Tiền ảo: 14.463
Sàn giao dịch: 1.103
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,723T $ 0.9%
Lưu lượng 24 giờ: 64,797B $
Gas: 8 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Tài chính/Ngân hàng hôm nay là $5 Tỷ, thay đổi 0.7% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$4.669.569.969
Giá trị VHTT 0.7%
$70.286.420
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
118 NEXO
NEXO
NEXO
$1,45 0.1% 3.3% 10.7% 19.5% $4.005.221 $813.360.748 $1.452.429.884 0.56 nexo (NEXO) 7d chart
126 KAVA
Kava
KAVA
Mua
$0,6835 0.3% 0.2% 3.0% 0.5% $5.510.113 $741.756.732 $741.756.732 1.0 kava (KAVA) 7d chart
161 XDC
XDC Network
XDC
$0,03490 0.1% 2.2% 3.8% 9.0% $5.169.482 $520.326.341 $1.324.184.209 0.39 xdc network (XDC) 7d chart
177 CETH
cETH
CETH
$78,72 0.1% 4.1% 26.7% 25.7% $5.334,37 $471.390.204 $471.390.204 1.0 ceth (CETH) 7d chart
218 CWBTC
cWBTC
CWBTC
$1.381,67 0.5% 0.3% 3.2% 9.4% $0,00 $369.815.599 $369.815.599 1.0 cwbtc (CWBTC) 7d chart
259 UMA
UMA
UMA
$3,44 0.2% 2.0% 1.7% 26.5% $14.952.640 $277.489.919 $409.850.397 0.68 uma (UMA) 7d chart
289 LCX
LCX
LCX
$0,3027 0.1% 5.0% 4.1% 0.8% $1.046.413 $234.966.498 $288.011.348 0.82 lcx (LCX) 7d chart
302 SXP
Solar
SXP
$0,3507 0.0% 2.6% 8.4% 0.5% $10.633.801 $210.849.285 $212.246.359 0.99 solar (SXP) 7d chart
305 BORG
SwissBorg
BORG
$0,2116 0.2% 2.9% 1.4% 9.1% $1.374.560 $208.286.667 $208.286.667 1.0 swissborg (BORG) 7d chart
400 EURS
STASIS EURO
EURS
$1,08 0.1% 0.0% 0.1% 1.6% $538.554 $134.578.099 $134.578.099 1.0 stasis euro (EURS) 7d chart
565 POLY
Polymath
POLY
$0,08566 0.8% 6.8% 17.8% 4.8% $6.497,82 $77.047.185 $85.746.050 0.9 polymath (POLY) 7d chart
603 TKP
TOKPIE
TKP
$0,8556 0.1% 4.0% 26.9% 25.7% $117.068 $67.845.363 $85.561.952 0.79 tokpie (TKP) 7d chart
606 CUSDC
cUSDC
CUSDC
$0,02390 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% $12,94 $67.443.836 $67.443.836 1.0 cusdc (CUSDC) 7d chart
626 ETN
Electroneum
ETN
$0,003429 0.2% 5.6% 10.8% 14.7% $873.858 $61.490.999 $72.043.619 0.85 electroneum (ETN) 7d chart
707 SOLO
Sologenic
SOLO
$0,1223 0.0% 1.3% 5.2% 4.2% $2.475.879 $48.813.256 $48.813.256 1.0 sologenic (SOLO) 7d chart
855 CBAT
cBAT
CBAT
$0,005061 0.1% 1.2% 3.6% 3.4% $0,00 $34.896.053 $34.896.053 1.0 cbat (CBAT) 7d chart
887 MLN
Enzyme
MLN
$21,95 0.3% 3.8% 8.6% 5.6% $3.261.121 $31.917.840 $58.592.109 0.54 enzyme (MLN) 7d chart
908 XPR
XPR Network
XPR
$0,001188 2.2% 1.6% 4.1% 1.3% $996.385 $30.630.430 $34.541.083 0.89 xpr network (XPR) 7d chart
1049 TRYB
BiLira
TRYB
$0,03100 0.3% 1.3% 0.9% 0.7% $845,15 $23.243.396 $23.243.396 1.0 bilira (TRYB) 7d chart
1064 VGX
Voyager Token
VGX
$0,07836 0.2% 0.8% 3.0% 6.6% $7.115.262 $22.854.434 $23.050.918 0.99 voyager token (VGX) 7d chart
1079 VRO
VeraOne
VRO
$75,48 - 0.2% 3.5% 0.1% $28.409,10 $22.321.863 $22.321.863 1.0 veraone (VRO) 7d chart
1092 YLD
