Tiền ảo Dữ liệu lớn hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng
Hiển thị xu hướng
404.359.752 $
Giá trị vốn hóa thị trường
27.522.529 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
🚀 Tiền mã hóa tăng nhiều nhất
Hiện không có loại tiền mã hóa nào tăng nhiều.
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
326
$0,004761798169
-0.3% -2.6% -3.3% $14.846.725 $74.539.124 $99.987.797 0,75 iq (IQ) 7d chart
339
$0,016292382901
0.5% -7.8% -9.8% $541.385 $70.448.413 - - dock (DOCK) 7d chart
345
$0,119780
0.0% -4.3% 3.3% $782.367 $68.762.000 $120.020.239 0,57 covalent (CQT) 7d chart
578
$0,053133987878
- - - - $28.520.817 - - instar (INSTAR) 7d chart
594
$0,364314
1.8% 1.6% -3.2% $492,30 $27.320.718 $36.427.624 0,75 gxchain (GXC) 7d chart
611
$0,041550525399
0.6% -9.9% -18.2% $5.018.571 $25.193.507 $41.551.520 0,61 measurable data (MDT) 7d chart
699
$0,025452973187
-2.7% -11.2% -11.7% $650.493 $19.527.677 $50.911.539 0,38 streamr (DATA) 7d chart
736
$0,297436
0.7% -9.8% -12.3% $3.167.043 $17.855.014 $295.963.740 0,06 bonfida (FIDA) 7d chart
744
$0,025280694168
-0.7% -9.3% -10.8% $109.324 $17.625.159 $24.956.877 0,71 streamr xdata (XDATA) 7d chart
772
$3,09
0.6% -4.0% -20.1% $862.329 $16.544.082 $60.730.874 0,27 oraichain (ORAI) 7d chart
900
$0,000597360043
-0.7% -2.3% -0.8% $315.429 $11.436.016 $12.690.636 0,90 amo coin (AMO) 7d chart
1035
$0,146534
1.2% -3.0% 10.9% $3.455,28 $7.892.964 $8.059.952 0,98 scprime (SCP) 7d chart
1053
$0,013826591204
-0.3% 0.0% 2.9% $1.675,50 $7.508.770 $13.823.648 0,54 quadrant protocol (EQUAD) 7d chart
1438
$0,000781580459
-0.0% -0.1% -15.7% $223.684 $2.960.990 $7.945.549 0,37 taraxa (TARA) 7d chart
1448
$0,121581
1.2% -16.6% -26.2% $648.822 $2.935.422 $9.720.273 0,30 big data protocol (BDP) 7d chart
1516
$0,002151727017
-3.0% -11.1% 19.4% $26.460,38 $2.581.199 $2.581.803 1,00 hara (HART) 7d chart
1639
$0,082544760402
0.2% -3.6% -4.4% $141.083 $2.058.653 $4.117.306 0,50 nuco.cloud (NCDT) 7d chart
2281
$0,000127970206
0.2% -1.1% -10.3% $8.692,24 $564.504 $1.282.828 0,44 dprating (RATING) 7d chart
3149
$0,000169460883
0.0% -6.6% 0.1% $45,25 $84.723,72 $84.723,72 1,00 zebi (ZCO) 7d chart
$0,000158757115
0.1% -6.4% 0.5% $7.828,80 - $15.874.487 - dxchain (DX) 7d chart
$0,009022324872
-1.6% -7.7% 7.1% $166.587 - $9.026.124 - iagon (IAG) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng