🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
40462.00180537772
Giá trị vốn hóa thị trường
3229.2853185136396
Trading Volume

Tiền ảo Communication hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
93 $18,10 0.4% -2.1% 9.4% $19.281.124 $1.463.635.773 helium (HNT) 7d chart
167 $0,682212 2.2% 0.0% 6.2% $82.291.405 $439.826.067 nkn (NKN) 7d chart
203 $0,00022491 0.7% 3.3% -9.0% $7.709.948 $347.531.944 kin (KIN) 7d chart
745 $0,01081772 -4.7% -5.8% 30.8% $2.908.111 $27.922.463 sylo (SYLO) 7d chart
936 $0,05496167 0.8% 5.4% -25.8% $3.100.077 $16.062.760 jupiter (JUP) 7d chart
1221 $0,00171947 0.3% -1.7% -1.7% $17.893,61 $6.796.669 ixicash (IXI) 7d chart
1296 $0,00518726 -0.1% 5.3% -9.2% $1.319.590 $5.499.629 skrumble network (SKM) 7d chart
1365 $0,155015 0.2% -0.4% 4.2% $9.806,39 $4.473.014 experty (EXY) 7d chart
1505 $0,09484517 0.9% -2.4% 7.8% $4.314,32 $2.998.553 piratecash (PIRATE) 7d chart
1627 $0,05129550 2.5% -4.0% 8.2% $100.612 $2.157.734 atromg8 (AG8) 7d chart
1653 $0,01888969 -0.4% -1.6% -11.2% $1.405,77 $2.005.907 adamant messenger (ADM) 7d chart
1718 $0,00412055 2.3% 1.0% 18.3% $6,46 $1.656.160 zippie (ZIPT) 7d chart
2036 $0,00000898 ? ? ? ? $605.765 rom token (ROM) 7d chart
2041 $0,00199011 -0.9% 0.4% 63.8% $223.512 $595.942 dws (DWS) 7d chart
2133 $0,00057513 0.7% 0.4% 7.3% $2.072,44 $393.999 quantis (QUAN) 7d chart
2248 $0,00179181 40.0% 84.7% $0,926253 $227.502 social activity token (SAT) 7d chart
2586 $0,00063090 -18.8% -0.7% $7,94 $22.710 gossip-coin (GOSS) 7d chart
$0,00003436 ? ? ? ? ? stamp (STAMP) 7d chart
$0,00022965 -0.2% -0.4% 6.8% $42,64 ? green light (GL) 7d chart
$0,158382 ? ? ? ? ? eanto (EAN) 7d chart
$0,00235068 ? ? ? ? ? news24 (NEWS) 7d chart
$0,100097 0.5% -10.8% 17.4% $4.084,99 ? entone (ENTONE) 7d chart
$0,00013934 1.0% 151.4% $1,32 ? juiice (JUI) 7d chart
$0,692151 0.7% -0.3% -3.8% $280,75 ? exciting japan coin (XJP) 7d chart
$0,00245689 ? ? ? ? ? money party (PARTY) 7d chart
$0,229327 -3.7% 1.6% -1.1% $168.541 ? k-tune (KTT) 7d chart
$0,00000002 -30.5% 90.5% $1.073,80 ? sprouts (SPRTS) 7d chart
$0,06922444 12.3% $8.624,11 ? wrapped atromg8 (WAG8) 7d chart
$0,01307051 ? ? ? ? ? atmos (ATMOS) 7d chart
$0,00630215 -8.4% 0.3% 31.5% $12.461,67 ? unify (UNIFY) 7d chart
$0,00210815 1.6% -5.2% 3.6% $2.530,55 ? blockmesh (BMH) 7d chart
$0,00055785 ? ? ? ? ? elya (ELYA) 7d chart
$0,00271547 ? ? ? ? ? buzcoin (BUZ) 7d chart
$0,01376089 0.5% 0.7% 2.7% $3.459,52 ? all.me (ME) 7d chart
$0,00013850 ? ? ? ? ? moneynet (MNC) 7d chart
$0,571438 0.4% -7.3% 7.0% $7,49 ? siambitcoin (SBTC) 7d chart
$0,212649 ? ? ? ? ? cryptobosscoin (CBC) 7d chart
$0,00012537 -0.4% 6.7% $0,109590 ? robocalls (RC20) 7d chart
$0,07874945 0.6% -0.7% 41.3% $12.114,34 ? sessia (KICKS) 7d chart
$0,183881 -0.8% 25.9% $583.943 ? rakon (RKN) 7d chart
$0,00285851 1.8% 80.4% $0,01429254 ? dmme (DMME) 7d chart
$3,54 ? ? ? ? ? ethereum message search (EMS) 7d chart
$0,00006013 ? ? ? ? ? pride (LGBTQ) 7d chart
$0,117002 38.8% -20.2% 1.9% $67.787.042 ? bananatok (BNA) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android