Yield App
YLD
$0,08042 0.8% 0.8% 10.5% 4.3% $261.820 $21.467.383 $24.265.857 0.88 yield app (YLD) 7d chart
1095 CUNI
cUNI
CUNI
$0,2268 0.9% 2.0% 42.5% 46.0% $9,68 $21.381.539 $21.381.539 1.0 cuni (CUNI) 7d chart
1163 WALLET
Ambire Wallet
WALLET
$0,03132 0.0% 5.1% 30.2% 15.3% $1.370.240 $18.459.967 $19.572.450 0.94 ambire wallet (WALLET) 7d chart
1255 GRG
RigoBlock
GRG
$2,39 0.5% 2.1% 6.4% 3.2% $30.077,47 $15.756.562 $17.975.299 0.88 rigoblock (GRG) 7d chart
1283 ETHIX
Ethix
ETHIX
$0,2108 0.0% 0.1% 5.3% 5.2% $397,45 $14.851.212 $21.066.406 0.7 ethix (ETHIX) 7d chart
1307 WXT
WXT Token
WXT
$0,006198 0.1% 1.9% 1.6% 0.3% $1.360.555 $14.265.649 $62.011.080 0.23 wxt token (WXT) 7d chart
1348 FSN
FUSION
FSN
$0,1724 0.2% 1.3% 10.4% 7.7% $69.962,12 $13.160.882 $13.252.236 0.99 fusion (FSN) 7d chart
1387 FUSE
Fuse
FUSE
$0,04795 0.1% 1.2% 3.8% 27.8% $1.018.904 $12.155.603 $17.722.338 0.69 fuse (FUSE) 7d chart
1421 ID
Everest
ID
$0,09758 3.7% 6.3% 8.6% 0.9% $90.715,66 $11.385.665 $78.050.829 0.15 everest (ID) 7d chart
1514 DIP
Etherisc DIP
DIP
$0,02401 0.0% 4.1% 17.3% 20.0% $366,47 $9.204.704 $24.005.247 0.38 etherisc dip (DIP) 7d chart
1584 BAX
BABB
BAX
$0,0001039 0.1% 0.1% 1.8% 10.7% $23.243,29 $8.264.952 $8.313.695 0.99 babb (BAX) 7d chart
1672 HDP.Ф
HEdpAY
HDP.Ф
$0,1079 - - - - $2.976,05 $7.160.881 $107.942.479 hedpay (HDP.Ф) 7d chart
1966 CRPT
Crypterium
CRPT
$0,04843 0.0% 3.7% 12.5% 1.1% $246.521 $4.112.764 $4.583.507 0.9 crypterium (CRPT) 7d chart
2060 CZRX
c0x
CZRX
$0,01143 0.0% 2.3% 0.1% 12.6% $226,52 $3.431.103 $3.431.103 1.0 c0x (CZRX) 7d chart
2153 JRT
Jarvis Reward
JRT
$0,007431 0.1% 1.3% 17.9% 17.1% $82,27 $2.950.731 $4.198.338 0.7 jarvis reward (JRT) 7d chart
2187 CLINK
cLINK
CLINK
$0,3463 0.0% 3.5% 1.9% 21.3% $0,00 $2.743.604 $2.743.604 1.0 clink (CLINK) 7d chart
2271 RDD
Reddcoin
RDD
$0,00007885 0.7% 1.0% 2.8% 26.1% $503,75 $2.451.435 - reddcoin (RDD) 7d chart
2315 KICK
Kick
KICK
$0,01886 0.1% 1.1% 5.3% 14.5% $161.369 $2.306.688 $2.306.688 1.0 kick (KICK) 7d chart
2365 MPS
Mt Pelerin Shares
MPS
$4,16 0.0% 12.4% 15.8% 3.2% $355,93 $2.081.718 $41.634.367 0.05 mt pelerin shares (MPS) 7d chart
2468 FRIN
Fringe Finance
FRIN
$0,001795 0.4% 3.1% 22.5% 14.3% $143.369 $1.803.099 $1.803.099 1.0 fringe finance (FRIN) 7d chart
2583 PLR
Pillar
PLR
$0,005678 0.3% 12.5% 17.7% 12.0% $684,81 $1.472.536 $4.542.267 0.32 pillar (PLR) 7d chart
2806 PAY
TenX
PAY
$0,008395 0.0% 1.7% 5.6% 9.2% $2.209,52 $991.802 $1.722.813 0.58 tenx (PAY) 7d chart
2910 BFT
BnkToTheFuture
BFT
$0,002544 0.0% 0.1% 17.9% 19.6% $20.227,02 $839.710 $2.544.645 0.33 bnktothefuture (BFT) 7d chart
2980 CCX
Conceal
CCX
$0,03424 2.0% 2.7% 5.6% 19.4% $209,73 $738.598 $6.843.949 0.11 conceal (CCX) 7d chart
2996 AKRO
Akropolis
AKRO
$0,007192 0.0% 3.7% 7.6% 3.6% $6.158.761 $719.122 $35.956.099 0.02 akropolis (AKRO) 7d chart
3003 TOKO
Tokoin
TOKO
$0,001220 0.4% 8.5% 4.2% 22.9% $153.135 $710.223 $2.440.734 0.29 tokoin (TOKO) 7d chart
3229 HMQ
Humaniq
HMQ
$0,002502 - - - - $364,94 $471.023 $518.377 0.91 humaniq (HMQ) 7d chart
3351 COT
CoTrader
COT
$0,00001958 - - - - $15,07 $369.791 $391.593 0.94 cotrader (COT) 7d chart
3378 NPX
Napoleon X
NPX
$0,01398 - - - - $6,71 $354.104 $416.593 0.85 napoleon x (NPX) 7d chart
3386 YFL
YF Link
YFL
$7,39 0.3% 1.9% 14.5% 34.7% $101,05 $349.071 $384.788 0.91 yf link (YFL) 7d chart
3475 BLT
Bloom
BLT
$0,005203 - - - - $7,32 $294.721 $780.474 0.38 bloom (BLT) 7d chart
3476 SNN
SeChain
SNN
$0.059195 0.0% 0.0% 1.5% 207.4% $0,3163 $294.239 $358.604 0.82 sechain (SNN) 7d chart
3496 BBANK
blockbank
BBANK
$0,0007068 0.0% 1.6% 12.3% 34.9% $775,06 $279.409 $283.771 0.98 blockbank (BBANK) 7d chart
3528 CNS
Centric Swap
CNS
$0.052712 0.2% 2.5% 13.4% 14.1% $185.705 $269.725 $269.725 1.0 centric swap (CNS) 7d chart
3531 SENC
Sentinel Chain
SENC
$0,0008696 0.4% 4.7% 0.2% 124.0% $25.771,98 $268.907 $435.000 0.62 sentinel chain (SENC) 7d chart
3827 EVX
Everex
EVX
$0,006576 - - - - $205,05 $143.364 $164.408 0.87 everex (EVX) 7d chart
3831 XCASH
X-CASH
XCASH
$0.052259 - - - - $24,79 $141.929 $225.928 0.63 x-cash (XCASH) 7d chart
4126 FTX
FintruX
FTX
$0,0007058 0.1% 0.7% 3.1% 12.0% $67,66 $58.830,08 $70.580,96 0.83 fintrux (FTX) 7d chart
4208 ISLA
Insula
ISLA
$0,04601 - - - - $37,33 $41.797,11 $44.082,52 0.95 insula (ISLA) 7d chart
4278 ZERC
ZeroClassic
ZERC
$0,001499 0.1% 0.0% 0.8% 27.6% $0,01562 $28.402,66 - zeroclassic (ZERC) 7d chart
4389 SCAP
SafeCapital
SCAP
$0,002448 - - - - $0,8447 $10.695,04 $16.158,70 0.66 safecapital (SCAP) 7d chart
4465 EGG
NestEgg Coin
EGG
$0,00003133 0.1% 4.0% 26.8% 70.7% $0,007817 $1.081,65 $31.335,99 0.03 nestegg coin (EGG) 7d chart
PXP
PointPay
PXP
$0,07491 0.0% 0.2% 0.5% 17.2% $337.894 - $7.490.631 pointpay (PXP) 7d chart
HNC
HNC Coin
HNC
$0,02547 0.1% 1.8% 4.0% 21.9% $4.925,97 - $2.449.493 hnc coin (HNC) 7d chart
CLT
CoinLoan
CLT
$0,3299 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $97,10 - $7.260.618 coinloan (CLT) 7d chart
BNK
Bankera
BNK
$0,1482 0.1% 3.0% 6.6% 14.6% $547,34 - $1.482.028 bankera (BNK) 7d chart
ZEON
ZEON Network
ZEON
$0,0002858 0.0% 0.2% 4.2% 6.1% $38.806,67 - $14.289.258 zeon network (ZEON) 7d chart
AZ
Azbit
AZ
$0.058266 0.1% 1.1% 48.7% 25.9% $43,92 - $1.147.928 azbit (AZ) 7d chart
FOXT
Fox Trading
FOXT
$0,0009139 - - - - $0,7844 - $8.453,57 fox trading (FOXT) 7d chart
CTL
Citadel
CTL
$0,004010 0.2% 1.5% 13.7% 8.7% $7,00 - $74.184,40 citadel (CTL) 7d chart
EVY
EveryCoin
EVY
$0.059195 14.7% 10.9% 10.3% 24.3% $421,37 - $816.353 everycoin (EVY) 7d chart
HEDG
HedgeTrade
HEDG
$0,01258 3.5% 1.0% 0.5% 12.2% $3.274,72 - $12.575.450 hedgetrade (HEDG) 7d chart
OTO
OTOCASH
OTO
$0,03480 - - - - $26,38 - $1.331.296 otocash (OTO) 7d chart
