🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
3144.357106811334
Giá trị vốn hóa thị trường
190.1612291999227
Trading Volume

Tiền ảo Education hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
274 $1,03 0.6% 7.2% 40.8% $10.273.567 $159.707.799 newscrypto coin (NWC) 7d chart
1084 $0,216626 0.2% -13.2% -21.7% $48.447 $7.598.203 bcdiploma-evidenz (BCDT) 7d chart
1258 $0,02120975 7.7% -12.1% -14.2% $84.688 $4.647.270 odem (ODE) 7d chart
2033 $0,01085984 -0.3% -4.8% $12,75 $353.661 atheneum (AEM) 7d chart
2581 $0,00027488 ? ? ? ? $1.150,26 collegicoin (CLG) 7d chart
$0,00016134 -4.7% -16.1% -11.1% $191,58 ? risecoin token (RSCT) 7d chart
$0,01652670 -1.8% -6.2% -1.9% $1.075,06 ? loltoken (LOL) 7d chart
$0,00054326 -50.9% -54.8% $0,00054326 ? wave edu coin (WEC) 7d chart
$0,02362277 0.2% 0.4% -10.9% $9.407,69 ? skillchain (SKI) 7d chart
$0,00057941 ? ? ? ? ? bitcoin and company network (BITN) 7d chart
$0,00084890 -21.4% -47.9% $59,22 ? heidi (HDI) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android