coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Big Data hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê
Hiển thị số liệu thống kê
8.135 $
Giá trị vốn hóa thị trường
537 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
43,90%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13441
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
357 $0,020072579441 0.9% 0.7% -3.8% $5.765.156 $70.448.413 dock (DOCK) 7d chart
464 $0,136351 -0.0% -8.1% -14.9% $1.417.674 $42.627.466 covalent (CQT) 7d chart
498 $0,514864 -0.1% 1.8% -20.2% $9.286,28 $38.621.820 gxchain (GXC) 7d chart
585 $0,479210 -0.2% 1.4% -17.8% $4.230.526 $28.594.102 bonfida (FIDA) 7d chart
662 $0,032024323760 0.0% 1.9% -12.4% $244.266 $22.342.344 streamr xdata (XDATA) 7d chart
694 $0,033278423063 0.3% 2.6% -6.4% $1.570.825 $20.138.343 measurable data token (MDT) 7d chart
726 $0,366346 0.0% -1.8% -4.9% $44.036,61 $18.074.318 scprime (SCP) 7d chart
1062 $2,88 1.3% -0.4% -22.0% $79.576,70 $6.671.902 oraichain (ORAI) 7d chart
1364 $0,002887856396 -0.0% -0.0% -3.7% $4.867,62 $3.464.618 hara token (HART) 7d chart
1428 $0,014720574654 ? ? ? ? $3.103.622 instar (INSTAR) 7d chart
1441 $0,005557469012 0.0% -5.3% -7.3% $14.953,27 $3.022.004 quadrant protocol (EQUAD) 7d chart
1926 $0,048846982703 -0.2% -2.1% -24.6% $243.317 $1.176.663 big data protocol (BDP) 7d chart
2067 $0,000188003222 ? ? ? ? $951.304 thekey (TKY) 7d chart
2321 $0,000058069693 0.0% $16,21 $620.690 owndata (OWN) 7d chart
2329 $0,000139047355 -0.5% 0.4% 1.1% $14.677,12 $613.863 dprating (RATING) 7d chart
2333 $0,024359647773 0.1% 0.2% -3.5% $42.695,40 $610.179 nuco.cloud (NCDT) 7d chart
2427 $0,025107980029 -0.0% 4.1% -2.6% $1.934,91 $505.801 sether (SETH) 7d chart
2524 $0,000792889101 0.5% 6.0% -27.3% $10.509,49 $422.400 faceter (FACE) 7d chart
3371 $0,000128046989 0.3% -20.0% -23.3% $548,43 $63.916,67 zebi (ZCO) 7d chart
3881 $0,000000000000 0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 $0,000000000000 bone [old] (BONE) 7d chart
$0,031955707773 -0.9% 2.1% -11.5% $1.209.293 ? streamr (DATA) 7d chart
$0,013971285610 ? ? ? ? ? vetri (VLD) 7d chart
$0,011081999672 -0.1% 4.4% -17.4% $175.087 ? iagon (IAG) 7d chart
$0,001313043633 -0.5% 1.1% 6.0% $248.522 ? amo coin (AMO) 7d chart
$0,000390305028 0.0% 1.3% -1.8% $12.398,43 ? dxchain token (DX) 7d chart
$0,000650103059 -1.7% 1.9% 32.5% $4.574,59 ? elamachain (ELAMA) 7d chart
$0,000039351868 ? ? ? ? ? fivebalance coin (FBN) 7d chart
$0,000013124879 -0.3% -8.8% -7.1% $273.475 ? siaclassic (SCC) 7d chart
$0,005212937895 -0.1% 0.2% -0.2% $2.919,97 ? ize (IZE) 7d chart

Bạn chưa có kinh nghiệm về CoinGecko?
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu
Get Started

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Hãy đọc hướng dẫn và báo cáo do các nhà phân tích của CoinGecko soạn thảo!
CoinGecko Buzz

Bạn còn phân vân?
Tìm câu trả lời bạn đang cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm Trợ giúp