Tiền ảo: 14.317
Sàn giao dịch: 1.096
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,551T $ 0.3%
Lưu lượng 24 giờ: 52,12B $
Gas: 3 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo BRC-20 hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường BRC-20 hôm nay là $2 Tỷ, thay đổi 5.5% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$1.979.429.813
Giá trị VHTT 5.5%
$367.500.703
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
107 ORDI
ORDI
ORDI
$41,03 0.1% 1.1% 11.6% 5.6% $146.649.190 $860.380.956 $860.380.956 1.0 ordi (ORDI) 7d chart
138 SATS
SATS (Ordinals)
SATS
$0.062941 0.6% 3.1% 12.0% 10.6% $39.404.285 $616.838.999 $616.838.999 1.0 sats (ordinals) (SATS) 7d chart
378 PUPS
PUPS (Ordinals)
PUPS
$17,43 5.4% 15.4% 7.0% 68.9% $3.452.744 $135.627.861 $135.627.861 1.0 pups (ordinals) (PUPS) 7d chart
508 WZRD
Bitcoin Wizards
WZRD
$4,28 0.4% 5.4% 11.3% 47.1% $583.364 $90.193.708 $90.193.708 1.0 bitcoin wizards (WZRD) 7d chart
547 MUBI
Multibit
MUBI
$0,08131 1.0% 6.1% 26.5% 54.8% $7.766.287 $77.580.973 $81.664.182 0.95 multibit (MUBI) 7d chart
662 ORDS
Ordiswap
ORDS
$0,08600 0.0% 5.8% 5.6% 34.2% $2.932.714 $52.300.967 $86.568.650 0.6 ordiswap (ORDS) 7d chart
769 TRAC
TRAC (Ordinals)
TRAC
$1,93 1.2% 1.7% 7.1% 28.4% $548.805 $40.603.845 $40.603.845 1.0 trac (ordinals) (TRAC) 7d chart
1024 SAVM
SatoshiVM
SAVM
$3,09 0.2% 3.6% 3.3% 40.8% $869.387 $22.750.971 $64.973.851 0.35 satoshivm (SAVM) 7d chart
1171 ORNJ
Orange
ORNJ
$0,2668 0.5% 1.6% 1.5% 32.1% $3.256.899 $17.486.185 $26.655.769 0.66 orange (ORNJ) 7d chart
1258 ZBIT
ZBIT (Ordinals)
ZBIT
$0,6859 0.1% 4.9% 16.6% 57.2% $9.521,57 $14.403.262 $14.403.262 1.0 zbit (ordinals) (ZBIT) 7d chart
1606 PIZA
PIZA (Ordinals)
PIZA
$0,3850 4.8% 12.4% 9.1% 71.6% $684.505 $7.514.079 $7.514.079 1.0 piza (ordinals) (PIZA) 7d chart
1607 PEPE
PEPE (Ordinals)
PEPE
Mua
$0,1784 1.6% 5.5% 3.9% 71.1% $260.950 $7.491.586 $7.491.586 1.0 pepe (ordinals) (PEPE) 7d chart
1706 MOON
MOON (Ordinals)
MOON
$0,06140 - - - - $108,41 $6.140.397 $6.140.397 1.0 moon (ordinals) (MOON) 7d chart
2037 MEME
MEME (Ordinals)
MEME
$33,63 0.2% 2.0% 7.2% 48.2% $1.030.704 $3.357.480 $3.357.480 1.0 meme (ordinals) (MEME) 7d chart
2057 CSAS
Comsats
CSAS
$0,003258 0.4% 7.3% 7.4% 47.8% $311.194 $3.269.442 $3.269.442 1.0 comsats (CSAS) 7d chart
2079 NOOT
NOOT (Ordinals)
NOOT
$0,003133 2.5% 10.0% 14.0% 15.0% $53.564,42 $3.136.998 $3.136.998 1.0 noot (ordinals) (NOOT) 7d chart
2137 INSC
INSC (Ordinals)
INSC
$0,1338 5.3% 5.8% 2.1% 34.0% $20.396,94 $2.810.704 $2.810.704 1.0 insc (ordinals) (INSC) 7d chart
2138 DOMO
DOMO
DOMO
$0,1333 0.1% 4.8% 16.1% 4.1% $181,08 $2.797.357 $2.797.357 1.0 domo (DOMO) 7d chart
2157 NALS
NALS
NALS
$0,1290 0.3% 6.8% 5.9% 34.2% $191.601 $2.698.892 $2.698.892 1.0 nals (NALS) 7d chart
2363 $B20
ALEX $B20
$B20
$0,09180 - - - - $237,23 $1.927.869 $1.927.869 1.0 alex $b20 ($B20) 7d chart
2519 BANK
BANK (Ordinals)
BANK
$0,01493 0.3% 0.0% 8.3% 43.5% $33.019,96 $1.490.479 $1.490.479 1.0 bank (ordinals) (BANK) 7d chart
2668 XING
XING
XING
$0,05560 - - - - $523,27 $1.167.540 $1.167.540 1.0 xing (XING) 7d chart
2752 WBRGE
Wrapped OrdBridge
WBRGE
$0,009653 2.0% 2.7% 2.0% 29.7% $284.540 $1.016.674 $2.026.849 0.5 wrapped ordbridge (WBRGE) 7d chart
2779 OSHI
OSHI
OSHI
$74,61 4.1% 3.2% 10.0% 12.5% $138.362 $956.549 $956.549 1.0 oshi (OSHI) 7d chart
3032 BISO
BISO
BISO
$0,003016 1.7% 1.6% 11.3% 41.8% $303.727 $632.119 $632.119 1.0 biso (BISO) 7d chart
3043 JPEG
JPEG (Ordinals)
JPEG
$0,02967 - - - - $329,48 $622.984 $622.984 1.0 jpeg (ordinals) (JPEG) 7d chart
3053 CNCL
The Ordinals Council
CNCL
$60,78 - - - - $681,40 $607.793 $607.793 1.0 the ordinals council (CNCL) 7d chart
3056 BSV
$BSV
BSV
$0,02872 0.3% 10.1% 11.4% 48.5% $16.422,08 $602.223 $602.223 1.0 $bsv (BSV) 7d chart
3067 MAXI
MAXI (Ordinals)
MAXI
$0,2816 - - - - $41,56 $591.294 $591.294 1.0 maxi (ordinals) (MAXI) 7d chart
3109 DRAC
DRAC (Ordinals)
DRAC
$0,005185 0.0% 3.7% 2.0% 34.3% $2.717,33 $554.280 $554.280 1.0 drac (ordinals) (DRAC) 7d chart
3237 $DOG
$DOG (Ordinals)
$DOG
$0.084297 - - - - $36,88 $429.703 $429.703 1.0 $dog (ordinals) ($DOG) 7d chart
3249 BSAT
Black Sats (Ordinals)
BSAT
$0,02000 0.0% 0.0% 98.1% 1.8% $4.574,15 $420.020 $420.020 1.0 black sats (ordinals) (BSAT) 7d chart
3271 WHEE
WHEE
WHEE
$0,01886 - - - - $36,83 $396.069 $396.069 1.0 whee (WHEE) 7d chart
3522 OSPY
OSPY
OSPY
$0,01168 - - - - $280,29 $245.254 $245.254 1.0 ospy (OSPY) 7d chart
3572 OMBI
Ombi (Ordinals)
OMBI
$0,008698 0.1% 8.3% 11.1% 86.8% $523,20 $217.442 $217.442 1.0 ombi (ordinals) (OMBI) 7d chart
3695 GRUM
Grumpy
GRUM
$0.057941 0.6% 4.2% 35.3% 55.8% $117.279 $166.860 $166.860 1.0 grumpy (GRUM) 7d chart
$WAP
$wap (Ordinals)
$WAP
$0,0009657 - - - - $89,27 - $96.571,33 $wap (ordinals) ($WAP) 7d chart
BDIN
BendDAO BDIN (Ordinals)
BDIN
$0,01451 1.0% 18.9% 7.7% 24.7% $80.995,41 - $1.469.346 benddao bdin (ordinals) (BDIN) 7d chart
AINN
Artificial Neural Network (Ordinals)
AINN
$0,3858 2.1% 7.5% 14.4% 77.4% $381.939 - $8.105.751 artificial neural network (ordinals) (AINN) 7d chart
DRAG
DRAGON (Ordinals)
DRAG
$0,002419 - - - - $76,61 - $508.052 dragon (ordinals) (DRAG) 7d chart
ETGM
ETGM (Ordinals)
ETGM
$0,00005370 0.7% 2.6% 0.6% 10.2% $149.998 - $11.280.886 etgm (ordinals) (ETGM) 7d chart
GRPH
Unigraph (Ordinals)
GRPH
$0,03402 0.0% 3.5% 12.9% 42.9% $2.116,19 - $714.509 unigraph (ordinals) (GRPH) 7d chart
CORE
CORE (Ordinals)
CORE
$0,2375 0.1% 5.9% 64.7% 942.0% $173.503 - $48.448.079 core (ordinals) (CORE) 7d chart
BNAN
Banana Market (Ordinals)
BNAN
$0,05892 0.0% 12.8% 8.1% 20.5% $261,10 - $12.373.348 banana market (ordinals) (BNAN) 7d chart
SQTS
SQTS (Ordinals)
SQTS
$0.091806 0.1% 3.6% 1.7% 24.8% $49,93 - $379.214 sqts (ordinals) (SQTS) 7d chart
DAII
DAII
DAII
$0,9986 0.1% 0.6% 0.1% 0.9% $429,39 - $22.126.837 daii (DAII) 7d chart
MRPT
MARPTO
MRPT
$0,0001270 0.0% 11.8% 131.0% 144.2% $148,69 - - marpto (MRPT) 7d chart
LIGO
Ligo (Ordinals)
LIGO
$0.055814 0.0% 3.3% 3.8% 39.3% $614.532 - $5.814.321 ligo (ordinals) (LIGO) 7d chart
PKEY
Pkey
PKEY
$0,0002136 0.0% 0.1% 5.9% 2.3% $216.377 - - pkey (PKEY) 7d chart
O4DX
OrangeDX
O4DX
$0,03731 0.3% 8.6% 1.2% 59.3% $632.775 - $3.718.481 orangedx (O4DX) 7d chart
TX20
Trex20
TX20
$0,01545 1.2% 0.0% 26.0% 70.4% $340.578 - $1.555.766 trex20 (TX20) 7d chart
CORN
Corn (Ordinals)
CORN
$0,03348 0.2% 0.1% 15.9% 94.1% $294,60 - $703.031 corn (ordinals) (CORN) 7d chart
NODE
NODE (Ordinals)
NODE
$0,03850 0.3% 0.5% 7.8% 76.2% $138.121 - $821.313 node (ordinals) (NODE) 7d chart
MERL
Merlin Chain
MERL
$0,3782 0.8% 9.6% 20.6% - $38.213.280 - $793.260.363 merlin chain (MERL) 7d chart
VMPX
VMPX
VMPX
$0,02857 0.4% 4.1% 12.9% 27.1% $1.061.852 - - vmpx (VMPX) 7d chart
SHNT
Sats Hunters
SHNT
$0,05913 - 0.2% 17.8% 75.1% $695,32 - $1.241.782 sats hunters (SHNT) 7d chart
OXBT
OXBT
OXBT
$0,006748 0.1% 5.8% 23.0% 75.8% $142.545 - $1.349.843 oxbt (OXBT) 7d chart
@LFG
LFG
@LFG
$0,02312 0.0% 9.9% 3.9% 71.3% $63.576,48 - $9.719.128 lfg (@LFG) 7d chart
ORMM
Ordmint
ORMM
$0,0002611 - - - - $381,95 - $548.231 ordmint (ORMM) 7d chart
BTCS
BTCs
BTCS
$0,4668 4.4% 9.5% 27.1% 36.9% $650.194 - $9.851.610 btcs (BTCS) 7d chart
PSAT
Punk Sat
PSAT
$0,04839 - - - - $45,17 - $483.914 punk sat (PSAT) 7d chart
CHAX
CHAX
CHAX
$0,0008131 0.2% 0.6% 9.9% 43.9% $25.096,36 - $170.742 chax (CHAX) 7d chart
RATS
Rats
RATS
$0,0001362 0.1% 0.4% 9.7% 4.7% $27.862.571 - $136.292.234 rats (RATS) 7d chart
BEAR
Bear
BEAR
$0,05160 0.4% 2.5% 18.6% 34.9% $139.240 - - bear (BEAR) 7d chart
TURT
TurtSat
TURT
$0,005653 1.3% 5.6% 9.7% 56.5% $2.052.213 - - turtsat (TURT) 7d chart
FOXS
Foxs
FOXS
$0,002783 - - - - $25,30 - $278.263 foxs (FOXS) 7d chart
GHSY
GHOSTY
GHSY
$0,3395 0.1% 6.5% 16.7% 10.4% $9.816,48 - $11.318.312 ghosty (GHSY) 7d chart
TRAVERSE
Traverse
TRAVERSE
$0.066685 - - - - $50,10 - $66.849,52 traverse (TRAVERSE) 7d chart
BIP1
BIP1
BIP1
$0,1959 0.1% 2.2% 2.8% 15.4% $66.994,50 - - bip1 (BIP1) 7d chart
EFIL
LifeRestart (Ordinals)
EFIL
$52,49 0.0% 13.4% 38.5% 38.5% $291.311 - $524.947 liferestart (ordinals) (EFIL) 7d chart
MMSS
MMSS (Ordinals)
MMSS
$0,09073 0.5% 1.8% 15.6% 43.9% $754.751 - $1.905.349 mmss (ordinals) (MMSS) 7d chart
$BSSB
BitStable Finance
$BSSB
$0,4831 1.5% 2.3% 31.4% 36.9% $409.652 - $8.619.530 bitstable finance ($BSSB) 7d chart
.COM
.com (Ordinals)
.COM
$0,4299 1.9% 0.8% 11.5% 38.3% $3.190.964 - $9.038.908 .com (ordinals) (.COM) 7d chart
1000SATS
1000SATS (Ordinals)
1000SATS
$0,0002939 0.7% 3.4% 12.2% 10.4% $75.922.214 - $616.866.616 1000sats (ordinals) (1000SATS) 7d chart
BNSX
Bitcoin Name Service System
BNSX
$0,1019 6.0% 2.8% 12.0% 33.7% $1.200.992 - $2.152.133 bitcoin name service system (BNSX) 7d chart
ROUP
Roup (Ordinals)
ROUP
$0,0009885 0.4% 5.6% 11.7% 52.0% $5.719,98 - - roup (ordinals) (ROUP) 7d chart
BONK
BONK BITCOIN (Ordinals)
BONK
Mua
$0,01008 - - - - $201,66 - $211.741 bonk bitcoin (ordinals) (BONK) 7d chart
YISU
Yisu (Ordinals)
YISU
$0,03347 0.1% 0.2% 7.7% 32.6% $260,08 - $702.922 yisu (ordinals) (YISU) 7d chart
MICE
Mice (Ordinals)
MICE
$0,007038 0.1% 3.0% 16.2% 45.0% $3.539.697 - - mice (ordinals) (MICE) 7d chart
REON
Reon
REON
$0,01482 - - - - $63,32 - $311.144 reon (REON) 7d chart
BIIS
Biis (Ordinals)
BIIS
$0,004712 2.0% 9.8% 8.5% 41.1% $101.376 - $753.790 biis (ordinals) (BIIS) 7d chart
NEWU
NEWU (Ordinals)
NEWU
$0,02414 - - - - $124,30 - $506.955 newu (ordinals) (NEWU) 7d chart
SOLS
SOLS (Ordinals)
SOLS
$1,32 - - - - $132,10 - $277.404 sols (ordinals) (SOLS) 7d chart
$BMP
BMP
$BMP
$0,001876 0.1% 12.2% 4.8% 57.2% $1.114,78 - - bmp ($BMP) 7d chart
HSAC
HSAC (Ordinals)
HSAC
$0,008359 - - - - $40,08 - $8.358.820 hsac (ordinals) (HSAC) 7d chart
CBDX
CBDX (Ordinals)
CBDX
$0,003102 - - - - $35,98 - $65.135,42 cbdx (ordinals) (CBDX) 7d chart
MWCC
MWCC (Ordinals)
MWCC
$0,02283 - - - - $140,27 - $45.651.172 mwcc (ordinals) (MWCC) 7d chart
SCAN
SATSCAN (Ordinals)
SCAN
$0,04017 - - - - $60,25 - $401.651 satscan (ordinals) (SCAN) 7d chart
AIGC
AIGC (Ordinals)
AIGC
$0,00002237 0.1% 0.2% 0.5% 14.5% $131.260 - $223.862 aigc (ordinals) (AIGC) 7d chart
1000RATS
1000RATS
1000RATS
- - - - - - - - 1000rats (1000RATS) 7d chart
Hiển thị 1 đến 90 trong số 90 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng