Tiền ảo: 13.980
Sàn giao dịch: 1.057
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,491T $ 0.3%
Lưu lượng 24 giờ: 71,079B $
Gas: 10 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Vũ trụ ảo hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Vũ trụ ảo hôm nay là $10 Tỷ, thay đổi 8.0% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$12.924.969.562
Giá trị VHTT 8.0%
$939.673.561
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
33 RNDR
Render
RNDR
Mua
$8,79 0.4% 0.5% 9.4% 16.8% $161.839.399 $3.378.678.024 $4.675.705.755 0.72 render (RNDR) 7d chart
66 FLOKI
FLOKI
FLOKI
Mua
$0,0001643 0.8% 5.8% 13.2% 30.8% $329.740.191 $1.603.701.428 $1.651.373.451 0.97 floki (FLOKI) 7d chart
90 AXS
Axie Infinity
AXS
$7,53 0.2% 0.4% 5.7% 24.1% $42.901.974 $1.079.583.277 $2.032.389.059 0.53 axie infinity (AXS) 7d chart
91 SAND
The Sandbox
SAND
Mua
$0,4739 0.5% 0.6% 9.6% 25.9% $76.543.026 $1.063.901.078 $1.417.443.701 0.75 the sandbox (SAND) 7d chart
112 MANA
Decentraland
MANA
Mua
$0,4590 0.1% 1.5% 5.8% 25.3% $58.479.636 $853.360.180 $1.003.988.078 0.85 decentraland (MANA) 7d chart
139 ILV
Illuvium
ILV
$98,33 0.4% 2.1% 2.8% 20.9% $6.486.972 $627.628.064 $943.586.669 0.67 illuvium (ILV) 7d chart
163 ENJ
Enjin Coin
ENJ
Mua
$0,3362 0.5% 3.5% 4.3% 30.8% $23.570.099 $483.726.425 $604.221.998 0.8 enjin coin (ENJ) 7d chart
203 TRAC
OriginTrail
TRAC
$0,9571 0.3% 1.5% 0.8% 17.9% $2.563.197 $383.621.906 $473.190.675 0.81 origintrail (TRAC) 7d chart
229 YGG
Yield Guild Games
YGG
$0,9434 0.3% 1.0% 9.9% 10.1% $78.495.339 $294.305.682 $939.756.907 0.31 yield guild games (YGG) 7d chart
253 CHR
Chromia
CHR
$0,3139 0.2% 4.8% 4.3% 23.4% $13.639.581 $254.987.472 $254.987.472 1.0 chromia (CHR) 7d chart
259 WILD
Wilder World
WILD
$0,8997 1.1% 0.8% 3.2% 32.0% $943.153 $250.967.446 $449.599.886 0.56 wilder world (WILD) 7d chart
293 MAGIC
Magic
MAGIC
$0,8400 0.0% 1.3% 9.8% 20.6% $29.063.396 $213.784.527 $284.880.698 0.75 magic (MAGIC) 7d chart
376 HOOK
Hooked Protocol
HOOK
$0,9943 0.1% 0.2% 11.8% 30.2% $8.096.500 $143.889.452 $496.170.525 0.29 hooked protocol (HOOK) 7d chart
378 VR
Victoria VR
VR
$0,02229 1.6% 9.3% 14.7% 34.8% $1.384.881 $142.369.159 $373.600.493 0.38 victoria vr (VR) 7d chart
418 XYO
XYO Network
XYO
$0,008793 2.0% 0.1% 4.1% 13.4% $1.702.068 $122.372.365 $122.372.365 1.0 xyo network (XYO) 7d chart
423 PYR
Vulcan Forged
PYR
$5,06 0.2% 2.3% 6.2% 31.9% $4.872.921 $120.846.940 $252.842.198 0.48 vulcan forged (PYR) 7d chart
424 ALICE
My Neighbor Alice
ALICE
$1,35 0.4% 1.7% 10.6% 25.2% $13.253.762 $120.230.845 $134.838.330 0.89 my neighbor alice (ALICE) 7d chart
464 GHST
Aavegotchi
GHST
$2,05 1.4% 0.2% 12.1% 91.7% $6.718.916 $104.911.808 $108.173.690 0.97 aavegotchi (GHST) 7d chart
474 ERN
Ethernity Chain
ERN
$4,94 0.4% 2.4% 6.9% 27.9% $3.769.855 $102.383.809 $148.524.453 0.69 ethernity chain (ERN) 7d chart
484 SIDUS
Sidus
SIDUS
$0,009220 0.1% 0.3% 7.1% 31.9% $1.037.402 $99.112.941 $197.301.211 0.5 sidus (SIDUS) 7d chart
495 RACA
Radio Caca
RACA
$0,0002645 0.4% 1.3% 10.4% 22.8% $10.031.059 $93.328.856 $111.220.910 0.84 radio caca (RACA) 7d chart
515 MBOX
Mobox
MBOX
$0,3176 0.3% 1.8% 5.6% 24.8% $7.253.930 $88.065.016 $150.499.802 0.59 mobox (MBOX) 7d chart
539 BOSON
Boson Protocol
BOSON
$0,6441 1.0% 12.8% 16.9% 50.9% $2.093.850 $80.732.661 $128.826.969 0.63 boson protocol (BOSON) 7d chart
543 ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0,005055 1.1% 4.8% 9.5% 33.8% $2.516.589 $79.500.414 $182.143.944 0.44 star atlas (ATLAS) 7d chart
551 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0,02204 0.1% 3.4% 14.7% 30.5% $1.667.020 $76.265.012 $217.569.746 0.35 artificial liquid intelligence (ALI) 7d chart
557 POLIS
Star Atlas DAO
POLIS
$0,2998 1.4% 1.4% 1.6% 33.2% $532.983 $74.797.375 $108.232.284 0.69 star atlas dao (POLIS) 7d chart
576 MC
Merit Circle
MC
$3,00 0.2% 0.9% 18.3% 5.2% $190.788 $71.076.632 $71.076.632 1.0 merit circle (MC) 7d chart
774 GMM
Gamium
GMM
$0,0009180 0.7% 0.7% 15.5% 28.3% $370.903 $41.527.700 $42.385.821 0.98 gamium (GMM) 7d chart
780 KATA
Katana Inu
KATA
$0,001509 1.5% 5.5% 2.7% 37.1% $768.101 $40.964.936 $75.247.010 0.54 katana inu (KATA) 7d chart
829 TVK
Virtua
TVK
$0,2095 0.5% 15.9% 32.2% 24.2% $2.449.049 $37.340.511 $251.738.230 0.15 virtua (TVK) 7d chart
871 HERO
Metahero
HERO
$0,004309 0.7% 0.7% 0.9% 18.5% $963.802 $33.859.623 $42.038.055 0.81 metahero (HERO) 7d chart
887 XETA
XANA
XETA
$0,01415 0.0% 21.6% 57.8% 46.5% $4.343.014 $32.639.256 $69.303.652 0.47 xana (XETA) 7d chart
896 AURY
Aurory
AURY
$0,5877 0.5% 5.5% 9.7% 32.4% $552.011 $32.317.630 $58.771.463 0.55 aurory (AURY) 7d chart
898 BREED
BreederDAO
BREED
$0,05450 1.3% 1.1% 2.8% 33.5% $679.753 $32.114.487 $54.504.468 0.59 breederdao (BREED) 7d chart
907 LOKA
League of Kingdoms
LOKA
$0,2733 0.5% 5.1% 0.8% 24.2% $5.657.035 $31.370.195 $55.967.415 0.56 league of kingdoms (LOKA) 7d chart
926 PASG
Passage
PASG
$0,03880 0.9% 0.4% 5.8% 30.2% $16.973,53 $29.762.912 $48.119.654 0.62 passage (PASG) 7d chart
961 PIXL
PIXL
PIXL
$0,05526 0.2% 6.3% 14.4% 38.5% $44.365,01 $27.616.208 $27.616.208 1.0 pixl (PIXL) 7d chart
984 ASTO
Altered State Machine
