coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Aave Tokens hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Aave Tokens hôm nay là $0, thay đổi 0% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Aave Tokens

Hiển thị số liệu thống kê
0 $
Giá trị vốn hóa thị trường
159 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
37,86%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13175
# của tiền ảo
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV 7 ngày qua
$1,00
-0.2% 0.7% -1.0% $23,08 ? ? aave dai v1 (ADAI) 7d chart
$1.329,45
-0.1% -0.4% -0.3% $265,49 ? ? aave eth v1 (AETH) 7d chart
$1,00
-0.1% 0.8% -0.8% $25,98 ? ? aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
$1,01
-0.1% 0.4% 0.4% $16,89 ? ? aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
$0,998326
-0.1% 0.7% -0.9% $3.620,55 ? ? aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
$1,01
0.0% 1.0% -0.3% $300,55 ? ? aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
$0,303538
-0.1% -0.6% -3.6% $2,42 ? ? aave bat v1 (ABAT) 7d chart
$1,18
0.0% -4.1% $33,98 ? ? aave knc v1 (AKNC) 7d chart
$7,59
-2.6% 2.3% $4.212,45 ? ? aave link v1 (ALINK) 7d chart
$0,694380
-0.1% -2.3% -4.2% $1.491,51 ? ? aave mana v1 (AMANA) 7d chart
$772,84
-0.1% 0.7% 13.8% $0,000000000000 ? ? aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
$2,39
-0.1% 0.7% -4.7% $81,06 ? ? aave snx v1 (ASNX) 7d chart
$19.427,95
-0.1% -0.1% 0.1% $9.133,58 ? ? aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
$0,268875
0.5% 0.3% -3.7% $0,000000000000 ? ? aave zrx v1 (AZRX) 7d chart
$1,00
-0.1% 1.0% -0.5% $0,000000000000 ? ? aave busd v1 (ABUSD) 7d chart
$1,00
-0.1% 1.0% -1.0% $0,000000000000 ? ? aave dai (ADAI) 7d chart
$1,01
-0.1% 1.0% -0.3% $0,416530 ? ? aave usdt (AUSDT) 7d chart
$19.427,95
-0.1% 0.3% 0.1% $0,000000000000 ? ? aave wbtc (AWBTC) 7d chart
$1,00
-0.1% 0.7% -0.4% $0,000000000000 ? ? aave busd (ABUSD) 7d chart
$0,303538
-0.6% -3.6% $0,000000000000 ? ? aave bat (ABAT) 7d chart
$772,84
-0.1% 1.0% 13.8% $0,000000000000 ? ? aave mkr (AMKR) 7d chart
$0,115495
-0.1% -0.7% 2.0% $0,000000000000 ? ? aave ren (AREN) 7d chart
$1,18
-0.1% -0.3% -4.1% $0,000000000000 ? ? aave knc (AKNC) 7d chart
$0,451004
-0.1% -2.3% -6.7% $0,000000000000 ? ? aave enj (AENJ) 7d chart
$0,268875
0.5% 0.6% -3.5% $0,000000000000 ? ? aave zrx (AZRX) 7d chart
$2,39
0.7% -4.7% $0,000000000000 ? ? aave snx (ASNX) 7d chart
$1,01
-0.1% 0.4% 0.7% $0,000000000000 ? ? aave susd (ASUSD) 7d chart
$0,694380
-0.1% -2.3% -4.5% $0,000000000000 ? ? aave mana (AMANA) 7d chart
$7,59
-0.1% -1.2% 2.3% $0,000000000000 ? ? aave link (ALINK) 7d chart
$0,998326
-0.1% 0.7% -0.9% $0,000000000000 ? ? aave tusd (ATUSD) 7d chart
$1,00
-0.1% 0.8% -0.8% $0,000000000000 ? ? aave usdc (AUSDC) 7d chart
$1,00
-0.1% 1.1% -0.9% $0,000000000000 ? ? aave amm dai (AAMMDAI) 7d chart
$1,01
-0.1% 0.6% -0.3% $0,000000000000 ? ? aave amm usdt (AAMMUSDT) 7d chart
$19.427,95
-0.1% -0.1% 0.1% $0,000000000000 ? ? aave amm wbtc (AAMMWBTC) 7d chart
$54,44
-0.1% -0.1% -1.6% $0,000000000000 ? ? aave amm unibatweth (AAMMUNIBATWETH) 7d chart
$2.256.576
-0.1% 0.7% -0.8% $0,000000000000 ? ? aave amm unidaiusdc (AAMMUNIDAIUSDC) 7d chart
$151.215.901
-0.1% 0.1% -0.1% $0,000000000000 ? ? aave amm uniusdcweth (AAMMUNIUSDCWETH) 7d chart
$456,08
-0.1% -0.8% -2.5% $0,000000000000 ? ? aave amm unicrvweth (AAMMUNICRVWETH) 7d chart
$313,68
-0.1% -1.5% 1.4% $0,000000000000 ? ? aave amm unilinkweth (AAMMUNILINKWETH) 7d chart
$2.710,17
-0.1% 0.5% 6.6% $0,000000000000 ? ? aave amm unimkrweth (AAMMUNIMKRWETH) 7d chart
$43,72
-0.1% -0.3% 0.9% $0,000000000000 ? ? aave amm unirenweth (AAMMUNIRENWETH) 7d chart
$216,19
-0.1% 0.2% -2.4% $0,000000000000 ? ? aave amm unisnxweth (AAMMUNISNXWETH) 7d chart
$416,71
-0.1% -0.3% 4.7% $0,000000000000 ? ? aave amm uniuniweth (AAMMUNIUNIWETH) 7d chart
$1,00
-0.1% 0.6% -0.7% $0,000000000000 ? ? aave amm usdc (AAMMUSDC) 7d chart
$127,75
-0.1% 0.6% -0.5% $0,000000000000 ? ? aave amm unidaiweth (AAMMUNIDAIWETH) 7d chart
$1.249.173.988
0.1% -0.1% $0,000000000000 ? ? aave amm uniwbtcweth (AAMMUNIWBTCWETH) 7d chart
$823,25
-0.1% -1.3% -1.3% $0,000000000000 ? ? aave amm uniaaveweth (AAMMUNIAAVEWETH) 7d chart
$1.329,45
-0.1% -0.3% -0.3% $0,000000000000 ? ? aave weth (AWETH) 7d chart
$75,25
-0.1% -2.3% -2.8% $0,000000000000 ? ? aave polygon aave (AMAAVE) 7d chart
$5,36
-0.9% -0.7% $0,000000000000 ? ? aave bal (ABAL) 7d chart
$2,84
-0.2% -1.9% $0,000000000000 ? ? aave rai (ARAI) 7d chart
$0,999536
0.1% 0.1% -0.4% $0,000000000000 ? ? aave gusd (AGUSD) 7d chart
$6,55
-0.4% 9.9% $0,000000000000 ? ? aave uni (AUNI) 7d chart
$75,03
-0.2% -2.4% -2.9% $4.216,05 ? ? aave aave (AAAVE) 7d chart
$0,996585
-0.2% -0.5% -0.8% $1.534,39 ? ? aave polygon usdc (AMUSDC) 7d chart
$0,920307
-1.3% -4.9% $0,000000000000 ? ? aave crv (ACRV) 7d chart
$0,997984
-0.2% 0.6% -1.2% $383,20 ? ? aave polygon dai (AMDAI) 7d chart
$36.530.414.809.104
-0.1% 0.2% -0.1% $0,000000000000 ? ? aave amm uniwbtcusdc (AAMMUNIWBTCUSDC) 7d chart
$1,48
-0.1% -0.3% 1.0% $0,000000000000 ? ? aave xsushi (AXSUSHI) 7d chart
$8.172,26
-0.1% 0.7% -3.3% $0,000000000000 ? ? aave yfi (AYFI) 7d chart
$15.970,70
-0.1% 0.2% -1.7% $0,000000000000 ? ? aave amm uniyfiweth (AAMMUNIYFIWETH) 7d chart
$1.329,45
-0.1% -0.3% -0.3% $0,000000000000 ? ? aave amm weth (AAMMWETH) 7d chart
$78.599,45
-0.1% -0.2% -0.1% $0,000000000000 ? ? aave amm bptwbtcweth (AAMMBPTWBTCWETH) 7d chart
$206,64
-0.1% -0.8% -0.6% $0,000000000000 ? ? aave amm bptbalweth (AAMMBPTBALWETH) 7d chart
$0,998302
-0.2% 0.2% -0.7% $635,48 ? ? aave polygon usdt (AMUSDT) 7d chart
$19.340,19
-0.2% -0.4% 0.7% $686.860 ? ? aave polygon wbtc (AMWBTC) 7d chart
$1.329,45
-0.2% -0.4% -0.4% $1.182.001 ? ? aave polygon weth (AMWETH) 7d chart
$0,774540
-0.1% 0.9% -1.1% $0,358923 ? ? aave polygon wmatic (AMWMATIC) 7d chart
$1.327,60
-0.1% -0.4% 0.1% $0,000000000000 ? ? aave interest bearing steth (ASTETH) 7d chart
$19.340,19
-0.2% -0.4% 0.7% $1.171.887 ? ? curve.fi amdai/amusdc/amusdt (AM3CRV) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp