🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
7455.026974188088
Giá trị vốn hóa thị trường
2140.445476731754
Trading Volume

Tiền ảo Big Data hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
322 $0,204618 0.6% 5.1% -2.6% $16.062.779 $142.431.121 streamr (DATA) 7d chart
436 $1,20 1.6% 6.4% 19.9% $15.491.470 $83.778.456 gxchain (GXC) 7d chart
489 $0,122767 2.4% 7.1% 2.7% $20.147.503 $68.656.477 dock (DOCK) 7d chart
519 $2,26 -0.2% 1.2% 8.1% $951.966 $58.753.231 bonfida (FIDA) 7d chart
532 $0,09261538 1.6% 4.8% 15.4% $32.124.647 $56.058.416 measurable data token (MDT) 7d chart
905 $0,00307891 -1.4% 2.4% 4.1% $978.616 $15.579.396 thekey (TKY) 7d chart
1017 $0,02066315 0.8% 7.1% 29.8% $131.576 $11.120.750 quadrant protocol (EQUAD) 7d chart
1092 $0,04177039 -0.1% -18.0% 0.5% $79.405 $8.806.689 instar (INSTAR) 7d chart
1172 $0,164779 -0.1% 1.1% 0.5% $21.182 $6.750.027 scprime (SCP) 7d chart
1307 $0,00905369 -0.6% 13.8% 10.3% $60.456 $4.526.844 zebi (ZCO) 7d chart
1387 $0,00033540 -6.5% 250.4% $903,32 $3.600.271 owndata (OWN) 7d chart
1533 $0,00052197 0.3% -1.6% -13.7% $57.860 $2.296.908 dprating (RATING) 7d chart
1719 $0,200984 -0.1% -2.7% 15.9% $53.540 $1.309.049 nuco.cloud (NCDT) 7d chart
1857 $0,00146629 1.0% 1.8% 22.0% $1.863,65 $777.323 faceter (FACE) 7d chart
2074 $0,245272 0.8% 13.0% -5.1% $22.790 $299.836 bone (BONE) 7d chart
2143 $0,00100213 0.4% 1.2% -4.8% $84.406 $202.265 etherbone (ETHBN) 7d chart
2342 $0,00327870 ? ? ? ? $66.022 sether (SETH) 7d chart
2465 $0,00012518 -44.2% $8,51 $22.856 apollon network (XAP) 7d chart
$0,00016070 -0.1% 6.4% 1.6% $1.991,40 ? fivebalance coin (FBN) 7d chart
$0,00129134 ? ? ? ? ? mox (MOX) 7d chart
$0,00002366 0.3% -33.8% 5.5% $616,09 ? siaclassic (SCC) 7d chart
$0,00258480 ? ? ? ? ? hara token (HART) 7d chart
$0,00231383 1.3% -1.7% -8.7% $1.280.798 ? dxchain token (DX) 7d chart
$0,04814465 -0.8% -1.2% 7.6% $9.610,28 ? ize (IZE) 7d chart
$0,00750750 1.6% 2.7% -13.9% $39.635.755 ? amo coin (AMO) 7d chart
$0,02996553 0.9% 6.3% 6.0% $6.646.654 ? elamachain (ELAMA) 7d chart
$0,00315035 ? ? ? ? ? vetri (VLD) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android