ASTO
$0,03301 0.2% 1.9% 6.7% 44.7% $4.747.710 $25.852.092 $78.675.392 0.33 altered state machine (ASTO) 7d chart
989 UFO
UFO Gaming
UFO
$0.069968 0.9% 1.0% 0.2% 30.1% $657.512 $25.726.605 $25.726.605 1.0 ufo gaming (UFO) 7d chart
998 WRLD
NFT Worlds
WRLD
$0,04565 0.3% 1.2% 9.3% 37.8% $31.340,44 $25.134.348 $228.937.982 0.11 nft worlds (WRLD) 7d chart
1008 DG
Decentral Games
DG
$0,03249 0.2% 1.8% 9.3% 17.3% $194,71 $24.460.406 $24.460.406 1.0 decentral games (DG) 7d chart
1015 STARL
StarLink
STARL
$0.052442 0.4% 0.2% 8.4% 29.4% $2.264.635 $24.306.331 $24.357.144 1.0 starlink (STARL) 7d chart
1056 MLT
Media Licensing Token
MLT
$0,1495 1.3% 5.0% 4.5% 43.5% $601.194 $22.089.075 $30.176.030 0.73 media licensing token (MLT) 7d chart
1092 FYN
Affyn
FYN
$0,05935 2.6% 7.4% 6.0% 62.8% $702.124 $20.835.434 $59.303.264 0.35 affyn (FYN) 7d chart
1130 OVR
Ovr
OVR
$0,3743 0.6% 2.5% 1.0% 33.0% $832.788 $19.154.214 $32.802.326 0.58 ovr (OVR) 7d chart
1167 JEWEL
DeFi Kingdoms
JEWEL
$0,1565 0.6% 0.8% 4.1% 30.3% $85.632,16 $17.412.835 $18.555.205 0.94 defi kingdoms (JEWEL) 7d chart
1168 SOUL
Phantasma
SOUL
$0,1400 0.4% 5.7% 25.7% 34.8% $153.345 $17.385.377 $17.385.377 1.0 phantasma (SOUL) 7d chart
1183 BURGER
BurgerCities
BURGER
$0,5086 0.1% 2.1% 9.3% 36.0% $2.972.767 $16.855.485 $27.227.644 0.62 burgercities (BURGER) 7d chart
1189 ADS
Adshares
ADS
$0,4296 0.1% 1.3% 13.3% 2.1% $1.495,70 $16.647.107 $16.650.168 1.0 adshares (ADS) 7d chart
1200 RMRK
RMRK
RMRK
$1,72 0.4% 4.0% 3.9% 38.1% $202.775 $16.335.978 $17.195.767 0.95 rmrk (RMRK) 7d chart
1245 CUBE
Somnium Space CUBEs
CUBE
$1,01 0.2% 0.1% 0.9% 17.6% $14.231,82 $14.976.977 $40.416.077 0.37 somnium space cubes (CUBE) 7d chart
1325 ARTY
Artyfact
ARTY
$0,9431 1.3% 0.8% 4.2% 31.5% $1.569.442 $12.321.381 $23.535.730 0.52 artyfact (ARTY) 7d chart
1351 DYP
Dypius [OLD]
DYP
$0,6070 1.6% 16.4% 30.0% 92.3% $1.472.152 $11.745.319 $15.117.013 0.78 dypius [old] (DYP) 7d chart
1381 SENATE
SENATE
SENATE
$0,1016 1.2% 4.1% 1.7% 9.1% $77.583,15 $11.168.386 $19.509.653 0.57 senate (SENATE) 7d chart
1388 REVV
REVV
REVV
$0,01346 2.0% 7.7% 11.5% 9.7% $1.591.878 $11.038.223 $40.474.912 0.27 revv (REVV) 7d chart
1394 DOME
Everdome
DOME
$0,0004055 0.5% 1.3% 1.1% 30.8% $383.222 $10.914.044 $40.444.632 0.27 everdome (DOME) 7d chart
1399 XTM
Torum
XTM
$0,05625 0.8% 7.7% 13.4% 17.9% $267.245 $10.863.455 $44.833.460 0.24 torum (XTM) 7d chart
1417 DIO
Decimated
DIO
$0,02529 6.8% 6.1% 15.8% 40.8% $318.947 $10.334.889 $25.531.906 0.4 decimated (DIO) 7d chart
1437 DFL
DeFi Land
DFL
$0,001389 0.5% 2.8% 3.4% 22.2% $20.741,50 $9.899.034 $13.869.431 0.71 defi land (DFL) 7d chart
1479 RMV
Reality Metaverse
RMV
$0,03009 0.0% 2.9% 22.5% 60.2% $1.440.639 $8.975.869 $30.096.700 0.3 reality metaverse (RMV) 7d chart
1488 NCR
Neos Credits
NCR
$0,2157 0.0% 2.1% 25.5% 149.6% $169,35 $8.768.383 $10.782.138 0.81 neos credits (NCR) 7d chart
1490 NETVR
Netvrk
NETVR
$0,1328 2.5% 0.3% 0.6% 42.7% $91.446,16 $8.735.604 $13.274.199 0.66 netvrk (NETVR) 7d chart
1525 RFOX
RFOX
RFOX
$0,004355 1.9% 1.2% 5.8% 24.2% $135.543 $8.244.451 $8.718.700 0.95 rfox (RFOX) 7d chart
1538 MCRT
MagicCraft
MCRT
$0,001938 0.6% 2.0% 2.1% 12.7% $469.611 $8.042.084 $12.015.173 0.67 magiccraft (MCRT) 7d chart
1535 BOA
BOSagora
BOA
$0,01893 0.5% 0.7% 14.3% 20.4% $125.739 $8.028.693 $17.088.205 0.47 bosagora (BOA) 7d chart
1539 RBW
Rainbow Token
RBW
$0,03309 0.3% 0.7% 9.2% 0.9% $272.315 $8.009.464 $33.078.995 0.24 rainbow token (RBW) 7d chart
1541 SAMA
Moonsama
SAMA
$0,01462 0.4% 11.3% 2.5% 17.4% $91.539,86 $7.906.564 $14.643.171 0.54 moonsama (SAMA) 7d chart
1549 POLC
Polkacity
POLC
$0,01902 0.2% 0.2% 27.8% 15.6% $1.780.710 $7.804.208 $12.899.652 0.6 polkacity (POLC) 7d chart
1571 DYP
Dypius
DYP
$0,08437 3.3% 1.4% 1.9% 109.9% $750.104 $7.515.016 $19.421.427 0.39 dypius (DYP) 7d chart
1569 BAG
Bag
BAG
$0,002998 0.4% 2.4% 12.7% 12.2% $63.700,70 $7.489.473 $7.489.473 1.0 bag (BAG) 7d chart
1582 MARS4
MARS4
MARS4
$0,001842 0.0% 3.9% 7.4% 14.9% $191.671 $7.378.885 $7.378.885 1.0 mars4 (MARS4) 7d chart
1588 MV
GensoKishi Metaverse
MV
$0,03122 0.8% 0.6% 4.8% 24.3% $2.348.567 $7.305.062 $12.491.182 0.58 gensokishi metaverse (MV) 7d chart
1591 WARPED
Warped Games
WARPED
$0,001363 0.0% 1.1% 1.3% 14.1% $10.170,89 $7.269.620 $13.636.800 0.53 warped games (WARPED) 7d chart
1640 GQ
Blink Galaxy
GQ
$0,001078 0.0% 1.8% 0.2% 36.4% $1.900.755 $6.706.693 $7.012.308 0.96 blink galaxy (GQ) 7d chart
1647 MVI
Metaverse Index
MVI
$40,19 0.2% 3.7% 11.0% 15.4% $10.130,79 $6.556.781 $6.556.781 1.0 metaverse index (MVI) 7d chart
1704 BULL
Bullieverse
BULL
$0,008112 0.8% 0.6% 12.9% 31.8% $72.356,33 $5.842.189 $8.109.657 0.72 bullieverse (BULL) 7d chart
1778 DARK
Dark Frontiers
DARK
$0,02587 0.2% 1.7% 9.3% 40.2% $164.440 $5.122.506 $6.492.925 0.79 dark frontiers (DARK) 7d chart
1839 MBD
MBD Financials
MBD
$0,0003282 0.5% 1.1% 0.0% 20.7% $333.309 $4.539.832 $13.172.276 0.34 mbd financials (MBD) 7d chart
1851 SIN
Sinverse
SIN
$0,006956 2.1% 5.8% 5.2% 39.9% $1.037.542 $4.441.061 $6.939.697 0.64 sinverse (SIN) 7d chart
1854 $RAINI
Raini
$RAINI
$0,009045 0.0% 32.6% 32.6% 35.8% $9,10 $4.398.543 $4.521.879 0.97 raini ($RAINI) 7d chart
1886 BONDLY
Forj
BONDLY
$0,004195 1.1% 3.8% 10.9% 0.4% $1.057.413 $4.126.059 $4.126.059 1.0 forj (BONDLY) 7d chart
1894 SPH
Spheroid Universe
SPH
$0,001875 1.1% 2.0% 9.0% 42.1% $1.009,23 $4.069.484 $4.069.484 1.0 spheroid universe (SPH) 7d chart
1967 SOULS
The Unfettered Ecosystem
SOULS
$0,004255 1.0% 2.2% 7.6% 26.7% $132.654 $3.522.121 $9.573.739 0.37 the unfettered ecosystem (SOULS) 7d chart
2013 NSFW
Pleasure Coin
NSFW
$0,00006150 0.7% 9.8% 8.2% 1.0% $8.272,20 $3.211.308 $4.238.162 0.76 pleasure coin (NSFW) 7d chart
2027 DSRUN
Derby Stars RUN
DSRUN
$0,03609 0.8% 4.1% 0.2% 51.6% $40.508,06 $3.128.290 $17.890.632 0.17 derby stars run (DSRUN) 7d chart
2028 AIMX
Aimedis (NEW)
AIMX
$0,007916 0.4% 0.3% 4.1% 5.7% $208.059 $3.124.113 $4.654.506 0.67 aimedis (new) (AIMX) 7d chart
2024 BWO
Battle World
BWO
$0,004372 7.4% 1.6% 16.9% 64.5% $172.392 $3.017.467 $4.372.239 0.69 battle world (BWO) 7d chart
2058 REVO
Revomon
REVO
$0,08932 0.5% 0.2% 7.0% 36.1% $126.804 $2.968.493 $4.110.501 0.72 revomon (REVO) 7d chart
2121 DPS
DEEPSPACE
DPS
$0,04670 0.1% 2.4% 8.0% 11.2% $4.597,90 $2.669.388 $4.166.116 0.64 deepspace (DPS) 7d chart
2145 ARV
Ariva
ARV
$0,00003537 2.2% 4.4% 8.7% 18.1% $748.992 $2.564.069 $3.309.290 0.77 ariva (ARV) 7d chart
2163 AVG
Avocado DAO
AVG
$0,03184 1.1% 2.4% 3.4% 21.8% $27.769,02 $2.501.169 $31.842.188 0.08 avocado dao (AVG) 7d chart
2164 HEC
HeroesChained
HEC
$0,05019 0.9% 6.5% 28.0% 38.6% $271.902 $2.500.205 $5.016.639 0.5 heroeschained (HEC) 7d chart
2214 GUILD
BlockchainSpace
GUILD
$0,005185 0.1% 0.2% 11.8% 22.8% $36.660,61 $2.295.864 $5.184.706 0.44 blockchainspace (GUILD) 7d chart
2215 REALM
Realm
REALM
$0,002523 5.0% 8.6% 12.8% 38.7% $94.506,15 $2.269.656 $2.528.238 0.9 realm (REALM) 7d chart
2282 VEMP
VEMP
VEMP
$0,007310 0.2% 11.1% 17.8% 27.1% $215.918 $2.030.887 $5.908.975 0.34 vemp (VEMP) 7d chart
2290 ZELIX
ZELIX
ZELIX
$0,0004851 0.7% 5.5% 0.5% 2.0% $893.873 $2.003.638 $4.896.662 0.41 zelix (ZELIX) 7d chart
2328 VFOX
VFOX
VFOX
$0,08927 - 2.0% 1.4% 10.5% $4.884,11 $1.874.228 $1.874.593 1.0 vfox (VFOX) 7d chart
2309 ATRI
Atari
ATRI
$0,001240 0.2% 10.7% 43.3% 54.5% $8.407,08 $1.866.875 $2.449.837 0.76 atari (ATRI) 7d chart
2421 MONA
Monavale
MONA
$150,33 0.0% 6.9% 9.4% 12.9% $44.061,75 $1.568.299 $1.699.421 0.92 monavale (MONA) 7d chart
2453 IOI
IOI Token
IOI
$0,03960 2.6% 9.7% 17.1% 24.6% $81.962,34 $1.477.720 $1.485.394 0.99 ioi token (IOI) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 145 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng