com (AVA) 7d chart
1471 $0,00050028 ? ? ? ? $2.241.760 tourist review token (TRET) 7d chart
2423 $0,131985 0.1% -16.8% 227.8% $1.204,76 $112.144 skyhub (SHB) 7d chart
2619 $0,00243323 3.5% -0.7% -11.6% $157.484 $38.067 evencoin (EVN) 7d chart
2632 $0,00104010 -0.2% -25.9% -21.2% $256,56 $34.129 kemacoin (KEMA) 7d chart
2653 $0,00010288 -1.3% -71.4% $776,84 $29.273 voyager (VGR) 7d chart
2676 $0,00039020 0.3% -0.1% -6.8% $56,39 $25.000 mchain (MAR) 7d chart
2700 $0,01120273 -0.4% -26.3% -7.8% $0,02236074 $19.792,29 touriva (TOUR) 7d chart
2733 $0,00005397 ? ? ? ? $14.007,83 guider (GDR) 7d chart
$0,08542736 ? ? ? ? ? tavittcoin (TAVITT) 7d chart
$0,00036063 ? ? ? ? ? rilcoin (RIL) 7d chart
$0,00000320 -0.8% -1.0% 1.3% $0,165699 ? woyager (WYX) 7d chart
$0,00005999 4.0% -5.9% -18.8% $1.005,47 ? xceltoken plus (XLAB) 7d chart
$0,132350 ? ? ? ? ? lif (LIF) 7d chart
$0,03007941 0.0% $673,18 ? bravocoin (BRAVO) 7d chart
$0,00007273 -71.3% -8.0% $7,02 ? eldorado token (ERD) 7d chart
$0,217812 -1.6% -3.1% $198.356 ? backpacker coin (BPC) 7d chart
$0,00010412 ? ? ? ? ? triipmiles (TIIM) 7d chart
$0,09308562 -0.4% -25.4% $264,68 ? hawaii coin (HWI) 7d chart
$0,00103252 ? ? ? ? ? san diego coin (SAND) 7d chart
$0,05780276 -0.4% 12.8% -4.2% $1.003,46 ? tratok (TRAT) 7d chart
$0,01963988 134.1% 105.7% 270.0% $928,01 ? travelnote (TVNT) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android