GTC
Global Trust Coin
GTC
$0,6880 0.1% 0.4% 4.7% 1.5% $14.255,75 - $68.783.090.287 global trust coin (GTC) 7d chart
BITC
BitCash
BITC
$0,0007131 - - - - $5,75 - $71.312,29 bitcash (BITC) 7d chart
CBU
Banque Universal
CBU
$0,2231 0.2% 4.2% 26.7% 25.5% $18.147,98 - $2.234.097.307 banque universal (CBU) 7d chart
TEM
Temtum
TEM
$0,3739 0.2% 0.3% 3.4% 9.2% $64.808,38 - $560.871.738 temtum (TEM) 7d chart
JOB
Jobchain
JOB
$0,0002393 0.0% 9.7% 24.0% 4.0% $14.281,37 - $23.930.799 jobchain (JOB) 7d chart
VNDC
VNDC
VNDC
$0,00003954 0.3% 2.0% 2.6% 4.1% $783,42 - $15.252.043 vndc (VNDC) 7d chart
THE
THENODE
THE
$0,3655 - - - - $10.958,61 - $16.263.506 thenode (THE) 7d chart
CPAY
Chainpay
CPAY
$0,1218 - - - - $423,38 - $676.678 chainpay (CPAY) 7d chart
ADAI
Aave DAI v1
ADAI
$0,9993 0.1% 0.1% 0.6% 0.0% $16,39 - - aave dai v1 (ADAI) 7d chart
UCA
UCA Coin
UCA
$0,00005597 0.0% 0.0% 0.1% 122.1% $1,06 - $117.530 uca coin (UCA) 7d chart
CHFT
Crypto Holding Frank
CHFT
$0,08392 0.2% 5.5% 7.2% 17.2% $12.421,28 - $8.358.009.938 crypto holding frank (CHFT) 7d chart
CTG
Cryptorg
CTG
$0,09615 0.2% 1.4% 4.7% 6.9% $9.599,70 - $9.612.119 cryptorg (CTG) 7d chart
AETH
Aave ETH v1
AETH
- - - - - $0,00 - $6.414.885 aave eth v1 (AETH) 7d chart
RAT
RatCoin
RAT
$0,00006615 1.0% 1.3% 2.1% 2.5% $12,06 - $5.953.870 ratcoin (RAT) 7d chart
VLT
Bankroll Vault
VLT
$0,2959 4.9% 3.3% 16.9% 9.3% $313.199 - $530.215 bankroll vault (VLT) 7d chart
AUSDC
Aave USDC v1
AUSDC
$1,00 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% $0,00 - - aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
ASUSD
Aave SUSD v1
ASUSD
$1,01 0.3% 0.6% 0.8% 0.2% $0,00 - $156.261 aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
ATUSD
Aave TUSD v1
ATUSD
$0,9983 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% $0,00 - - aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
AUSDT
Aave USDT v1
AUSDT
$1,00 0.3% 0.1% 0.5% 0.1% $0,00 - $11.626.066 aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
ABAT
Aave BAT v1
ABAT
$0,2466 0.2% 2.0% 4.5% 2.5% $0,00 - $111.113 aave bat v1 (ABAT) 7d chart
AKNC
Aave KNC v1
AKNC
$0,6855 0.1% 4.1% 20.7% 16.9% $0,00 - $45.218,87 aave knc v1 (AKNC) 7d chart
ALINK
Aave LINK v1
ALINK
$17,12 0.2% 4.1% 1.6% 21.0% $0,00 - $4.858.585 aave link v1 (ALINK) 7d chart
AMANA
Aave MANA v1
AMANA
$0,4532 0.0% 2.2% 6.7% 1.0% $0,00 - $38.552,10 aave mana v1 (AMANA) 7d chart
AMKR
Aave MKR v1
AMKR
$2.859,35 0.3% 2.1% 2.9% 0.3% $0,00 - $264.371 aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
ASNX
Aave SNX v1
ASNX
$3,27 4.5% 11.3% 27.6% 15.1% $0,00 - $276.249 aave snx v1 (ASNX) 7d chart
AWBTC
Aave WBTC v1
AWBTC
$69.286,63 0.2% 0.1% 3.6% 9.2% $0,00 - $41.641.267 aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 107 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng