Tiền ảo Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Tài chính/Ngân hàng hôm nay là $4 Tỷ, thay đổi -0.8% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
3.679.189.714 $
-0.8%
Giá trị vốn hóa thị trường
32.975.839.394 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
79
$0,953602
0.4% 1.0% -5.3% $33.038.845 $535.578.910 $535.466.369 1,00 kava (KAVA) 7d chart
85
$0,035389600072
-0.6% 3.0% -2.7% $2.060.878 $493.052.484 $1.347.958.993 0,37 xdc network (XDC) 7d chart
88
$36,92
0.0% -0.1% -2.6% $823,46 $480.940.875 $480.940.875 1,00 ceth (CETH) 7d chart
99
$0,022881014683
-0.1% 0.0% 0.0% $6,41 $394.647.172 $394.647.172 1,00 cusdc (CUSDC) 7d chart
103
$0,630579
-0.4% -1.7% -6.2% $3.988.796 $353.611.641 $631.449.348 0,56 nexo (NEXO) 7d chart
151
$0,398115
1.1% 1.4% -8.0% $20.346.432 $225.562.740 $225.559.831 1,00 sxp (SXP) 7d chart
193
$0,018693259023
- - - - $151.571.661 $151.571.661 - cusdt (CUSDT) 7d chart
213
$1,07
-0.0% 0.6% 0.0% $5.106.840 $133.457.720 $133.457.720 1,00 stasis euro (EURS) 7d chart
223
$1,76
1.2% -3.0% -9.6% $11.147.474 $126.725.320 $201.164.379 0,63 uma (UMA) 7d chart
234
$0,122844
-0.2% 0.8% -5.8% $163.106 $116.816.105 $122.737.630 0,95 swissborg (CHSB) 7d chart
235
$0,041466351615
-1.9% 0.4% -11.8% $7.082,44 $115.821.010 $115.821.010 1,00 bilira (TRYB) 7d chart
241
$0,119951
-0.5% -1.0% -11.3% $259.662 $107.756.512 $119.922.555 0,90 polymath (POLY) 7d chart
422
$0,112436
0.2% -5.1% -12.7% $652.584 $44.910.993 $45.001.139 1,00 sologenic (SOLO) 7d chart
467
$0,050417382224
-0.0% 5.4% -7.0% $225.153 $39.047.701 $47.862.913 0,82 lcx (LCX) 7d chart
485
$0,002033725467
0.1% -1.5% -7.4% $1.766.541 $36.413.657 $42.662.694 0,85 electroneum (ETN) 7d chart
496
$0,120605
-0.3% 1.0% -14.4% $3.191.761 $35.376.576 $35.376.576 1,00 voyager vgx (VGX) 7d chart
571
$0,004073022490
0.2% -8.8% $674.794 $28.442.933 $28.442.933 1,00 cbat (CBAT) 7d chart
587
$0,123488
0.1% 0.3% -0.9% $374.807 $27.415.033 $37.039.811 0,74 yield app (YLD) 7d chart
614
$17,18
-0.0% 0.9% -7.0% $354.432 $25.051.258 $35.652.491 0,70 enzyme (MLN) 7d chart
641
$0,308140
-0.5% -0.1% -5.2% $267.749 $22.599.276 $24.898.513 0,91 fusion (FSN) 7d chart
670
$0,094151765204
-0.0% 1.6% -7.6% $818.771 $20.902.669 $20.902.669 1,00 cuni (CUNI) 7d chart
709
$0,001081654946
2.4% 8.9% 6.8% $2.077.545 $19.128.238 $30.585.125 0,63 proton (XPR) 7d chart
753
$0,213398
0.1% 1.0% 24.1% $23.898,62 $16.923.441 $21.342.692 0,79 tokpie (TKP) 7d chart
754
$0,243319
0.5% 8.4% 6.5% $28.498,43 $16.912.878 $23.996.548 0,70 ethix (ETHIX) 7d chart
765
$63,15
-0.5% -2.7% -6.4% $23.650,71 $16.645.576 $16.645.576 1,00 veraone (VRO) 7d chart
846
$0,058603617490
0.2% -0.5% -10.1% $467.989 $13.626.778 $20.627.796 0,66 fuse (FUSE) 7d chart
875
$0,000377084258
-0.8% 4.6% 19.0% $343.559 $12.442.927 $37.820.446 0,33 babb (BAX) 7d chart
980
$1,38
- - - - $9.112.912 $13.826.202 - rigoblock (GRG) 7d chart
1020
$0,018117584500
0.6% 5.3% 14.5% $129.227 $8.157.659 $18.128.207 0,45 pointpay (PXP) 7d chart
1026
$531,95
0.3% -1.4% $0,000000000000 $8.021.360 - - cwbtc (CWBTC) 7d chart
1153
$0,014955795223
0.5% -10.1% -7.5% $248,10 $5.701.134 $14.868.173 0,38 etherisc dip (DIP) 7d chart
1191
$0,059599025582
-0.4% 6.7% -4.4% $534.717 $5.049.864 $5.663.804 0,89 crypterium (CRPT) 7d chart
1300
$0,009793927627
-0.0% 0.6% 0.5% $6.662,85 $3.882.883 $5.524.616 0,70 jarvis reward (JRT) 7d chart
1324
$7,41
0.0% -1.2% -1.9% $2.199,93 $3.707.296 $74.145.915 0,05 mt pelerin shares (MPS) 7d chart
1419
$0,079974294191
-0.1% -0.1% 0.2% $62,70 $3.061.692 $3.057.482 1,00 otocash (OTO) 7d chart
1515
$0,000083447758
0.1% 0.8% -7.3% $761,77 $2.593.698 - - reddcoin (RDD) 7d chart
1539
$0,120687
-0.0% 0.5% -6.6% $0,000000000000 $2.472.419 $2.472.419 1,00 clink (CLINK) 7d chart
1791
$0,004112085487
-1.2% -9.8% $258.590 $1.501.607 $1.501.607 1,00 c0x (CZRX) 7d chart
1805
$0,005630718846
0.1% 2.7% -4.3% $507,55 $1.455.037 $4.488.288 0,32 pillar (PLR) 7d chart
1861
$0,003974659014
0.2% -0.1% -0.6% $10.587,36 $1.313.043 $3.979.026 0,33 bnktothefuture (BFT) 7d chart
1889
$0,021725278852
-0.0% -1.8% -3.8% $716,86 $1.230.578 $3.258.792 0,38 bloom (BLT) 7d chart
1938
$0,009366146295
-1.2% 1.5% -14.0% $21.143,60 $1.112.997 $1.933.336 0,58 tenx (PAY) 7d chart
1943
$0,001582135860
-0.0% -17.6% -14.8% $179.341 $1.105.828 $1.590.526 0,70 fringe finance (FRIN) 7d chart
1964
$0,008654778974
0.3% -1.1% -2.3% $72.196,17 $1.054.883 $1.054.883 1,00 kick (KICK) 7d chart
1978
$0,002698054915
1.0% 10.3% 21.0% $22.353,23 $1.022.064 $1.075.340 0,95 blockbank (BBANK) 7d chart
1979
$0,048413581769
- - - - $1.020.485 $9.682.716 - conceal (CCX) 7d chart
2032
$0,037023191363
- - - - $925.580 $925.580 - aidos kuneen (ADK) 7d chart
2108
$0,001387797341
-0.2% 2.0% -15.4% $806.146 $807.169 $2.773.897 0,29 tokoin (TOKO) 7d chart
2179
$0,003611827762
-6.9% 50.0% 230.4% $28.994,88 $679.706 $748.040 0,91 humaniq (HMQ) 7d chart
2360
$0,004744864390
-1.1% -6.7% 11.2% $5.698.349 $475.160 $23.758.024 0,02 akropolis (AKRO) 7d chart
2433
$0,002749115332
-0.1% 10.0% 45.5% $1,92 $414.451 $414.451 1,00 lunes (LUNES) 7d chart
2509
$0,013927253767
- - - - $352.777 $415.032 - napoleon x (NPX) 7d chart
2611
$6,34
0.0% -41.0% 9.8% $5.617,01 $299.066 $329.666 0,91 yf link (YFL) 7d chart
2680
$0,000004048998
-2.2% -1.3% -4.5% $208.495 $257.913 $257.913 1,00 centric swap (CNS) 7d chart
2770
$0,009539432908
50.2% 6.2% -7.3% $4.786,96 $207.960 $238.486 0,87 everex (EVX) 7d chart
2918
$0,000007718687
0.1% 2.4% -5.0% $108,02 $145.166 $153.725 0,94 cotrader (COT) 7d chart
2980
$0,000003858758
-0.0% 47.2% 47.5% $13,56 $123.566 $150.596 0,82 sechain (SNN) 7d chart
2999
$0,001428707630
0.1% 1.6% 3.3% $141,16 $118.584 $142.270 0,83 fintrux (FTX) 7d chart
3061
$0,000001643388
0.2% -2.4% -24.2% $0,000000002136 $103.208 $164.290 0,63 x-cash (XCASH) 7d chart
3082
$0,025114639402
0.2% 4.3% -8.4% $5,45 $98.537,10 $125.263 0,79 zrcoin (ZRC) 7d chart
3152
$0,001625648726
2.7% -3.2% -12.9% $41.503,11 $80.628,80 $405.900 0,20 dmm: governance (DMG) 7d chart
3212
$0,000221009079
0.1% 2.4% 2.6% $11.920,94 $68.583,40 $110.945 0,62 sentinel chain (SENC) 7d chart
3320
$0,051516929219
- - - - $48.126,47 $50.685,61 - insula (ISLA) 7d chart
3532
$0,000230262471
-0.8% 3.2% -4.3% $3,88 $10.678,08 $13.117,82 0,81 welltrado (WTL) 7d chart
3534
$0,002385311504
0.2% 0.3% 30.7% $0,939813 $10.403,27 $15.717,89 0,66 safecapital (SCAP) 7d chart
3597
$0,000084809579
3.4% 3.5% 1.0% $63,05 $2.927,45 $84.809,94 0,03 nestegg coin (EGG) 7d chart
$0,000000772373
- - - - - $107.274 - azbit (AZ) 7d chart
$0,001405789330
- - - - - $70.289.467 - zeon network (ZEON) 7d chart
$0,155754
-0.3% -0.7% -2.4% $25.953,83 - $15.635.531 - cryptocean (CRON) 7d chart
$0,050015671466
- - - - - $6.144.534 - invictus hyperion fund (IHF) 7d chart
$0,057777545327
0.2% -0.1% -2.4% $224,35 - $320.473 - chainpay (CPAY) 7d chart
$0,997032
-0.0% -1.0% -0.5% $754,69 - - - aave dai v1 (ADAI) 7d chart
$0,205929
-0.6% -1.8% -12.7% $685,46 - $2.072.043 - bankera (BNK) 7d chart
$0,000076860037
0.2% -3.0% -5.2% $480,63 - $161.148 - uca coin (UCA) 7d chart
$0,327171
0.2% -0.6% -10.9% $15,56 - $32.698.372.113 - crypto holding frank (CHFT) 7d chart
$2,53
-11.7% -10.4% -30.1% $1.634,72 - $55.362.271 - coinloan (CLT) 7d chart
$0,060621340306
-0.0% -5.8% -11.3% $17.383,88 - $6.061.133 - cryptorg (CTG) 7d chart
$1.838,47
-0.1% -0.0% -1.2% $32.877.589.716 - $6.660.454 - aave eth v1 (AETH) 7d chart
$0,156622
- - - - - $281.919 - bankroll vault (VLT) 7d chart
$0,997354
-0.0% -1.0% -0.5% $128,25 - - - aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
$0,999486
0.0% 0.2% 0.2% $166.827 - $372.887 - aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
$0,999080
-0.1% 0.0% -0.3% $207.280 - - - aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
$0,999564
0.0% 0.2% 0.1% $322.286 - $11.613.775 - aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
$0,197000
-0.1% -0.3% -8.2% $2,42 - $98.793,72 - aave bat v1 (ABAT) 7d chart
$0,555551
-0.5% -9.0% $33,98 - $43.655,60 - aave knc v1 (AKNC) 7d chart
$5,95
0.0% 0.2% -7.2% $12.710,52 - $2.219.128 - aave link v1 (ALINK) 7d chart
$0,412008
-0.1% -1.0% -13.0% $1.491,51 - $55.558,64 - aave mana v1 (AMANA) 7d chart
$622,80
0.0% -0.4% -2.2% $0,000000000000 - $84.783,69 - aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
$2,07
0.0% -2.0% -11.3% $49.381,71 - $205.736 - aave snx v1 (ASNX) 7d chart
$26.415,56
-0.3% -2.0% $38,66 - $15.875.749 - aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
$0,199604
-0.7% -10.1% $0,000000000000 - $22.436,23 - aave zrx v1 (AZRX) 7d chart
$0,999449
-0.1% 0.0% 0.3% $465.058 - $297.842 - aave busd v1 (ABUSD) 7d chart
$73,69
0.0% 1.4% 0.1% $429.155 - $2.946.139 - novem gold (NNN) 7d chart
$2.789,00
- - - - - $27.890.000.000 - usgold (USG) 7d chart
$0,008885578811
0.3% -4.0% 25.0% $24.861,04 - $848.936 - hnc coin (HNC) 7d chart
$0,151000
- - - - - $599.405 - polybius (PLBT) 7d chart
$2,22
0.0% 2.8% -3.5% $1.362,89 - $70.149.351 - mco (MCO) 7d chart
$0,000532000000
-0.6% 38.9% 3.7% $57.506,15 - $5.320.000 - givingtoservices svs (SVS) 7d chart
$0,950506
0.9% 1.5% -46.6% $112.703 - - - wrapped kava (WKAVA) 7d chart
$0,001696221514
1.8% 2.0% -1.9% $552,21 - $166.705 - bitcash (BITC) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng